08/10/2019


Ακτιβιστές της οργάνωσης Extinction Rebellion τοποθέτησαν το γλυπτό που έφτιαξαν στο οδόστρωμα της γεφυρας του Λάμπεθ

Send to Facebook


2013201420152016201720182019
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/10/2019
04/10/2019
05/10/2019
06/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
12/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
19/10/2019
21/10/2019

Back to Top