27/11/2018


Σερβιτόροι ρομπότ OriHime-D, της εταιρίας Ory Lab Inc., εξυπηρετούν πελάτες σε καφέ στο Τόκιο. Τα ρομπότ κατασκευάστηκαν ώστε να ελέγχονται εξ αποστάσεως με ασύρματη τεχνολογία προωθώντας έτσι την εργασία ατόμων με αναπηρίες. REUTERS / ISSEI KATO

Send to Facebook


2013201420152016201720182019
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/11/2018
02/11/2018
03/11/2018
04/11/2018
05/11/2018
06/11/2018
07/11/2018
08/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
'>
11/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
'>
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018

Back to Top