15/10/2018


Μέλη του προσωπικού του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s επανατοποθετούν τον πίνακα του Μπάνσκι «Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ», ο οποίος αυτοκαταστράφηκε αμέσως μετά την πλειοδότησή του την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο. REUTERS / HENRY NICHOLLS

Send to Facebook


20132014201520162017201820192020
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/10/2018
02/10/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
20/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
28/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
31/10/2018

Back to Top