01/10/2018


100 χρόνια από την λήξη του 1ου Παγκοσμίου πολέμου, ο καθεδρικός ναός της Κολωνίας φωτίζεται με προβολείς που "στέλλουν" Ειρηνικά μηνύματα 

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/10/2018
02/10/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
17/10/2018

Back to Top