08/07/2018


Διαμαρτυρία ενάντια της έκτρωσης στο Μπουένος Σάιρες κατά την διάρκεια συζητήσεων για το τέλος της νομοθεσίας ενάντια στην έκτρωση

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/07/2018
02/07/2018
03/07/2018
04/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
16/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
19/07/2018
20/07/2018

Back to Top