02/06/2018


Με την πρώτη ευκαιρία οι κάτοικοι του Όσλο, Νορβηγίας, απολαμβάνουν το, μάλλον παγωμένο, μπανάκι τους στη βόρεια θάλασσα 

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/06/2018
02/06/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
15/06/2018
16/06/2018
17/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
20/06/2018
21/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
25/06/2018

Back to Top