02/05/2018


Παρόμοιες φιγούρες σαν και αυτή έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη της Μαδρίτης σαν μέρος μιας εικαστικής ενέργειας προώθησης Ισπανών καλλιτεχνών 

Send to Facebook


2013201420152016201720182019
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
13/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
27/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018

Back to Top