09/04/2018


Ετήσιος διαγωνισμός στην Αγγλία, όπου οι αθλητές κουβαλούν ένα σάκο κάρβουνα στη πλάτη τους. Ο διαγωνισμός γίνεται πάντα την δευτέρα του Πάσχα.

Send to Facebook


2013201420152016201720182019
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
07/04/2018
08/04/2018
09/04/2018
10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
14/04/2018
15/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
21/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
30/04/2018

Back to Top