01/03/2018


Αυτό το πλακάτ είναι στο Σικάγο, σε μια περιοχή όπου οι δολοφονίες έπεσαν κατά 14% μετά που μπήκαν πινακίδες σαν και αυτή, που αποτρέπουν τον κόσμο από το να πυροβολεί παιδιά.

Send to Facebook


2013201420152016201720182019
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/03/2018
02/03/2018
03/03/2018
04/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018

Back to Top