07/02/2018


Οδηγός στο Σίδνεϊ, Αυστραλίας, δεν υπολόγισε σωστά την στροφή και κατέληξε στο νεκροταφείο, ευτυχώς μόνο με τραύματα

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
19/02/2018

Back to Top