11/01/2018


Και σήμερα πάλι από την Ινδία, όπου ένας τεχνίτης κατασκευάζει ένα έργο τέχνης από μπαμπού και σιτάρι, για φεστιβάλ στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018

Back to Top