01/12/2017


Μοντέλο με κομμένο χέρι παρουσιάζει τις δημιουργίες Κολομβιανού σχεδιαστή, στην πόλη Κάλι της Κολομβίας.

Send to Facebook


20132014201520162017
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/12/2017
02/12/2017
03/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
09/12/2017
10/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
13/12/2017

Back to Top