07/11/2017


Στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να δουν τον ήλιο από τα υψηλά επίπεδα μόλυνσης του αέρα που αναπνέουν 

Send to Facebook


20132014201520162017
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017

Back to Top