07/10/2017


Επισκέπτης του μουσείου μοντέρνας τέχνης, Τέιτ, στο Λονδίνο, κοιτάζει το τεράστιο εκκρεμές που τοποθέτησε Δανός καλλιτέχνης 

Send to Facebook


20132014201520162017
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/10/2017
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017

Back to Top