20/09/2017


Αν και είναι όλο μικρόβια ο Γάγγης, οι Ινδοί αψηφούν τους κινδύνους και κάνουν το μπάνιο τους στο ιερό τους ποταμό, ξεκινώντας έτσι την γιορτή προς τιμή της θεάς Ντούργκα  

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/09/2017
02/09/2017
03/09/2017
04/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
23/09/2017
24/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
30/09/2017

Back to Top