10/08/2017


Υγειονομικές αρχές στην Καλκούτα ψεκάζουν τα σπίτια για να καταπολεμήσουν τα κουνούπια, τα οποία μεταφέρουν ασθένειες από σπίτι σε σπίτι.

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/08/2017
02/08/2017
03/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
06/08/2017
07/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
11/08/2017
12/08/2017
13/08/2017
14/08/2017
15/08/2017
16/08/2017
17/08/2017
18/08/2017
19/08/2017
20/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
24/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
27/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
30/08/2017
31/08/2017

Back to Top