29/05/2017


Το αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε ο Έλβις Πρίσλεϊ, πωλήθηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία στη τιμή των €385.000. Το αεροπλάνο είναι χωρίς μηχανές και με σπασμένο πιλοτήριο!

Send to Facebook


201320142015201620172018
ΙανΦεβΜαρΑπρΜαιΙουνΙουλΑυγΣεπτΟκτΝοεΔεκ
01/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
05/05/2017
06/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
13/05/2017
14/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

Back to Top