ΠΑΣΥΚΙ
Η έναρξη μεταρρύθμισης στην δημόσια υγεία πάσχει σοβαρά

Η έναρξη της προσπάθειας μεταρρύθμισης στην Δημόσια Υγεία πάσχει σοβαρά, αφού χαρακτηρίζεται από έλλειψη οράματος και ηγεσίας, από προχειρότητα και καθυστερημένες αντιδράσεις, μη αντίληψη της πραγματικότητας στα της Υγείας, κακό σχεδιασμό, όπως και απουσία συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων  θεσμών – Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, διαπίστωσε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Το Υπουργείο Υγείας, σημειώνεται, δεν υπολόγισε αλλά ούτε αντιλήφθηκε έγκαιρα τις αδυναμίες και τα κενά που εμφάνιζαν ο σχεδιασμός και τα μέτρα που λαμβάνονταν, αλλά ούτε και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες και εισηγήσεις της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την εμφάνιση ιδιαίτερα έντονων κραδασμών στο οικοδόμημα των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ως εκ τούτου, εκτιμούμε πλέον, σημειώνεται, ότι μέσω της συνέχισης της συγκεκριμένης πολιτικής απειλείται η βιωσιμότητα των ίδιων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.

«Η δράση του Ο.Κ.Υπ.Υ., είτε από την δημιουργία του μέσω της νομοθεσίας, είτε από τις ημερομηνίες διορισμού διευθυντικών διοικητικών ομάδων κρίνεται όχι μόνο ανεπαρκής στο να στηρίξει την ένταξη των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας στην 1η φάση του Γε.Σ.Υ., αλλά δυστυχώς και επιβλαβής, αφού έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα στην έγκαιρη προετοιμασία τους», προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διοικητικά εσωτερικά θέματα, όπως η παραίτηση του τέως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η παύση του τέως Εκτελεστικού επέφεραν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε θέματα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και δράσης.

Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. σημειώνεται, χωρίς τον δικό του, ολοκληρωμένο προϋπολογισμό και με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός.

«Η θεωρία της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου αυτονόμησης μέχρι την παρούσα, δεν έχει να επιδείξει καθόλου αποτελέσματα, χρησιμοποιείται μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο, το οποίο στην πράξη επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στο σύστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς», προσθέτει η ΠΑΣΥΚΙ.

Σημειώνει ότι ο διάλογος για θέματα ιδιαίτερης σημασίας και σοβαρότητας, όπως οι Δομές των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας  και τα Κίνητρα προς τους Ιατρούς όλων των επιπέδων, έχει καθυστερήσει χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, παρ´ όλες τις πρόσφατες ειδησεογραφικές ανακοινώσεις, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικοινωνιακά παιχνίδια.

Παρά τις συνεχείς και έγκαιρες μας προειδοποιήσεις, συνεχίζει η ΠΑΣΥΚΙ, η διαχείριση της πρώτης φάσης του Γε.Σ.Υ. από τον Ο.Κ.Υπ.Υ., τον Ο.Α.Υ. και το Υπουργείο Υγείας υπήρξε καταστροφική για τον  Δημόσιο Τομέα, με απώλεια σημαντικού αριθμού ιατρών από τα Κέντρα Υγείας, τις Παθολογικές Κλινικές και τα Τ.Α.Ε.Π., οι οποίοι φυσικά δεν πρόκειται να αντικατασταθούν έγκαιρα καθώς δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον.

Άλλη διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης, είναι ότι το Υπουργείο Υγείας και μετέπειτα ο Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των απολαβών των ιατρών στον  Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά ούτε και κινήθηκαν έγκαιρα, παρόλες τις προειδοποιήσεις και εκκλήσεις εκ μέρους της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την έναρξη νέου κύματος φυγής Ειδικών Ιατρών λόγο της ασύμμετρης διαφοράς στις αμοιβές, αλλά και των εργασιακών συνθηκών.

«Οι νέο-προσληφθέντες ιατροί, με συμβόλαια, που δυστυχώς περιέχουν εργασιακούς όρους χειρότερους από τους υφιστάμενους – χαρακτηριστικά δεν γνωρίζουν από πιο κονδύλι θα αποζημιώνονται για τις εφημερίες, καθώς δεν θα πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο – ενώ ο εργοδότης εθελοτυφλεί στην απαίτηση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ, ότι λόγω της ανεπάρκειας του Ο.Κ.Υπ.Υ. από την μια οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε ιδιωτικά ακτινολογικά κέντρα, εργαστήρια και προσωπικούς ιατρούς ενώ οι σύγχρονες υποδομές των νοσηλευτηρίων μένουν σε αχρηστία οδηγώντας ολόκληρους τομείς υπηρεσιών στα ιδιωτικά συμφέροντα αφού ουσιώδεις υπηρεσίες όπως, φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια κλπ. σταματούν να εξυπηρετούν εξωτερικούς ασθενείς και οι υπηρεσίες αυτές μετακινούνται ιδιωτικά γεγονός που καθιστά τα Κρατικά Νοσηλευτήρια σε μειονεκτική θέση στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Άλλη διαπίστωση, είναι ότι οι διευθύνσεις του Ο.Κ.Υπ.Υ. στέλνουν ανυπόγραφες εγκυκλίους, που κυκλοφορούν χωρίς σαφείς αποδέκτες, οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων προκαλούν περαιτέρω σύγχυση με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Η απλή διαχείριση και στήριξη των κέντρων υγείας και των ειδικών ιατρών για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα ήταν τουλάχιστον τραγική μη καταφέρνοντας να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, το σύστημα ραντεβού, τον εξοπλισμό, μη παρέχοντας επαρκή γραμματειακή στήριξη, ικανοποιητική μηχανογράφηση οδηγώντας ιατρούς και ασθενείς ιδιωτικά», προστίθεται.

Η καταχώρηση των χρεώσεων προς στον Ο.Α.Υ., σημειώνεται, εναπόκειται αποκλειστικά στη καλή θέληση των ιατρών και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός είσπραξης μετά την απομάκρυνση του ασθενή από το ιατρείο.

«Οι όποιες προσλήψεις ιατρικού και γραμματειακού προσωπικού έχουν γίνει εκπρόθεσμα. Λόγω της καθυστέρησης της εγκατάστασης του προαπαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και της μη έγκαιρης εκ μέρους του ΟΑΥ παράδοσης προς χρήση και εξοικείωση του λογισμικού, της εκ των προτέρων ανταλλαγής απόψεων, η εξυπηρέτηση των ασθενών πάσχει, αφού το συγκεκριμένο λογισμικό απέχει αρκετά από αλλά παρόμοια συστήματά, πολύ ποιο φιλικά προς τους Ιατρούς αλλά και μη συμβατότητας με το υπάρχων ηλεκτρονικό σύστημα των νοσοκομείων», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ ότι ενώ επικρατεί εργασιακό χάος, ανασφάλεια και άσχημες συνθήκες εργασίας ο εργοδότης αρνείται πεισματικά την συνομολόγηση σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών και θα θέσει τις βάσεις για εξομάλυνση της κατάστασης.

Send to Facebook

Kορεατική επιστημονική έρευνα

Το συχνό βούρτσισμα των δοντιών συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καρδιακής αρρυθμίας και καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μια νέα κορεατική επιστημονική έρευνα. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κακή στοματική υγιεινή αυξάνει την παρουσία μικροβίων στο αίμα και προκαλεί φλεγμονή στο σώμα, πράγμα...

03/12/2019 10:42

ΓεΣΥ

Η κομβική σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο πολύ σημαντικός ρόλος του προσωπικού ιατρού στη σωστή λειτουργία του ΓεΣΥ βρέθηκαν στο επίκεντρο του Παγκύπριου Συνεδρίου που διοργάνωσε σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στη Λευκωσία, με θέμα «Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού στο πλαίσιο του ΓεΣΥ». Σύμφωνα...

23/11/2019 12:18

Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Με ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με ανακοίνωσή της η  η Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου αναφέρει  «Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, η Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει το κοινό, θα ήθελε...

12/11/2019 10:51

Συμβούλιο Ειδικευομένων Ιατρών Κύπρου

Το Συμβούλιο  Ειδικευομένων Ιατρών Κύπρου ανακοίνωσε τρίωρη αποχή από τα ιατρικά τους  καθήκοντα σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου. την ερχόμενη Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Η αποχή, από 10:00-13:00, “αποτελεί έσχατο τρόπο έκφρασης της δυσαρέσκειας μας, για τη μη επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη συμμετοχή μας στις...

11/11/2019 11:31

ΔΕΟΚ

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Θωμά Αντωνίου ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου εκφράζει την ικανοποίηση της Ομοσπονδίας για την επιτυχή εφαρμογή του ΓΕΣΥ κατά τους πρώτους πέντε κρίσιμους μήνες της λειτουργίας του. Απόδειξη της επιτυχίας του ΓΕΣΥ αναφέρεται, αποτελεί το γεγονός ότι οι πολίτες...

06/11/2019 11:42

Υπ. Υγείας στη Βουλή

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση του γενικού σχεδίου (masterplan) για την ανέγερση του του νέου νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενημερώνοντας την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την πορεία αναβάθμισης της υφιστάμενης...

21/10/2019 12:12

Διευκρινίζει ο Υπ. Υγείας

  Δεν υπήρξε καμία πρόθεση παρέμβασης στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Ελληνικές Αρχές στην περίπτωση του ασθενή Αντώνη Ανδρέου, διευκρινίζει με γραπτή δήλωση του, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. «Σε συνέχεια χθεσινών μου δηλώσεων για την πορεία της υγείας του ασθενή Αντώνη...

16/10/2019 13:04

Σύμφωνα με 'Άτλαντα Καρκίνου'

Ο καπνός προκαλεί περισσότερους θανάτους από καρκίνο που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, από κάθε άλλο παράγοντα κινδύνου. Το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 2,3 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο ή σχεδόν έναν στους τέσσερις (24%) των συνολικών θανάτων από καρκίνο, σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο "Άτλαντα Καρκίνου". Παρά τις...

16/10/2019 11:02

ΠΑΣΥΚΙ

Θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα της Ιατρικής γενικά λέει στον Υπουργό Υγείας, η ΠΑΣΥΚΙ Να ενημερωθεί για τα της Ιατρικής γενικά, καλεί τον Υπουργό Υγείας, η Παγκύπρια...

15/10/2019 12:40

Διαμαρτυρήθηκαν

Ο κοινοτάρχης Σαλαμιού Κωστάκης Αυγουστή είπε πως οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί. Ενδεικτικά ανέφερε “δώσαμε πολύ πίστωση χρόνου σαν περιοχή, σαν κάτοικοι και ως κοινοτάρχες,”προσθέτοντας πως από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΣΥ,” ανέμεναν...

08/10/2019 15:03

Διαμαρτυρήθηκαν

Ο κοινοτάρχης Σαλαμιού Κωστάκης Αυγουστή είπε πως οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί. Ενδεικτικά ανέφερε “δώσαμε πολύ πίστωση χρόνου σαν περιοχή, σαν κάτοικοι και ως κοινοτάρχες,”προσθέτοντας πως από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΣΥ,” ανέμεναν...

08/10/2019 15:03

Κύπρος-Αίγυπτος

Την έναρξη των εργασιών της 1ης Συνάντησης των Τεχνικών Επιτροπών Κύπρου και Αιγύπτου για τα φάρμακα κήρυξε την Τρίτη (08/10), στην Λευκωσία, ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στις Τεχνικές Επιτροπές, που συστάθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που υπεγράφη το 2017 στην Λευκωσία, παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών...

08/10/2019 13:13

Back to Top