ΠΑΣΥΚΙ
Η έναρξη μεταρρύθμισης στην δημόσια υγεία πάσχει σοβαρά

Η έναρξη της προσπάθειας μεταρρύθμισης στην Δημόσια Υγεία πάσχει σοβαρά, αφού χαρακτηρίζεται από έλλειψη οράματος και ηγεσίας, από προχειρότητα και καθυστερημένες αντιδράσεις, μη αντίληψη της πραγματικότητας στα της Υγείας, κακό σχεδιασμό, όπως και απουσία συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων  θεσμών – Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, διαπίστωσε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Το Υπουργείο Υγείας, σημειώνεται, δεν υπολόγισε αλλά ούτε αντιλήφθηκε έγκαιρα τις αδυναμίες και τα κενά που εμφάνιζαν ο σχεδιασμός και τα μέτρα που λαμβάνονταν, αλλά ούτε και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες και εισηγήσεις της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την εμφάνιση ιδιαίτερα έντονων κραδασμών στο οικοδόμημα των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ως εκ τούτου, εκτιμούμε πλέον, σημειώνεται, ότι μέσω της συνέχισης της συγκεκριμένης πολιτικής απειλείται η βιωσιμότητα των ίδιων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.

«Η δράση του Ο.Κ.Υπ.Υ., είτε από την δημιουργία του μέσω της νομοθεσίας, είτε από τις ημερομηνίες διορισμού διευθυντικών διοικητικών ομάδων κρίνεται όχι μόνο ανεπαρκής στο να στηρίξει την ένταξη των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας στην 1η φάση του Γε.Σ.Υ., αλλά δυστυχώς και επιβλαβής, αφού έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα στην έγκαιρη προετοιμασία τους», προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διοικητικά εσωτερικά θέματα, όπως η παραίτηση του τέως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η παύση του τέως Εκτελεστικού επέφεραν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε θέματα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και δράσης.

Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. σημειώνεται, χωρίς τον δικό του, ολοκληρωμένο προϋπολογισμό και με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός.

«Η θεωρία της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου αυτονόμησης μέχρι την παρούσα, δεν έχει να επιδείξει καθόλου αποτελέσματα, χρησιμοποιείται μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο, το οποίο στην πράξη επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στο σύστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς», προσθέτει η ΠΑΣΥΚΙ.

Σημειώνει ότι ο διάλογος για θέματα ιδιαίτερης σημασίας και σοβαρότητας, όπως οι Δομές των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας  και τα Κίνητρα προς τους Ιατρούς όλων των επιπέδων, έχει καθυστερήσει χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, παρ´ όλες τις πρόσφατες ειδησεογραφικές ανακοινώσεις, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικοινωνιακά παιχνίδια.

Παρά τις συνεχείς και έγκαιρες μας προειδοποιήσεις, συνεχίζει η ΠΑΣΥΚΙ, η διαχείριση της πρώτης φάσης του Γε.Σ.Υ. από τον Ο.Κ.Υπ.Υ., τον Ο.Α.Υ. και το Υπουργείο Υγείας υπήρξε καταστροφική για τον  Δημόσιο Τομέα, με απώλεια σημαντικού αριθμού ιατρών από τα Κέντρα Υγείας, τις Παθολογικές Κλινικές και τα Τ.Α.Ε.Π., οι οποίοι φυσικά δεν πρόκειται να αντικατασταθούν έγκαιρα καθώς δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον.

Άλλη διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης, είναι ότι το Υπουργείο Υγείας και μετέπειτα ο Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των απολαβών των ιατρών στον  Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά ούτε και κινήθηκαν έγκαιρα, παρόλες τις προειδοποιήσεις και εκκλήσεις εκ μέρους της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., με αποτέλεσμα την έναρξη νέου κύματος φυγής Ειδικών Ιατρών λόγο της ασύμμετρης διαφοράς στις αμοιβές, αλλά και των εργασιακών συνθηκών.

«Οι νέο-προσληφθέντες ιατροί, με συμβόλαια, που δυστυχώς περιέχουν εργασιακούς όρους χειρότερους από τους υφιστάμενους – χαρακτηριστικά δεν γνωρίζουν από πιο κονδύλι θα αποζημιώνονται για τις εφημερίες, καθώς δεν θα πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο – ενώ ο εργοδότης εθελοτυφλεί στην απαίτηση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ, ότι λόγω της ανεπάρκειας του Ο.Κ.Υπ.Υ. από την μια οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε ιδιωτικά ακτινολογικά κέντρα, εργαστήρια και προσωπικούς ιατρούς ενώ οι σύγχρονες υποδομές των νοσηλευτηρίων μένουν σε αχρηστία οδηγώντας ολόκληρους τομείς υπηρεσιών στα ιδιωτικά συμφέροντα αφού ουσιώδεις υπηρεσίες όπως, φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια κλπ. σταματούν να εξυπηρετούν εξωτερικούς ασθενείς και οι υπηρεσίες αυτές μετακινούνται ιδιωτικά γεγονός που καθιστά τα Κρατικά Νοσηλευτήρια σε μειονεκτική θέση στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Άλλη διαπίστωση, είναι ότι οι διευθύνσεις του Ο.Κ.Υπ.Υ. στέλνουν ανυπόγραφες εγκυκλίους, που κυκλοφορούν χωρίς σαφείς αποδέκτες, οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων προκαλούν περαιτέρω σύγχυση με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Η απλή διαχείριση και στήριξη των κέντρων υγείας και των ειδικών ιατρών για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα ήταν τουλάχιστον τραγική μη καταφέρνοντας να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, το σύστημα ραντεβού, τον εξοπλισμό, μη παρέχοντας επαρκή γραμματειακή στήριξη, ικανοποιητική μηχανογράφηση οδηγώντας ιατρούς και ασθενείς ιδιωτικά», προστίθεται.

Η καταχώρηση των χρεώσεων προς στον Ο.Α.Υ., σημειώνεται, εναπόκειται αποκλειστικά στη καλή θέληση των ιατρών και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός είσπραξης μετά την απομάκρυνση του ασθενή από το ιατρείο.

«Οι όποιες προσλήψεις ιατρικού και γραμματειακού προσωπικού έχουν γίνει εκπρόθεσμα. Λόγω της καθυστέρησης της εγκατάστασης του προαπαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και της μη έγκαιρης εκ μέρους του ΟΑΥ παράδοσης προς χρήση και εξοικείωση του λογισμικού, της εκ των προτέρων ανταλλαγής απόψεων, η εξυπηρέτηση των ασθενών πάσχει, αφού το συγκεκριμένο λογισμικό απέχει αρκετά από αλλά παρόμοια συστήματά, πολύ ποιο φιλικά προς τους Ιατρούς αλλά και μη συμβατότητας με το υπάρχων ηλεκτρονικό σύστημα των νοσοκομείων», προστίθεται.

Καταγγέλλουμε το γεγονός, αναφέρει η ΠΑΣΥΚΙ ότι ενώ επικρατεί εργασιακό χάος, ανασφάλεια και άσχημες συνθήκες εργασίας ο εργοδότης αρνείται πεισματικά την συνομολόγηση σύμβασης που θα αποτρέπει την δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων ιατρών και θα θέσει τις βάσεις για εξομάλυνση της κατάστασης.

Send to Facebook

ΓΕΣΥ

Δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού εφόσον περάσουν τρεις μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού, έχουν οι δικαιούχοι από την 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), για σκοπούς ομαλοποίησης...

20/09/2019 13:42

ΓΕ.Σ.Υ

Σημαντική θεωρείται η σημερινή συνάντηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και την Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ), αφού αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη κύκλου διαβουλεύσεων με σκοπό την προετοιμασία της δεύτερης φάσης...

20/09/2019 10:40

Τι αποκάλυψε η έρευνα για το πώς ο λιπώδης ιστός απελευθερώνει ουσίες

Νέα μελέτη με επικεφαλής Έλληνες και Ελληνοκύπριους επιστήμονες στη Βρετανία έρχεται να ρίξει φως στη στη σχέση παχυσαρκίας και αθηροσκλήρωσης, ανοίγοντας έτσι πιθανώς τον δρόμο για μια νέα φαρμακευτική θεραπεία για την καρδιομεταβολική νόσο. powered by Rubicon ProjectΗ έρευνα, που έγινε σε παχύσαρκους ασθενείς με αθηροσκλήρωση,...

19/09/2019 12:33

Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), εκφράζει την ικανοποίησή της για την υλοποίηση της πρώτης φάσης εφαρμογής του ΓεΣΥ και χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή της φιλοσοφίας του.   Η συντεχνία, με σημερινή της ανακοίνωση, χαρακτηρίζει την υλοποίησή του ΓεΣΥ...

17/09/2019 12:58

ΔΕΟΚ

Η ΔΕΟΚ εξέφρασε σήμερα μεγάλη ανησυχία για τα τεκταινόμενα γύρω από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για προσπάθειες που καταβάλλονται από τον ΠΙΣ και κλινικάρχες με προφανή στόχο την υπονόμευση, όπως αναφέρει, των βασικών και θεμελιωδών αρχών του Γενικού Σχεδίου Υγείας που προάγουν την ισότητα...

16/09/2019 10:57

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων(EMA) θα επανεξετάσει φάρμακα που περιέχουν ρανιτιδίνη μετά την ανίχνευση NDMA Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) Guido Rasi, ζήτησε από την επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα (CHMP) να παράσχει οδηγίες για την αποφυγή της παρουσίας προσμίξεων νιτροζαμίνης σε ανθρώπινα...

14/09/2019 13:35

ΣΕΚ

Εγγραφή     Η ΣΕΚ καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνεχίσει να υποστηρίζει και να στηρίζει το ΓεΣΥ, να επιδείξει την ίδια πολιτική...

10/09/2019 10:59

Νοσοκομείο Πάφου

Τη βοήθεια των αρχηγών των κομμάτων, των βουλευτών Πάφου, του Δημάρχου Πάφου και των ΜΜΕ ζητούν οι νεφροπαθείς αιμοκαθαιρόμενοι Πάφου για να έχουν μια αξιοπρεπή φροντίδα και διαβίωση στο Θάλαμο Αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Πάφου, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς αυτούς.Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής...

30/07/2019 12:09

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προτάσεις που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προτάσεις που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου σχετικά με την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ή/και τα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ για διανομή στα ιδιωτικά φαρμακεία για την κάλυψη των παρατηρούμενων ελλείψεων, και την...

30/07/2019 10:11

Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων

Νέα επιστολή απέστειλε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) στον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, με την οποία εκφράζει τα παράπονα των ηλικιωμένων διαβητικών, που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένουν να προμηθευτούν τα νέα μηχανάκια μέτρησης της γλυκόζης. Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η...

27/07/2019 10:37

ΓεΣΥ

Νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον κατάλογο των δικαιούχων για εγγραφή στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).    Ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ασφάλιση Υγείας αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκε η ρύθμιση αριθμού θεμάτων, που αφορούν στην εγγραφή δικαιούχων προσώπων στο ΓεΣΥ και με βάση τις ρυθμίσεις αυτές, πρόσωπα που εμπίπτουν...

26/07/2019 15:13

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναφέρονται στην πιθανή ύπαρξη τριών κρουσμάτων λοίμωξης από Ιό Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στις κατεχόμενες περιοχές κι ότι καταβάλλονται προσπάθειες, σε συνεργασία με τη Δικοινοτική Επιτροπή για την Υγεία, για διευθέτηση δικοινοτικής συνάντησης για...

26/07/2019 14:31

Back to Top