Να μετριαστούν οι ευπάθειες της οικονομίας
Καμπανάκι ΔΝΤ για την οικονομία

Την ανάγκη για πολιτικές που θα μετριάσουν τις τρεις βασικές ευπάθειες της οικονομίας, ήτοι τον τραπεζικό τομέα, τον περιορισμό του ρυθμού αύξησης των κρατικών δαπανών και της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποδεικνύοντας ότι ναι μεν ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός θα κυμανθεί σε ισχυρά επίπεδα αλλά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης λόγω «ισχυρών μετωπικών ανέμων».

Σε ανακοίνωσή του για την ολοκλήρωση του τρίτου μεταμνημονιακού ελέγχου, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά αλλά παραμένει σθεναρή, με τον ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο – ακόμη ισχυρό – 3,0% με 3,5% στην διετία 2019 – 2020 από 3,9% το 2018, έχοντας ως κινητήριο δύναμη τις ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από τις κατασκευές, τον τουρισμό και τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω.

O κρατικός προϋπολογισμός συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλο πλεόνασμα, ενώ οι ισολογισμοί των τραπεζών ενισχύονται, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν απότομα ύστερα από μεταφορές μεγάλων χαρτοφυλακίων εκτός τραπεζών.

Καλωσορίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το ΔΝΤ ωστόσο επισημαίνει ότι απαιτείται συνέχιση των προσπαθειών για αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμένουν σε σχέση με το ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το συνεχιζόμενο ψηλό επίπεδο των ΜΕΔ, τους μεγάλους δημοσιονομικούς κινδύνους και τους αυξανόμενους μετωπικούς ανέμους στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ εκτιμά πως η εγχώρια παραχώρηση πίστωσης αναμένεται να παραμείνει αδύναμη, αφού περιορίζεται από το υψηλό βάρος των ΜΕΔ.

Ακόμη, το Ταμείο σημειώνει πως το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται ότι θα παραμείνει υψηλό λόγω της εισροής υψηλών επενδύσεων και τις χαμηλότερες εξαγωγές που αντανακλούν την επιβράδυνση στην Ευρώπη.

Όπως εκτιμά το ΔΝΤ, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποχωρήσει στον δυνητικό ρυθμό πέριξ του 2,5%.

Παράλληλα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η ικανότητα αποπληρωμής του χρέους προς το Ταμείο παραμένει επαρκής στο βασικό σενάριο, καθώς η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, οι ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες και το μεγάλο πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να στηρίξει τη συνεχιζόμενη μείωση του ακαθάριστου δημοσίου χρέους.

Ωστόσο, αναφέρεται, η ικανότητα αποπληρωμής θα μπορούσε να αποδυναμωθεί αν ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδυνθεί σημαντικά ή πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι κίνδυνοι λόγω της αδύναμης ποιότητας των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού, την ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων, ή μη αναμενόμενων δαπανών, περιλαμβανομένου και από δικαστικές υποθέσεις. Η ικανότητα αποπληρωμής, λέει το ΔΝΤ, θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω σε περίπτωση πιο αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit.

Επιπλέον το ΔΝΤ παραθέτει τις τρεις ευπάθειες της κυπριακής οικονομίας, που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Για τον τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ αναφέρεται στην ανάγκη για διευκόλυνση της απομόχλευσης, της μείωσης των ΜΕΔ και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών.

«Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για αντιμετώπιση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων του παρελθόντος, τα οποία παραμένουν μεταξύ των ψηλότερων στην Ευρώπη», σημειώνει το ΔΝΤ και επισημαίνει ότι η σταθερή υλοποίηση του πλαισίου για τις εκποιήσεις, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αποτελούν κλειδί για την μείωση των ΜΕΔ.

Ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να διατηρούν τα κατάλληλα επίπεδα προβλέψεων και κεφαλαίων και υποδεικνύει ότι η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλών προτύπων ανάληψης κινδύνων θα βοηθούσε την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικής δομής εξόδων των τραπεζών.

Το ΔΝΤ αναφέρεται και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, την κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να τεθεί τάχιστα μια κατάλληλη δομή διακυβέρνησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Αναφέρεται και στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ, λέγοντας ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας είναι κρίσιμη προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων.

Εξάλλου, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η κυκλική δημοσιονομική πολιτική και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέους. «Η αύξηση των δαπανών θα πρέπει να διατηρηθεί σε ρυθμό σταθερά κάτω από το μεσοπρόθεσμο ΑΕΠ και τα κυκλικά και εκ του ουρανού έσοδα θα πρέπει να αποταμιεύονται, για να διασφαλιστεί η ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική, η δημιουργία αποθεμάτων και η σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους σε πτωτική τροχιά», αναφέρει.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι σύμφωνα με το ΔΝΤ, η διατήρηση της αύξησης του κρατικού μισθολογίου κάτω από το ονομαστικό ΑΕΠ, ιδιαίτερα λόγω της αντιστροφής των αποκοπών μισθών και συντάξεων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Κατά το ΔΝΤ, μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν να καταστήσουν τον τομέα της δημόσιας υγείας πιο ανταγωνιστικό και για επαρκή διαχείριση των κινήτρων προς τους παρόχους υγείας και τους ασθενείς είναι κρίσιμες, προκειμένου να μετριαστούν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι από τη εισαγωγή του ΓεΣΥ.

Επίσης, το ΔΝΤ αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα σημειώνει ότι η εν εξελίξει μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα για αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων και επιτάχυνση της εφαρμογής εμπορικών απαιτήσεων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα.

Ζητεί επίσης την επιτάχυνση της έκδοσης των καθυστερημένων τίτλων και επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για μετριασμό των κινδύνων λόγω ξεπλύματος χρήματος παραμένει προτεραιότητα, έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι στην ανάπτυξη.

Επισημαίνει, τέλος, ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών εμπορικών εταιρειών, την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μειώσουν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το κράτος και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και ότι θα πρέπει να επισπευσθούν στη νομοθεσία της Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στην εθνική εποπτική αρχή-

Send to Facebook

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ

Στο €1 δισεκατομμύριο πλησίασε το απόθεμα των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία, παρά τον τερματισμό των νέων αγορών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), συνεχίζει τις αγορές μέσω της επανεπένδυσης ποσών από ομόλογα που λήγουν. Σύμφωνα...

17/05/2019 11:49

Υπουργός Οικονομικών

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο να έχουν περιοριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργίαδης, σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την ετήσια έκθεση του Υπουργείου για το 2018 και την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής...

15/05/2019 17:35

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διαβεβαίωσε απόψε ότι μέλημα της Κυβέρνησης είναι η συνεχής στήριξη και υποστήριξη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά την τελετή των εγκαινίων των νέων...

14/05/2019 09:27

ΗΠΑ

Οι προοπτικές που ανοίγει για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και οι ενεργειακές ανακαλύψεις, ήταν το αντικείμενο επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Economist στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της Κύπρου, Χάρη Γεωργιάδη και...

03/05/2019 11:58

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο

Ο μήνας Απρίλιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές...

02/05/2019 11:39

Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία επιχειρήσεων κυπριακών συμφερόντων στην Αίγυπτο, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο τοπικός οικονομικός τύπος κάνει λόγο για επενδύσεις που φτάνουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες κυπριακών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται...

01/05/2019 10:48

2ο Φόρουμ “Belt and Road”

Η Κύπρος αποτελεί ένα πραγματικό υποστηρικτή μιας ακόμη πιο στενής Ευρω-Ασιατικής σχέσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο 2ο Φόρουμ “Belt and Road” για τον Δρόμο του Μεταξιού στο Πεκίνο, που διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Κίνας, στο Πεκίνο, και στο οποίο συμμετείχαν 40 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων.

27/04/2019 13:56

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Back to Top