Να μετριαστούν οι ευπάθειες της οικονομίας
Καμπανάκι ΔΝΤ για την οικονομία

Την ανάγκη για πολιτικές που θα μετριάσουν τις τρεις βασικές ευπάθειες της οικονομίας, ήτοι τον τραπεζικό τομέα, τον περιορισμό του ρυθμού αύξησης των κρατικών δαπανών και της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποδεικνύοντας ότι ναι μεν ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός θα κυμανθεί σε ισχυρά επίπεδα αλλά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης λόγω «ισχυρών μετωπικών ανέμων».

Σε ανακοίνωσή του για την ολοκλήρωση του τρίτου μεταμνημονιακού ελέγχου, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά αλλά παραμένει σθεναρή, με τον ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο – ακόμη ισχυρό – 3,0% με 3,5% στην διετία 2019 – 2020 από 3,9% το 2018, έχοντας ως κινητήριο δύναμη τις ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από τις κατασκευές, τον τουρισμό και τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω.

O κρατικός προϋπολογισμός συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλο πλεόνασμα, ενώ οι ισολογισμοί των τραπεζών ενισχύονται, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν απότομα ύστερα από μεταφορές μεγάλων χαρτοφυλακίων εκτός τραπεζών.

Καλωσορίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το ΔΝΤ ωστόσο επισημαίνει ότι απαιτείται συνέχιση των προσπαθειών για αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμένουν σε σχέση με το ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το συνεχιζόμενο ψηλό επίπεδο των ΜΕΔ, τους μεγάλους δημοσιονομικούς κινδύνους και τους αυξανόμενους μετωπικούς ανέμους στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ εκτιμά πως η εγχώρια παραχώρηση πίστωσης αναμένεται να παραμείνει αδύναμη, αφού περιορίζεται από το υψηλό βάρος των ΜΕΔ.

Ακόμη, το Ταμείο σημειώνει πως το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται ότι θα παραμείνει υψηλό λόγω της εισροής υψηλών επενδύσεων και τις χαμηλότερες εξαγωγές που αντανακλούν την επιβράδυνση στην Ευρώπη.

Όπως εκτιμά το ΔΝΤ, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποχωρήσει στον δυνητικό ρυθμό πέριξ του 2,5%.

Παράλληλα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η ικανότητα αποπληρωμής του χρέους προς το Ταμείο παραμένει επαρκής στο βασικό σενάριο, καθώς η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, οι ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες και το μεγάλο πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να στηρίξει τη συνεχιζόμενη μείωση του ακαθάριστου δημοσίου χρέους.

Ωστόσο, αναφέρεται, η ικανότητα αποπληρωμής θα μπορούσε να αποδυναμωθεί αν ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδυνθεί σημαντικά ή πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι κίνδυνοι λόγω της αδύναμης ποιότητας των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού, την ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων, ή μη αναμενόμενων δαπανών, περιλαμβανομένου και από δικαστικές υποθέσεις. Η ικανότητα αποπληρωμής, λέει το ΔΝΤ, θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω σε περίπτωση πιο αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit.

Επιπλέον το ΔΝΤ παραθέτει τις τρεις ευπάθειες της κυπριακής οικονομίας, που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Για τον τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ αναφέρεται στην ανάγκη για διευκόλυνση της απομόχλευσης, της μείωσης των ΜΕΔ και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών.

«Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για αντιμετώπιση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων του παρελθόντος, τα οποία παραμένουν μεταξύ των ψηλότερων στην Ευρώπη», σημειώνει το ΔΝΤ και επισημαίνει ότι η σταθερή υλοποίηση του πλαισίου για τις εκποιήσεις, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αποτελούν κλειδί για την μείωση των ΜΕΔ.

Ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να διατηρούν τα κατάλληλα επίπεδα προβλέψεων και κεφαλαίων και υποδεικνύει ότι η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλών προτύπων ανάληψης κινδύνων θα βοηθούσε την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικής δομής εξόδων των τραπεζών.

Το ΔΝΤ αναφέρεται και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, την κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να τεθεί τάχιστα μια κατάλληλη δομή διακυβέρνησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Αναφέρεται και στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ, λέγοντας ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας είναι κρίσιμη προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων.

Εξάλλου, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η κυκλική δημοσιονομική πολιτική και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέους. «Η αύξηση των δαπανών θα πρέπει να διατηρηθεί σε ρυθμό σταθερά κάτω από το μεσοπρόθεσμο ΑΕΠ και τα κυκλικά και εκ του ουρανού έσοδα θα πρέπει να αποταμιεύονται, για να διασφαλιστεί η ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική, η δημιουργία αποθεμάτων και η σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους σε πτωτική τροχιά», αναφέρει.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι σύμφωνα με το ΔΝΤ, η διατήρηση της αύξησης του κρατικού μισθολογίου κάτω από το ονομαστικό ΑΕΠ, ιδιαίτερα λόγω της αντιστροφής των αποκοπών μισθών και συντάξεων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Κατά το ΔΝΤ, μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν να καταστήσουν τον τομέα της δημόσιας υγείας πιο ανταγωνιστικό και για επαρκή διαχείριση των κινήτρων προς τους παρόχους υγείας και τους ασθενείς είναι κρίσιμες, προκειμένου να μετριαστούν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι από τη εισαγωγή του ΓεΣΥ.

Επίσης, το ΔΝΤ αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα σημειώνει ότι η εν εξελίξει μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα για αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων και επιτάχυνση της εφαρμογής εμπορικών απαιτήσεων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα.

Ζητεί επίσης την επιτάχυνση της έκδοσης των καθυστερημένων τίτλων και επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για μετριασμό των κινδύνων λόγω ξεπλύματος χρήματος παραμένει προτεραιότητα, έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι στην ανάπτυξη.

Επισημαίνει, τέλος, ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών εμπορικών εταιρειών, την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μειώσουν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το κράτος και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και ότι θα πρέπει να επισπευσθούν στη νομοθεσία της Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στην εθνική εποπτική αρχή-

Send to Facebook

Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό.

Δώδεκα τράπεζες της Τουρκίας υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, καθώς και δύο κρατικά ελεγχόμενες αναπτυξιακές τράπεζες, την Turkiye Ihracat Kredi Bankasi και την Turkiye Kalkinma Bankasi. Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό. Σε ανακοίνωση του οίκου, αναφέρεται πως η υποβάθμιση...

20/07/2019 12:29

PS Debt Servicing Cyprus

Σημαντική αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η συμβολή της εταιρείας APS Debt Servicing Cyprus στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, η APS Debt Servicing Cyprus προώθησε τις πωλήσεις ακινήτων αξίας πέραν των €20 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που...

12/07/2019 19:42

Υπουργείο Οικονομικών

Άρχισε χθες η υλοποίηση του πρώτου τμήματος του Σχεδίου Εστία με την αποστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, των επιστολών προς τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το κράτος για συμμετοχή στο Σχέδιο.Σύμφωνα με τις ίδιες...

09/07/2019 11:44

Η χρηματοδότηση των τραπεζών είναι ευάλωτη αναφέρει ο οίκος

Οι προοπτικές για το τουρκικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν αρνητικές, αντανακλώντας τις αδυναμίες χρηματοδότησης των τραπεζών και τις δύσκολες λειτουργικές συνθήκες που θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική δύναμή τους κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Η...

01/07/2019 23:01

ΥΠΟΙΚ

Η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα υποσχόμενη περίοδο, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, από το βήμα του 4ου "Cyprus International Investors Summit", στη Λεμεσό, διαβεβαιώνοντας τους 150 και πλέον ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές, για τις μεγάλες προοπτικές που η Κύπρος προσφέρει ως επενδυτικός προορισμός. Στο χαιρετισμό...

28/06/2019 15:20

Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου

Έκκληση στους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να μην προχωρήσουν τώρα σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις (νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων) προτού τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εστία, έκανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. «Θέση της Κυβέρνησης και του...

27/06/2019 16:31

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατατίθεται το συντομότερο νομοσχέδιο για την δημιουργία του Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας από το βήμα της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο Πρόεδρος...

27/06/2019 08:05

Δέσμευση από την Hermes Airports

Σε μηδενική εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2050, δεσμεύεται να φτάσει η Hermes Airports, μέσα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στο περιθώριο της 29ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI Europe), που πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του διαχειριστή των κυπριακών αεροδρομίων,...

26/06/2019 17:07

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στο Λονδίνο, πραγματοποιεί η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, η οποία βρίσκεται από τις 18 Ιουνίου στην βρετανική πρωτεύουσα με σκοπό την προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η κα.Πηλείδου θα ολοκληρώσει σήμερα...

20/06/2019 16:13

H.Π.Α

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ διερευνούν εάν η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με νόμους που αποσκοπούν στην παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, όπως ανέφεραν την Τετάρτη σε ρεπορτάζ τους οι New York Times. Η αξία των μετοχών στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ήταν κατά...

20/06/2019 12:44

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της επανεπένδυσης ομολόγων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το...

19/06/2019 12:02

Για δεύτερο μήνα εντός του 2019

Την δεύτερη μείωση εντός του 2019, που ανήλθε στο 3,5% σημείωσαν τον Μάιο οι αφίξεις τουριστών, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 1,1%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τον Μάιο 2019 ανήλθαν σε 434.578 σε σύγκριση με 450.495 τον Μάιο 2018, σημειώνοντας μείωση...

18/06/2019 16:35

Back to Top