Σήμερα η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο
Το Λονδίνο ανακοίνωσε συμφωνία Μέι – Γιούνκερ

Το Λονδίνο έφθασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση επί «νομικά δεσμευτικών αλλαγών» στην συμφωνία του Brexit, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντνγκτον.

«Στο Στρασβούργο, η πρωθυπουργός (Τερέζα Μέι) απέσπασε νομικά δεσμευτικές αλλαγές που ενισχύουν και βελτιώνουν την συμφωνία αποχώρησης και την πολιτική διακήρυξη», είπε ο Λίντνγκτον, καλώντας τους βρετανούς βουλευτές να ψηφίσουν την συμφωνία όταν θα τους παρουσιασθεί αύριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα υποστηρίξει τη συμφωνία που κλείστηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την αποχώρησή του αλλά δεν είναι βέβαιη, ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην ΕΕ μετά τη δήλωση ενός υπουργού της Τερέζας Μέι κατά την οποία το Λονδίνο εξασφάλισε νομικά δεσμευτικές αλλαγές ως προς το λεγόμενο backstop, τον μηχανισμό ασφαλείας για να αποφευχθούν τα σκληρά σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία.

Η Συμφωνία Αποχώρησης ΕΕ-ΗΒ έχει ήδη απορριφθεί — με μεγάλη διαφορά — στην πρώτη ψηφοφορία επ' αυτής από τη βρετανική εθνική αντιπροσωπεία.

Η τροποποίηση της συμφωνίας «θα είναι άσχετη εάν δεν φέρει τις ψήφους που λείπουν», σχολίασε ευρωπαίος διπλωμάτης που παρακολουθεί στενά τη διαδικασία του Brexit μετά τη δήλωση του Ντέιβιντ Λίντινγκτον, υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης, ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων περί προόδου στις συνομιλίες της Μέι με αξιωματούχους της ΕΕ στο Στρασβούργο το βράδυ της Δευτέρας.

«Και αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά ότι ελπίζουμε χωρίς να έχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις», πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Ένας δεύτερος ευρωπαίος διπλωμάτης, αναφερόμενος στις αλλαγές στη Συμφωνία Αποχώρησης, ανέφερε: «ας ελπίσουμε ότι θα αρκέσουν για το κοινοβούλιο του ΗΒ».

Το νομικά δεσμευτικό κείμενο που συμφωνήθηκε

Επί της ουσίας το κείμενο που υιοθετήθηκε διευκρινίζει ότι το backstop θα είναι προσωρινό, αν και εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, το ΗΒ θα έχει το δικαίωμα μονομερούς απόσυρσης από αυτό αν οι συνομιλίες για τη μελλοντική σχέση καταρρεύσουν και ο στόχος είναι να έχουν προηγηθεί εναλλακτικές ρυθμίσεις που να το καθιστούν άχρηστο στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης, κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο ετών μετά την 29η Μαρτίου. Η κοινή αυτή δήλωση δεν υποκαθιστά, ούτε αλλάζει το κείμενο της Συμφωνίας Αποχώρησης, αλλά αποτελεί μια νομικά δεσμευτική επεξηγηματική δήλωση.

Το νομικά δεσμευτικό κείμενο που συμφωνήθηκε αναφέρει τα εξής:
"δεδομένης της σταθερής δέσμευσης της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστούν ταχύτατα σε μια μεταγενέστερη συμφωνία που θα θεσπίζει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εναλλακτικές ρυθμίσεις ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί η λύση backstop για την αναστολή της ισχύος του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία, θα αποτελέσει μέρος διαπραγματεύσεων και θα οδηγήσει την ανάλυση και την ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών ρυθμίσεων. Αυτή η διαπραγματευτική οδός θα εξετάσει τη χρήση όλων των υφιστάμενων και αναδυόμενων διευκολυντικών ρυθμίσεων και τεχνολογιών, προκειμένου να εκτιμηθεί το δυναμικό τους να αντικατασταθεί, εν όλω ή εν μέρει, η λύση του backstop στο πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της πρακτικότητας και της δυνατότητας υλοποίησής τους στις μοναδικές συνθήκες της Βόρειας Ιρλανδίας. Καθώς θα ενσωματωθεί στη συνολική διάρθρωση των διαπραγματεύσεων, η διαπραγματευτική πορεία για εναλλακτικές ρυθμίσεις θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς και τα τελωνεία των αγαθών. Επιπλέον, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαβουλεύονται με εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα, με επιχειρήσεις, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής ή με το Μπέλφαστ και με την κατάλληλη συμμετοχή των κοινοβουλίων. Πρώτον, η πρόοδος όσον αφορά τις εναλλακτικές ρυθμίσεις θα αξιολογηθεί κατά την πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που προβλέπεται από την Πολιτική Δήλωση. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, θα επανεξεταστεί περαιτέρω πρόοδος σε κάθε επόμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου."

Στο κείμενο των διευκρινίσεων προβλέπεται σε σχέση με τον προσωρινό χαρακτήρα του backstop και την δυνατότητα μονομερούς κατάργησης:

"Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι θα ήταν ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας απόσυρσης και του άρθρου 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να ενεργεί με στόχο την επ 'άπειρον εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που η Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι το άλλο μέρος ενεργούσε κατ 'αυτόν τον τρόπο μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, θα μπορούσε να κάνει χρήση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών που κατοχυρώνεται στα άρθρα 167 έως 181 της συμφωνίας απόσυρσης".

"Εάν προκύψει διαφορά σχετικά με το άρθρο 5 της συμφωνίας απόσυρσης και το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσουν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Θα προσπαθήσουν να επιλύσουν εγκαίρως τη διαφορά, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η λύση αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παράσχει γραπτή αιτιολογημένη αιτιολόγηση της αντίστοιχης θέσης του και θα απαντήσει εγγράφως στον άλλο".

"Στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, η απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί με στόχο την επ 'άπειρον εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα είναι δεσμευτική για την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνεχής παράλειψη ενός μέρους να συμμορφωθεί με μια απόφαση και, συνεπώς, η συνεχής αποτυχία του εν λόγω μέρους να επανέλθει στην τήρηση των υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας απόσυρσης μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινές προσφυγές. Τελικά, το θιγόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να εκδώσει μονομερή αναλογική αναστολή των υποχρεώσεών του βάσει της Συμφωνίας Ανάληψης (εκτός από το Μέρος Δύο), συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου. Η εν λόγω αναστολή μπορεί να παραμείνει εκτός εάν και μέχρις ότου ο παραβάτης λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας".

Κατά την κοινή διάσκεψη με την Τ.Μέι στο Στρασβούργο, ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ δίνει στο ΗΒ μια "δεύτερη ευκαιρία", αλλά "δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία", δεν θα υπάρξει "νέα εξήγηση επί των διευκρινίσεων" στην περίπτωση που το κοινοβούλιο δεν υπερψηφίσει τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Σε συνέχεια της συνάντησης ο Πρόεδρος Γιούνκερ έστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μία "κοινή δήλωση που συμπληρώνει την Πολιτική Δήλωση (για τη μελλοντική σχέση)", σημειώνοντας ότι αυτό το κείμενο έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο διαπραγματευτών, την πρωθυπουργό Μέι και τον ίδιο, αλλά και έχει τη συμφωνία του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας Λ.Βαράντκαρ.

"Προτείνω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτά τα έγγραφα κατά τη σύνοδό του στις 21-22 Μαρτίου, με την επιφύλαξη προηγούμενης θετικής ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τη Συμφωνία Απόσυρσης", δήλωσε ο Ζ.Κ.Γιούνκερ.

"Πιστεύω ότι είναι πλέον καιρός να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απόσυρσης σύμφωνα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική μας εταιρική σχέση", τόνισε. "Η Κομισιόν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Αποχώρησης" είπε και τόνισε ότι "ελπίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για αυτές τις σημαντικές διαπραγματεύσεις όπως είμαστε εμείς".

"Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές που θα λάβουν χώρα μεταξύ 23-26 Μαΐου του τρέχοντος έτους", ανέφερε ο Ζ.Κ.Γιούνκερ. "Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τότε, θα είναι υποχρεωμένο από νομική άποψη να πραγματοποιήσει αυτές τις εκλογές, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των κρατών μελών όπως ορίζονται στις Συνθήκες", κατέληξε.

Γιούνκερ: Αυτή η συμφωνία ή καθόλου συμφωνία

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προειδοποίησε ότι η μοναδική εναλλακτική στη συμφωνία που κλείστηκε για το Brexit με το Λονδίνο είναι να μη γίνει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετούμενος στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι στο Στρασβούργο μετά τις διαπραγματεύσεις της ύστατης στιγμής, στις οποίες δόθηκαν νέες, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για τα σύνορα από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο.

«Είτε αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί, ή το Μπρέξιτ μπορεί να μη γίνει καθόλου», δήλωσε ο Γιούνκερ έχοντας στο πλευρό του τη Μέι, με την οποία συναίνεσαν να υπάρξουν τροποποιήσεις στη συμφωνία για το διαζύγιο το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ είναι έτοιμος να δώσει το πράσινο φως στις αλλαγές που συμφωνήθηκαν, πρόσθεσε ο Γιούνκερ.

«Ο πρωθυπουργός (Βαράντκαρ) είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση, ώστε να υπάρξει συνολική συμφωνία», σημείωσε και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε «μόνιμη επαφή» με τον επικεφαλής της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Εξάλλου, νωρίτερα, ο Γιούνκερ τόνισε σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ότι εάν η Βρετανία δεν έχει κλείσει συμφωνία για την αποχώρησή της από την ΕΕ πριν από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών (23η-26η Μαΐου), τότε θα είναι νομικά υποχρεωμένη να διεξαγάγει και εκείνη εκλογές για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Γιούνκερ ανέφερε μετά τη νέα συμφωνία που έκλεισε για το Μπρέξιτ με τη Μέι ότι «η αποχώρηση του ΗΒ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν από την 23η ως την 26η Μαΐου φέτος». Και συμπλήρωσε: «Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τότε, θα είναι νομικά υποχρεωμένο να διεξαγάγει τις εκλογές αυτές».
Πηγή: Πρώτο Θέμα, ΚΥΠΕ

Send to Facebook

Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό.

Δώδεκα τράπεζες της Τουρκίας υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, καθώς και δύο κρατικά ελεγχόμενες αναπτυξιακές τράπεζες, την Turkiye Ihracat Kredi Bankasi και την Turkiye Kalkinma Bankasi. Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό. Σε ανακοίνωση του οίκου, αναφέρεται πως η υποβάθμιση...

20/07/2019 12:29

PS Debt Servicing Cyprus

Σημαντική αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η συμβολή της εταιρείας APS Debt Servicing Cyprus στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, η APS Debt Servicing Cyprus προώθησε τις πωλήσεις ακινήτων αξίας πέραν των €20 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που...

12/07/2019 19:42

Υπουργείο Οικονομικών

Άρχισε χθες η υλοποίηση του πρώτου τμήματος του Σχεδίου Εστία με την αποστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, των επιστολών προς τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το κράτος για συμμετοχή στο Σχέδιο.Σύμφωνα με τις ίδιες...

09/07/2019 11:44

Η χρηματοδότηση των τραπεζών είναι ευάλωτη αναφέρει ο οίκος

Οι προοπτικές για το τουρκικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν αρνητικές, αντανακλώντας τις αδυναμίες χρηματοδότησης των τραπεζών και τις δύσκολες λειτουργικές συνθήκες που θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική δύναμή τους κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Η...

01/07/2019 23:01

ΥΠΟΙΚ

Η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα υποσχόμενη περίοδο, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, από το βήμα του 4ου "Cyprus International Investors Summit", στη Λεμεσό, διαβεβαιώνοντας τους 150 και πλέον ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές, για τις μεγάλες προοπτικές που η Κύπρος προσφέρει ως επενδυτικός προορισμός. Στο χαιρετισμό...

28/06/2019 15:20

Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου

Έκκληση στους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να μην προχωρήσουν τώρα σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις (νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων) προτού τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εστία, έκανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. «Θέση της Κυβέρνησης και του...

27/06/2019 16:31

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατατίθεται το συντομότερο νομοσχέδιο για την δημιουργία του Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας από το βήμα της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο Πρόεδρος...

27/06/2019 08:05

Δέσμευση από την Hermes Airports

Σε μηδενική εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2050, δεσμεύεται να φτάσει η Hermes Airports, μέσα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στο περιθώριο της 29ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI Europe), που πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του διαχειριστή των κυπριακών αεροδρομίων,...

26/06/2019 17:07

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στο Λονδίνο, πραγματοποιεί η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, η οποία βρίσκεται από τις 18 Ιουνίου στην βρετανική πρωτεύουσα με σκοπό την προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η κα.Πηλείδου θα ολοκληρώσει σήμερα...

20/06/2019 16:13

H.Π.Α

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ διερευνούν εάν η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με νόμους που αποσκοπούν στην παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, όπως ανέφεραν την Τετάρτη σε ρεπορτάζ τους οι New York Times. Η αξία των μετοχών στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ήταν κατά...

20/06/2019 12:44

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της επανεπένδυσης ομολόγων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το...

19/06/2019 12:02

Για δεύτερο μήνα εντός του 2019

Την δεύτερη μείωση εντός του 2019, που ανήλθε στο 3,5% σημείωσαν τον Μάιο οι αφίξεις τουριστών, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 1,1%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τον Μάιο 2019 ανήλθαν σε 434.578 σε σύγκριση με 450.495 τον Μάιο 2018, σημειώνοντας μείωση...

18/06/2019 16:35

Back to Top