Σήμερα η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο
Το Λονδίνο ανακοίνωσε συμφωνία Μέι – Γιούνκερ

Το Λονδίνο έφθασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση επί «νομικά δεσμευτικών αλλαγών» στην συμφωνία του Brexit, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντνγκτον.

«Στο Στρασβούργο, η πρωθυπουργός (Τερέζα Μέι) απέσπασε νομικά δεσμευτικές αλλαγές που ενισχύουν και βελτιώνουν την συμφωνία αποχώρησης και την πολιτική διακήρυξη», είπε ο Λίντνγκτον, καλώντας τους βρετανούς βουλευτές να ψηφίσουν την συμφωνία όταν θα τους παρουσιασθεί αύριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα υποστηρίξει τη συμφωνία που κλείστηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την αποχώρησή του αλλά δεν είναι βέβαιη, ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην ΕΕ μετά τη δήλωση ενός υπουργού της Τερέζας Μέι κατά την οποία το Λονδίνο εξασφάλισε νομικά δεσμευτικές αλλαγές ως προς το λεγόμενο backstop, τον μηχανισμό ασφαλείας για να αποφευχθούν τα σκληρά σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία.

Η Συμφωνία Αποχώρησης ΕΕ-ΗΒ έχει ήδη απορριφθεί — με μεγάλη διαφορά — στην πρώτη ψηφοφορία επ' αυτής από τη βρετανική εθνική αντιπροσωπεία.

Η τροποποίηση της συμφωνίας «θα είναι άσχετη εάν δεν φέρει τις ψήφους που λείπουν», σχολίασε ευρωπαίος διπλωμάτης που παρακολουθεί στενά τη διαδικασία του Brexit μετά τη δήλωση του Ντέιβιντ Λίντινγκτον, υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης, ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων περί προόδου στις συνομιλίες της Μέι με αξιωματούχους της ΕΕ στο Στρασβούργο το βράδυ της Δευτέρας.

«Και αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά ότι ελπίζουμε χωρίς να έχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις», πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Ένας δεύτερος ευρωπαίος διπλωμάτης, αναφερόμενος στις αλλαγές στη Συμφωνία Αποχώρησης, ανέφερε: «ας ελπίσουμε ότι θα αρκέσουν για το κοινοβούλιο του ΗΒ».

Το νομικά δεσμευτικό κείμενο που συμφωνήθηκε

Επί της ουσίας το κείμενο που υιοθετήθηκε διευκρινίζει ότι το backstop θα είναι προσωρινό, αν και εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, το ΗΒ θα έχει το δικαίωμα μονομερούς απόσυρσης από αυτό αν οι συνομιλίες για τη μελλοντική σχέση καταρρεύσουν και ο στόχος είναι να έχουν προηγηθεί εναλλακτικές ρυθμίσεις που να το καθιστούν άχρηστο στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης, κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο ετών μετά την 29η Μαρτίου. Η κοινή αυτή δήλωση δεν υποκαθιστά, ούτε αλλάζει το κείμενο της Συμφωνίας Αποχώρησης, αλλά αποτελεί μια νομικά δεσμευτική επεξηγηματική δήλωση.

Το νομικά δεσμευτικό κείμενο που συμφωνήθηκε αναφέρει τα εξής:
"δεδομένης της σταθερής δέσμευσης της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστούν ταχύτατα σε μια μεταγενέστερη συμφωνία που θα θεσπίζει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εναλλακτικές ρυθμίσεις ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί η λύση backstop για την αναστολή της ισχύος του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία, θα αποτελέσει μέρος διαπραγματεύσεων και θα οδηγήσει την ανάλυση και την ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών ρυθμίσεων. Αυτή η διαπραγματευτική οδός θα εξετάσει τη χρήση όλων των υφιστάμενων και αναδυόμενων διευκολυντικών ρυθμίσεων και τεχνολογιών, προκειμένου να εκτιμηθεί το δυναμικό τους να αντικατασταθεί, εν όλω ή εν μέρει, η λύση του backstop στο πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της πρακτικότητας και της δυνατότητας υλοποίησής τους στις μοναδικές συνθήκες της Βόρειας Ιρλανδίας. Καθώς θα ενσωματωθεί στη συνολική διάρθρωση των διαπραγματεύσεων, η διαπραγματευτική πορεία για εναλλακτικές ρυθμίσεις θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς και τα τελωνεία των αγαθών. Επιπλέον, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαβουλεύονται με εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα, με επιχειρήσεις, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής ή με το Μπέλφαστ και με την κατάλληλη συμμετοχή των κοινοβουλίων. Πρώτον, η πρόοδος όσον αφορά τις εναλλακτικές ρυθμίσεις θα αξιολογηθεί κατά την πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που προβλέπεται από την Πολιτική Δήλωση. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, θα επανεξεταστεί περαιτέρω πρόοδος σε κάθε επόμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου."

Στο κείμενο των διευκρινίσεων προβλέπεται σε σχέση με τον προσωρινό χαρακτήρα του backstop και την δυνατότητα μονομερούς κατάργησης:

"Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι θα ήταν ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας απόσυρσης και του άρθρου 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να ενεργεί με στόχο την επ 'άπειρον εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που η Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι το άλλο μέρος ενεργούσε κατ 'αυτόν τον τρόπο μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, θα μπορούσε να κάνει χρήση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών που κατοχυρώνεται στα άρθρα 167 έως 181 της συμφωνίας απόσυρσης".

"Εάν προκύψει διαφορά σχετικά με το άρθρο 5 της συμφωνίας απόσυρσης και το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσουν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Θα προσπαθήσουν να επιλύσουν εγκαίρως τη διαφορά, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η λύση αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παράσχει γραπτή αιτιολογημένη αιτιολόγηση της αντίστοιχης θέσης του και θα απαντήσει εγγράφως στον άλλο".

"Στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, η απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί με στόχο την επ 'άπειρον εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα είναι δεσμευτική για την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνεχής παράλειψη ενός μέρους να συμμορφωθεί με μια απόφαση και, συνεπώς, η συνεχής αποτυχία του εν λόγω μέρους να επανέλθει στην τήρηση των υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας απόσυρσης μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινές προσφυγές. Τελικά, το θιγόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να εκδώσει μονομερή αναλογική αναστολή των υποχρεώσεών του βάσει της Συμφωνίας Ανάληψης (εκτός από το Μέρος Δύο), συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου. Η εν λόγω αναστολή μπορεί να παραμείνει εκτός εάν και μέχρις ότου ο παραβάτης λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας".

Κατά την κοινή διάσκεψη με την Τ.Μέι στο Στρασβούργο, ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ δίνει στο ΗΒ μια "δεύτερη ευκαιρία", αλλά "δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία", δεν θα υπάρξει "νέα εξήγηση επί των διευκρινίσεων" στην περίπτωση που το κοινοβούλιο δεν υπερψηφίσει τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Σε συνέχεια της συνάντησης ο Πρόεδρος Γιούνκερ έστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μία "κοινή δήλωση που συμπληρώνει την Πολιτική Δήλωση (για τη μελλοντική σχέση)", σημειώνοντας ότι αυτό το κείμενο έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο διαπραγματευτών, την πρωθυπουργό Μέι και τον ίδιο, αλλά και έχει τη συμφωνία του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας Λ.Βαράντκαρ.

"Προτείνω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτά τα έγγραφα κατά τη σύνοδό του στις 21-22 Μαρτίου, με την επιφύλαξη προηγούμενης θετικής ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τη Συμφωνία Απόσυρσης", δήλωσε ο Ζ.Κ.Γιούνκερ.

"Πιστεύω ότι είναι πλέον καιρός να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απόσυρσης σύμφωνα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική μας εταιρική σχέση", τόνισε. "Η Κομισιόν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Αποχώρησης" είπε και τόνισε ότι "ελπίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για αυτές τις σημαντικές διαπραγματεύσεις όπως είμαστε εμείς".

"Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές που θα λάβουν χώρα μεταξύ 23-26 Μαΐου του τρέχοντος έτους", ανέφερε ο Ζ.Κ.Γιούνκερ. "Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τότε, θα είναι υποχρεωμένο από νομική άποψη να πραγματοποιήσει αυτές τις εκλογές, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των κρατών μελών όπως ορίζονται στις Συνθήκες", κατέληξε.

Γιούνκερ: Αυτή η συμφωνία ή καθόλου συμφωνία

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προειδοποίησε ότι η μοναδική εναλλακτική στη συμφωνία που κλείστηκε για το Brexit με το Λονδίνο είναι να μη γίνει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετούμενος στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι στο Στρασβούργο μετά τις διαπραγματεύσεις της ύστατης στιγμής, στις οποίες δόθηκαν νέες, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για τα σύνορα από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο.

«Είτε αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί, ή το Μπρέξιτ μπορεί να μη γίνει καθόλου», δήλωσε ο Γιούνκερ έχοντας στο πλευρό του τη Μέι, με την οποία συναίνεσαν να υπάρξουν τροποποιήσεις στη συμφωνία για το διαζύγιο το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ είναι έτοιμος να δώσει το πράσινο φως στις αλλαγές που συμφωνήθηκαν, πρόσθεσε ο Γιούνκερ.

«Ο πρωθυπουργός (Βαράντκαρ) είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση, ώστε να υπάρξει συνολική συμφωνία», σημείωσε και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε «μόνιμη επαφή» με τον επικεφαλής της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Εξάλλου, νωρίτερα, ο Γιούνκερ τόνισε σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ότι εάν η Βρετανία δεν έχει κλείσει συμφωνία για την αποχώρησή της από την ΕΕ πριν από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών (23η-26η Μαΐου), τότε θα είναι νομικά υποχρεωμένη να διεξαγάγει και εκείνη εκλογές για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Γιούνκερ ανέφερε μετά τη νέα συμφωνία που έκλεισε για το Μπρέξιτ με τη Μέι ότι «η αποχώρηση του ΗΒ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν από την 23η ως την 26η Μαΐου φέτος». Και συμπλήρωσε: «Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τότε, θα είναι νομικά υποχρεωμένο να διεξαγάγει τις εκλογές αυτές».
Πηγή: Πρώτο Θέμα, ΚΥΠΕ

Send to Facebook

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ

Στο €1 δισεκατομμύριο πλησίασε το απόθεμα των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία, παρά τον τερματισμό των νέων αγορών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), συνεχίζει τις αγορές μέσω της επανεπένδυσης ποσών από ομόλογα που λήγουν. Σύμφωνα...

17/05/2019 11:49

Υπουργός Οικονομικών

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο να έχουν περιοριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργίαδης, σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την ετήσια έκθεση του Υπουργείου για το 2018 και την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής...

15/05/2019 17:35

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διαβεβαίωσε απόψε ότι μέλημα της Κυβέρνησης είναι η συνεχής στήριξη και υποστήριξη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά την τελετή των εγκαινίων των νέων...

14/05/2019 09:27

ΗΠΑ

Οι προοπτικές που ανοίγει για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και οι ενεργειακές ανακαλύψεις, ήταν το αντικείμενο επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Economist στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της Κύπρου, Χάρη Γεωργιάδη και...

03/05/2019 11:58

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο

Ο μήνας Απρίλιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές...

02/05/2019 11:39

Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία επιχειρήσεων κυπριακών συμφερόντων στην Αίγυπτο, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο τοπικός οικονομικός τύπος κάνει λόγο για επενδύσεις που φτάνουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες κυπριακών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται...

01/05/2019 10:48

2ο Φόρουμ “Belt and Road”

Η Κύπρος αποτελεί ένα πραγματικό υποστηρικτή μιας ακόμη πιο στενής Ευρω-Ασιατικής σχέσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο 2ο Φόρουμ “Belt and Road” για τον Δρόμο του Μεταξιού στο Πεκίνο, που διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Κίνας, στο Πεκίνο, και στο οποίο συμμετείχαν 40 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων.

27/04/2019 13:56

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Back to Top