Οι κακές πρακτικές ενώπιον της Ερευνητικής
Στη ΣΠΕ Αθηένου έκρυβαν τα ΜΕΔ κάτω από το χαλί υπό τη μορφή τρεχούμενων

Τις κακές πρακτικές που ακολουθούνταν στη ΣΠΕ Αθηένου και οι οποίες οδήγησαν στην απώλεια της κερδοφορίας της, απεκάλυψε στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, η Ελένη Γεωργίου, πρώην Εσωτερικός Ελεγκτής ΣΠΕ Αθηένου, η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Απρίλιο του 2013 με τη δικαιολογία της «απρεπούς συμπεριφοράς», λόγω των σοβαρών ευρημάτων που απεκάλυπταν οι έλεγχοι που διενεργούσε στο χαρτοφυλάκιο της ΣΠΕ.
 
Όπως ανέφερε στην Ερευνητική Επιτροπή, στη ΣΠΕ Αθηένου ήταν πρακτική οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις να δίνονται υπό μορφή τρεχούμενου, αντί με δάνειο τακτής προθεσμίας, όπου στο δεύτερο ο δανειολήπτης αναγκάζεται να πληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη δόση που ορίζεται από τη σύμβαση, ενώ σε τρεχούμενους υπάρχει ένα όριο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 
«Θυμάμαι ότι ήταν ένα τεράστιο ποσοστό των χρηματοδοτήσεων μας υπό μορφή τρεχούμενου άρα με αυτό τον τρόπο δεν φαίνονταν καθυστερήσεις. Εάν υπήρχε υπέρβαση το καλύπταμε εγκρίνοντας τον ίδιο τρεχούμενο ξανά με πιο ψηλό όριο», είπε.
 
Ανέφερε ότι το 2013 είχε έρθει οδηγία από τον τότε Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Κωνσταντίνο Λύρα, για έλεγχο του 70% του χαρτοφυλακίου της ΣΠΕ και η ίδια με αφορμή τον έλεγχο ζήτησε από την Επιτροπή να της δοθεί η άδεια για επανεκτίμηση όλων των ακινήτων που ήταν υποθηκευμένα στα δάνεια που θα ελέγχονταν, αφού η πρακτική που ακολουθείτο ήταν τα ακίνητα εντός Αθηένου να εκτιμώνται από την Επιτροπή και όχι από τρίτους.
 
Ηταν ευκαιρία, είπε, να ληφθούν εκτιμήσεις από τρίτους για να αναγνωριστεί το μέγεθος του προβλήματος, διότι είχε εντοπιστεί από πριν ότι τα ΜΕΔ έμπαιναν «κάτω από το χαλί υπό μορφή τρεχούμενου».
 
Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, συνέχισε, τα οποία συνέκρινε με δάνεια που είχαν δοθεί, «φαινόταν καθαρά ότι δεν είχαμε κεφάλαια. Δηλαδή η κερδοφορία που δημιούργησε ο Συνεργατισμός της Αθηένου τα τελευταία 90 χρόνια είχε εξαφανιστεί και ήταν πλην. Όταν το υπέδειξα μού είπαν ότι κινδυνολογώ».
 
Η κα. Γεωργίου είπε ότι το πρόβλημα με τους τρεχούμενους ήταν εμφανές από πριν και ότι εγκρίνονταν δάνεια χρησιμοποιώντας μόνο τις εξασφαλίσεις και χωρίς να εξετάζεται η ικανότητα αποπληρωμής. Η ίδια, πρόσθεσε, είχε θέσει το ζήτημα ως λάθος πρακτική και ότι έπρεπε να εισάξουν στις αιτήσεις την ικανότητα αποπληρωμής.
 
«Υπήρχαν περιπτώσεις που αύξαναν το όριο του τρεχούμενου για να καλυφθούν υπερβάσεις που υπήρχαν χωρίς να έχει προβεί ο δανειολήπτης σε κατάθεση. Δηλαδή δεν τον πιέζαμε τίποτε. Υπάρχουν εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται αυτά και ότι οι ψηλοί τρεχούμενοι δεν συνάδουν με την πιστωτική κίνηση των λογαριασμών».
 
Όπως ανέφερε, οι εκθέσεις της ήταν στη διάθεση τόσο της ελεγκτικής υπηρεσίας που έλεγχε τότε τον Συνεργατισμό στο τέλος του χρόνου, όσο και της Υπηρεσίας του Εφόρου. Γίνονταν έλεγχοι αλλά ποτέ δεν τέθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή διορθωτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, σημείωσε.
 
Ερωτηθείσα αν υπήρχαν άτομα στην Επιτροπεία που ασκούσαν κριτική στον τότε Γραμματέα της ΣΠΕ Αθηαίνου, Βάσο Παπαϊώαννου, είπε ότι η Επιτροπεία λειτουργούσε περισσότερο ως ομάδα, με την εξαίρεση ενός ατόμου το οποίο εξέφραζε κατά καιρούς ανησυχίες. «Θεωρώ ότι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τα προβλήματα και το μέγεθος των προβλημάτων. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στην καταστροφή για να αντιληφθούν κάποια πράγματα» ανέφερε η μάρτυρας.
 
 Η απόφαση, όπως ανέφερε για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, λήφθηκε στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπείας αμέσως μετά το άνοιγμα των τραπεζών τον Απρίλιο του 2013, κατά την οποία κατέθεσε εκ νέου έκθεσή της που περιλάμβανε τα σοβαρά ευρήματα του ελέγχου του χαρτοφυλακίου στον οποίο προέβη. Παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, αφότου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Η ίδια ενημέρωσε τον Έφορο, Κωνσταντίνο Λύρα και τον τότε γενικό διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας,  Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, οι οποίοι δεν έπραξαν κάτι.
 
Η κα. Γεωργίου αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής και σε υπόθεση που αφορούσε παράνομες προμήθειες από εμπορικούς συνεργάτες της ΣΠΕ Αθηένου, την οποία η ίδια κατήγγειλε στον Έφορο στις 5 Μαρτίου 2009. Κι ενώ, είπε, ο Έφορος την ενημέρωσε ότι θα αναλάμβανε ο ίδιος τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντούτοις δεν προέβη σε οποιαδήποτε κίνηση, και όταν η ίδια παρέδωσε επιστολή στις 11 Μαρτίου για τα γεγονότα της υπόθεσης σε κάθε μέλος της Επιτροπής αλλά και στον κ. Λύρα, ο τελευταίος της τηλεφώνησε για να την ενημερώσει ότι τον άφηνε εκτεθειμένο και ότι θα έστελνε επιστολή με ημερομηνία προγενέστερη της 11ης Μαρτίου για έναρξη ελέγχου επί της υπόθεσης, όπως και έπραξε. Οι παράνομες προμήθειες σύμφωνα με την κ. Γεωργίου, αφορούσαν ποσό €170,000 τα οποία επεστράφησαν στη ΣΠΕ.
 
Μετά το 2010, είπε, όταν ανέλαβε νέος Γραμματέας στη ΣΠΕ, οι πρακτικές παρέμειναν οι ίδιες. «Ενσωματώθηκαν στην κουλτούρα των επιτρόπων. Τα θεωρούσαν φυσιολογικά. Αν κάποιος τους έλεγε το αντίθετο τον θεωρούσαν παράλογο. Θεωρούσαν φυσιολογικό να μη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής. Θεωρούσαν φυσιολογικό να κάνουν οι ίδιοι τις εκτιμήσεις. Το θεωρούσαν φυσιολογικό να έχουν τρεχούμενο 1 εκατ ευρώ και καταθέσεις μέσα σε όλο το χρόνο να είναι €100,000. Υπήρχαν πολύ ψηλοί τρεχούμενοι για τα δεδομένα της Αθηένου» είπε.
 
Εγκρίνονταν, όπως ανέφερε, δάνεια όπου η αναλογία του συνολικού δανεισμού προς το ενεργητικό μιας εταιρείας ήταν 90%, δηλαδή το 90% χρηματοδοτείτο από δάνειο και μόνο 10% από ίδια κεφάλαια.
 
«Δεν ήταν η κρίση του 2013 που μας έφερε εδώ, ήταν οι πρακτικές που ακολουθούνταν τόσα χρόνια», σημείωσε.
 
Είπε ακόμα ότι εντόπιζε ατασθαλίες που αφορούσαν τις ζωοτροφές και χρέη αξιωματούχων.
 
Στη βάση κάποιων εκθέσεών της, ανέφερε, έγιναν καταγγελίες αργότερα στην Αστυνομία από τον Γραμματέα της ΣΠΕ Αλληλεγγύης με την οποία είχε συνενωθεί η ΣΠΕ Αθηένου μετά τα γεγονότα του 2013.

Send to Facebook

Σε ομιλία του στο φόρουμ Economic Ideas

Στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και στα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Σε ομιλία του στο φόρουμ Economic Ideas που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε,...

19/03/2019 15:27

Πυκνώνουν τα συννέφα πάνω από τα κεντρικά της Boeing στο Σικάγο

Πώς η αεροπορική τραγωδία της Ethiopian, και οι εξελίξεις ντόμινο που ακολούθησαν, πυκνώνουν τα συννέφα πάνω από τα κεντρικά της Boeing στο Σικάγο Μέχρι και λίγα εικοσιτετράωρα πριν την αεροπορική τραγωδία με το Boeing 737 Max της Ethiopian Airlines όλα στα κεντρικά της εταιρείας έμοιαζαν να πηγαίνουν τέλεια. Οι νέες παραγγελίες αυξάνονταν συνεχώς...

13/03/2019 21:38

Σήμερα η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Το Λονδίνο έφθασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση επί «νομικά δεσμευτικών αλλαγών» στην συμφωνία του Brexit, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντνγκτον. «Στο Στρασβούργο, η πρωθυπουργός (Τερέζα Μέι) απέσπασε νομικά δεσμευτικές αλλαγές που ενισχύουν και βελτιώνουν την...

12/03/2019 10:16

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο

Σε ηλικία 64 χρόνων εφυγε από την ζωή το Σάββατο 9 Μαρτίου, ο Άθως Πήττας, εκ των ιδιοκτητών της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Pittas Dairy Industries. Ο Άθως Πήττας ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και υπεύθυνος του τομέα παραγωγής της εταιρείας. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου και συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία διαμόρφωσης...

11/03/2019 11:13

Και τον δεύτερο μήνα του 2019

Μείωση και στον δεύτερο μήνα του 2019 παρουσίασαν τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο στις...

09/03/2019 10:55

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

Ακυρώθηκε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας από την Ελληνική Τράπεζα, που ήταν ορισμένος για τις 08/03/2019, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, προτρέποντας παράλληλα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική μέχρι και την εφαρμογή του σχεδίου Εστία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, μετά...

07/03/2019 14:13

Οι βασικοί πυλώνες

Η RCB βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και έχει επιτύχει τον τίτλο της ασφαλέστερης τράπεζας για τρίτη συνεχή χρονιά, τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας Παναγιώτης Λοϊζίδης, ανακοινώνοντας παράλληλα τους βασικούς πυλώνες της νέας πενταετής στρατηγικής της RCB στην εγχώρια αγορά, η οποία στοχεύει στην επιχειρησιακή αριστεία. Σε...

05/03/2019 22:08

Υφ. Τουρισμού

Το Υφυπουργείο Τουρισμού χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των νομοθετημάτων για τη ρύθμιση της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των Τουριστικών Καταλυμάτων και αναφέρει ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό, ο οποίος φιλοδοξεί να προσδώσει μια νέα φυσιογνωμία στο...

04/03/2019 12:35

Για το 2018

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €104 εκατ. για το έτος 2018 ανακοίνωσε την Δευτέρα η Τράπεζα Κύπρου, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η κεφαλαιακή της θέση, λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος πώλησης του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας στο επενδυτικό ταμείο Apollo, το γνωστό έργο Helix. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας,...

04/03/2019 10:30

Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου

O Διευθύνονων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Πάτρικ Χούρικαν, εγκαταλείπει την Κύπρο και επιστρέφει στη Βρετανία για να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας παροχής καταναλωτικών πιστώσεων, New Day, μετέδωσε χθες το απόγευμα το Sky News. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Χούρικαν είναι πολύ...

03/03/2019 16:03

70% των ξενοδοχειακών μονάδων παρέμειναν ανοικτές

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκε η τουριστική κίνηση στην Πάφο την χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνο Μιχαηλίδη, προσθέτοντας πως το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων παρέμειναν ανοικτές. Ο κ. Μιχαηλίδης σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως η πληρότητα των ξενοδοχείων τον χειμώνα...

01/03/2019 21:48

Η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου έγινε μέσω της Vibrana Holdings Ltd

Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Invel Real Estate ανακοίνωσαν ότι προέβησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 96,82% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Public Company Limited (CTDC) έναντι συνολικού τιμήματος €54,9 εκατ. H CTDC είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, του μοναδικού ξενοδοχείου 5* στη Λευκωσία της Κύπρου, δυναμικότητας...

27/02/2019 20:25

Back to Top