Οι κακές πρακτικές ενώπιον της Ερευνητικής
Στη ΣΠΕ Αθηένου έκρυβαν τα ΜΕΔ κάτω από το χαλί υπό τη μορφή τρεχούμενων

Τις κακές πρακτικές που ακολουθούνταν στη ΣΠΕ Αθηένου και οι οποίες οδήγησαν στην απώλεια της κερδοφορίας της, απεκάλυψε στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, η Ελένη Γεωργίου, πρώην Εσωτερικός Ελεγκτής ΣΠΕ Αθηένου, η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Απρίλιο του 2013 με τη δικαιολογία της «απρεπούς συμπεριφοράς», λόγω των σοβαρών ευρημάτων που απεκάλυπταν οι έλεγχοι που διενεργούσε στο χαρτοφυλάκιο της ΣΠΕ.
 
Όπως ανέφερε στην Ερευνητική Επιτροπή, στη ΣΠΕ Αθηένου ήταν πρακτική οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις να δίνονται υπό μορφή τρεχούμενου, αντί με δάνειο τακτής προθεσμίας, όπου στο δεύτερο ο δανειολήπτης αναγκάζεται να πληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη δόση που ορίζεται από τη σύμβαση, ενώ σε τρεχούμενους υπάρχει ένα όριο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 
«Θυμάμαι ότι ήταν ένα τεράστιο ποσοστό των χρηματοδοτήσεων μας υπό μορφή τρεχούμενου άρα με αυτό τον τρόπο δεν φαίνονταν καθυστερήσεις. Εάν υπήρχε υπέρβαση το καλύπταμε εγκρίνοντας τον ίδιο τρεχούμενο ξανά με πιο ψηλό όριο», είπε.
 
Ανέφερε ότι το 2013 είχε έρθει οδηγία από τον τότε Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Κωνσταντίνο Λύρα, για έλεγχο του 70% του χαρτοφυλακίου της ΣΠΕ και η ίδια με αφορμή τον έλεγχο ζήτησε από την Επιτροπή να της δοθεί η άδεια για επανεκτίμηση όλων των ακινήτων που ήταν υποθηκευμένα στα δάνεια που θα ελέγχονταν, αφού η πρακτική που ακολουθείτο ήταν τα ακίνητα εντός Αθηένου να εκτιμώνται από την Επιτροπή και όχι από τρίτους.
 
Ηταν ευκαιρία, είπε, να ληφθούν εκτιμήσεις από τρίτους για να αναγνωριστεί το μέγεθος του προβλήματος, διότι είχε εντοπιστεί από πριν ότι τα ΜΕΔ έμπαιναν «κάτω από το χαλί υπό μορφή τρεχούμενου».
 
Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, συνέχισε, τα οποία συνέκρινε με δάνεια που είχαν δοθεί, «φαινόταν καθαρά ότι δεν είχαμε κεφάλαια. Δηλαδή η κερδοφορία που δημιούργησε ο Συνεργατισμός της Αθηένου τα τελευταία 90 χρόνια είχε εξαφανιστεί και ήταν πλην. Όταν το υπέδειξα μού είπαν ότι κινδυνολογώ».
 
Η κα. Γεωργίου είπε ότι το πρόβλημα με τους τρεχούμενους ήταν εμφανές από πριν και ότι εγκρίνονταν δάνεια χρησιμοποιώντας μόνο τις εξασφαλίσεις και χωρίς να εξετάζεται η ικανότητα αποπληρωμής. Η ίδια, πρόσθεσε, είχε θέσει το ζήτημα ως λάθος πρακτική και ότι έπρεπε να εισάξουν στις αιτήσεις την ικανότητα αποπληρωμής.
 
«Υπήρχαν περιπτώσεις που αύξαναν το όριο του τρεχούμενου για να καλυφθούν υπερβάσεις που υπήρχαν χωρίς να έχει προβεί ο δανειολήπτης σε κατάθεση. Δηλαδή δεν τον πιέζαμε τίποτε. Υπάρχουν εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται αυτά και ότι οι ψηλοί τρεχούμενοι δεν συνάδουν με την πιστωτική κίνηση των λογαριασμών».
 
Όπως ανέφερε, οι εκθέσεις της ήταν στη διάθεση τόσο της ελεγκτικής υπηρεσίας που έλεγχε τότε τον Συνεργατισμό στο τέλος του χρόνου, όσο και της Υπηρεσίας του Εφόρου. Γίνονταν έλεγχοι αλλά ποτέ δεν τέθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή διορθωτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, σημείωσε.
 
Ερωτηθείσα αν υπήρχαν άτομα στην Επιτροπεία που ασκούσαν κριτική στον τότε Γραμματέα της ΣΠΕ Αθηαίνου, Βάσο Παπαϊώαννου, είπε ότι η Επιτροπεία λειτουργούσε περισσότερο ως ομάδα, με την εξαίρεση ενός ατόμου το οποίο εξέφραζε κατά καιρούς ανησυχίες. «Θεωρώ ότι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τα προβλήματα και το μέγεθος των προβλημάτων. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στην καταστροφή για να αντιληφθούν κάποια πράγματα» ανέφερε η μάρτυρας.
 
 Η απόφαση, όπως ανέφερε για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, λήφθηκε στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπείας αμέσως μετά το άνοιγμα των τραπεζών τον Απρίλιο του 2013, κατά την οποία κατέθεσε εκ νέου έκθεσή της που περιλάμβανε τα σοβαρά ευρήματα του ελέγχου του χαρτοφυλακίου στον οποίο προέβη. Παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, αφότου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Η ίδια ενημέρωσε τον Έφορο, Κωνσταντίνο Λύρα και τον τότε γενικό διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας,  Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, οι οποίοι δεν έπραξαν κάτι.
 
Η κα. Γεωργίου αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής και σε υπόθεση που αφορούσε παράνομες προμήθειες από εμπορικούς συνεργάτες της ΣΠΕ Αθηένου, την οποία η ίδια κατήγγειλε στον Έφορο στις 5 Μαρτίου 2009. Κι ενώ, είπε, ο Έφορος την ενημέρωσε ότι θα αναλάμβανε ο ίδιος τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντούτοις δεν προέβη σε οποιαδήποτε κίνηση, και όταν η ίδια παρέδωσε επιστολή στις 11 Μαρτίου για τα γεγονότα της υπόθεσης σε κάθε μέλος της Επιτροπής αλλά και στον κ. Λύρα, ο τελευταίος της τηλεφώνησε για να την ενημερώσει ότι τον άφηνε εκτεθειμένο και ότι θα έστελνε επιστολή με ημερομηνία προγενέστερη της 11ης Μαρτίου για έναρξη ελέγχου επί της υπόθεσης, όπως και έπραξε. Οι παράνομες προμήθειες σύμφωνα με την κ. Γεωργίου, αφορούσαν ποσό €170,000 τα οποία επεστράφησαν στη ΣΠΕ.
 
Μετά το 2010, είπε, όταν ανέλαβε νέος Γραμματέας στη ΣΠΕ, οι πρακτικές παρέμειναν οι ίδιες. «Ενσωματώθηκαν στην κουλτούρα των επιτρόπων. Τα θεωρούσαν φυσιολογικά. Αν κάποιος τους έλεγε το αντίθετο τον θεωρούσαν παράλογο. Θεωρούσαν φυσιολογικό να μη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής. Θεωρούσαν φυσιολογικό να κάνουν οι ίδιοι τις εκτιμήσεις. Το θεωρούσαν φυσιολογικό να έχουν τρεχούμενο 1 εκατ ευρώ και καταθέσεις μέσα σε όλο το χρόνο να είναι €100,000. Υπήρχαν πολύ ψηλοί τρεχούμενοι για τα δεδομένα της Αθηένου» είπε.
 
Εγκρίνονταν, όπως ανέφερε, δάνεια όπου η αναλογία του συνολικού δανεισμού προς το ενεργητικό μιας εταιρείας ήταν 90%, δηλαδή το 90% χρηματοδοτείτο από δάνειο και μόνο 10% από ίδια κεφάλαια.
 
«Δεν ήταν η κρίση του 2013 που μας έφερε εδώ, ήταν οι πρακτικές που ακολουθούνταν τόσα χρόνια», σημείωσε.
 
Είπε ακόμα ότι εντόπιζε ατασθαλίες που αφορούσαν τις ζωοτροφές και χρέη αξιωματούχων.
 
Στη βάση κάποιων εκθέσεών της, ανέφερε, έγιναν καταγγελίες αργότερα στην Αστυνομία από τον Γραμματέα της ΣΠΕ Αλληλεγγύης με την οποία είχε συνενωθεί η ΣΠΕ Αθηένου μετά τα γεγονότα του 2013.

Send to Facebook

Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό.

Δώδεκα τράπεζες της Τουρκίας υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, καθώς και δύο κρατικά ελεγχόμενες αναπτυξιακές τράπεζες, την Turkiye Ihracat Kredi Bankasi και την Turkiye Kalkinma Bankasi. Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό. Σε ανακοίνωση του οίκου, αναφέρεται πως η υποβάθμιση...

20/07/2019 12:29

PS Debt Servicing Cyprus

Σημαντική αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η συμβολή της εταιρείας APS Debt Servicing Cyprus στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, η APS Debt Servicing Cyprus προώθησε τις πωλήσεις ακινήτων αξίας πέραν των €20 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που...

12/07/2019 19:42

Υπουργείο Οικονομικών

Άρχισε χθες η υλοποίηση του πρώτου τμήματος του Σχεδίου Εστία με την αποστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, των επιστολών προς τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το κράτος για συμμετοχή στο Σχέδιο.Σύμφωνα με τις ίδιες...

09/07/2019 11:44

Η χρηματοδότηση των τραπεζών είναι ευάλωτη αναφέρει ο οίκος

Οι προοπτικές για το τουρκικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν αρνητικές, αντανακλώντας τις αδυναμίες χρηματοδότησης των τραπεζών και τις δύσκολες λειτουργικές συνθήκες που θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική δύναμή τους κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Η...

01/07/2019 23:01

ΥΠΟΙΚ

Η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα υποσχόμενη περίοδο, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, από το βήμα του 4ου "Cyprus International Investors Summit", στη Λεμεσό, διαβεβαιώνοντας τους 150 και πλέον ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές, για τις μεγάλες προοπτικές που η Κύπρος προσφέρει ως επενδυτικός προορισμός. Στο χαιρετισμό...

28/06/2019 15:20

Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου

Έκκληση στους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να μην προχωρήσουν τώρα σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις (νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων) προτού τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εστία, έκανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. «Θέση της Κυβέρνησης και του...

27/06/2019 16:31

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατατίθεται το συντομότερο νομοσχέδιο για την δημιουργία του Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας από το βήμα της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο Πρόεδρος...

27/06/2019 08:05

Δέσμευση από την Hermes Airports

Σε μηδενική εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2050, δεσμεύεται να φτάσει η Hermes Airports, μέσα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στο περιθώριο της 29ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI Europe), που πραγματοποιείται στη Λεμεσό. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του διαχειριστή των κυπριακών αεροδρομίων,...

26/06/2019 17:07

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στο Λονδίνο, πραγματοποιεί η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, η οποία βρίσκεται από τις 18 Ιουνίου στην βρετανική πρωτεύουσα με σκοπό την προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η κα.Πηλείδου θα ολοκληρώσει σήμερα...

20/06/2019 16:13

H.Π.Α

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ διερευνούν εάν η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με νόμους που αποσκοπούν στην παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, όπως ανέφεραν την Τετάρτη σε ρεπορτάζ τους οι New York Times. Η αξία των μετοχών στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ήταν κατά...

20/06/2019 12:44

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της επανεπένδυσης ομολόγων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το...

19/06/2019 12:02

Για δεύτερο μήνα εντός του 2019

Την δεύτερη μείωση εντός του 2019, που ανήλθε στο 3,5% σημείωσαν τον Μάιο οι αφίξεις τουριστών, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 1,1%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τον Μάιο 2019 ανήλθαν σε 434.578 σε σύγκριση με 450.495 τον Μάιο 2018, σημειώνοντας μείωση...

18/06/2019 16:35

Back to Top