Δήλωση Συμπερασμάτων
Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ διαπιστώνει το ΔΝΤ

Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στη Δήλωση Συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρου IV.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η δυναμική της ανάπτυξης παραμένει ισχυρή, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Το ΔΝΤ σημειώνει πως παρά την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η κυπριακή οικονομία επιβαρύνεται από το ψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και ο δείκτης των ΜΕΔ, ενώ μειώνεται, εξακολουθεί να είναι από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.

Υποδεικνύει ότι το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και η ψήφιση του νομοθετικού πακέτου για την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και των εκποιήσεων έχουν μετριάσει τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποτελούν σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, αν και οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στον ορίζοντα. Ειδικότερα το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη αναμένεται να ξεπεράσει το 4% το 2018-19, λόγω της εγχώριας ζήτησης. Μεσοπρόθεσμα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί περίπου στο 2,5% και υποδεικνύει ότι η διατήρηση αυτής της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης θα απαιτήσει πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μετατοπιστεί εν μέρει από το τραπεζικό σύστημα στο δημόσιο ισολογισμό ως αποτέλεσμα των ενεργειών για καθάρισμα των τραπεζικών ισολογισμών, η πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της πειθαρχίας αποπληρωμής παραμένει περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτό η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ θα συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα και την αναπτυξιακή δυναμική έως ότου αντιμετωπιστούν επαρκώς» σημειώνεται στη Δήλωση.

Η ταχύτερη πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προσελκύσει πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις, να αυξήσει τις πιστωτικές ροές και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνει το ΔΝΤ.

Περαιτέρω υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι η υψηλή εξάρτηση από επενδύσεις στη βάση του σχεδίου πολιτογράφησης επενδυτών για την προώθηση της ανάπτυξης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

Ως εκ τούτου, οι βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το Ταμείο, η περαιτέρω διόρθωση του ιδιωτικού και του δημόσιου ισολογισμού, εφαρμόζοντας με συνέπεια τα πρόσφατα τροποποιημένα νομικά εργαλεία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού χρέους, η διαφύλαξη του «δημοσιονομικού χώρου» (fiscal space) και η μείωση των κινδύνων για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, διατηρώντας αυστηρή πειθαρχία στις δαπάνες, καθώς και η θέσπιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο δικαστικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου εποπτείας και διακυβέρνησης που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ, σημειώνοντας πως για να μεγιστοποιηθεί η ανάκαμψη και να συγκρατηθεί το δημοσιονομικό κόστος, το πλαίσιο για τον Φορέα διαχείρισης ΜΕΔ θα πρέπει να εξισορροπήσει επαρκώς την επιχειρησιακή του ανεξαρτησία με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να δίνει σαφή εντολή συνοδευόμενη από επιχειρησιακούς στόχους, ανεξάρτητο συμβούλιο και εξειδικευμένη διοίκηση.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο «Εστία», το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος που ενδεχομένως να προκύψει σε περίπτωση που επωφεληθούν από το σχέδιο δανειολήπτες που είναι ήδη σε θέση να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Τέλος, το ΔΝΤ υποδεικνύει ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ισότητα, αλλά και για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης. Η ανεργία των νέων, σημειώνεται στην έκθεση, παραμένει ψηλή και το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το Ταμείο, η προώθηση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας που απευθύνονται στους νέους καθώς και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Send to Facebook

Είχε κάνει αναφορά σε σοβαρά σκάνδαλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Η απάντηση της Cyta στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου για τα ευρήματα του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017 και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο...

15/02/2019 20:59

Γιατί η Airbus σταματάει την παραγωγή

Η Airbus ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του A380, του εμβληματικού «γίγαντα των αιθέρων» που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2007, λόγω έλλειψης παραγγελιών, ενώ οι παραδόσεις του superjumboτης εταιρείας θα σταματήσουν το 2021. Το πρόγραμμα του A380 κρατήθηκε στην ζωή τα τρία τελευταία χρόνια, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος των αεροπορικών εταιρειών,...

14/02/2019 14:39

Το Radisson Blu και η Sunnyseeker hotels υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

Έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια μέχρι το 2025, θα έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία Radisson Hotel Group, όπως προνοεί η σχετική συμφωνία την oποία υπέγραψαν με την Sunnyseeker Hotel. Η Sunnyseeker Hotels είναι συνέταιρος του Radisson Hotel στην Κύπρο από το 2015. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Sunnyseekres Hotels, πρόκειται για νέα συμφωνία η οποία...

13/02/2019 17:12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη κατατάσσεται η Κύπρος στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην πρώτη...

09/02/2019 16:46

Αδύναμες οι τράπεζες

Μειώνει «σημαντικά» ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στις κυπριακές τράπεζες, τονίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Εντούτοις, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι «ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και οι περαιτέρω μειώσεις...

09/02/2019 11:19

Υπουργός Οικονομικών

Ένα βήμα πριν τη σύσταση μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αρχίσει...

07/02/2019 11:47

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο...

07/02/2019 10:01

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Προστίθεται ότι με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για...

06/02/2019 11:56

Πόσα εξοικονομήθηκαν

Μείωση κατά 8 σεντ παρουσίασε τον Ιανουάριο η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μείωση στην μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 5 σύμφωνα με το παρατηρητήριο των λιανικών τιμών καυσίμων για το μήνα Ιανουάριο 2019, που καταρτίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα...

04/02/2019 13:15

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου 262.000 πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2018, μείωση κατά 13% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά 27,8% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του...

28/01/2019 15:43

Xαρακτηρίζει την Κύπρο καταφύγιο για ρωσικό χρήμα

Δημοσίευμα του Economist αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το βρετανικό περιοδικό σχολιάζει ότι οι δύο χώρες έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρωμιά». Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς χορήγησης υπηκοοτήτων που...

25/01/2019 16:15

Θετικά νέα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές τους. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στο B3...

24/01/2019 22:52

Back to Top