Δήλωση Συμπερασμάτων
Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ διαπιστώνει το ΔΝΤ

Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στη Δήλωση Συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρου IV.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η δυναμική της ανάπτυξης παραμένει ισχυρή, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Το ΔΝΤ σημειώνει πως παρά την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η κυπριακή οικονομία επιβαρύνεται από το ψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και ο δείκτης των ΜΕΔ, ενώ μειώνεται, εξακολουθεί να είναι από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.

Υποδεικνύει ότι το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και η ψήφιση του νομοθετικού πακέτου για την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και των εκποιήσεων έχουν μετριάσει τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποτελούν σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, αν και οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στον ορίζοντα. Ειδικότερα το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη αναμένεται να ξεπεράσει το 4% το 2018-19, λόγω της εγχώριας ζήτησης. Μεσοπρόθεσμα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί περίπου στο 2,5% και υποδεικνύει ότι η διατήρηση αυτής της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης θα απαιτήσει πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μετατοπιστεί εν μέρει από το τραπεζικό σύστημα στο δημόσιο ισολογισμό ως αποτέλεσμα των ενεργειών για καθάρισμα των τραπεζικών ισολογισμών, η πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της πειθαρχίας αποπληρωμής παραμένει περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτό η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ θα συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα και την αναπτυξιακή δυναμική έως ότου αντιμετωπιστούν επαρκώς» σημειώνεται στη Δήλωση.

Η ταχύτερη πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προσελκύσει πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις, να αυξήσει τις πιστωτικές ροές και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνει το ΔΝΤ.

Περαιτέρω υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι η υψηλή εξάρτηση από επενδύσεις στη βάση του σχεδίου πολιτογράφησης επενδυτών για την προώθηση της ανάπτυξης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

Ως εκ τούτου, οι βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το Ταμείο, η περαιτέρω διόρθωση του ιδιωτικού και του δημόσιου ισολογισμού, εφαρμόζοντας με συνέπεια τα πρόσφατα τροποποιημένα νομικά εργαλεία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού χρέους, η διαφύλαξη του «δημοσιονομικού χώρου» (fiscal space) και η μείωση των κινδύνων για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, διατηρώντας αυστηρή πειθαρχία στις δαπάνες, καθώς και η θέσπιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο δικαστικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου εποπτείας και διακυβέρνησης που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ, σημειώνοντας πως για να μεγιστοποιηθεί η ανάκαμψη και να συγκρατηθεί το δημοσιονομικό κόστος, το πλαίσιο για τον Φορέα διαχείρισης ΜΕΔ θα πρέπει να εξισορροπήσει επαρκώς την επιχειρησιακή του ανεξαρτησία με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να δίνει σαφή εντολή συνοδευόμενη από επιχειρησιακούς στόχους, ανεξάρτητο συμβούλιο και εξειδικευμένη διοίκηση.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο «Εστία», το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος που ενδεχομένως να προκύψει σε περίπτωση που επωφεληθούν από το σχέδιο δανειολήπτες που είναι ήδη σε θέση να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Τέλος, το ΔΝΤ υποδεικνύει ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ισότητα, αλλά και για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης. Η ανεργία των νέων, σημειώνεται στην έκθεση, παραμένει ψηλή και το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το Ταμείο, η προώθηση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας που απευθύνονται στους νέους καθώς και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Send to Facebook

Οι τιμές πριν και μετά

Φθηνότερα από αύριο τα καύσιμα – Μείωση κατά 6 σεντ στη βενζίνη – Οι τιμές πριν και μετά το Διάταγμα   Στην δημοσιότητα το επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας...

17/12/2018 20:06

Μειώθηκαν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2018 ανήλθαν σε 158.685 σε σύγκριση με 144.676 τον Νοέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 9,7%, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών.Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, πρόκειται για τον ψηλότερο αριθμό αφίξεων που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Νοέμβριο. Επιπρόσθετα, για την περίοδο...

17/12/2018 13:25

Με 30 ψήφους υπέρ και 24 κατά

Με τις 30 ψήφους υπέρ (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύη) και 24 εναντίον (ΑΚΕΛ,ΕΔΕΚ,Κίνημα Οικολόγων, Συμμαχία Πολιτών, ΕΛΑΜ) ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2019 ψηφίστηκε σε νόμο. Η Ολομέλεια της Βουλής δέσμευσε μεταξύ άλλων και τις δαπάνες ύψους €33 εκατομμυρίων για το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», που αφορά τη επιδότηση μέρους...

15/12/2018 11:25

ΚΟΕ

Με τον σημαντικό αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων που βαραίνουν τους ισολογισμούς των κυπριακών τραπεζών και με τους αυστηρότερους κανονισμούς για νέες πιστωτικές γραμμές, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, θέτοντας σε κίνδυνο την ολική παραγωγικότητα της χώρας, τονίζει...

14/12/2018 15:43

Eπανεκλέγηκε ο Ζιμαρίν

Ο Κίριλ Ζιμαρίν, Διευθύνων Σύμβουλος της RCB Bank Ltd, επανεξελέγη στην Προεδρία του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 16ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Zimarin, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Συλλόγου από το 2008, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του Συνδέσμου για τα επόμενα...

13/12/2018 14:07

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας

Οι μεταφορές συναλλάγματος, που αποτελεί μία ουσιαστική πηγή εσόδων για τις φτωχές χώρες, αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό την τρέχουσα χρονιά και αναμένεται να σημειώσουν καινούργιο ρεκόρ, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που δημοσιεύεται σήμερα. Το συνολικό ύψος των ποσών που μεταφέρθηκαν προς τις αναπτυσσόμενες χώρες...

08/12/2018 17:43

Χαιρέτισαν τα μέλη την ισχυρή ανάκαμψη

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο αντιμετωπίζει έναν από τους ψηλότερους δείκτες στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη ενώ τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και ο κυβερνητικός διατηρούν μεγάλα χρέη, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του οποίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο,...

03/12/2018 11:27

50 εκατομμυρίων δολαρίων η εταιρεία τους

Ήταν το 2015 όταν οι Jake, Jordan και Jim DeCicco συνέλαβαν μια ιδέα που τους φάνηκε καλή Ο Jordan έπαιζε μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφεια και έψαχνε εδώ και καιρό μια πιο υγιεινή εναλλακτική στα energy drinks. Παρόμοιες ανησυχίες είχαν και τα άλλα δύο αδέρφια, κολεγιακοί αθλητές κι αυτοί, μοιράζονταν αντίστοιχες αναζητήσεις. Σκέφτηκαν...

01/12/2018 14:30

Ημερομηνίες

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις για την καταβολή όλων των συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα Χριστούγεννα.Συγκεκριμένα, θα κατατεθούν με έμβασμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα...

30/11/2018 19:13

Eυάλωτες ομάδες

Η σκέψη της Κυβέρνησης είναι στις ευάλωτες ομάδες ανέφερε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου. Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η κα Υπουργός είπε ότι «σήμερα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο...

28/11/2018 11:49

Ανοιχτό ενδεχόμενο να κληθεί ξανά ο ΥΠΟΙΚ

Τρεις καταθέσεις θα λάβει η Ερευνητική Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της διερεύνησης για την κατάργηση του Συνεργατισμού. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής, την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, θα καταθέσουν ο Σταύρος Ιακώβου, εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο Βαρνάβας Κουρουνάς, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής...

27/11/2018 14:32

«Αυτή είναι η συμφωνία

Oι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ υιοθέτησαν τη συμφωνία αποχώρησης και ενέκριναν τη διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση ΕΕ- Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε στις 10:35 τοπική ώρα ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με την Τερέζα Μέι. Oι 27 υιοθέτησαν μάλιστα και κείμενο...

25/11/2018 13:58

Back to Top