Δήλωση Συμπερασμάτων
Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ διαπιστώνει το ΔΝΤ

Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στη Δήλωση Συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρου IV.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η δυναμική της ανάπτυξης παραμένει ισχυρή, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Το ΔΝΤ σημειώνει πως παρά την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η κυπριακή οικονομία επιβαρύνεται από το ψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και ο δείκτης των ΜΕΔ, ενώ μειώνεται, εξακολουθεί να είναι από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.

Υποδεικνύει ότι το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και η ψήφιση του νομοθετικού πακέτου για την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και των εκποιήσεων έχουν μετριάσει τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποτελούν σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, αν και οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στον ορίζοντα. Ειδικότερα το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη αναμένεται να ξεπεράσει το 4% το 2018-19, λόγω της εγχώριας ζήτησης. Μεσοπρόθεσμα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί περίπου στο 2,5% και υποδεικνύει ότι η διατήρηση αυτής της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης θα απαιτήσει πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μετατοπιστεί εν μέρει από το τραπεζικό σύστημα στο δημόσιο ισολογισμό ως αποτέλεσμα των ενεργειών για καθάρισμα των τραπεζικών ισολογισμών, η πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της πειθαρχίας αποπληρωμής παραμένει περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτό η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ θα συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα και την αναπτυξιακή δυναμική έως ότου αντιμετωπιστούν επαρκώς» σημειώνεται στη Δήλωση.

Η ταχύτερη πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προσελκύσει πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις, να αυξήσει τις πιστωτικές ροές και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνει το ΔΝΤ.

Περαιτέρω υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι η υψηλή εξάρτηση από επενδύσεις στη βάση του σχεδίου πολιτογράφησης επενδυτών για την προώθηση της ανάπτυξης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

Ως εκ τούτου, οι βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το Ταμείο, η περαιτέρω διόρθωση του ιδιωτικού και του δημόσιου ισολογισμού, εφαρμόζοντας με συνέπεια τα πρόσφατα τροποποιημένα νομικά εργαλεία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού χρέους, η διαφύλαξη του «δημοσιονομικού χώρου» (fiscal space) και η μείωση των κινδύνων για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, διατηρώντας αυστηρή πειθαρχία στις δαπάνες, καθώς και η θέσπιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο δικαστικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου εποπτείας και διακυβέρνησης που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ, σημειώνοντας πως για να μεγιστοποιηθεί η ανάκαμψη και να συγκρατηθεί το δημοσιονομικό κόστος, το πλαίσιο για τον Φορέα διαχείρισης ΜΕΔ θα πρέπει να εξισορροπήσει επαρκώς την επιχειρησιακή του ανεξαρτησία με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να δίνει σαφή εντολή συνοδευόμενη από επιχειρησιακούς στόχους, ανεξάρτητο συμβούλιο και εξειδικευμένη διοίκηση.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο «Εστία», το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος που ενδεχομένως να προκύψει σε περίπτωση που επωφεληθούν από το σχέδιο δανειολήπτες που είναι ήδη σε θέση να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Τέλος, το ΔΝΤ υποδεικνύει ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ισότητα, αλλά και για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης. Η ανεργία των νέων, σημειώνεται στην έκθεση, παραμένει ψηλή και το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το Ταμείο, η προώθηση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας που απευθύνονται στους νέους καθώς και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Send to Facebook

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ

Στο €1 δισεκατομμύριο πλησίασε το απόθεμα των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία, παρά τον τερματισμό των νέων αγορών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), συνεχίζει τις αγορές μέσω της επανεπένδυσης ποσών από ομόλογα που λήγουν. Σύμφωνα...

17/05/2019 11:49

Υπουργός Οικονομικών

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο να έχουν περιοριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργίαδης, σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την ετήσια έκθεση του Υπουργείου για το 2018 και την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής...

15/05/2019 17:35

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διαβεβαίωσε απόψε ότι μέλημα της Κυβέρνησης είναι η συνεχής στήριξη και υποστήριξη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά την τελετή των εγκαινίων των νέων...

14/05/2019 09:27

ΗΠΑ

Οι προοπτικές που ανοίγει για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και οι ενεργειακές ανακαλύψεις, ήταν το αντικείμενο επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Economist στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της Κύπρου, Χάρη Γεωργιάδη και...

03/05/2019 11:58

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο

Ο μήνας Απρίλιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές...

02/05/2019 11:39

Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία επιχειρήσεων κυπριακών συμφερόντων στην Αίγυπτο, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο τοπικός οικονομικός τύπος κάνει λόγο για επενδύσεις που φτάνουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες κυπριακών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται...

01/05/2019 10:48

2ο Φόρουμ “Belt and Road”

Η Κύπρος αποτελεί ένα πραγματικό υποστηρικτή μιας ακόμη πιο στενής Ευρω-Ασιατικής σχέσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο 2ο Φόρουμ “Belt and Road” για τον Δρόμο του Μεταξιού στο Πεκίνο, που διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Κίνας, στο Πεκίνο, και στο οποίο συμμετείχαν 40 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων.

27/04/2019 13:56

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Back to Top