Συνεργατισμός
Γιώργος Παντελή: Η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του δημοσίου

Υπό τις περιστάσεις η πρόταση και η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του κυπριακού δημοσίου, αλλά και προς το συμφέρον του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, τόνισε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το νυν μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και ΕΕ Γιώργος Παντελή.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο επόπτης (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός - SSM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) άλλαζε συνεχώς τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών του Συνεργατισμού έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ αλλά μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη.

Κληθείς να πει κατά πόσον θεωρεί συμφέρουσα την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή, ο οποίος έθεσε μαζί με τα υπόλοιπα σημερινά μέλη της Επιτροπείας την παραίτηση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, είπε ότι η τελική κατάληξη της συμφωνίας ήταν προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας, και του δημοσίου, σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία και αυτό καταδεικνύεται από τις επόμενες τρεις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Κληθείς να πει πως ερμηνεύει τις συνεχείς διαφοροποιήσεις των παραδοχών από τον επόπτη και την βίαιη απόφαση για νέα κεφάλαια 800 εκ. ευρώ στον Συνεργατισμό, τη στιγμή που γνώριζε ότι το κράτος δεν μπορεί να δώσει κεφάλαια, ο κ. Παντελή είπε ότι ο επόπτης ήθελε την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και πίεζε τα πιστωτικά ιδρύματα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημα του επόπτη ήταν να υπάρχει ένα σταθερό πιστωτικό σύστημα με κεφάλαια και να μην υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Είχε ως στόχο επίσης την περαιτέρω συγχώνευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος για να δημιουργηθούν πιο μεγάλες και ισχυρές τράπεζες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις» και για αυτό βλέπουμε αυτές τις αποφάσεις.

Είπε ακόμη ότι υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διάφορες χώρες που πίεζαν να γίνει αυτός ο εξορθολογισμός για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση.

Σε ερώτηση γιατί ενώ θεωρήθηκε βιώσιμος ο Συνεργατισμός και δόθηκε το 2014 κρατική στήριξη 1,5 δισ., τελικά δεν ήταν βιώσιμος, ο κ. Παντελή, αφού σημείωσε ότι για να δοθεί κρατική στήριξη θεωρήθηκε βιώσιμη η ΣΚΤ, είπε ότι μεταγενέστερα τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί.

Ανέφερε ότι από το Νοέμβριο του 2014 η εποπτεία για τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα μεταφέρθηκε στον SSM και «οι προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνταν χρόνο με τον χρόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα τραπεζικό ίδρυμα χρειάζεται νέα κεφάλαια άλλαζαν.

Η εποπτεία άλλαζε χρόνο με το χρόνο τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ αλλά υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εξ ορθολογισμό του ισολογισμού των τραπεζών ώστε να έχουν χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υλοποιήθηκε η υπόδειξη των ευρωπαϊκών θεσμών να περιοριστεί η συμμετοχή του κράτους στον Συνεργατισμό στο 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι ξεκίνησε η πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων, αρχικά με την παραχώρηση του 25% του κεφαλαίου της τράπεζας για να μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Αυτό δεν προχώρησε, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, παρότι αρχικά υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την παραχώρηση δωρεάν μετοχών, γιατί μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε παρατήρηση ότι οι εποπτικές αρχές είχαν αντίρρηση για το 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στα πλαίσια της κρατικής στήριξης.

Ήρθαμε σε επαφή με την Διεύθυνση για να προτείνουμε την ένταξη του Συνεργατισμού στο χρηματιστήριο και αυτή συμφώνησε, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μήνες μετά, προς το τέλος του 2017, ήρθε η αντίρρηση της ΕΚΤ και του SSM που πρότειναν άλλες λύσεις.

Ανέφερε ότι αρχικά η εισήγηση του επόπτη ήταν να προχωρήσει το θέμα με την διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (IPO) για την εξεύρεση επενδυτών και μεταγενέστερα ο επόπτης ζήτησε την εξεύρεση επενδυτών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η φημολογία που επικρατούσε στην κοινωνία ιδιαίτερα προς το τέλος του 2017 για προβλήματα στον Συνεργατισμό και η δημοσιοποίηση του επιτόπιου ελέγχου (στην ΣΚΤ) που ανακοινώθηκε αρχές του 2018 δημιούργησε κλονισμό στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκροές καταθέσεων της τάξης των περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί οι λόγοι μας ανάγκασαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες που ανέλαβε η Citi για εξεύρεσή επενδυτών, υπογράμμισε.

Δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πίεζαν για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το συντομότερο λόγω των συγκυριών που επικρατούσαν στον κυπριακό τραπεζικό σύστημα (μεγάλες εκροές καταθέσεων).

Σε παρατήρηση ότι υπήρχε εμμονή στην προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης δωρεάν μετοχών παρά τις αντιδράσεις και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο κ. Παντελή δεν συμφώνησε με αυτή την θέση γιατί, όπως είπε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ήταν σύμφωνη με αυτή την διαδικασία.

Αναφορικά με τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ο κ. Παντελή, εκφράζοντας προσωπική άποψη, είπε ότι η κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν συσσωρευθεί από το παρελθόν.

Αναφέρθηκε σε σειρά προβλημάτων που υπήρχαν όπως είναι μεταξύ άλλων, ο ανεπαρκής εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 με αποτέλεσμα να μην δίδονται οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό, το αποκεντρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και η πλειάδα ανεξάρτητων ΣΠΙ, η μη ύπαρξη κριτηρίων παραχώρηση δανείων και ο κοινωνικός ρόλος του Συνεργατισμού με την παραχώρηση δανείων σε κοινότητες και σε σωματεία, χωρίς να αξιολογούν την δυνατότητα αποπληρωμής, κάτι που δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά δύσκολο να το διαχειριστείς.

Ανέφερε ότι ο εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 ήταν ανεπαρκής και δεν δίδονταν οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό.

Είπε ακόμη ότι στην πορεία διαφάνηκε ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν ήταν επαρκείς και ότι άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην διόγκωση του προβλήματος ήταν η απουσία μηχανογραφικών συστημάτων και ενός πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ.

Ανέφερε επίσης ότι τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού ήταν ήδη πολύ ψηλά πολύ πριν την κρίση του 2013 με τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν ήδη 40%.

Το 2013 παρά το ότι έγιναν σημαντικές τομές και προχώρησε η συγχώνευση των ΣΠΙ, το πρόβλημα που παραλήφθηκε ήταν τόσο μεγάλο και χρειαζόταν αρκετός χρόνος να αντιμετωπιστεί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο συνεργατισμός πιστωτικός τομέας δεν είχε αυτό τον χρόνο στην διάθεση του.

Ερωτηθείς αν είχε ρόλο η Επιτροπεία της ΣΚΤ στη λήψη αυτή της απόφασης σε σχέση με την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή είπε ότι συζητήθηκε εκτενώς από την Επιτροπεία της ΣΚΤ, την υιοθέτησε και την παρέπεμψε στον μέτοχο (Κυβέρνηση) για να ληφθεί η τελική απόφαση για αποδοχή ή όχι της τελικής αυτής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι την αποδοχή της συμφωνίας ενέκρινε στις 15 Ιουνίου του 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο.

Send to Facebook

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ, που αναζητούν να επενδύσουν στην Κύπρο, η εταιρεία Pafilia Property Developers, παρουσίασε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις στον τόπο, το σύμπλεγμα τεσσάρων κτιρίων με την ονομασία ΝΕΟ. Το όλο έργο απευθύνεται σε υψηλής εισοδηματικής τάξης επιχειρηματίες που...

10/04/2019 20:15

Λόγω εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης της ΣΚΤ στην Ελληνική

Την επιδείνωση της πορείας του δημοσίου χρέους λόγω των εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης του εξυπηρετούμενου μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική, αντανακλά το Fiscal Monitor για το 2019, που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.   Υπενθυμίζεται πως το κράτος εξέδωσε ομόλογα ύψους...

10/04/2019 16:42

Για το 2020 το ΔΝΤ προβλέπει ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Κύπρο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας για το 2019, στην Έκθεσή του για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (World Economic Outlook), εκτιμώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει φέτος στο 3,5%. Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη Έκθεσή του τον περασμένο...

09/04/2019 21:35

Διοικητής ΚΤΚ

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αν και έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό του στην τελετή διορισμού του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνου...

09/04/2019 11:40

Πρόεδρος στο δείπνο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κυβέρνηση θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, ενισχύοντας το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών και το ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε δείπνο...

09/04/2019 00:01

ΔΕΟΚ

Άκρως ανησυχητικά χαρακτηρίζει η ΔΕΟΚ τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξάμηνου του 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΟΚ, η Επιτροπή στην έκθεση της επισημαίνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται...

08/04/2019 14:04

Εκτίμηση της Eurostat

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% τον Μάρτιο του 2019, από 1,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μια σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oσον αφορά τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια...

01/04/2019 18:53

Back to Top