Συνεργατισμός
Γιώργος Παντελή: Η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του δημοσίου

Υπό τις περιστάσεις η πρόταση και η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του κυπριακού δημοσίου, αλλά και προς το συμφέρον του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, τόνισε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το νυν μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και ΕΕ Γιώργος Παντελή.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο επόπτης (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός - SSM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) άλλαζε συνεχώς τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών του Συνεργατισμού έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ αλλά μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη.

Κληθείς να πει κατά πόσον θεωρεί συμφέρουσα την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή, ο οποίος έθεσε μαζί με τα υπόλοιπα σημερινά μέλη της Επιτροπείας την παραίτηση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, είπε ότι η τελική κατάληξη της συμφωνίας ήταν προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας, και του δημοσίου, σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία και αυτό καταδεικνύεται από τις επόμενες τρεις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Κληθείς να πει πως ερμηνεύει τις συνεχείς διαφοροποιήσεις των παραδοχών από τον επόπτη και την βίαιη απόφαση για νέα κεφάλαια 800 εκ. ευρώ στον Συνεργατισμό, τη στιγμή που γνώριζε ότι το κράτος δεν μπορεί να δώσει κεφάλαια, ο κ. Παντελή είπε ότι ο επόπτης ήθελε την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και πίεζε τα πιστωτικά ιδρύματα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημα του επόπτη ήταν να υπάρχει ένα σταθερό πιστωτικό σύστημα με κεφάλαια και να μην υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Είχε ως στόχο επίσης την περαιτέρω συγχώνευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος για να δημιουργηθούν πιο μεγάλες και ισχυρές τράπεζες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις» και για αυτό βλέπουμε αυτές τις αποφάσεις.

Είπε ακόμη ότι υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διάφορες χώρες που πίεζαν να γίνει αυτός ο εξορθολογισμός για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση.

Σε ερώτηση γιατί ενώ θεωρήθηκε βιώσιμος ο Συνεργατισμός και δόθηκε το 2014 κρατική στήριξη 1,5 δισ., τελικά δεν ήταν βιώσιμος, ο κ. Παντελή, αφού σημείωσε ότι για να δοθεί κρατική στήριξη θεωρήθηκε βιώσιμη η ΣΚΤ, είπε ότι μεταγενέστερα τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί.

Ανέφερε ότι από το Νοέμβριο του 2014 η εποπτεία για τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα μεταφέρθηκε στον SSM και «οι προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνταν χρόνο με τον χρόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα τραπεζικό ίδρυμα χρειάζεται νέα κεφάλαια άλλαζαν.

Η εποπτεία άλλαζε χρόνο με το χρόνο τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ αλλά υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εξ ορθολογισμό του ισολογισμού των τραπεζών ώστε να έχουν χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υλοποιήθηκε η υπόδειξη των ευρωπαϊκών θεσμών να περιοριστεί η συμμετοχή του κράτους στον Συνεργατισμό στο 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι ξεκίνησε η πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων, αρχικά με την παραχώρηση του 25% του κεφαλαίου της τράπεζας για να μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Αυτό δεν προχώρησε, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, παρότι αρχικά υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την παραχώρηση δωρεάν μετοχών, γιατί μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε παρατήρηση ότι οι εποπτικές αρχές είχαν αντίρρηση για το 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στα πλαίσια της κρατικής στήριξης.

Ήρθαμε σε επαφή με την Διεύθυνση για να προτείνουμε την ένταξη του Συνεργατισμού στο χρηματιστήριο και αυτή συμφώνησε, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μήνες μετά, προς το τέλος του 2017, ήρθε η αντίρρηση της ΕΚΤ και του SSM που πρότειναν άλλες λύσεις.

Ανέφερε ότι αρχικά η εισήγηση του επόπτη ήταν να προχωρήσει το θέμα με την διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (IPO) για την εξεύρεση επενδυτών και μεταγενέστερα ο επόπτης ζήτησε την εξεύρεση επενδυτών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η φημολογία που επικρατούσε στην κοινωνία ιδιαίτερα προς το τέλος του 2017 για προβλήματα στον Συνεργατισμό και η δημοσιοποίηση του επιτόπιου ελέγχου (στην ΣΚΤ) που ανακοινώθηκε αρχές του 2018 δημιούργησε κλονισμό στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκροές καταθέσεων της τάξης των περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί οι λόγοι μας ανάγκασαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες που ανέλαβε η Citi για εξεύρεσή επενδυτών, υπογράμμισε.

Δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πίεζαν για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το συντομότερο λόγω των συγκυριών που επικρατούσαν στον κυπριακό τραπεζικό σύστημα (μεγάλες εκροές καταθέσεων).

Σε παρατήρηση ότι υπήρχε εμμονή στην προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης δωρεάν μετοχών παρά τις αντιδράσεις και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο κ. Παντελή δεν συμφώνησε με αυτή την θέση γιατί, όπως είπε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ήταν σύμφωνη με αυτή την διαδικασία.

Αναφορικά με τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ο κ. Παντελή, εκφράζοντας προσωπική άποψη, είπε ότι η κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν συσσωρευθεί από το παρελθόν.

Αναφέρθηκε σε σειρά προβλημάτων που υπήρχαν όπως είναι μεταξύ άλλων, ο ανεπαρκής εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 με αποτέλεσμα να μην δίδονται οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό, το αποκεντρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και η πλειάδα ανεξάρτητων ΣΠΙ, η μη ύπαρξη κριτηρίων παραχώρηση δανείων και ο κοινωνικός ρόλος του Συνεργατισμού με την παραχώρηση δανείων σε κοινότητες και σε σωματεία, χωρίς να αξιολογούν την δυνατότητα αποπληρωμής, κάτι που δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά δύσκολο να το διαχειριστείς.

Ανέφερε ότι ο εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 ήταν ανεπαρκής και δεν δίδονταν οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό.

Είπε ακόμη ότι στην πορεία διαφάνηκε ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν ήταν επαρκείς και ότι άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην διόγκωση του προβλήματος ήταν η απουσία μηχανογραφικών συστημάτων και ενός πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ.

Ανέφερε επίσης ότι τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού ήταν ήδη πολύ ψηλά πολύ πριν την κρίση του 2013 με τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν ήδη 40%.

Το 2013 παρά το ότι έγιναν σημαντικές τομές και προχώρησε η συγχώνευση των ΣΠΙ, το πρόβλημα που παραλήφθηκε ήταν τόσο μεγάλο και χρειαζόταν αρκετός χρόνος να αντιμετωπιστεί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο συνεργατισμός πιστωτικός τομέας δεν είχε αυτό τον χρόνο στην διάθεση του.

Ερωτηθείς αν είχε ρόλο η Επιτροπεία της ΣΚΤ στη λήψη αυτή της απόφασης σε σχέση με την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή είπε ότι συζητήθηκε εκτενώς από την Επιτροπεία της ΣΚΤ, την υιοθέτησε και την παρέπεμψε στον μέτοχο (Κυβέρνηση) για να ληφθεί η τελική απόφαση για αποδοχή ή όχι της τελικής αυτής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι την αποδοχή της συμφωνίας ενέκρινε στις 15 Ιουνίου του 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο.

Send to Facebook

Δάνεια σε ξένο νόμισμα

Ο καταχρηστικός χαρακτήρας μη σαφούς συμβατικής ρήτρας βάσει της οποίας ο δανειολήπτης φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και η οποία δεν απηχεί νομοθετικές διατάξεις μπορεί να υπαχθεί σε δικαστικό έλεγχο, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας υπόθεση δανείου που σύναψαν Ούγγροι πολίτες σε ουγγρικό...

20/09/2018 12:48

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Back to Top