Συνεργατισμός
Γιώργος Παντελή: Η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του δημοσίου

Υπό τις περιστάσεις η πρόταση και η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του κυπριακού δημοσίου, αλλά και προς το συμφέρον του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, τόνισε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το νυν μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και ΕΕ Γιώργος Παντελή.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο επόπτης (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός - SSM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) άλλαζε συνεχώς τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών του Συνεργατισμού έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ αλλά μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη.

Κληθείς να πει κατά πόσον θεωρεί συμφέρουσα την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή, ο οποίος έθεσε μαζί με τα υπόλοιπα σημερινά μέλη της Επιτροπείας την παραίτηση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, είπε ότι η τελική κατάληξη της συμφωνίας ήταν προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας, και του δημοσίου, σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία και αυτό καταδεικνύεται από τις επόμενες τρεις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Κληθείς να πει πως ερμηνεύει τις συνεχείς διαφοροποιήσεις των παραδοχών από τον επόπτη και την βίαιη απόφαση για νέα κεφάλαια 800 εκ. ευρώ στον Συνεργατισμό, τη στιγμή που γνώριζε ότι το κράτος δεν μπορεί να δώσει κεφάλαια, ο κ. Παντελή είπε ότι ο επόπτης ήθελε την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και πίεζε τα πιστωτικά ιδρύματα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημα του επόπτη ήταν να υπάρχει ένα σταθερό πιστωτικό σύστημα με κεφάλαια και να μην υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Είχε ως στόχο επίσης την περαιτέρω συγχώνευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος για να δημιουργηθούν πιο μεγάλες και ισχυρές τράπεζες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις» και για αυτό βλέπουμε αυτές τις αποφάσεις.

Είπε ακόμη ότι υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διάφορες χώρες που πίεζαν να γίνει αυτός ο εξορθολογισμός για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση.

Σε ερώτηση γιατί ενώ θεωρήθηκε βιώσιμος ο Συνεργατισμός και δόθηκε το 2014 κρατική στήριξη 1,5 δισ., τελικά δεν ήταν βιώσιμος, ο κ. Παντελή, αφού σημείωσε ότι για να δοθεί κρατική στήριξη θεωρήθηκε βιώσιμη η ΣΚΤ, είπε ότι μεταγενέστερα τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί.

Ανέφερε ότι από το Νοέμβριο του 2014 η εποπτεία για τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα μεταφέρθηκε στον SSM και «οι προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνταν χρόνο με τον χρόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα τραπεζικό ίδρυμα χρειάζεται νέα κεφάλαια άλλαζαν.

Η εποπτεία άλλαζε χρόνο με το χρόνο τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ αλλά υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εξ ορθολογισμό του ισολογισμού των τραπεζών ώστε να έχουν χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υλοποιήθηκε η υπόδειξη των ευρωπαϊκών θεσμών να περιοριστεί η συμμετοχή του κράτους στον Συνεργατισμό στο 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι ξεκίνησε η πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων, αρχικά με την παραχώρηση του 25% του κεφαλαίου της τράπεζας για να μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Αυτό δεν προχώρησε, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, παρότι αρχικά υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την παραχώρηση δωρεάν μετοχών, γιατί μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε παρατήρηση ότι οι εποπτικές αρχές είχαν αντίρρηση για το 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στα πλαίσια της κρατικής στήριξης.

Ήρθαμε σε επαφή με την Διεύθυνση για να προτείνουμε την ένταξη του Συνεργατισμού στο χρηματιστήριο και αυτή συμφώνησε, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μήνες μετά, προς το τέλος του 2017, ήρθε η αντίρρηση της ΕΚΤ και του SSM που πρότειναν άλλες λύσεις.

Ανέφερε ότι αρχικά η εισήγηση του επόπτη ήταν να προχωρήσει το θέμα με την διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (IPO) για την εξεύρεση επενδυτών και μεταγενέστερα ο επόπτης ζήτησε την εξεύρεση επενδυτών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η φημολογία που επικρατούσε στην κοινωνία ιδιαίτερα προς το τέλος του 2017 για προβλήματα στον Συνεργατισμό και η δημοσιοποίηση του επιτόπιου ελέγχου (στην ΣΚΤ) που ανακοινώθηκε αρχές του 2018 δημιούργησε κλονισμό στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκροές καταθέσεων της τάξης των περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί οι λόγοι μας ανάγκασαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες που ανέλαβε η Citi για εξεύρεσή επενδυτών, υπογράμμισε.

Δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πίεζαν για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το συντομότερο λόγω των συγκυριών που επικρατούσαν στον κυπριακό τραπεζικό σύστημα (μεγάλες εκροές καταθέσεων).

Σε παρατήρηση ότι υπήρχε εμμονή στην προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης δωρεάν μετοχών παρά τις αντιδράσεις και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο κ. Παντελή δεν συμφώνησε με αυτή την θέση γιατί, όπως είπε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ήταν σύμφωνη με αυτή την διαδικασία.

Αναφορικά με τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ο κ. Παντελή, εκφράζοντας προσωπική άποψη, είπε ότι η κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν συσσωρευθεί από το παρελθόν.

Αναφέρθηκε σε σειρά προβλημάτων που υπήρχαν όπως είναι μεταξύ άλλων, ο ανεπαρκής εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 με αποτέλεσμα να μην δίδονται οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό, το αποκεντρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και η πλειάδα ανεξάρτητων ΣΠΙ, η μη ύπαρξη κριτηρίων παραχώρηση δανείων και ο κοινωνικός ρόλος του Συνεργατισμού με την παραχώρηση δανείων σε κοινότητες και σε σωματεία, χωρίς να αξιολογούν την δυνατότητα αποπληρωμής, κάτι που δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά δύσκολο να το διαχειριστείς.

Ανέφερε ότι ο εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 ήταν ανεπαρκής και δεν δίδονταν οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό.

Είπε ακόμη ότι στην πορεία διαφάνηκε ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν ήταν επαρκείς και ότι άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην διόγκωση του προβλήματος ήταν η απουσία μηχανογραφικών συστημάτων και ενός πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ.

Ανέφερε επίσης ότι τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού ήταν ήδη πολύ ψηλά πολύ πριν την κρίση του 2013 με τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν ήδη 40%.

Το 2013 παρά το ότι έγιναν σημαντικές τομές και προχώρησε η συγχώνευση των ΣΠΙ, το πρόβλημα που παραλήφθηκε ήταν τόσο μεγάλο και χρειαζόταν αρκετός χρόνος να αντιμετωπιστεί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο συνεργατισμός πιστωτικός τομέας δεν είχε αυτό τον χρόνο στην διάθεση του.

Ερωτηθείς αν είχε ρόλο η Επιτροπεία της ΣΚΤ στη λήψη αυτή της απόφασης σε σχέση με την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή είπε ότι συζητήθηκε εκτενώς από την Επιτροπεία της ΣΚΤ, την υιοθέτησε και την παρέπεμψε στον μέτοχο (Κυβέρνηση) για να ληφθεί η τελική απόφαση για αποδοχή ή όχι της τελικής αυτής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι την αποδοχή της συμφωνίας ενέκρινε στις 15 Ιουνίου του 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο.

Send to Facebook

Άγγιξαν τα 4 εκατομμύρια

Ιστορικό ρεκόρ αφίξεων τουριστών καταγράφηκε στην Κύπρο το 2018 με τον αριθμό των τουριστών να καταγράφει αύξηση 7,8%, σε σύγκριση με το 2017, αγγίζοντας τα 3.938.625. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625...

17/01/2019 16:58

Από τον Ιανουάριο..

Η Ρωσία σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, άρχισε από τον Ιανουάριο να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου.  Έτσι, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+ μείωσε κατά 30.000 και πλέον βαρέλια ημερησίως...

12/01/2019 11:54

Αιφνιδιαστική κίνηση

Καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει προσωρινά η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ υπέβαλε την παραίτησή του από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό, σχεδόν τρία χρόνια πριν λήξει η θητεία του, το 2022. Ο 59χρονος Κιμ θα παραμείνει στο τιμόνι της...

07/01/2019 19:42

Πρώτο θέμα της ατζέντας

Θα ενημερωθούν οι βουλευτές από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους εμπλεκομένους.

07/01/2019 10:55

1η συνεδρία της Επ. Οικονομικών το 2019

Με ενημέρωση για το ‟Σχέδιο Εστία" αρχίζει τις εργασίες της το 2019, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Σύμφωνα με την ατζέντα της συνεδρίας της Δευτέρας, 7 Ιανουαρίου, η Επιτροπή, αφού ασχοληθεί το πρωί με τον προγραμματισμό των εργασιών της, θα ενημερωθεί για το «Εστία» από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους...

06/01/2019 20:23

Telegraph

Το ενδεχόμενο να αναβάλει ξανά την ψηφοφορία στη Βουλή, για την επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, εξετάζει η Τερέζα Μέι, σύμφωνα με την Telegraph. Συνεργάτες της Βρετανίδας πρωθυπουργού καταρτίζουν σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της συμφωνίας από τους βουλευτές θα εξαρτάται από περαιτέρω παραχωρήσεις από την ΕΕ, αναφέρει...

06/01/2019 12:47

Σύντομη Ανάλυση από τον Οίκο

Τα κυπριακά ομόλογα δημοσίου που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλογούν στο 4% των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων αξίας €2,1 τρισεκατομμυρίων που είχε στο τέλος του 2018, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύει ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ο οίκος προβαίνει σε μια σύντομη ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιου...

02/01/2019 13:30

Γ΄ τρίμηνο του 2018

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.827 σε σύγκριση με €1.772 το τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,1%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν...

31/12/2018 13:33

Θετικό αναπτυξιακό κλίμα

Tο θετικό αναπτυξιακό κλίμα θα ενισχυθεί και θα εμβαθυνθεί με την εφαρμογή περαιτέρω θεσμικών αλλαγών, που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου με αφορμή το χθεσινό οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας για τον Δεκέμβριο...

22/12/2018 15:31

Δείτε τις νέες τιμές

Η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων (97%) προχώρησαν στις αναμενόμενες μειώσεις των τιμών των πετρελαιοειδών μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι κατά μέσο όρο παρατηρήθηκε μείωση...

18/12/2018 16:15

Οι τιμές πριν και μετά

Φθηνότερα από αύριο τα καύσιμα – Μείωση κατά 6 σεντ στη βενζίνη – Οι τιμές πριν και μετά το Διάταγμα   Στην δημοσιότητα το επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας...

17/12/2018 20:06

Μειώθηκαν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2018 ανήλθαν σε 158.685 σε σύγκριση με 144.676 τον Νοέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 9,7%, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών.Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, πρόκειται για τον ψηλότερο αριθμό αφίξεων που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Νοέμβριο. Επιπρόσθετα, για την περίοδο...

17/12/2018 13:25

Back to Top