Συνεργατισμός
Γιώργος Παντελή: Η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του δημοσίου

Υπό τις περιστάσεις η πρόταση και η τελική συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς το συμφέρον της οικονομίας και του κυπριακού δημοσίου, αλλά και προς το συμφέρον του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, τόνισε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού το νυν μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και ΕΕ Γιώργος Παντελή.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο επόπτης (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός - SSM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) άλλαζε συνεχώς τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών του Συνεργατισμού έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ αλλά μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη.

Κληθείς να πει κατά πόσον θεωρεί συμφέρουσα την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή, ο οποίος έθεσε μαζί με τα υπόλοιπα σημερινά μέλη της Επιτροπείας την παραίτηση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, είπε ότι η τελική κατάληξη της συμφωνίας ήταν προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας, και του δημοσίου, σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία και αυτό καταδεικνύεται από τις επόμενες τρεις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Κληθείς να πει πως ερμηνεύει τις συνεχείς διαφοροποιήσεις των παραδοχών από τον επόπτη και την βίαιη απόφαση για νέα κεφάλαια 800 εκ. ευρώ στον Συνεργατισμό, τη στιγμή που γνώριζε ότι το κράτος δεν μπορεί να δώσει κεφάλαια, ο κ. Παντελή είπε ότι ο επόπτης ήθελε την εξυγίανση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και πίεζε τα πιστωτικά ιδρύματα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημα του επόπτη ήταν να υπάρχει ένα σταθερό πιστωτικό σύστημα με κεφάλαια και να μην υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Είχε ως στόχο επίσης την περαιτέρω συγχώνευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος για να δημιουργηθούν πιο μεγάλες και ισχυρές τράπεζες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις» και για αυτό βλέπουμε αυτές τις αποφάσεις.

Είπε ακόμη ότι υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διάφορες χώρες που πίεζαν να γίνει αυτός ο εξορθολογισμός για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση.

Σε ερώτηση γιατί ενώ θεωρήθηκε βιώσιμος ο Συνεργατισμός και δόθηκε το 2014 κρατική στήριξη 1,5 δισ., τελικά δεν ήταν βιώσιμος, ο κ. Παντελή, αφού σημείωσε ότι για να δοθεί κρατική στήριξη θεωρήθηκε βιώσιμη η ΣΚΤ, είπε ότι μεταγενέστερα τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί.

Ανέφερε ότι από το Νοέμβριο του 2014 η εποπτεία για τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα μεταφέρθηκε στον SSM και «οι προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνταν χρόνο με τον χρόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα τραπεζικό ίδρυμα χρειάζεται νέα κεφάλαια άλλαζαν.

Η εποπτεία άλλαζε χρόνο με το χρόνο τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις λόγω της αναποτελεσματικότητας του όλου πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ αλλά υπήρχαν και πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εξ ορθολογισμό του ισολογισμού των τραπεζών ώστε να έχουν χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υλοποιήθηκε η υπόδειξη των ευρωπαϊκών θεσμών να περιοριστεί η συμμετοχή του κράτους στον Συνεργατισμό στο 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι ξεκίνησε η πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων, αρχικά με την παραχώρηση του 25% του κεφαλαίου της τράπεζας για να μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Αυτό δεν προχώρησε, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, παρότι αρχικά υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την παραχώρηση δωρεάν μετοχών, γιατί μεταγενέστερα υπήρξε αντίθετη άποψη από τον επόπτη, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε παρατήρηση ότι οι εποπτικές αρχές είχαν αντίρρηση για το 25%, ο κ. Παντελή είπε ότι το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν μετοχών έγινε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στα πλαίσια της κρατικής στήριξης.

Ήρθαμε σε επαφή με την Διεύθυνση για να προτείνουμε την ένταξη του Συνεργατισμού στο χρηματιστήριο και αυτή συμφώνησε, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μήνες μετά, προς το τέλος του 2017, ήρθε η αντίρρηση της ΕΚΤ και του SSM που πρότειναν άλλες λύσεις.

Ανέφερε ότι αρχικά η εισήγηση του επόπτη ήταν να προχωρήσει το θέμα με την διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (IPO) για την εξεύρεση επενδυτών και μεταγενέστερα ο επόπτης ζήτησε την εξεύρεση επενδυτών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η φημολογία που επικρατούσε στην κοινωνία ιδιαίτερα προς το τέλος του 2017 για προβλήματα στον Συνεργατισμό και η δημοσιοποίηση του επιτόπιου ελέγχου (στην ΣΚΤ) που ανακοινώθηκε αρχές του 2018 δημιούργησε κλονισμό στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκροές καταθέσεων της τάξης των περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί οι λόγοι μας ανάγκασαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες που ανέλαβε η Citi για εξεύρεσή επενδυτών, υπογράμμισε.

Δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πίεζαν για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το συντομότερο λόγω των συγκυριών που επικρατούσαν στον κυπριακό τραπεζικό σύστημα (μεγάλες εκροές καταθέσεων).

Σε παρατήρηση ότι υπήρχε εμμονή στην προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης δωρεάν μετοχών παρά τις αντιδράσεις και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο κ. Παντελή δεν συμφώνησε με αυτή την θέση γιατί, όπως είπε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ήταν σύμφωνη με αυτή την διαδικασία.

Αναφορικά με τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ο κ. Παντελή, εκφράζοντας προσωπική άποψη, είπε ότι η κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν συσσωρευθεί από το παρελθόν.

Αναφέρθηκε σε σειρά προβλημάτων που υπήρχαν όπως είναι μεταξύ άλλων, ο ανεπαρκής εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 με αποτέλεσμα να μην δίδονται οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό, το αποκεντρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και η πλειάδα ανεξάρτητων ΣΠΙ, η μη ύπαρξη κριτηρίων παραχώρηση δανείων και ο κοινωνικός ρόλος του Συνεργατισμού με την παραχώρηση δανείων σε κοινότητες και σε σωματεία, χωρίς να αξιολογούν την δυνατότητα αποπληρωμής, κάτι που δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά δύσκολο να το διαχειριστείς.

Ανέφερε ότι ο εποπτικός μηχανισμός που υπήρχε πριν το 2013 ήταν ανεπαρκής και δεν δίδονταν οι σωστές καθοδηγήσεις προς στον Συνεργατισμό.

Είπε ακόμη ότι στην πορεία διαφάνηκε ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν ήταν επαρκείς και ότι άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην διόγκωση του προβλήματος ήταν η απουσία μηχανογραφικών συστημάτων και ενός πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΔ.

Ανέφερε επίσης ότι τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού ήταν ήδη πολύ ψηλά πολύ πριν την κρίση του 2013 με τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν ήδη 40%.

Το 2013 παρά το ότι έγιναν σημαντικές τομές και προχώρησε η συγχώνευση των ΣΠΙ, το πρόβλημα που παραλήφθηκε ήταν τόσο μεγάλο και χρειαζόταν αρκετός χρόνος να αντιμετωπιστεί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο συνεργατισμός πιστωτικός τομέας δεν είχε αυτό τον χρόνο στην διάθεση του.

Ερωτηθείς αν είχε ρόλο η Επιτροπεία της ΣΚΤ στη λήψη αυτή της απόφασης σε σχέση με την πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Παντελή είπε ότι συζητήθηκε εκτενώς από την Επιτροπεία της ΣΚΤ, την υιοθέτησε και την παρέπεμψε στον μέτοχο (Κυβέρνηση) για να ληφθεί η τελική απόφαση για αποδοχή ή όχι της τελικής αυτής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι την αποδοχή της συμφωνίας ενέκρινε στις 15 Ιουνίου του 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο.

Send to Facebook

Ρώσος Πρέσβης

Σαφή μηνύματα έστειλε σήμερα ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο, Stanislav Osachi, από το βήμα Κυπρο-Ρωσικού επιχειρηματικού και επενδυτικού Φόρουμ, στη Λεμεσό, αναφέροντας ότι οι κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία και οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οδήγησαν στο κλείσιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων και στην αποχώρηση πολλών...

16/11/2018 14:39

Εξουσιοδότηση για διερεύνηση

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας της 13/11/2018, η εταιρεία Diversa ΑΕΒΕ διερευνά μέσω συμβούλων που έχει εξουσιοδοτήσει το ΔΣ το ενδεχόμενo εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair LTD με έδρα την Κύπρο και η οποία κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο) διέκοψε το...

14/11/2018 20:10

Σε επίπεδο διαπραγματευτών

Σε συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σε επίπεδο διαπραγματευτών επί του κειμένου της Συμφωνίας Αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ αναφέρονται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πρώτο μετέδωσε το ιρλανδικό RTE, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία αμοιβαία αποδεκτή διατύπωση για τους όρους...

13/11/2018 19:04

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης...

12/11/2018 12:45

Από τη Λευκάδα

Η ιστορία του Big John από τη Λευκάδα... Η φράση ότι «υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκτός των συνόρων της χώρας» ακούγεται όλο και περισσότερο και το τρίτο κύμα μετανάστευσης που γνωρίζει η χώρα είναι γεγονός. Ενδεχομένως αυτό το κύμα δεν έχει τη δυναμική του των δύο προηγουμένων, αυτού που σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου...

11/11/2018 18:04

«Κεραυνός εν αιθρία»

Θέμα διαδοχής, η διαδικασία της οποίας όμως θα πάρει χρόνια, έθεσε ευθέως από το βήμα της ΓΣ της Jumbo Απόστολος Βακάκης προσδιορίζοντας κατ' ουσίαν το τέλος μίας εποχής. Τέλος, το οποίο, όπως ο ίδιος είπε στους μετόχους, ενεργοποίησε η αποπομπή του πρώην αναπλ. Αντιπροέδρου της εισηγμένης Βαγγέλη Παπαευαγγέλου. Όπως δήλωσε εντός...

08/11/2018 12:46

Λόγω αυξήσεων ηλεκτρισμού-πετρελαιοειδών

Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2018, λόγω των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός (σε ετήσια βάση) έφτασε στο 3,1%, που αποτελεί την ψηλότερη τιμή των τελευταίων είκοσι μηνών, ενώ βρίσκεται σε θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2018. Σύμφωνα...

05/11/2018 22:51

Από το βήμα του 14ου συνεδρίου Economist

Μετά την οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Κύπρος το 2013, με συλλογική προσπάθεια στάθηκε στα πόδια της, ανέκοψε την πτώση και πραγματοποιεί «ισχυρά βήματα ανάκαμψης», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης από το βήμα του 14ου συνεδρίου του Economist. Σε δικές τους παρεμβάσεις εκπρόσωποι των πιστωτών της Κύπρου (ESM,...

02/11/2018 15:27

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, κλήθηκε να καταθέσει την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ανοικτή / δημόσια συνεδρίαση της Ερευνητικής Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 9.00 πμ. Εάν...

02/11/2018 11:37

Σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου

Επιμέρους αλλαγές στο Σχέδιο Εστία, στη βάση της διαβούλευσης που διεξήχθη το τελευταίο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου του 2019. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών...

01/11/2018 19:39

Μετά το κλείσιμο της Cobalt

Διευκρινίσεις για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τις εξελίξεις μετά το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας Cobalt Aero, δίνει η Hermes Airports. Σε γραπτή ανακοίνωση η Hermes Airports αναφέρεται σε δημοσιεύματα, τα οποία μεταξύ άλλων, επέρριψαν ευθύνες και στην Hermes για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, μετά...

29/10/2018 20:56

Δεν είναι τέλειο αλλά είναι αναγκαίο λέει ο Χάρης Γεωργιάδης

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται το σχέδιο ΕΣΤΙΑ να λάβει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) χωρίς να υπάρχουν ριζικές αλλαγές, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί το σχέδιο να μην είναι τέλειο, εντούτοις είναι αναγκαίο για αποκλιμάκωση της πιο δύσκολης κατηγορίας των...

29/10/2018 15:49

Back to Top