Συνεργατικού Πιστωτικό Ίδρυμα
Ορκίστηκε η Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος

Έγινε σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα η ορκωμοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει και θα διακριβώσει όλα τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το Συνεργατικό Πιστωτικό σύστημα στην Κύπρο.

Μετά την ορκωμοσία, η οποία έγινε στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τα μέλη της Επιτροπής θα μεταβούν στα γραφεία τους, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, όπου θα έχουν την πρώτη επίσημη συνεδρία τους σε σχέση με τον τρόπο που θα λειτουργήσει στη συνέχεια.

Πρώτη εργασία της Ερευνητικής Επιτροπής, όπως δήλωσε μετά την ορκωμοσία ο Πρόεδρος της Γεώργιος Αρέστης, είναι να μαζευτεί το έγγραφο υλικό που υπάρχει και το οποίο θα βοηθήσει στο τέλος την Επιτροπή να οργανώσει τις δημόσιες ακροάσεις, με την κλήση μαρτύρων.

Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο του Κατάρ, τέως Δικαστής της ΕΕ και πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Γεώργιος Αρέστης και μέλη ο οικονομολόγος πρώην Υποδιευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πρώην Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, πρώην Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αναπτύξεως και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Γεώργιος Χαραλάμπους και ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Κύπρου, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Γεώργιος Γεωργίου.

Σε δηλώσεις, μετά την ορκωμοσία, ο Γενικός Εισαγγελέας αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής γιατί αποδέχθηκαν αμέσως και ανταποκρίθηκαν θετικά στον κάλεσμα του «όπως αναλάβουν το πραγματικά επίμοχθο αυτό έργο», είπε ότι «αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα αρκετά πρόσφατα υπό παρόμοιες συνθήκες όταν είχε καταρρεύσει ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και παρέστη ανάγκη και πάλι πλήρους διερεύνησης».

«Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο καθιστά το έργο σας ακόμη πιο απαιτητικό, έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι θα γίνει μια πραγματικά εμπεριστατωμένη, πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση η οποία θα οδηγήσει όχι απλώς στην υποβολή μιας έκθεσης αλλά μιας έκθεσης με πλήρεις αναλύσεις, εξηγήσεις και συμπεράσματα και αυτά να μην αποτελούν απλώς το τέλος μιας διαδικασίας αλλά να είναι η απαρχή μιας άλλης διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας από την αξιολόγηση του υλικού το οποίο θα συλλέξετε και της εκτίμησης όλων των στοιχείων έτσι ώστε επιτέλους εκεί όπου απαιτείται να ληφθούν κάποια μέτρα προς αποτροπή φαινομένων όπως αυτό που θα διερευνήσετε και να μην είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές", υπογράμμισε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι έχουν επιλεγεί από τον ίδιο «στη βάση κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, αμεροληψία, την γνώση του αντικειμένου που θα διερευνήσουν, και εκεί όπου ο νόμος απαιτεί τη νομομάθεια».

Μιλώντας εκ μέρους των μελών της Επιτροπής μετά την ορκωμοσία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεώργιος Αρέστης, αφού ευχαρίστησε τον Γενικό Εισαγγελέα για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε να τους διορίσει μέλη της Επιτροπής, τόνισε ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλήρη επίγνωση των προσδοκιών του κυπριακού λαού ο οποίος αναμένει, όπως είπε, «να μάθει την αλήθεια, να μάθει γιατί ένα τραπεζικό ίδρυμα, ο Συνεργατισμός, το οποίο για πολλές γενιές και για πολλές δεκαετίες υπήρξε το στήριγμα του αγρότη, του μισθωτού του, της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, κατέρρευσε τόσο άδοξα και εξαφανίζεται».

«Υποσχόμαστε να τηρήσουμε τον όρκο που σήμερα δώσαμε. Υποσχόμαστε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας αλλά και αυτών του κυπριακού λαού. Έχουμε πλήρη επίγνωση του μεγέθους και των απαιτήσεων του δύσκολου έργου που αναλαμβάνουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι είναι πρόθεση των μελών της Επιτροπής να εργαστούν «σκληρά, μεθοδικά και επίμονα και πιστεύουμε», όπως είπε, «ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα πολλά και βασανιστικά ερωτήματα που τίθενται ενώπιον μας».

Αναφερόμενος στους όρους εντολής, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι οι όροι εντολής της Επιτροπής «είναι αρκετά γενικοί και με λίγους περιορισμούς έτσι ώστε να αφήνεται σε σας τόσο το εύρος, η έκταση της έρευνας την οποία θα διεξάγεται όπως επίσης και η χρονική περίοδος την οποία η έρευνα σας θα καλύψει», προσθέτοντας ότι «αυτό σας δίνει μια μεγάλη διακριτική ευχέρεια να κινηθείτε ανάλογα με τις εξελίξεις στην πορεία της έρευνας σας».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα διεκπεραιώσετε το έργο που αναλαμβάνετε σήμερα με την δέουσα προσοχή και σπουδή, αντικειμενικότητα και αμεροληψία», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η Ερευνητική θα καταγράψει πολιτικές ευθύνες αν υπάρχουν, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «ο σκοπός της Ερευνητικής Επιτροπής όπως και κάθε ερευνητικής επιτροπής είναι να ερευνήσει, να διαπιστώσει, να καταγράψει γεγονότα και συμπεράσματα» και «άλλοι είναι που θα κρίνουν αν από τα γεγονότα αυτά τα οποία θα προκύψουν, από τα στοιχεία τα οποία θα αποτυπωθούν, προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες».

Οι ευθύνες αυτές μπορεί να είναι ποινικές, μπορεί να είναι αστικές, μπορεί να είναι πολιτικές, σημείωσε.

Ερωτηθείς ο κ. Αρέστης κατά πόσον έχει διασφαλιστεί το υλικό που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή, περιορίστηκε να πει ότι θα λάβουν τα μέτρα τους.

Σε παρατήρηση ότι είναι τεράστιο το υλικό για να μπορέσουν να έχουν έτοιμη την έρευνα τους σε τρεις μήνες, ο κ. Αρέστης είπε ότι είναι τεράστιο το υλικό αλλά «υπάρχει το περιθώριο ανανέωσης της εντολής μας για άλλους τρεις μήνες».

«Ξεκινούμε σε μια δύσκολη περίοδο, θερινών διακοπών, έχουμε επίγνωση αυτής της δυσκολίας, θα προσπαθήσουμε το ταχύτερο δυνατό να έχουμε αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Αρέστης ανέφερε ότι η Επιτροπή θα εκδίδει τακτικά ανακοινώσεις ούτως ώστε να γνωρίζει ο κυπριακός λαός πως προχωρεί, ενώ σε σχέση με το προσωπικό της Επιτροπής είπε ότι θα έχει αρκετό προσωπικό για να μπορεί να βοηθήσει, όπως νομικούς και οικονομολόγους.

«Πρόθεση μας είναι να μαζέψουμε το έγγραφο υλικό που υπάρχει και το οποίο θα μας βοηθήσει στο τέλος να οργανώσουμε τις δημόσιες ακροάσεις με την κλήση μαρτύρων», πρόσθεσε.

Send to Facebook

Είχε κάνει αναφορά σε σοβαρά σκάνδαλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Η απάντηση της Cyta στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου για τα ευρήματα του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017 και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο...

15/02/2019 20:59

Γιατί η Airbus σταματάει την παραγωγή

Η Airbus ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του A380, του εμβληματικού «γίγαντα των αιθέρων» που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2007, λόγω έλλειψης παραγγελιών, ενώ οι παραδόσεις του superjumboτης εταιρείας θα σταματήσουν το 2021. Το πρόγραμμα του A380 κρατήθηκε στην ζωή τα τρία τελευταία χρόνια, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος των αεροπορικών εταιρειών,...

14/02/2019 14:39

Το Radisson Blu και η Sunnyseeker hotels υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

Έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια μέχρι το 2025, θα έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία Radisson Hotel Group, όπως προνοεί η σχετική συμφωνία την oποία υπέγραψαν με την Sunnyseeker Hotel. Η Sunnyseeker Hotels είναι συνέταιρος του Radisson Hotel στην Κύπρο από το 2015. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Sunnyseekres Hotels, πρόκειται για νέα συμφωνία η οποία...

13/02/2019 17:12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη κατατάσσεται η Κύπρος στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην πρώτη...

09/02/2019 16:46

Αδύναμες οι τράπεζες

Μειώνει «σημαντικά» ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στις κυπριακές τράπεζες, τονίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Εντούτοις, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι «ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και οι περαιτέρω μειώσεις...

09/02/2019 11:19

Υπουργός Οικονομικών

Ένα βήμα πριν τη σύσταση μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αρχίσει...

07/02/2019 11:47

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο...

07/02/2019 10:01

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Προστίθεται ότι με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για...

06/02/2019 11:56

Πόσα εξοικονομήθηκαν

Μείωση κατά 8 σεντ παρουσίασε τον Ιανουάριο η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μείωση στην μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 5 σύμφωνα με το παρατηρητήριο των λιανικών τιμών καυσίμων για το μήνα Ιανουάριο 2019, που καταρτίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα...

04/02/2019 13:15

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου 262.000 πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2018, μείωση κατά 13% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά 27,8% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του...

28/01/2019 15:43

Xαρακτηρίζει την Κύπρο καταφύγιο για ρωσικό χρήμα

Δημοσίευμα του Economist αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το βρετανικό περιοδικό σχολιάζει ότι οι δύο χώρες έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρωμιά». Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς χορήγησης υπηκοοτήτων που...

25/01/2019 16:15

Θετικά νέα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές τους. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στο B3...

24/01/2019 22:52

Back to Top