Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, μετά την εξαγορά της ΣΚΤ, έθεσε ο Fitch την Ελληνική

Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, έθεσε ο Fitch Ratings, την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» (IDR) και την αξιολόγηση βιωσιμότητας «Β» (VR) της Ελληνικής Τράπεζας, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που υπέγραψε η τράπεζα για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), τονίζοντας ότι η εξαγορά είναι θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ διατήρησε ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες αξιολογήσεις της τράπεζας.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η ενέργεια του αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση στις 25 Ιουνίου του 2018 ότι η Ελληνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ.

Η παρακολούθηση για αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψή του Fitch ότι «η εξαγορά θα είναι γενικά θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας μέσω ενός σημαντικά ενισχυμένου δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο, της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και των καλύτερων προοπτικών μακροπρόθεσμης κερδοφορίας».

Ο διεθνής οίκος τονίζει ότι θα αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση και την βιωσιμότητα της τράπεζας όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας (που αναμένεται όχι νωρίτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2018), υπό τον όρο ότι οι τελικοί όροι δεν θα αποκλίνουν ουσιαστικά από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Σημειώνει ότι εάν η εξαγορά δεν πραγματοποιηθεί, οι αξιολογήσεις ενδέχεται να επιβεβαιωθούν.

Σημειώνει ότι η Ελληνική Τράπεζα θα αποκτήσει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 10,3 δισ. ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια (καθαρά δάνεια 4,6 δισ. ευρώ), κυπριακά κρατικά ομόλογα (4,1 δισ. ευρώ) και μετρητά (1,6 δισ. ευρώ), καθώς και καταθέσεις πελατών ύψους 9,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η αδύναμη ακόμη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας και η μεγάλη επιβάρυνση των κεφαλαίων της τράπεζας από τα προβληματικά δάνεια βάσει των διεθνών προτύπων καθώς και οι σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ενός ισολογισμού που είναι περίπου 1,5 φορά του τρέχοντος μεγέθους τράπεζας, σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση σε αυτό το στάδιο είναι πιθανόν να περιοριστεί σε μια βαθμίδα.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, θα βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τη νέα οντότητα που θα προκύψει να είναι περίπου στο 33%.

Προσθέτει ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) προς τα ακαθάριστα δάνεια που βρίσκονται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που εξαγόρασε η τράπεζα (14%) είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ποσοστό του 52% που είχε η Ελληνική Τράπεζα στο τέλος Μαρτίου του 2018.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο μετά την Τράπεζα Κύπρου με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις πέραν του 20% και πέραν του 30%, αντίστοιχα.

Πιστεύουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την Ελληνική Τράπεζα και θα είναι θετικό για την κερδοφορία της τράπεζας μακροπρόθεσμα, υπογραμμίζει.

Βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Fitch, η Ελληνική Τράπεζα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αναπροσαρμογή της αποκτηθείσας βάσης καταθέσεων (η οποία είναι κατά μέσο όρο 80 μονάδες βάσης πιο ακριβή από αυτή της Ελληνικής), αλλά κάθε αναπροσαρμογή είναι πιθανό να οδηγήσει σταδιακά στο ενδεχόμενο εκροών καταθέσεων.

Αναφέρει επίσης ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας θα μεταβληθεί προς την εξυπηρέτηση πελατών λιανικής, σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο της τράπεζας που επικεντρώνεται περισσότερο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Send to Facebook

Εξουσιοδότηση για διερεύνηση

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας της 13/11/2018, η εταιρεία Diversa ΑΕΒΕ διερευνά μέσω συμβούλων που έχει εξουσιοδοτήσει το ΔΣ το ενδεχόμενo εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair LTD με έδρα την Κύπρο και η οποία κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο) διέκοψε το...

14/11/2018 20:10

Σε επίπεδο διαπραγματευτών

Σε συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σε επίπεδο διαπραγματευτών επί του κειμένου της Συμφωνίας Αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ αναφέρονται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πρώτο μετέδωσε το ιρλανδικό RTE, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία αμοιβαία αποδεκτή διατύπωση για τους όρους...

13/11/2018 19:04

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης...

12/11/2018 12:45

Από τη Λευκάδα

Η ιστορία του Big John από τη Λευκάδα... Η φράση ότι «υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκτός των συνόρων της χώρας» ακούγεται όλο και περισσότερο και το τρίτο κύμα μετανάστευσης που γνωρίζει η χώρα είναι γεγονός. Ενδεχομένως αυτό το κύμα δεν έχει τη δυναμική του των δύο προηγουμένων, αυτού που σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου...

11/11/2018 18:04

«Κεραυνός εν αιθρία»

Θέμα διαδοχής, η διαδικασία της οποίας όμως θα πάρει χρόνια, έθεσε ευθέως από το βήμα της ΓΣ της Jumbo Απόστολος Βακάκης προσδιορίζοντας κατ' ουσίαν το τέλος μίας εποχής. Τέλος, το οποίο, όπως ο ίδιος είπε στους μετόχους, ενεργοποίησε η αποπομπή του πρώην αναπλ. Αντιπροέδρου της εισηγμένης Βαγγέλη Παπαευαγγέλου. Όπως δήλωσε εντός...

08/11/2018 12:46

Λόγω αυξήσεων ηλεκτρισμού-πετρελαιοειδών

Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2018, λόγω των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός (σε ετήσια βάση) έφτασε στο 3,1%, που αποτελεί την ψηλότερη τιμή των τελευταίων είκοσι μηνών, ενώ βρίσκεται σε θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2018. Σύμφωνα...

05/11/2018 22:51

Από το βήμα του 14ου συνεδρίου Economist

Μετά την οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Κύπρος το 2013, με συλλογική προσπάθεια στάθηκε στα πόδια της, ανέκοψε την πτώση και πραγματοποιεί «ισχυρά βήματα ανάκαμψης», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης από το βήμα του 14ου συνεδρίου του Economist. Σε δικές τους παρεμβάσεις εκπρόσωποι των πιστωτών της Κύπρου (ESM,...

02/11/2018 15:27

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, κλήθηκε να καταθέσει την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ανοικτή / δημόσια συνεδρίαση της Ερευνητικής Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 9.00 πμ. Εάν...

02/11/2018 11:37

Σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου

Επιμέρους αλλαγές στο Σχέδιο Εστία, στη βάση της διαβούλευσης που διεξήχθη το τελευταίο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου του 2019. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών...

01/11/2018 19:39

Μετά το κλείσιμο της Cobalt

Διευκρινίσεις για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τις εξελίξεις μετά το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας Cobalt Aero, δίνει η Hermes Airports. Σε γραπτή ανακοίνωση η Hermes Airports αναφέρεται σε δημοσιεύματα, τα οποία μεταξύ άλλων, επέρριψαν ευθύνες και στην Hermes για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, μετά...

29/10/2018 20:56

Δεν είναι τέλειο αλλά είναι αναγκαίο λέει ο Χάρης Γεωργιάδης

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται το σχέδιο ΕΣΤΙΑ να λάβει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) χωρίς να υπάρχουν ριζικές αλλαγές, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί το σχέδιο να μην είναι τέλειο, εντούτοις είναι αναγκαίο για αποκλιμάκωση της πιο δύσκολης κατηγορίας των...

29/10/2018 15:49

14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα

Η ρουμάνικη αεροπορική εταιρεία Blue Air ανακοίνωσε σήμερα επιπρόσθετες πτήσεις στο χειμερινό πτητικό της πρόγραμμα, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Συγκεκριμένα, η αερογραμμή θα εκτελεί από τη Λάρνακα 14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα, 6 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Θεσσαλονίκη και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Λονδίνο (Λούτον), για...

27/10/2018 10:07

Back to Top