Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, μετά την εξαγορά της ΣΚΤ, έθεσε ο Fitch την Ελληνική

Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, έθεσε ο Fitch Ratings, την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» (IDR) και την αξιολόγηση βιωσιμότητας «Β» (VR) της Ελληνικής Τράπεζας, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που υπέγραψε η τράπεζα για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), τονίζοντας ότι η εξαγορά είναι θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ διατήρησε ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες αξιολογήσεις της τράπεζας.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η ενέργεια του αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση στις 25 Ιουνίου του 2018 ότι η Ελληνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ.

Η παρακολούθηση για αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψή του Fitch ότι «η εξαγορά θα είναι γενικά θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας μέσω ενός σημαντικά ενισχυμένου δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο, της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και των καλύτερων προοπτικών μακροπρόθεσμης κερδοφορίας».

Ο διεθνής οίκος τονίζει ότι θα αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση και την βιωσιμότητα της τράπεζας όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας (που αναμένεται όχι νωρίτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2018), υπό τον όρο ότι οι τελικοί όροι δεν θα αποκλίνουν ουσιαστικά από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Σημειώνει ότι εάν η εξαγορά δεν πραγματοποιηθεί, οι αξιολογήσεις ενδέχεται να επιβεβαιωθούν.

Σημειώνει ότι η Ελληνική Τράπεζα θα αποκτήσει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 10,3 δισ. ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια (καθαρά δάνεια 4,6 δισ. ευρώ), κυπριακά κρατικά ομόλογα (4,1 δισ. ευρώ) και μετρητά (1,6 δισ. ευρώ), καθώς και καταθέσεις πελατών ύψους 9,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η αδύναμη ακόμη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας και η μεγάλη επιβάρυνση των κεφαλαίων της τράπεζας από τα προβληματικά δάνεια βάσει των διεθνών προτύπων καθώς και οι σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ενός ισολογισμού που είναι περίπου 1,5 φορά του τρέχοντος μεγέθους τράπεζας, σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση σε αυτό το στάδιο είναι πιθανόν να περιοριστεί σε μια βαθμίδα.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, θα βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τη νέα οντότητα που θα προκύψει να είναι περίπου στο 33%.

Προσθέτει ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) προς τα ακαθάριστα δάνεια που βρίσκονται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που εξαγόρασε η τράπεζα (14%) είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ποσοστό του 52% που είχε η Ελληνική Τράπεζα στο τέλος Μαρτίου του 2018.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο μετά την Τράπεζα Κύπρου με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις πέραν του 20% και πέραν του 30%, αντίστοιχα.

Πιστεύουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την Ελληνική Τράπεζα και θα είναι θετικό για την κερδοφορία της τράπεζας μακροπρόθεσμα, υπογραμμίζει.

Βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Fitch, η Ελληνική Τράπεζα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αναπροσαρμογή της αποκτηθείσας βάσης καταθέσεων (η οποία είναι κατά μέσο όρο 80 μονάδες βάσης πιο ακριβή από αυτή της Ελληνικής), αλλά κάθε αναπροσαρμογή είναι πιθανό να οδηγήσει σταδιακά στο ενδεχόμενο εκροών καταθέσεων.

Αναφέρει επίσης ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας θα μεταβληθεί προς την εξυπηρέτηση πελατών λιανικής, σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο της τράπεζας που επικεντρώνεται περισσότερο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Back to Top