Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, μετά την εξαγορά της ΣΚΤ, έθεσε ο Fitch την Ελληνική

Σε παρακολούθηση για αναβάθμιση, έθεσε ο Fitch Ratings, την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» (IDR) και την αξιολόγηση βιωσιμότητας «Β» (VR) της Ελληνικής Τράπεζας, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που υπέγραψε η τράπεζα για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), τονίζοντας ότι η εξαγορά είναι θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «Β» της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ διατήρησε ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες αξιολογήσεις της τράπεζας.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η ενέργεια του αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση στις 25 Ιουνίου του 2018 ότι η Ελληνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ.

Η παρακολούθηση για αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψή του Fitch ότι «η εξαγορά θα είναι γενικά θετική για το πιστωτικό προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας μέσω ενός σημαντικά ενισχυμένου δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο, της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και των καλύτερων προοπτικών μακροπρόθεσμης κερδοφορίας».

Ο διεθνής οίκος τονίζει ότι θα αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση και την βιωσιμότητα της τράπεζας όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας (που αναμένεται όχι νωρίτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2018), υπό τον όρο ότι οι τελικοί όροι δεν θα αποκλίνουν ουσιαστικά από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Σημειώνει ότι εάν η εξαγορά δεν πραγματοποιηθεί, οι αξιολογήσεις ενδέχεται να επιβεβαιωθούν.

Σημειώνει ότι η Ελληνική Τράπεζα θα αποκτήσει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 10,3 δισ. ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια (καθαρά δάνεια 4,6 δισ. ευρώ), κυπριακά κρατικά ομόλογα (4,1 δισ. ευρώ) και μετρητά (1,6 δισ. ευρώ), καθώς και καταθέσεις πελατών ύψους 9,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η αδύναμη ακόμη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας και η μεγάλη επιβάρυνση των κεφαλαίων της τράπεζας από τα προβληματικά δάνεια βάσει των διεθνών προτύπων καθώς και οι σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ενός ισολογισμού που είναι περίπου 1,5 φορά του τρέχοντος μεγέθους τράπεζας, σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση σε αυτό το στάδιο είναι πιθανόν να περιοριστεί σε μια βαθμίδα.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, θα βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Τράπεζας με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τη νέα οντότητα που θα προκύψει να είναι περίπου στο 33%.

Προσθέτει ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) προς τα ακαθάριστα δάνεια που βρίσκονται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που εξαγόρασε η τράπεζα (14%) είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ποσοστό του 52% που είχε η Ελληνική Τράπεζα στο τέλος Μαρτίου του 2018.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο μετά την Τράπεζα Κύπρου με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις πέραν του 20% και πέραν του 30%, αντίστοιχα.

Πιστεύουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την Ελληνική Τράπεζα και θα είναι θετικό για την κερδοφορία της τράπεζας μακροπρόθεσμα, υπογραμμίζει.

Βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Fitch, η Ελληνική Τράπεζα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αναπροσαρμογή της αποκτηθείσας βάσης καταθέσεων (η οποία είναι κατά μέσο όρο 80 μονάδες βάσης πιο ακριβή από αυτή της Ελληνικής), αλλά κάθε αναπροσαρμογή είναι πιθανό να οδηγήσει σταδιακά στο ενδεχόμενο εκροών καταθέσεων.

Αναφέρει επίσης ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας θα μεταβληθεί προς την εξυπηρέτηση πελατών λιανικής, σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο της τράπεζας που επικεντρώνεται περισσότερο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Send to Facebook

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός, σε σχέση με 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενισχυμένος από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 0,9% την αντίστοιχη...

06/09/2018 14:25

Back to Top