Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
Στις κυριότερες προκλήσεις του τραπεζικού τομέα αναφέρθηκε η Διοικήτρια της ΚΤΚ

Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας αναφέρθηκε η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, σε ομιλία της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Όπως είπε, παρά τη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί από το 2013 και μετά στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν να υπάρχουν ουσιαστικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ως πρωταρχικό στόχο η κ. Γιωρκάτζη ανέδειξε την αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) που, όπως είπε, παρά τη σημαντική μείωση τα τελευταία δυο χρόνια συνεχίζουν να ταλανίζουν τον τραπεζικό τομέα.

«Το σημερινό ύψος των ΜΕΧ αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των τραπεζών αφού μειώνει την κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα καταναλώνει σημαντικό ποσό του κεφαλαίου τους και πολλούς πόρους (προσωπικό και συστήματα) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες. Ως αποτέλεσμα, η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού είναι περιορισμένη», ανέφερε.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η ΚΤΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Σύνδεσμο για παροχή καθοδήγησης και οποιασδήποτε βοήθειας απαιτείται, αναφορικά με το θέμα.

Παράλληλα η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι άλλη σημαντική πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζές είναι η επαναφορά της κερδοφορίας μέσω ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου.

Όπως είπε περίπου 80% των εσόδων των κυπριακών τραπεζών προέρχεται από τα καθαρά έσοδα από τόκους και λόγω των υψηλών επιπέδων ΜΕΧ η είσπραξη των τόκων από αυτά αμφισβητείται έντονα.

Περαιτέρω, ανέφερε, η χρονική περίοδος των χαμηλών επιτοκίων που αναμένεται να διατηρηθεί στο μεσοπρόθεσμο διάστημα τουλάχιστον και οι χαμηλές αποδόσεις των παραδοσιακών χαμηλού – κινδύνου επενδύσεων (π.χ. κρατικά ομόλογα), καθώς και οι εποπτικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις που αυξάνουν τόσο το κόστος κεφαλαίου όσο και το λειτουργικό κόστος των πιστωτικών ιδρυμάτων, συνδυασμένες με το ανταγωνιστικό περιβάλλον για παροχή νέων χρηματοδοτήσεων, σκιαγραφούν τις προκλήσεις για τη σωστή αποτίμηση των χορηγήσεων αυτών. Προκλήσεις, όπως είπε, τόσο στον καθορισμό του επιτοκίου όσο και επιμέτρησης του κινδύνου τους, που με τη σειρά τους αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στην κερδοφορία και ποιότητα του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κ. Γιωρκάτζη ανέφερε ακόμα ότι σημαντική πρόκληση αποτελούν και οι εποπτικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις όπως η εισαγωγή του νέου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου, του ΔΠΧΑ9 (IFRS9), από την 1 Ιανουαρίου 2018, για τη διενέργεια προβλέψεων, η εισαγωγή των ελάχιστων απαιτήσεων επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities) και διάφορες άλλες απαιτήσεις που αναμένεται να επιβαρύνουν τις τράπεζες και που καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας και Συνδέσμου.

Η κ. Γιωρκάτζη εξήρε, παράλληλα, τον ρόλο του Συνδέσμου, ως εκφραστή των θέσεων του τραπεζικού τομέα και συντονιστή των μελών του, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και τη συμβολή του με εισηγήσεις και απόψεις προς την ΚΤΚ στη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετώπιζε και ακόμα αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας της χώρας.

Send to Facebook

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός, σε σχέση με 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενισχυμένος από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 0,9% την αντίστοιχη...

06/09/2018 14:25

Back to Top