Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
Στις κυριότερες προκλήσεις του τραπεζικού τομέα αναφέρθηκε η Διοικήτρια της ΚΤΚ

Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας αναφέρθηκε η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, σε ομιλία της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Όπως είπε, παρά τη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί από το 2013 και μετά στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν να υπάρχουν ουσιαστικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ως πρωταρχικό στόχο η κ. Γιωρκάτζη ανέδειξε την αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) που, όπως είπε, παρά τη σημαντική μείωση τα τελευταία δυο χρόνια συνεχίζουν να ταλανίζουν τον τραπεζικό τομέα.

«Το σημερινό ύψος των ΜΕΧ αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των τραπεζών αφού μειώνει την κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα καταναλώνει σημαντικό ποσό του κεφαλαίου τους και πολλούς πόρους (προσωπικό και συστήματα) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες. Ως αποτέλεσμα, η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού είναι περιορισμένη», ανέφερε.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η ΚΤΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Σύνδεσμο για παροχή καθοδήγησης και οποιασδήποτε βοήθειας απαιτείται, αναφορικά με το θέμα.

Παράλληλα η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι άλλη σημαντική πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζές είναι η επαναφορά της κερδοφορίας μέσω ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου.

Όπως είπε περίπου 80% των εσόδων των κυπριακών τραπεζών προέρχεται από τα καθαρά έσοδα από τόκους και λόγω των υψηλών επιπέδων ΜΕΧ η είσπραξη των τόκων από αυτά αμφισβητείται έντονα.

Περαιτέρω, ανέφερε, η χρονική περίοδος των χαμηλών επιτοκίων που αναμένεται να διατηρηθεί στο μεσοπρόθεσμο διάστημα τουλάχιστον και οι χαμηλές αποδόσεις των παραδοσιακών χαμηλού – κινδύνου επενδύσεων (π.χ. κρατικά ομόλογα), καθώς και οι εποπτικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις που αυξάνουν τόσο το κόστος κεφαλαίου όσο και το λειτουργικό κόστος των πιστωτικών ιδρυμάτων, συνδυασμένες με το ανταγωνιστικό περιβάλλον για παροχή νέων χρηματοδοτήσεων, σκιαγραφούν τις προκλήσεις για τη σωστή αποτίμηση των χορηγήσεων αυτών. Προκλήσεις, όπως είπε, τόσο στον καθορισμό του επιτοκίου όσο και επιμέτρησης του κινδύνου τους, που με τη σειρά τους αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στην κερδοφορία και ποιότητα του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κ. Γιωρκάτζη ανέφερε ακόμα ότι σημαντική πρόκληση αποτελούν και οι εποπτικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις όπως η εισαγωγή του νέου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου, του ΔΠΧΑ9 (IFRS9), από την 1 Ιανουαρίου 2018, για τη διενέργεια προβλέψεων, η εισαγωγή των ελάχιστων απαιτήσεων επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities) και διάφορες άλλες απαιτήσεις που αναμένεται να επιβαρύνουν τις τράπεζες και που καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας και Συνδέσμου.

Η κ. Γιωρκάτζη εξήρε, παράλληλα, τον ρόλο του Συνδέσμου, ως εκφραστή των θέσεων του τραπεζικού τομέα και συντονιστή των μελών του, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και τη συμβολή του με εισηγήσεις και απόψεις προς την ΚΤΚ στη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετώπιζε και ακόμα αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας της χώρας.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Back to Top