Παύλος Ιωάννου
Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για έγκαιρη υποβολή παραπόνων

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, με σημείωμά του, ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής των παραπόνων τους στο γραφείο του. Όπως αναφέρει, η έγκαιρη αυτή υποβολή καθιστά θεσμικά εφικτό στον Επίτροπο να επιληφθεί του παραπόνου τους, και στους Καταναλωτές να απολαμβάνουν τις δυνατότητες εξώδικης διευθέτησης των διαφορών τους με Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ένα όχι αμελητέο ποσοστό των παραπόνων πολιτών κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων τα οποία υποβάλλονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δεν εξετάζονται επί της ουσίας τους διότι, από τη μελέτη των στοιχείων που κατατίθενται στο σχετικό φάκελο, προκύπτει ότι το υποβληθέν παράπονο, σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής του, δεν πληροί τα κριτήρια εγκαιρότητας.

Όπως αναφέρεται, ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει πριν την υποβολή παραπόνου προς εξέταση από τον Επίτροπο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών τις οποίες ο καταναλωτής που προτίθεται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο για να εξεταστεί νομίμως, οφείλει να διεκπεραιώσει και μάλιστα εντός του υπό του Νόμου καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών, στο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από τον Νόμο και νοουμένου ότι το ισχυριζόμενο ζημιογόνο γεγονός ικανοποιεί το χρονικό περιορισμό των 22 μηνών, όπως διατυπώνεται από το άρθρο 9(3) (γ) του Νόμου εγκαθιδρύουν το δικαίωμα στον Καταναλωτή για νόμιμη υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο και δημιουργούν κατά Νόμο, υποχρέωση του ιδίου να επιληφθεί του παραπόνου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ο Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει γραπτώς στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών(15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή τα του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου.

Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον Καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών (3) από της ημερομηνίας παραλαβής του.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση απαντήσει εντός της προθεσμίας και ο Καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απάντηση, τότε δύναται, εντός (4) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας, τότε ο καταναλωτής δύναται, εντός (4) μηνών από της ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον Καταναλωτή, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής πριν υποβάλει στον Επίτροπο το παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, οφείλει πρώτα να προβεί στις εξής ενέργειες:

  1. Να υποβάλει το παράπονο του γραπτώς[4] στη χρηματοοικονομική επιχείρηση εναντίον της οποίας στρέφεται. Μάλιστα δε, η εν λόγω γραπτή υποβολή του παραπόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός (15) μηνών από τη στιγμή (ημερομηνία) κατά την οποία συντελέστηκε, το κατά την άποψή του, επιβλαβές γεγονός το οποίο δημιουργεί έρεισμα (δηλαδή το λόγο ή την ανάγκη), υποβολής του παραπόνου.
  2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον καταναλωτή του παραπόνου στην επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει προς τον Παραπονούμενο, λήψη του παραπόνου. Αν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η επιχείρηση αποτύχει να απαντήσει στον καταναλωτή επί της ουσίας του παραπόνου, ή η απάντηση δεν ικανοποιεί τον Καταναλωτή, δημιουργείται αμέσως το δικαίωμα για υποβολή του παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
  3. Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων του Καταναλωτή να προσφύγει, με υποβολή παραπόνου, στον Επίτροπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Επομένως, εάν καταναλωτής ο οποίος κατοχύρωσε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, αποτυγχάνει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα του εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται στον Επίτροπο να εξετάσει το παράπονό του.


Τεχνικές Διευκρινήσεις
Όπως αναφέρεται, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου στη Χρηματοοικονομική Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει. Ωστόσο, απαγορεύεται από το Νόμο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να εξετάζει παράπονα για τα οποία το ζημιογόνο γεγονός επισυνέβηκε 22 μήνες πριν την υποβολή τους στο Γραφείο του.

Send to Facebook

Συνεργατισμός

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Κατά τις σημερινές εργασίες θα καταθέσουν ο Ανώτερος Διευθυντής Αναδιάρθωσης και Συντονισμού Συνεργατικού...

06/08/2018 08:50

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Οικονομική κρίση στη Τουρκία

Η κρίση στην Τουρκία υποβόσκει εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια και οι πολιτικές διαφορές με τις ΗΠΑ λειτούργησαν απλά ως ο σπινθήρας ανάφλεξης, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάριος Ζαχαριάδης, εκτιμώντας παράλληλα ότι αν δεν υπάρξει μεγάλη αύξηση του επιτοκίου και προσφυγή στο ΔΝΤ με γρήγορη...

13/08/2018 20:38

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Κονδύλι 5 εκ. ευρώ για άμεση υλοποίηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 115 μικρών αναπτυξιακών έργων σε 94 κοινότητες, κυρίως ορεινές, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Στόχος είναι η αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και η ενίσχυση των κοινοτήτων, ώστε να καταστούν εστίες τουριστικής,...

13/08/2018 15:31

Ελληνική οικονομία

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch αναβάθμισε χθες σε "ΒΒ-" από "Β" την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Η αναθεώρηση της ελληνικής αξιολόγησης, όπως αναφέρει ο Fitch, αντανακλά μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης, η οποία προλειαίνει το έδαφος για την επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού...

11/08/2018 09:12

Τουρκική οικονομία

Ο δείκτης Dow Jones στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση άνω των 200 μονάδων σήμερα εν μέσω εκτεταμένων ρευστοποιήσεων, καθώς η τουρκική λίρα κατρακυλάει εξαιτίας των ανησυχιών για την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας και την ολοένα και βαθύτερη αντιπαράθεση της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ...

11/08/2018 06:44

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε €135.817 τον Ιούλιο του 2018 και σε €833.114 κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στον προκαταρκτικό κατάλογο, βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Έτσι, ο μέσος όρος μηνιαίων καταχωρίσεων στον προκαταρκτικό κατάλογο διαμορφώνεται...

10/08/2018 06:57

Συνεργατισμός

Στην έλλειψη πραγματικής εξουσίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) πριν από το 2013 και στην μη αξιολόγηση των ικανοτήτων των ατόμων που συμμετείχαν στις Επιτροπείες των κατά τόπους ΣΠΙ, αναφέρθηκε το στέλεχος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Ευθύμιος Πανταζής,...

09/08/2018 01:06

Στατιστική Υπηρεσία

Αύξηση που ξεπερνά το 17% σημειώθηκε κατά τους μήνες Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018 στις εγγραφές οχημάτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018, οι συνολικές εγγραφές οχημάτων αυξήθηκαν κατά 17,3% και έφθασαν τις 30.373, σε σύγκριση με 25.896 την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι...

08/08/2018 14:05

Back to Top