Παύλος Ιωάννου
Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για έγκαιρη υποβολή παραπόνων

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, με σημείωμά του, ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής των παραπόνων τους στο γραφείο του. Όπως αναφέρει, η έγκαιρη αυτή υποβολή καθιστά θεσμικά εφικτό στον Επίτροπο να επιληφθεί του παραπόνου τους, και στους Καταναλωτές να απολαμβάνουν τις δυνατότητες εξώδικης διευθέτησης των διαφορών τους με Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ένα όχι αμελητέο ποσοστό των παραπόνων πολιτών κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων τα οποία υποβάλλονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δεν εξετάζονται επί της ουσίας τους διότι, από τη μελέτη των στοιχείων που κατατίθενται στο σχετικό φάκελο, προκύπτει ότι το υποβληθέν παράπονο, σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής του, δεν πληροί τα κριτήρια εγκαιρότητας.

Όπως αναφέρεται, ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει πριν την υποβολή παραπόνου προς εξέταση από τον Επίτροπο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών τις οποίες ο καταναλωτής που προτίθεται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο για να εξεταστεί νομίμως, οφείλει να διεκπεραιώσει και μάλιστα εντός του υπό του Νόμου καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών, στο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από τον Νόμο και νοουμένου ότι το ισχυριζόμενο ζημιογόνο γεγονός ικανοποιεί το χρονικό περιορισμό των 22 μηνών, όπως διατυπώνεται από το άρθρο 9(3) (γ) του Νόμου εγκαθιδρύουν το δικαίωμα στον Καταναλωτή για νόμιμη υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο και δημιουργούν κατά Νόμο, υποχρέωση του ιδίου να επιληφθεί του παραπόνου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ο Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει γραπτώς στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών(15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή τα του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου.

Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον Καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών (3) από της ημερομηνίας παραλαβής του.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση απαντήσει εντός της προθεσμίας και ο Καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απάντηση, τότε δύναται, εντός (4) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας, τότε ο καταναλωτής δύναται, εντός (4) μηνών από της ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον Καταναλωτή, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής πριν υποβάλει στον Επίτροπο το παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, οφείλει πρώτα να προβεί στις εξής ενέργειες:

  1. Να υποβάλει το παράπονο του γραπτώς[4] στη χρηματοοικονομική επιχείρηση εναντίον της οποίας στρέφεται. Μάλιστα δε, η εν λόγω γραπτή υποβολή του παραπόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός (15) μηνών από τη στιγμή (ημερομηνία) κατά την οποία συντελέστηκε, το κατά την άποψή του, επιβλαβές γεγονός το οποίο δημιουργεί έρεισμα (δηλαδή το λόγο ή την ανάγκη), υποβολής του παραπόνου.
  2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον καταναλωτή του παραπόνου στην επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει προς τον Παραπονούμενο, λήψη του παραπόνου. Αν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η επιχείρηση αποτύχει να απαντήσει στον καταναλωτή επί της ουσίας του παραπόνου, ή η απάντηση δεν ικανοποιεί τον Καταναλωτή, δημιουργείται αμέσως το δικαίωμα για υποβολή του παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
  3. Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων του Καταναλωτή να προσφύγει, με υποβολή παραπόνου, στον Επίτροπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Επομένως, εάν καταναλωτής ο οποίος κατοχύρωσε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, αποτυγχάνει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα του εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται στον Επίτροπο να εξετάσει το παράπονό του.


Τεχνικές Διευκρινήσεις
Όπως αναφέρεται, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου στη Χρηματοοικονομική Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει. Ωστόσο, απαγορεύεται από το Νόμο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να εξετάζει παράπονα για τα οποία το ζημιογόνο γεγονός επισυνέβηκε 22 μήνες πριν την υποβολή τους στο Γραφείο του.

Send to Facebook

Δείτε Αναλυτικά

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους ομόφωνα τρεις προϋπολογισμούς Ιδρυμάτων και οντοτήτων και έναν κατά πλειοψηφία. Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Βουλής με 34 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον ψήφισε τον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €5.905.537 και έσοδα ύψους €5.909.190. Επίσης...

18/01/2019 20:40

Άγγιξαν τα 4 εκατομμύρια

Ιστορικό ρεκόρ αφίξεων τουριστών καταγράφηκε στην Κύπρο το 2018 με τον αριθμό των τουριστών να καταγράφει αύξηση 7,8%, σε σύγκριση με το 2017, αγγίζοντας τα 3.938.625. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625...

17/01/2019 16:58

Από τον Ιανουάριο..

Η Ρωσία σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, άρχισε από τον Ιανουάριο να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου.  Έτσι, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+ μείωσε κατά 30.000 και πλέον βαρέλια ημερησίως...

12/01/2019 11:54

Αιφνιδιαστική κίνηση

Καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει προσωρινά η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ υπέβαλε την παραίτησή του από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό, σχεδόν τρία χρόνια πριν λήξει η θητεία του, το 2022. Ο 59χρονος Κιμ θα παραμείνει στο τιμόνι της...

07/01/2019 19:42

Πρώτο θέμα της ατζέντας

Θα ενημερωθούν οι βουλευτές από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους εμπλεκομένους.

07/01/2019 10:55

1η συνεδρία της Επ. Οικονομικών το 2019

Με ενημέρωση για το ‟Σχέδιο Εστία" αρχίζει τις εργασίες της το 2019, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Σύμφωνα με την ατζέντα της συνεδρίας της Δευτέρας, 7 Ιανουαρίου, η Επιτροπή, αφού ασχοληθεί το πρωί με τον προγραμματισμό των εργασιών της, θα ενημερωθεί για το «Εστία» από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους...

06/01/2019 20:23

Telegraph

Το ενδεχόμενο να αναβάλει ξανά την ψηφοφορία στη Βουλή, για την επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, εξετάζει η Τερέζα Μέι, σύμφωνα με την Telegraph. Συνεργάτες της Βρετανίδας πρωθυπουργού καταρτίζουν σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της συμφωνίας από τους βουλευτές θα εξαρτάται από περαιτέρω παραχωρήσεις από την ΕΕ, αναφέρει...

06/01/2019 12:47

Σύντομη Ανάλυση από τον Οίκο

Τα κυπριακά ομόλογα δημοσίου που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλογούν στο 4% των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων αξίας €2,1 τρισεκατομμυρίων που είχε στο τέλος του 2018, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύει ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ο οίκος προβαίνει σε μια σύντομη ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιου...

02/01/2019 13:30

Γ΄ τρίμηνο του 2018

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.827 σε σύγκριση με €1.772 το τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,1%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν...

31/12/2018 13:33

Θετικό αναπτυξιακό κλίμα

Tο θετικό αναπτυξιακό κλίμα θα ενισχυθεί και θα εμβαθυνθεί με την εφαρμογή περαιτέρω θεσμικών αλλαγών, που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου με αφορμή το χθεσινό οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας για τον Δεκέμβριο...

22/12/2018 15:31

Δείτε τις νέες τιμές

Η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων (97%) προχώρησαν στις αναμενόμενες μειώσεις των τιμών των πετρελαιοειδών μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι κατά μέσο όρο παρατηρήθηκε μείωση...

18/12/2018 16:15

Οι τιμές πριν και μετά

Φθηνότερα από αύριο τα καύσιμα – Μείωση κατά 6 σεντ στη βενζίνη – Οι τιμές πριν και μετά το Διάταγμα   Στην δημοσιότητα το επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας...

17/12/2018 20:06

Back to Top