Παύλος Ιωάννου
Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για έγκαιρη υποβολή παραπόνων

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, με σημείωμά του, ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής των παραπόνων τους στο γραφείο του. Όπως αναφέρει, η έγκαιρη αυτή υποβολή καθιστά θεσμικά εφικτό στον Επίτροπο να επιληφθεί του παραπόνου τους, και στους Καταναλωτές να απολαμβάνουν τις δυνατότητες εξώδικης διευθέτησης των διαφορών τους με Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ένα όχι αμελητέο ποσοστό των παραπόνων πολιτών κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων τα οποία υποβάλλονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δεν εξετάζονται επί της ουσίας τους διότι, από τη μελέτη των στοιχείων που κατατίθενται στο σχετικό φάκελο, προκύπτει ότι το υποβληθέν παράπονο, σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής του, δεν πληροί τα κριτήρια εγκαιρότητας.

Όπως αναφέρεται, ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει πριν την υποβολή παραπόνου προς εξέταση από τον Επίτροπο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών τις οποίες ο καταναλωτής που προτίθεται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο για να εξεταστεί νομίμως, οφείλει να διεκπεραιώσει και μάλιστα εντός του υπό του Νόμου καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών, στο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από τον Νόμο και νοουμένου ότι το ισχυριζόμενο ζημιογόνο γεγονός ικανοποιεί το χρονικό περιορισμό των 22 μηνών, όπως διατυπώνεται από το άρθρο 9(3) (γ) του Νόμου εγκαθιδρύουν το δικαίωμα στον Καταναλωτή για νόμιμη υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο και δημιουργούν κατά Νόμο, υποχρέωση του ιδίου να επιληφθεί του παραπόνου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ο Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει γραπτώς στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών(15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή τα του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου.

Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον Καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών (3) από της ημερομηνίας παραλαβής του.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση απαντήσει εντός της προθεσμίας και ο Καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απάντηση, τότε δύναται, εντός (4) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας, τότε ο καταναλωτής δύναται, εντός (4) μηνών από της ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον Καταναλωτή, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής πριν υποβάλει στον Επίτροπο το παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, οφείλει πρώτα να προβεί στις εξής ενέργειες:

  1. Να υποβάλει το παράπονο του γραπτώς[4] στη χρηματοοικονομική επιχείρηση εναντίον της οποίας στρέφεται. Μάλιστα δε, η εν λόγω γραπτή υποβολή του παραπόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός (15) μηνών από τη στιγμή (ημερομηνία) κατά την οποία συντελέστηκε, το κατά την άποψή του, επιβλαβές γεγονός το οποίο δημιουργεί έρεισμα (δηλαδή το λόγο ή την ανάγκη), υποβολής του παραπόνου.
  2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον καταναλωτή του παραπόνου στην επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει προς τον Παραπονούμενο, λήψη του παραπόνου. Αν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η επιχείρηση αποτύχει να απαντήσει στον καταναλωτή επί της ουσίας του παραπόνου, ή η απάντηση δεν ικανοποιεί τον Καταναλωτή, δημιουργείται αμέσως το δικαίωμα για υποβολή του παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
  3. Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων του Καταναλωτή να προσφύγει, με υποβολή παραπόνου, στον Επίτροπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Επομένως, εάν καταναλωτής ο οποίος κατοχύρωσε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, αποτυγχάνει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα του εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται στον Επίτροπο να εξετάσει το παράπονό του.


Τεχνικές Διευκρινήσεις
Όπως αναφέρεται, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου στη Χρηματοοικονομική Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει. Ωστόσο, απαγορεύεται από το Νόμο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να εξετάζει παράπονα για τα οποία το ζημιογόνο γεγονός επισυνέβηκε 22 μήνες πριν την υποβολή τους στο Γραφείο του.

Send to Facebook

Ο οίκος διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση σε κατηγορία σκουπίδια

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έγινε ο δεύτερος οίκος μετά τον Standard and Poor's που αναβαθμίζει την Κύπρο στην επενδυτική κατηγορία. Ο οίκος αναβάθμισε χθες βράδυ την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική. Ο Fitch διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση...

20/10/2018 10:38

Αναστέλλεται οριστικά η άδεια λειτουργίας της Cobalt

Η απόφαση της Αρχής Αδειοδότησης Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΤΛΑΣ) είναι ότι θα ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας Cobalt Air, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέκος Μιχαηλίδης. Σε παρατήρηση θα ανακληθεί ή ανακλήθηκε, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η απόφαση είναι ότι ανακλήθηκε,...

18/10/2018 21:30

Πογιατζή στην Ερευνητική

Η τελική απόφαση της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την Altamira ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, δήλωσε η Σουζάνα Πογιατζή, πρώην μέλος της επιτροπείας της τράπεζας, κατά τη διάρκεια της δεύτερης κατάθεσής της στην Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό. «Η τελική απόφαση της Επιτροπείας κατά την άποψή μου...

17/10/2018 16:03

Στατιστική Υπηρεσία

Ιστορικό ρεκόρ τόσο για μήνα Σεπτέμβριο όσο και για τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών...

17/10/2018 14:18

Πρόταση Νόμου

Πρόταση Νόμου για ορισμό τα 1125 ευρώ ως κατώτατο μισθό για όλες τις εργασίες κατέθεσε η Συμμαχία Πολιτών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι να τερματιστεί η εκμετάλλευση και η αδικία την οποία βιώνουν κυρίως οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα. Υπογραμμίζει ότι στην Κύπρο, ο κατώτατος μισθός...

17/10/2018 11:46

Σοφοκλέους

Μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο - Η Τράπεζα Πειραιώς κατρακύλησε 20,73%, η Eurobank έπεσε 14,69%, η Εθνική έχασε 5,49% και η Alpha είχε απώλειες 3,28% - Πού αποδίδεται το ξεπούλημα - Στο 4,41% ανέβηκε το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από 4,29% το πρωί - Ξεθωριάζει η ιστορία της «καθαρής» εξόδου Σε τραπεζικό κραχ και πωλήσεις με πανικό δίχως...

03/10/2018 20:58

Μήνυμα προς την ΕΕ

Μήνυμα προς την ΕΕ «να σοβαρευτεί» και να έρθει σε συμφωνία με τη Βρετανία για το Brexit έστειλε ο Βρετανός Υπουργός Εξόδου από την ΕΕ Ντόμινικ Ράαμπ. Από το βήμα του συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος στο Μπέρμιγχαμ ο κ. Ράαμπ προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έφευγε χωρίς συμφωνία από την ΕΕ παρά να κάθεται να εκφοβίζεται...

01/10/2018 22:01

Ελληνική Τράπεζα

  Το πρώτο κατάστημα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πελατών της Ελληνικής Τράπεζας και της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), εγκαινιάστηκε την Πέμπτη στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ελληνικής Τράπεζας, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς...

21/09/2018 11:18

Πρόεδρος Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, που εκπροσωπούν τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, αποτελούν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αλλά και πόλο έλξης ξένων επενδυτών, ανέφερε σε ομιλία του ενώπιον της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, ο Πρόεδρός του Συνδέσμου Ανδρέας Δημητριάδης. Στην συνέλευση...

16/10/2018 11:01

Αυστραλία

H Μέλανι Πέρκινς ήταν μόλις 22 ετών όταν προσπάθησε προτείνει σε έναν πολυεκατομμυριούχο της Σίλικον Βάλεϋ να χρηματοδοτήσει την καινοτόμο ιδέα της. Η ίδια είχε ήδη παρατήσει το πανεπιστήμιο όταν ταξίδεψε από το Περθ της Αυστραλίας στην Καλιφόρνια για να συναντήσει τον επενδυτή Μπιλ Τάι. «Δεν πίστευα ότι του άρεσε η ιδέα γιατί...

13/10/2018 19:18

Ζέτα Αιμιλιανίδου

Η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και η άνοδος των μισθών, του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επεσήμανε η αρμόδια Υπουργός, Ζέτα Αιμιλιανίδου, στο 32ο Παγκύπριο Συνέδριο της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων, Γεωργίας,...

11/10/2018 19:54

ΔΝΤ για Κύπρο

Πλεονάσματα μέχρι και το 2023 αναμένει για την Κύπρο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με το υψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα να καταγράφεται στο τρέχον έτος ύψους 2,1% του ΑΕΠ και με το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίζει το 4,5% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ αναμένει αύξηση του δημόσιου χρέους το 2018 στο 112,3% του ΑΕΠ (λόγω της έκδοσης...

10/10/2018 11:59

Back to Top