Χάρης Γεωργιάδη
Πιο εφικτή η επένδυση νέου κεφαλαίου στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, λέει ο ΥΠΟΙΚ

Πιο εφικτή είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η επιλογή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, αφού θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια, έναντι της επιλογής επένδυσης νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, στη μορφή δηλαδή που έχει σήμερα.

Μιλώντας σήμερα στην κοινή πολύωρη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, που συνέχισαν τη συζήτηση για το τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, ο Χάρης Γεωργιάδης κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ηρεμίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπονομευθούν η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα.

Για την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού, ο Υπουργός είπε ότι ειδικά στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, και κατά συνέπεια του διαχωρισμού του και της δημιουργίας φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές, περίπτωση στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως η απόσταση του κράτους από τον φορέα με αποκλεισμό οποιασδήποτε πολιτικής ή διοικητικής παρέμβασής του στη διαχείριση των ΜΕΔ.

«Οι επιλογές που έχουν τεθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι δύο: επένδυση νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, ως έχει σήμερα, αυτό ήταν και το αρχικό σενάριο, ήταν και υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου. Αντιλαμβάνομαι από την πληροφόρηση που έχω από την τράπεζα και τους συμβούλους της, έχει εκδηλωθεί καταρχήν ενδιαφέρον και για αυτή την επιλογή της επένδυσης στο κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου, λόγω του αναμενόμενου ύψους των κεφαλαιουχικών αναγκών, που καθορίζονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για επένδυση νέου κεφαλαίου όχι στην ενιαία τράπεζα αλλά στο καλό κομμάτι, στα εξυπηρετούμενα δάνεια, στις καταθέσεις, στο δίκτυο και στο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο λίγα τα κεφάλαια που χρειάζονται, πάλι μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια, αλλά πιο λίγα από τις αναμενόμενες ανάγκες στην ενιαία τράπεζα, συνεπώς είναι πιο εφικτή αυτή η επιλογή», εξήγησε.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «με δεδομένο το συνεχές ανέβασμα του πήχη εκ μέρους της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είτε το ένα πρέπει να γίνει είτε το άλλο, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο».

Σημείωσε ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση και στην περίπτωση ειδικά του διαχωρισμού και της δημιουργίας φορέα θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως για παράδειγμα μια ακόμα πιο αυστηρή προϋπόθεση απόστασης του κράτους από τον φορέα».

Όπως υπογράμμισε, «αν τελικά μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συσταθεί κρατικός φορέας διαχείρισης ΜΕΔ δεν σημαίνει ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης να πιάνει τηλέφωνο τον υπουργό ή τον βουλευτή να του κανονίζει το δάνειο του να μην το πληρώσει».

Θα υπάρχουν, τόνισε, πολύ αυστηροί οι όροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποκλείουν πολιτική ή διοικητική παρέμβαση του κράτους στη διαχείριση των ΜΕΔ.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρειάζονται στο Συνεργατισμό και προειδοποίησε πως μια νέα αποσταθεροποίηση θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει είναι ότι η διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου προχωρά κανονικά και ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, πρόσθεσε ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Κεντρική Τράπεζα μπορούν να πουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία, είπε, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί προκύπτει σήμερα ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, ο Υπουργός είπε ότι ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το βασικό όρο που είχε θέσει η ΕΕ όταν ενέκρινε την κρατική ενίσχυση προς το Συνεργατισμό, ότι η παρουσία του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής δεν θα ήταν μόνιμη, αλλά προσωρινή και ότι από το 2018 μέχρι τα μέσα του 2020 η συμμετοχή του κράτους θα περιοριζόταν κάτω από 25%. Ο άλλος βασικός όρος, είπε, ήταν ότι το κράτος θα κρατήσει απόσταση και δεν θα έχει εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, και ο τρίτος ήταν η εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προκύπτει ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, είπε ο ΥΠΟΙΚ, σχετίζεται με τη συνεχή πίεση από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ο οποίος έθεσε κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του από την 1 Ιανουαρίου 2016, όλες τις συστημικές τράπεζες και ασκείται εκ μέρους του συνεχής πίεση για αύξηση των προβλέψεων έναντι των ΜΕΔ και συνεπώς πίεση για άντληση κεφαλαίων. Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τον τελευταίο χρόνο αυτές οι πιέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες λόγω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Όπως εξήγησε, είναι απόφαση του ΕΕΜ να καθαρίσουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους προκειμένου να ενταχθούν κάτω από το πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με συνεχές ανέβασμα του πήχη όσον αφορά προβλέψεις και κεφάλαια.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η Συνεργατική έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, από οποιαδήποτε άλλη κυπριακή τράπεζα, γεγονός που σε συνδυασμό με ανεπάρκειες στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως αυτό που αφορά τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, οδηγεί σε διαφοροποίηση των εποπτικών παραδοχών σε σχέση με αυτά τα δάνεια. Η εικόνα της κεφαλαιουχικής επάρκειας που υπάρχει σήμερα, είπε, μπορεί να ανατραπεί και να διογκωθούν οι ανάγκες σε νέες προβλέψεις και νέα κεφάλαια, και είναι για αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί, είπε.

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση ύψους €2,5 δις από πλευράς της Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι τις προηγούμενες μέρες τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια πολύ οριακή κατάσταση λόγω ανεύθυνης φημολογίας που έπληξε την τράπεζα και προκάλεσε ανεξέλεγκτη διαρροή καταθέσεων. «Η κίνηση της κυβέρνησης έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαία και έχει επαναφέρει την ηρεμία σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος έχει μπει μπροστά και θα απορροφήσει το ίδιο τη ζημιά σε κάθε θεωρητικό και ακραίο σενάριο κουρέματος» είπε.


Την ίδια ώρα, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της διαχείρισης που έγινε στο Συνεργατισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας ότι η πρόοδος που έγινε ήταν σημαντική. «Δεν ήταν αυτό το ΔΣ που έδινε τα προβληματικά δάνεια, ή που έδινε δάνεια στον εαυτό του, ή που έδινε ανεξέλεγκτες χορηγίες δεξιά ή αριστερά ή που έκτιζε μέγαρα σε κάθε χωριό, ή που διόγκωνε συνεχώς τον αριθμό προσωπικού» είπε και σημείωσε ότι στα τελευταία 4 χρόνια διορθώθηκαν πολλά, αλλά προφανώς υπάρχουν ακόμη στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, σήμερα ο Συνεργατισμός διαθέτει κεφάλαια €1.1 δις και ο εποπτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ το Δεκέμβριο του 2017, επιβεβαιώνει την κεφαλαιουχική του επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ανέρχονταν κατά την πρώτη καταγραφή που έγινε το 2014 σε €7 δις και κορυφώθηκαν σε €7,7 δις, για να υποχωρήσουν σήμερα στα €6,2 δις.


ΚΤ: Αφόρητες οι πιέσεις για αντιμετώπιση ΜΕΔ, επιβάλλονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία
--------------------------------------------------
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάγκος Δημητρίου, επιβεβαίωσε στην παρέμβασή του τις «πολύ έντονες και αφόρητες πιέσεις» από την ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ γενικότερα, και όχι μόνο στο Συνεργατισμό. Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον να γίνουν τροποποιήσεις στις νομοθεσίες για να λειτουργήσουν σωστά και να δοθούν τα απαραίτητα όπλα για αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικόλας, σημείωσε ότι «η τράπεζα δέχεται πιέσεις όσον αφορά το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιό της και αυτό δημιουργεί ανάγκη και αυξημένες προβλέψεις, που απαιτεί την εξεύρεση κεφαλαίων και γι’ αυτό ξεκινήσαμε μια διάφανη διαδικασία με ένα έμπειρο διεθνή οίκο για να προσελκύσουμε διεθνείς επενδυτές βάζοντας κάτω τις δύο επιλογές».

Υπάρχει, όπως ανέφερε, ενδιαφέρον και για τις δύο επιλογές από επενδυτές.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης είπε ότι από την 1/6/2014 που ξεκίνησε να λειτουργεί σε βασικό επίπεδο η Μονάδα Διαχείρισης ΜΕΧ έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια ύψους €3,325 εκ.

Σήμερα είπε ότι ανέρχονται σε €6,187 εκ. και ο δείκτης κάλυψης βρίσκεται στο 45%.

Σημείωσε επίσης ότι τα δάνεια του Συνεργατισμού έχουν ψηλή εξασφάλιση.

Σύσταση ερευνητικής επιτροπής προτείνει ο Ελεγκτής
----------------------------------------
Σειρά ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν έθεσε από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προτείνοντας σύσταση ερευνητικής επιτροπής από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει ρόλο να διαδραματίσει σε αυτήν.

Διατύπωσε ωστόσο τη θέση ότι θα πρέπει να διοριστεί μια ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τη διαχείριση που έγινε στο Συνεργατισμό. Είπε ωστόσο ότι αυτή δεν θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού με βάση τον περί ερευνητικών επιτροπών νόμο, η επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός αν στις υπό διερεύνηση πράξεις έχουν σχέση το Υπουργικό Συμβούλιο ή Υπουργοί και στην περίπτωση του Συνεργατισμού ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο μέτοχος.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα θα πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε στις ανατροπές που υπήρξαν στους σχεδιασμούς του ίδιου του Συνεργατισμού.

Είπε ακόμα ότι το γενικό που θα πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον τα λεφτά που έβαλε το κράτος στο Συνεργατισμό, δηλαδή η κρατική στήριξη των €1,7 δις και η κατάθεση των €2,5 δις, έτυχαν σωστής ή όχι διαχείρισης.

Επίσης, θα πρέπει σημείωσε ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης τα θέματα διαγραφών δανείων και το θέμα της απόσυρσης καταθέσεων, που ενδεχομένως να επέτεινε τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό, καθώς και η απόσυρση από πλευράς της Δήμητρα Επενδυτικής €25 εκ. από το Συνεργατισμό, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017.

Send to Facebook

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός, σε σχέση με 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενισχυμένος από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 0,9% την αντίστοιχη...

06/09/2018 14:25

Κτηματαγορά

Ανοδική είναι η τάση σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις αιτήσεων από αλλοδαπούς για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην επαρχία Πάφου, με τον αριθμό των εγκρίσεων να αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο 2018 κατά 9,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Επαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου ανέφερε πως το πρώτο εξάμηνο...

06/09/2018 07:01

Back to Top