Χάρης Γεωργιάδη
Πιο εφικτή η επένδυση νέου κεφαλαίου στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, λέει ο ΥΠΟΙΚ

Πιο εφικτή είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η επιλογή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, αφού θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια, έναντι της επιλογής επένδυσης νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, στη μορφή δηλαδή που έχει σήμερα.

Μιλώντας σήμερα στην κοινή πολύωρη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, που συνέχισαν τη συζήτηση για το τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, ο Χάρης Γεωργιάδης κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ηρεμίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπονομευθούν η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα.

Για την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού, ο Υπουργός είπε ότι ειδικά στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, και κατά συνέπεια του διαχωρισμού του και της δημιουργίας φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές, περίπτωση στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως η απόσταση του κράτους από τον φορέα με αποκλεισμό οποιασδήποτε πολιτικής ή διοικητικής παρέμβασής του στη διαχείριση των ΜΕΔ.

«Οι επιλογές που έχουν τεθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι δύο: επένδυση νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, ως έχει σήμερα, αυτό ήταν και το αρχικό σενάριο, ήταν και υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου. Αντιλαμβάνομαι από την πληροφόρηση που έχω από την τράπεζα και τους συμβούλους της, έχει εκδηλωθεί καταρχήν ενδιαφέρον και για αυτή την επιλογή της επένδυσης στο κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου, λόγω του αναμενόμενου ύψους των κεφαλαιουχικών αναγκών, που καθορίζονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για επένδυση νέου κεφαλαίου όχι στην ενιαία τράπεζα αλλά στο καλό κομμάτι, στα εξυπηρετούμενα δάνεια, στις καταθέσεις, στο δίκτυο και στο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο λίγα τα κεφάλαια που χρειάζονται, πάλι μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια, αλλά πιο λίγα από τις αναμενόμενες ανάγκες στην ενιαία τράπεζα, συνεπώς είναι πιο εφικτή αυτή η επιλογή», εξήγησε.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «με δεδομένο το συνεχές ανέβασμα του πήχη εκ μέρους της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είτε το ένα πρέπει να γίνει είτε το άλλο, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο».

Σημείωσε ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση και στην περίπτωση ειδικά του διαχωρισμού και της δημιουργίας φορέα θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως για παράδειγμα μια ακόμα πιο αυστηρή προϋπόθεση απόστασης του κράτους από τον φορέα».

Όπως υπογράμμισε, «αν τελικά μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συσταθεί κρατικός φορέας διαχείρισης ΜΕΔ δεν σημαίνει ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης να πιάνει τηλέφωνο τον υπουργό ή τον βουλευτή να του κανονίζει το δάνειο του να μην το πληρώσει».

Θα υπάρχουν, τόνισε, πολύ αυστηροί οι όροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποκλείουν πολιτική ή διοικητική παρέμβαση του κράτους στη διαχείριση των ΜΕΔ.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρειάζονται στο Συνεργατισμό και προειδοποίησε πως μια νέα αποσταθεροποίηση θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει είναι ότι η διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου προχωρά κανονικά και ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, πρόσθεσε ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Κεντρική Τράπεζα μπορούν να πουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία, είπε, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί προκύπτει σήμερα ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, ο Υπουργός είπε ότι ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το βασικό όρο που είχε θέσει η ΕΕ όταν ενέκρινε την κρατική ενίσχυση προς το Συνεργατισμό, ότι η παρουσία του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής δεν θα ήταν μόνιμη, αλλά προσωρινή και ότι από το 2018 μέχρι τα μέσα του 2020 η συμμετοχή του κράτους θα περιοριζόταν κάτω από 25%. Ο άλλος βασικός όρος, είπε, ήταν ότι το κράτος θα κρατήσει απόσταση και δεν θα έχει εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, και ο τρίτος ήταν η εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προκύπτει ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, είπε ο ΥΠΟΙΚ, σχετίζεται με τη συνεχή πίεση από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ο οποίος έθεσε κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του από την 1 Ιανουαρίου 2016, όλες τις συστημικές τράπεζες και ασκείται εκ μέρους του συνεχής πίεση για αύξηση των προβλέψεων έναντι των ΜΕΔ και συνεπώς πίεση για άντληση κεφαλαίων. Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τον τελευταίο χρόνο αυτές οι πιέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες λόγω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Όπως εξήγησε, είναι απόφαση του ΕΕΜ να καθαρίσουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους προκειμένου να ενταχθούν κάτω από το πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με συνεχές ανέβασμα του πήχη όσον αφορά προβλέψεις και κεφάλαια.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η Συνεργατική έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, από οποιαδήποτε άλλη κυπριακή τράπεζα, γεγονός που σε συνδυασμό με ανεπάρκειες στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως αυτό που αφορά τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, οδηγεί σε διαφοροποίηση των εποπτικών παραδοχών σε σχέση με αυτά τα δάνεια. Η εικόνα της κεφαλαιουχικής επάρκειας που υπάρχει σήμερα, είπε, μπορεί να ανατραπεί και να διογκωθούν οι ανάγκες σε νέες προβλέψεις και νέα κεφάλαια, και είναι για αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί, είπε.

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση ύψους €2,5 δις από πλευράς της Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι τις προηγούμενες μέρες τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια πολύ οριακή κατάσταση λόγω ανεύθυνης φημολογίας που έπληξε την τράπεζα και προκάλεσε ανεξέλεγκτη διαρροή καταθέσεων. «Η κίνηση της κυβέρνησης έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαία και έχει επαναφέρει την ηρεμία σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος έχει μπει μπροστά και θα απορροφήσει το ίδιο τη ζημιά σε κάθε θεωρητικό και ακραίο σενάριο κουρέματος» είπε.


Την ίδια ώρα, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της διαχείρισης που έγινε στο Συνεργατισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας ότι η πρόοδος που έγινε ήταν σημαντική. «Δεν ήταν αυτό το ΔΣ που έδινε τα προβληματικά δάνεια, ή που έδινε δάνεια στον εαυτό του, ή που έδινε ανεξέλεγκτες χορηγίες δεξιά ή αριστερά ή που έκτιζε μέγαρα σε κάθε χωριό, ή που διόγκωνε συνεχώς τον αριθμό προσωπικού» είπε και σημείωσε ότι στα τελευταία 4 χρόνια διορθώθηκαν πολλά, αλλά προφανώς υπάρχουν ακόμη στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, σήμερα ο Συνεργατισμός διαθέτει κεφάλαια €1.1 δις και ο εποπτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ το Δεκέμβριο του 2017, επιβεβαιώνει την κεφαλαιουχική του επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ανέρχονταν κατά την πρώτη καταγραφή που έγινε το 2014 σε €7 δις και κορυφώθηκαν σε €7,7 δις, για να υποχωρήσουν σήμερα στα €6,2 δις.


ΚΤ: Αφόρητες οι πιέσεις για αντιμετώπιση ΜΕΔ, επιβάλλονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία
--------------------------------------------------
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάγκος Δημητρίου, επιβεβαίωσε στην παρέμβασή του τις «πολύ έντονες και αφόρητες πιέσεις» από την ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ γενικότερα, και όχι μόνο στο Συνεργατισμό. Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον να γίνουν τροποποιήσεις στις νομοθεσίες για να λειτουργήσουν σωστά και να δοθούν τα απαραίτητα όπλα για αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικόλας, σημείωσε ότι «η τράπεζα δέχεται πιέσεις όσον αφορά το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιό της και αυτό δημιουργεί ανάγκη και αυξημένες προβλέψεις, που απαιτεί την εξεύρεση κεφαλαίων και γι’ αυτό ξεκινήσαμε μια διάφανη διαδικασία με ένα έμπειρο διεθνή οίκο για να προσελκύσουμε διεθνείς επενδυτές βάζοντας κάτω τις δύο επιλογές».

Υπάρχει, όπως ανέφερε, ενδιαφέρον και για τις δύο επιλογές από επενδυτές.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης είπε ότι από την 1/6/2014 που ξεκίνησε να λειτουργεί σε βασικό επίπεδο η Μονάδα Διαχείρισης ΜΕΧ έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια ύψους €3,325 εκ.

Σήμερα είπε ότι ανέρχονται σε €6,187 εκ. και ο δείκτης κάλυψης βρίσκεται στο 45%.

Σημείωσε επίσης ότι τα δάνεια του Συνεργατισμού έχουν ψηλή εξασφάλιση.

Σύσταση ερευνητικής επιτροπής προτείνει ο Ελεγκτής
----------------------------------------
Σειρά ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν έθεσε από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προτείνοντας σύσταση ερευνητικής επιτροπής από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει ρόλο να διαδραματίσει σε αυτήν.

Διατύπωσε ωστόσο τη θέση ότι θα πρέπει να διοριστεί μια ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τη διαχείριση που έγινε στο Συνεργατισμό. Είπε ωστόσο ότι αυτή δεν θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού με βάση τον περί ερευνητικών επιτροπών νόμο, η επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός αν στις υπό διερεύνηση πράξεις έχουν σχέση το Υπουργικό Συμβούλιο ή Υπουργοί και στην περίπτωση του Συνεργατισμού ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο μέτοχος.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα θα πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε στις ανατροπές που υπήρξαν στους σχεδιασμούς του ίδιου του Συνεργατισμού.

Είπε ακόμα ότι το γενικό που θα πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον τα λεφτά που έβαλε το κράτος στο Συνεργατισμό, δηλαδή η κρατική στήριξη των €1,7 δις και η κατάθεση των €2,5 δις, έτυχαν σωστής ή όχι διαχείρισης.

Επίσης, θα πρέπει σημείωσε ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης τα θέματα διαγραφών δανείων και το θέμα της απόσυρσης καταθέσεων, που ενδεχομένως να επέτεινε τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό, καθώς και η απόσυρση από πλευράς της Δήμητρα Επενδυτικής €25 εκ. από το Συνεργατισμό, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017.

Send to Facebook

Ποδόσφαιρο

Ανόρθωση, Δόξα και Αλκή ήταν οι ομάδες που νίκησαν το απόγευμα σε αγώνες για την 26η και τελευταία αγωνιστική της α΄ φάσης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η Ανόρθωση νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ στο Τσίρειο Στάδιο και με 56 βαθμούς, τερματίζει στην 3η θέση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωσης της Α` φάσης του Πρωταθλήματος. Στους 48 βαθμούς...

25/02/2018 21:03

Δείκτης Τιμών Ακίνητων του RICS

Αύξηση 7.4% στις τιμές των διαμερισμάτων και 4.2% στις τιμές των σπιτιών σε ετήσια βάση, κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων του RICS για το γ’ τρίμηνο 2017. Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της 32ης έκδοσης του Δείκτης Τιμών Ακίνητων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, κατά το Γ’ τρίμηνο του 2017, καταγράφηκαν...

20/02/2018 13:13

Ποδόσφαιρο

Με γκολ στις καθυστερήσεις ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να αποδράσει με το διπλό από το Παφιακό, νικώντας την Πάφο με 2-3 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι περσινοί πρωταθλητές προηγήθηκαν με 0-2 με γκολ των Ζαχίντ στο 31’ και Ντελατόρε στο 48’. Η Πάφος ωστόσο αντέδρασε και με δύο γκολ του Μπεριγκό στο 64’ και 79’ ισοφάρισε σε...

11/02/2018 20:01

Ποδόσφαιρο

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει εισέλθει σε νέα εποχή και έχει ανεβεί σε ψηλά επίπεδα, αναφέρει στο μήνυμα του για τη νέα χρονιά ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Κωστάκης Κουτσοκούμνης Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΚΟΠ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο αγωνιστική δράση, έχει ανθρώπινη και κοινωνική...

09/01/2018 00:04

Κύπρος

Η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων, τα μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), και οι εξελίξεις στις αγορές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, είναι μεταξύ των 12 βασικών παραγόντων κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), που αποτελεί το σύστημα τραπεζικής...

19/12/2017 07:00

Κύπρος

Την πλήρη αφοσίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπεδα, μετέφερε ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με μέλη της επενδυτικής κοινότητας του Λονδίνου. Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Επιχειρηματικό...

06/12/2017 07:00

Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους κα μη, σε διαμαρτυρία...

28/11/2017 15:43

Τράπεζες

Υστέρηση, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε...

22/11/2017 18:08

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Παρασκευή την τελική της μεθοδολογία για τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, που θα διενεργηθούν στις τράπεζες το 2018, ύστερα από τη συζήτηση που διεξήγαγε με τα πιστωτικά ιδρύματα το καλοκαίρι του 2017.   Η μεθοδολογία, σύμφωνα με την ΕΒΑ, καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους...

18/11/2017 07:00

Κύπρος

Το ψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα εννιαμήνου από την ένταξη στην Ευρωζώνη κατέγραψε η  Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της γενικής...

15/11/2017 07:00

Κύπρος

Αύξηση, για έκτο μήνα εντός του 2017, και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.   Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Οκτώβριο στις...

13/11/2017 14:00

Ποδόσφαιρο

Ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ FIFA και FIFPro για τις καθυστερήσεις στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα καταργείται η περίοδος χάριτος για πληρωμή των ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου, ύστερα από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγματεύσεων,...

07/11/2017 14:27

Back to Top