Χάρης Γεωργιάδη
Πιο εφικτή η επένδυση νέου κεφαλαίου στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, λέει ο ΥΠΟΙΚ

Πιο εφικτή είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η επιλογή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, αφού θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια, έναντι της επιλογής επένδυσης νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, στη μορφή δηλαδή που έχει σήμερα.

Μιλώντας σήμερα στην κοινή πολύωρη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, που συνέχισαν τη συζήτηση για το τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, ο Χάρης Γεωργιάδης κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ηρεμίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπονομευθούν η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα.

Για την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού, ο Υπουργός είπε ότι ειδικά στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, και κατά συνέπεια του διαχωρισμού του και της δημιουργίας φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές, περίπτωση στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως η απόσταση του κράτους από τον φορέα με αποκλεισμό οποιασδήποτε πολιτικής ή διοικητικής παρέμβασής του στη διαχείριση των ΜΕΔ.

«Οι επιλογές που έχουν τεθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι δύο: επένδυση νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, ως έχει σήμερα, αυτό ήταν και το αρχικό σενάριο, ήταν και υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου. Αντιλαμβάνομαι από την πληροφόρηση που έχω από την τράπεζα και τους συμβούλους της, έχει εκδηλωθεί καταρχήν ενδιαφέρον και για αυτή την επιλογή της επένδυσης στο κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου, λόγω του αναμενόμενου ύψους των κεφαλαιουχικών αναγκών, που καθορίζονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για επένδυση νέου κεφαλαίου όχι στην ενιαία τράπεζα αλλά στο καλό κομμάτι, στα εξυπηρετούμενα δάνεια, στις καταθέσεις, στο δίκτυο και στο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο λίγα τα κεφάλαια που χρειάζονται, πάλι μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια, αλλά πιο λίγα από τις αναμενόμενες ανάγκες στην ενιαία τράπεζα, συνεπώς είναι πιο εφικτή αυτή η επιλογή», εξήγησε.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «με δεδομένο το συνεχές ανέβασμα του πήχη εκ μέρους της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είτε το ένα πρέπει να γίνει είτε το άλλο, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο».

Σημείωσε ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση και στην περίπτωση ειδικά του διαχωρισμού και της δημιουργίας φορέα θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως για παράδειγμα μια ακόμα πιο αυστηρή προϋπόθεση απόστασης του κράτους από τον φορέα».

Όπως υπογράμμισε, «αν τελικά μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συσταθεί κρατικός φορέας διαχείρισης ΜΕΔ δεν σημαίνει ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης να πιάνει τηλέφωνο τον υπουργό ή τον βουλευτή να του κανονίζει το δάνειο του να μην το πληρώσει».

Θα υπάρχουν, τόνισε, πολύ αυστηροί οι όροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποκλείουν πολιτική ή διοικητική παρέμβαση του κράτους στη διαχείριση των ΜΕΔ.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρειάζονται στο Συνεργατισμό και προειδοποίησε πως μια νέα αποσταθεροποίηση θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει είναι ότι η διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου προχωρά κανονικά και ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, πρόσθεσε ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Κεντρική Τράπεζα μπορούν να πουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία, είπε, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί προκύπτει σήμερα ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, ο Υπουργός είπε ότι ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το βασικό όρο που είχε θέσει η ΕΕ όταν ενέκρινε την κρατική ενίσχυση προς το Συνεργατισμό, ότι η παρουσία του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής δεν θα ήταν μόνιμη, αλλά προσωρινή και ότι από το 2018 μέχρι τα μέσα του 2020 η συμμετοχή του κράτους θα περιοριζόταν κάτω από 25%. Ο άλλος βασικός όρος, είπε, ήταν ότι το κράτος θα κρατήσει απόσταση και δεν θα έχει εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, και ο τρίτος ήταν η εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προκύπτει ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, είπε ο ΥΠΟΙΚ, σχετίζεται με τη συνεχή πίεση από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ο οποίος έθεσε κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του από την 1 Ιανουαρίου 2016, όλες τις συστημικές τράπεζες και ασκείται εκ μέρους του συνεχής πίεση για αύξηση των προβλέψεων έναντι των ΜΕΔ και συνεπώς πίεση για άντληση κεφαλαίων. Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τον τελευταίο χρόνο αυτές οι πιέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες λόγω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Όπως εξήγησε, είναι απόφαση του ΕΕΜ να καθαρίσουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους προκειμένου να ενταχθούν κάτω από το πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με συνεχές ανέβασμα του πήχη όσον αφορά προβλέψεις και κεφάλαια.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η Συνεργατική έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, από οποιαδήποτε άλλη κυπριακή τράπεζα, γεγονός που σε συνδυασμό με ανεπάρκειες στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως αυτό που αφορά τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, οδηγεί σε διαφοροποίηση των εποπτικών παραδοχών σε σχέση με αυτά τα δάνεια. Η εικόνα της κεφαλαιουχικής επάρκειας που υπάρχει σήμερα, είπε, μπορεί να ανατραπεί και να διογκωθούν οι ανάγκες σε νέες προβλέψεις και νέα κεφάλαια, και είναι για αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί, είπε.

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση ύψους €2,5 δις από πλευράς της Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι τις προηγούμενες μέρες τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια πολύ οριακή κατάσταση λόγω ανεύθυνης φημολογίας που έπληξε την τράπεζα και προκάλεσε ανεξέλεγκτη διαρροή καταθέσεων. «Η κίνηση της κυβέρνησης έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαία και έχει επαναφέρει την ηρεμία σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος έχει μπει μπροστά και θα απορροφήσει το ίδιο τη ζημιά σε κάθε θεωρητικό και ακραίο σενάριο κουρέματος» είπε.


Την ίδια ώρα, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της διαχείρισης που έγινε στο Συνεργατισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας ότι η πρόοδος που έγινε ήταν σημαντική. «Δεν ήταν αυτό το ΔΣ που έδινε τα προβληματικά δάνεια, ή που έδινε δάνεια στον εαυτό του, ή που έδινε ανεξέλεγκτες χορηγίες δεξιά ή αριστερά ή που έκτιζε μέγαρα σε κάθε χωριό, ή που διόγκωνε συνεχώς τον αριθμό προσωπικού» είπε και σημείωσε ότι στα τελευταία 4 χρόνια διορθώθηκαν πολλά, αλλά προφανώς υπάρχουν ακόμη στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, σήμερα ο Συνεργατισμός διαθέτει κεφάλαια €1.1 δις και ο εποπτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ το Δεκέμβριο του 2017, επιβεβαιώνει την κεφαλαιουχική του επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ανέρχονταν κατά την πρώτη καταγραφή που έγινε το 2014 σε €7 δις και κορυφώθηκαν σε €7,7 δις, για να υποχωρήσουν σήμερα στα €6,2 δις.


ΚΤ: Αφόρητες οι πιέσεις για αντιμετώπιση ΜΕΔ, επιβάλλονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία
--------------------------------------------------
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάγκος Δημητρίου, επιβεβαίωσε στην παρέμβασή του τις «πολύ έντονες και αφόρητες πιέσεις» από την ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ γενικότερα, και όχι μόνο στο Συνεργατισμό. Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον να γίνουν τροποποιήσεις στις νομοθεσίες για να λειτουργήσουν σωστά και να δοθούν τα απαραίτητα όπλα για αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικόλας, σημείωσε ότι «η τράπεζα δέχεται πιέσεις όσον αφορά το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιό της και αυτό δημιουργεί ανάγκη και αυξημένες προβλέψεις, που απαιτεί την εξεύρεση κεφαλαίων και γι’ αυτό ξεκινήσαμε μια διάφανη διαδικασία με ένα έμπειρο διεθνή οίκο για να προσελκύσουμε διεθνείς επενδυτές βάζοντας κάτω τις δύο επιλογές».

Υπάρχει, όπως ανέφερε, ενδιαφέρον και για τις δύο επιλογές από επενδυτές.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης είπε ότι από την 1/6/2014 που ξεκίνησε να λειτουργεί σε βασικό επίπεδο η Μονάδα Διαχείρισης ΜΕΧ έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια ύψους €3,325 εκ.

Σήμερα είπε ότι ανέρχονται σε €6,187 εκ. και ο δείκτης κάλυψης βρίσκεται στο 45%.

Σημείωσε επίσης ότι τα δάνεια του Συνεργατισμού έχουν ψηλή εξασφάλιση.

Σύσταση ερευνητικής επιτροπής προτείνει ο Ελεγκτής
----------------------------------------
Σειρά ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν έθεσε από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προτείνοντας σύσταση ερευνητικής επιτροπής από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει ρόλο να διαδραματίσει σε αυτήν.

Διατύπωσε ωστόσο τη θέση ότι θα πρέπει να διοριστεί μια ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τη διαχείριση που έγινε στο Συνεργατισμό. Είπε ωστόσο ότι αυτή δεν θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού με βάση τον περί ερευνητικών επιτροπών νόμο, η επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός αν στις υπό διερεύνηση πράξεις έχουν σχέση το Υπουργικό Συμβούλιο ή Υπουργοί και στην περίπτωση του Συνεργατισμού ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο μέτοχος.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα θα πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε στις ανατροπές που υπήρξαν στους σχεδιασμούς του ίδιου του Συνεργατισμού.

Είπε ακόμα ότι το γενικό που θα πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον τα λεφτά που έβαλε το κράτος στο Συνεργατισμό, δηλαδή η κρατική στήριξη των €1,7 δις και η κατάθεση των €2,5 δις, έτυχαν σωστής ή όχι διαχείρισης.

Επίσης, θα πρέπει σημείωσε ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης τα θέματα διαγραφών δανείων και το θέμα της απόσυρσης καταθέσεων, που ενδεχομένως να επέτεινε τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό, καθώς και η απόσυρση από πλευράς της Δήμητρα Επενδυτικής €25 εκ. από το Συνεργατισμό, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Οικονομικό Έγκλημα

Υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων Γαλλίας και Κύπρου Κοινή Δήλωση για Συνεργασία προς αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, την Κοινή Δήλωση υπέγραψαν την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 , στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και του Πρέσβη της Γαλλίας...

10/07/2018 16:12

Συνεργατικού Πιστωτικό Ίδρυμα

Έγινε σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα η ορκωμοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει και θα διακριβώσει όλα τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το Συνεργατικό Πιστωτικό σύστημα στην Κύπρο. Μετά την ορκωμοσία,...

09/07/2018 12:54

Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας, ψήφισε απόψε σε νόμους πέντε νομοσχέδια και ενέκρινε ένα κανονισμό για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ). Η Βουλή ενέκρινε επίσης την κυβερνητική εγγύηση για τη συμφωνία απορρόφησης των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα.

08/07/2018 23:28

Back to Top