Χάρης Γεωργιάδη
Πιο εφικτή η επένδυση νέου κεφαλαίου στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, λέει ο ΥΠΟΙΚ

Πιο εφικτή είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η επιλογή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, αφού θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια, έναντι της επιλογής επένδυσης νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, στη μορφή δηλαδή που έχει σήμερα.

Μιλώντας σήμερα στην κοινή πολύωρη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, που συνέχισαν τη συζήτηση για το τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, ο Χάρης Γεωργιάδης κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ηρεμίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπονομευθούν η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα.

Για την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού, ο Υπουργός είπε ότι ειδικά στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της επένδυσης νέων κεφαλαίων στο καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, και κατά συνέπεια του διαχωρισμού του και της δημιουργίας φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές, περίπτωση στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως η απόσταση του κράτους από τον φορέα με αποκλεισμό οποιασδήποτε πολιτικής ή διοικητικής παρέμβασής του στη διαχείριση των ΜΕΔ.

«Οι επιλογές που έχουν τεθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι δύο: επένδυση νέου κεφαλαίου στην ενιαία τράπεζα, ως έχει σήμερα, αυτό ήταν και το αρχικό σενάριο, ήταν και υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου. Αντιλαμβάνομαι από την πληροφόρηση που έχω από την τράπεζα και τους συμβούλους της, έχει εκδηλωθεί καταρχήν ενδιαφέρον και για αυτή την επιλογή της επένδυσης στο κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου, λόγω του αναμενόμενου ύψους των κεφαλαιουχικών αναγκών, που καθορίζονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για επένδυση νέου κεφαλαίου όχι στην ενιαία τράπεζα αλλά στο καλό κομμάτι, στα εξυπηρετούμενα δάνεια, στις καταθέσεις, στο δίκτυο και στο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο λίγα τα κεφάλαια που χρειάζονται, πάλι μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια, αλλά πιο λίγα από τις αναμενόμενες ανάγκες στην ενιαία τράπεζα, συνεπώς είναι πιο εφικτή αυτή η επιλογή», εξήγησε.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «με δεδομένο το συνεχές ανέβασμα του πήχη εκ μέρους της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είτε το ένα πρέπει να γίνει είτε το άλλο, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο».

Σημείωσε ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση και στην περίπτωση ειδικά του διαχωρισμού και της δημιουργίας φορέα θα πρέπει να εξασφαλιστούν εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι πολύ συγκεκριμένοι όροι, όπως για παράδειγμα μια ακόμα πιο αυστηρή προϋπόθεση απόστασης του κράτους από τον φορέα».

Όπως υπογράμμισε, «αν τελικά μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συσταθεί κρατικός φορέας διαχείρισης ΜΕΔ δεν σημαίνει ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης να πιάνει τηλέφωνο τον υπουργό ή τον βουλευτή να του κανονίζει το δάνειο του να μην το πληρώσει».

Θα υπάρχουν, τόνισε, πολύ αυστηροί οι όροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποκλείουν πολιτική ή διοικητική παρέμβαση του κράτους στη διαχείριση των ΜΕΔ.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρειάζονται στο Συνεργατισμό και προειδοποίησε πως μια νέα αποσταθεροποίηση θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει είναι ότι η διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου προχωρά κανονικά και ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, πρόσθεσε ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Κεντρική Τράπεζα μπορούν να πουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία, είπε, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί προκύπτει σήμερα ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, ο Υπουργός είπε ότι ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το βασικό όρο που είχε θέσει η ΕΕ όταν ενέκρινε την κρατική ενίσχυση προς το Συνεργατισμό, ότι η παρουσία του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής δεν θα ήταν μόνιμη, αλλά προσωρινή και ότι από το 2018 μέχρι τα μέσα του 2020 η συμμετοχή του κράτους θα περιοριζόταν κάτω από 25%. Ο άλλος βασικός όρος, είπε, ήταν ότι το κράτος θα κρατήσει απόσταση και δεν θα έχει εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, και ο τρίτος ήταν η εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προκύπτει ζήτημα άντλησης κεφαλαίων, είπε ο ΥΠΟΙΚ, σχετίζεται με τη συνεχή πίεση από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ο οποίος έθεσε κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του από την 1 Ιανουαρίου 2016, όλες τις συστημικές τράπεζες και ασκείται εκ μέρους του συνεχής πίεση για αύξηση των προβλέψεων έναντι των ΜΕΔ και συνεπώς πίεση για άντληση κεφαλαίων. Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τον τελευταίο χρόνο αυτές οι πιέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες λόγω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Όπως εξήγησε, είναι απόφαση του ΕΕΜ να καθαρίσουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους προκειμένου να ενταχθούν κάτω από το πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με συνεχές ανέβασμα του πήχη όσον αφορά προβλέψεις και κεφάλαια.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η Συνεργατική έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, από οποιαδήποτε άλλη κυπριακή τράπεζα, γεγονός που σε συνδυασμό με ανεπάρκειες στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως αυτό που αφορά τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, οδηγεί σε διαφοροποίηση των εποπτικών παραδοχών σε σχέση με αυτά τα δάνεια. Η εικόνα της κεφαλαιουχικής επάρκειας που υπάρχει σήμερα, είπε, μπορεί να ανατραπεί και να διογκωθούν οι ανάγκες σε νέες προβλέψεις και νέα κεφάλαια, και είναι για αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί, είπε.

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση ύψους €2,5 δις από πλευράς της Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι τις προηγούμενες μέρες τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια πολύ οριακή κατάσταση λόγω ανεύθυνης φημολογίας που έπληξε την τράπεζα και προκάλεσε ανεξέλεγκτη διαρροή καταθέσεων. «Η κίνηση της κυβέρνησης έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαία και έχει επαναφέρει την ηρεμία σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος έχει μπει μπροστά και θα απορροφήσει το ίδιο τη ζημιά σε κάθε θεωρητικό και ακραίο σενάριο κουρέματος» είπε.


Την ίδια ώρα, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της διαχείρισης που έγινε στο Συνεργατισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας ότι η πρόοδος που έγινε ήταν σημαντική. «Δεν ήταν αυτό το ΔΣ που έδινε τα προβληματικά δάνεια, ή που έδινε δάνεια στον εαυτό του, ή που έδινε ανεξέλεγκτες χορηγίες δεξιά ή αριστερά ή που έκτιζε μέγαρα σε κάθε χωριό, ή που διόγκωνε συνεχώς τον αριθμό προσωπικού» είπε και σημείωσε ότι στα τελευταία 4 χρόνια διορθώθηκαν πολλά, αλλά προφανώς υπάρχουν ακόμη στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, σήμερα ο Συνεργατισμός διαθέτει κεφάλαια €1.1 δις και ο εποπτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ το Δεκέμβριο του 2017, επιβεβαιώνει την κεφαλαιουχική του επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ανέρχονταν κατά την πρώτη καταγραφή που έγινε το 2014 σε €7 δις και κορυφώθηκαν σε €7,7 δις, για να υποχωρήσουν σήμερα στα €6,2 δις.


ΚΤ: Αφόρητες οι πιέσεις για αντιμετώπιση ΜΕΔ, επιβάλλονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία
--------------------------------------------------
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάγκος Δημητρίου, επιβεβαίωσε στην παρέμβασή του τις «πολύ έντονες και αφόρητες πιέσεις» από την ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ γενικότερα, και όχι μόνο στο Συνεργατισμό. Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον να γίνουν τροποποιήσεις στις νομοθεσίες για να λειτουργήσουν σωστά και να δοθούν τα απαραίτητα όπλα για αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικόλας, σημείωσε ότι «η τράπεζα δέχεται πιέσεις όσον αφορά το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιό της και αυτό δημιουργεί ανάγκη και αυξημένες προβλέψεις, που απαιτεί την εξεύρεση κεφαλαίων και γι’ αυτό ξεκινήσαμε μια διάφανη διαδικασία με ένα έμπειρο διεθνή οίκο για να προσελκύσουμε διεθνείς επενδυτές βάζοντας κάτω τις δύο επιλογές».

Υπάρχει, όπως ανέφερε, ενδιαφέρον και για τις δύο επιλογές από επενδυτές.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης είπε ότι από την 1/6/2014 που ξεκίνησε να λειτουργεί σε βασικό επίπεδο η Μονάδα Διαχείρισης ΜΕΧ έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια ύψους €3,325 εκ.

Σήμερα είπε ότι ανέρχονται σε €6,187 εκ. και ο δείκτης κάλυψης βρίσκεται στο 45%.

Σημείωσε επίσης ότι τα δάνεια του Συνεργατισμού έχουν ψηλή εξασφάλιση.

Σύσταση ερευνητικής επιτροπής προτείνει ο Ελεγκτής
----------------------------------------
Σειρά ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν έθεσε από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, προτείνοντας σύσταση ερευνητικής επιτροπής από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει ρόλο να διαδραματίσει σε αυτήν.

Διατύπωσε ωστόσο τη θέση ότι θα πρέπει να διοριστεί μια ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τη διαχείριση που έγινε στο Συνεργατισμό. Είπε ωστόσο ότι αυτή δεν θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από τον Γενικό Εισαγγελέα, αφού με βάση τον περί ερευνητικών επιτροπών νόμο, η επιτροπή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός αν στις υπό διερεύνηση πράξεις έχουν σχέση το Υπουργικό Συμβούλιο ή Υπουργοί και στην περίπτωση του Συνεργατισμού ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο μέτοχος.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα θα πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε στις ανατροπές που υπήρξαν στους σχεδιασμούς του ίδιου του Συνεργατισμού.

Είπε ακόμα ότι το γενικό που θα πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον τα λεφτά που έβαλε το κράτος στο Συνεργατισμό, δηλαδή η κρατική στήριξη των €1,7 δις και η κατάθεση των €2,5 δις, έτυχαν σωστής ή όχι διαχείρισης.

Επίσης, θα πρέπει σημείωσε ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης τα θέματα διαγραφών δανείων και το θέμα της απόσυρσης καταθέσεων, που ενδεχομένως να επέτεινε τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό, καθώς και η απόσυρση από πλευράς της Δήμητρα Επενδυτικής €25 εκ. από το Συνεργατισμό, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017.

Send to Facebook

Σε ομιλία του στο φόρουμ Economic Ideas

Στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και στα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Σε ομιλία του στο φόρουμ Economic Ideas που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε,...

19/03/2019 15:27

Πυκνώνουν τα συννέφα πάνω από τα κεντρικά της Boeing στο Σικάγο

Πώς η αεροπορική τραγωδία της Ethiopian, και οι εξελίξεις ντόμινο που ακολούθησαν, πυκνώνουν τα συννέφα πάνω από τα κεντρικά της Boeing στο Σικάγο Μέχρι και λίγα εικοσιτετράωρα πριν την αεροπορική τραγωδία με το Boeing 737 Max της Ethiopian Airlines όλα στα κεντρικά της εταιρείας έμοιαζαν να πηγαίνουν τέλεια. Οι νέες παραγγελίες αυξάνονταν συνεχώς...

13/03/2019 21:38

Σήμερα η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Το Λονδίνο έφθασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση επί «νομικά δεσμευτικών αλλαγών» στην συμφωνία του Brexit, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντνγκτον. «Στο Στρασβούργο, η πρωθυπουργός (Τερέζα Μέι) απέσπασε νομικά δεσμευτικές αλλαγές που ενισχύουν και βελτιώνουν την...

12/03/2019 10:16

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο

Σε ηλικία 64 χρόνων εφυγε από την ζωή το Σάββατο 9 Μαρτίου, ο Άθως Πήττας, εκ των ιδιοκτητών της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Pittas Dairy Industries. Ο Άθως Πήττας ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και υπεύθυνος του τομέα παραγωγής της εταιρείας. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου και συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία διαμόρφωσης...

11/03/2019 11:13

Και τον δεύτερο μήνα του 2019

Μείωση και στον δεύτερο μήνα του 2019 παρουσίασαν τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο στις...

09/03/2019 10:55

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

Ακυρώθηκε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας από την Ελληνική Τράπεζα, που ήταν ορισμένος για τις 08/03/2019, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, προτρέποντας παράλληλα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική μέχρι και την εφαρμογή του σχεδίου Εστία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, μετά...

07/03/2019 14:13

Οι βασικοί πυλώνες

Η RCB βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και έχει επιτύχει τον τίτλο της ασφαλέστερης τράπεζας για τρίτη συνεχή χρονιά, τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας Παναγιώτης Λοϊζίδης, ανακοινώνοντας παράλληλα τους βασικούς πυλώνες της νέας πενταετής στρατηγικής της RCB στην εγχώρια αγορά, η οποία στοχεύει στην επιχειρησιακή αριστεία. Σε...

05/03/2019 22:08

Υφ. Τουρισμού

Το Υφυπουργείο Τουρισμού χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των νομοθετημάτων για τη ρύθμιση της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των Τουριστικών Καταλυμάτων και αναφέρει ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό, ο οποίος φιλοδοξεί να προσδώσει μια νέα φυσιογνωμία στο...

04/03/2019 12:35

Για το 2018

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €104 εκατ. για το έτος 2018 ανακοίνωσε την Δευτέρα η Τράπεζα Κύπρου, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η κεφαλαιακή της θέση, λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος πώλησης του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας στο επενδυτικό ταμείο Apollo, το γνωστό έργο Helix. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας,...

04/03/2019 10:30

Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου

O Διευθύνονων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Πάτρικ Χούρικαν, εγκαταλείπει την Κύπρο και επιστρέφει στη Βρετανία για να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας παροχής καταναλωτικών πιστώσεων, New Day, μετέδωσε χθες το απόγευμα το Sky News. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Χούρικαν είναι πολύ...

03/03/2019 16:03

70% των ξενοδοχειακών μονάδων παρέμειναν ανοικτές

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκε η τουριστική κίνηση στην Πάφο την χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνο Μιχαηλίδη, προσθέτοντας πως το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων παρέμειναν ανοικτές. Ο κ. Μιχαηλίδης σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως η πληρότητα των ξενοδοχείων τον χειμώνα...

01/03/2019 21:48

Η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου έγινε μέσω της Vibrana Holdings Ltd

Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Invel Real Estate ανακοίνωσαν ότι προέβησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 96,82% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Public Company Limited (CTDC) έναντι συνολικού τιμήματος €54,9 εκατ. H CTDC είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, του μοναδικού ξενοδοχείου 5* στη Λευκωσία της Κύπρου, δυναμικότητας...

27/02/2019 20:25

Back to Top