Κώστας Καδής
Υπολογισμό του κόστους παραγωγής στην άμεσες γεωργικές ενισχύσεις ζήτησε από την ΕΕ ο Υπουργός Γεωργίας

Εικοσι-τρία από τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, υποστήριξαν τα "συμπεράσματα της βουλγαρικής προεδρίας για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020" καθώς δεν επετεύχθη ομοφωνία για να εκδοθούν "Συμπεράσματα του Συμβουλίου" επί του ίδιου θέματος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο επεσήμανε ότι "στον υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων επιβάλλεται όπως λαμβάνεται υπόψη το κόστος παραγωγής στα κράτη μέλη, το οποίο επηρεάζεται από μια σειρά από ιδιαιτερότητες".

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Κύπρου, επεσήμανε ότι το κόστος άσκησης γεωργικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένο, αφού εξαρτάται από το κόστος ενοικίου, τους γεωγραφικούς περιορισμούς, τη μεγαλύτερη ένταση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και το κόστος διαβίωσης.

Ο κ. Καδής υπογράμμισε, επίσης, τις θετικές αναφορές που υπήρχαν στην πρόταση των συμπερασμάτων ως προς τη συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που συνάδουν με τις υποχρεώσεις της ΕΕ, όπως αυτές απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 2030 των ΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ζήτημα των συνδεδεμένων πληρωμών ήταν το δυσκολότερο κατά τη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με ενημέρωση της βουλγαρικής Προεδρίας, αν και ο διάλογος ήταν σε τελική ανάλυση παραγωγικός. Επίσης πέντε Κράτη Μέλη θέλανε να υπάρξει πρόβλεψη για "εξωτερική σύγκλιση κονδυλίων" στο κείμενο, κάτι που κατά την βουλγαρική Προεδρία ήταν αδύνατο, λόγω του ανοιχτού ζητήματος του επόμενου προϋπολογισμού (μεταξύ άλλων και λόγω του Brexit). Η Κομισιόν διά του Επιτρόπου Φιλ Χόγκαν στήριξε τις προσπάθειες της βουλγαρικής Προεδρίας για την επίτευξη λύσης και ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει με τις δικές της προτάσεις στα τέλη Μαίου - αρχές Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα αλιείας, τους Υπουργούς απασχόλησε το πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά είδη στη δυτική Μεσόγειο. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας χαιρέτισε την πρόταση της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι αποτελεί καλή βάση για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Ο Υπουργός Κώστας Καδής τόνισε ότι ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου και ειδικότερα αυτές της βενθοπελαγικής αλιείας στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερα θετικό, σημείωσε, το γεγονός ότι η Πρόταση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και με προηγούμενα πολυετή σχέδια για διάφορα είδη αλιευμάτων, όπως, επίσης, και το γεγονός ότι οι στόχοι της συνάδουν με άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις περιβαλλοντικές.

Τέλος, οι Υπουργοί Γεωργίας ενημερώθηκαν σχετικά με την επικύρωση και ενσωμάτωση σχετικών διεθνών συμβάσεων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη και πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το ζήτημα της μελλοντικής ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων στη ΕΕ μετά το 2020.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Οικονομικό Έγκλημα

Υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων Γαλλίας και Κύπρου Κοινή Δήλωση για Συνεργασία προς αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, την Κοινή Δήλωση υπέγραψαν την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 , στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και του Πρέσβη της Γαλλίας...

10/07/2018 16:12

Back to Top