Στατιστική Υπηρεσία
Ρεκόρ εννιαετίας το πλεόνασμα το 2017

Το ψηλότερο πλεόνασμα των τελευταίων εννέα χρόνων κατέγραψαν οι λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης το 2017 με το ισοζύγιο να καταγράφει πλεόνασμα €360,7 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί στο 1,9% του ΑΕΠ.

Πρόκειται για το ψηλότερο πλεόνασμα μετά το 2007 όταν αυτό ανερχόταν στα €505 εκατ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ετήσια στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά €311,6 εκ., ή 4,5%, σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα €7.257,6 εκ. από €6.946,0 εκ.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €90,2 εκ., ήτοι 4,0%, και ανήλθαν στα €2.346,2 εκ. (από €2.256,0 εκ. το 2016). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €54,4 εκ. (2,1%) και ανήλθαν στα €2.618,3 εκ. (από €2.563,9 εκ. το 2016), ενώ αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €15,0 εκ. και ανήλθαν στα €479,9 εκ. σε σύγκριση με €464,9 εκ. τον προηγούμενο χρόνο.

Σημαντική αύξηση που φτάνει τα 17,2% παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες σε απόλυτους αριθμούς αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ. φτάνοντας στα €487,9 εκ. (από €416,4 εκ. το 2016).

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,1 εκ. και ανήλθαν στα €95,7 εκ. (από €103,8 εκ. το 2016) ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €64,0 εκ. και ανήλθαν στα €461.8 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €397,8 εκ. το 2016 (16,1% αύξηση). Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €42,1 εκ. (μείωση 43,3%) και ανήλθαν στα €55,1 εκ. από €97,2 εκ. το 2016.

Αύξηση 8,4% ή €590 εκατ. παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν και ανήλθαν στα €7.618,3 εκ. το 2017 (από €7.028,4 εκ. το 2016).

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11,0% (ή €299,4 εκ.), φτάνοντας στα €3,032 δισ, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11,1%, και ανήλθαν στα €1.85 δισ.

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2017 αυξήθηκαν κατά 10,5% (ή €162,5 εκ.) και ανήλθαν στα €1,70 δισ. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €81,3 εκ. ή 4,6% και ανήλθαν στα €1.83 δισ, ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €52,4 εκ. (ή 9,9%) και ανήλθαν στα €579,4 εκ.

Οι κατηγορίες εσόδων που σημείωσαν μείωση είναι οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά €46,1 εκ. και €6,0 εκ. αντίστοιχα και ανήλθαν στα €145,6 εκ. και €228,2 εκ.

Δυναμικά ξεκίνησε και το 2018
Παράλληλα, σύμφωνα με την Cystat, η δυναμική συνεχίστηκε και στο 2018, με τα έσοδα τον πρώτο μήνα του έτους να παρουσιάζουν αύξηση 20,3% σε ετήσια βάση. Ανήλθαν στα €765,4 εκ. σε σύγκριση με €636,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Το πλεόνασμα για τον πρώτο μήνα του 2018 διαμορφώθηκε στα €255,2 εκατ που αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ.

Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 23,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ εκτοξεύτηκαν 40% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €44,9 εκ. ή 24,2% και ανήλθαν στα €230,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2018 σε σύγκριση με €185,3 εκ. το 2017.

Οι συνολικές δαπάνες για τον Ιανουάριο 2018 σημείωσαν αύξηση 9% και ανήλθαν σε €510,2 εκ. από €468,2 εκ. πέρσι.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €10,9 εκ., ήτοι 6,3%, και ανήλθαν στα €183,9 εκ. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €11,5 εκ. (6,0%) και ανήλθαν στα €202,2 εκ. (από €190,7 εκ. το 2017), ενώ αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €6,5 εκ. και ανήλθαν στα €24,0 εκ. σε σύγκριση με €17,5 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ. και ανήλθαν στα €6,6 εκ. (από €3,2 εκ. το 2017).

Σύμφωνα με την Cystat, οι μόνες κατηγορίες εξόδων που σημείωσαν μείωση είναι οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες ανήλθαν στα €54,2 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €57,6 εκ. το 2017 (3,4% μείωση) και οι επιχορηγήσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €0,5 εκ.

Send to Facebook

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Χάρης Γεωργιάδης

Η Κυβέρνηση έλαβε δύσκολες και μη δημοφιλείς αποφάσεις, που οδηγούν όμως σε ένα σαφώς ισχυροποιημένο και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σε ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. «Και αυτό ακριβώς είναι που επιβάλλει η στοιχειώδης πολιτική ευθύνη....

20/06/2018 06:36

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας αναφέρθηκε η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, σε ομιλία της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Όπως είπε, παρά τη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί από το 2013 και μετά στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν να υπάρχουν...

19/06/2018 21:37

Εξαγορά Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Την έγκριση της πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας αποφάσισε τη Δευτέρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης, "σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 15ης Ιουνίου 2018, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ενημερώνει...

19/06/2018 06:34

Eurostat

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 2,0% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο και από 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% το πρώτο τρίμηνο...

18/06/2018 12:42

Συνεργατισμός

Την ανάγκη να δοθεί λύση για τα ΜΕΔ, όπως ήταν η επιθυμία και η πρόταση όλων των πολιτικών δυνάμεων, επεσήμανε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Ο Εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει επικρίσεις από την αντιπολίτευση αναφορικά με τις ενέργειες της Κυβέρνησης για τον Συνεργατισμό, στο περιθώριο της τέλεσης...

17/06/2018 17:05

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Η Κυβέρνηση ενέκρινε, κατ` αρχήν, τη συμφωνία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ύστερα από την πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Τράπεζα. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η πρόταση της Ελληνικής για απόκτηση μέρους τους χαρτοφυλακίου...

15/06/2018 23:23

Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η 31η Οκτωβρίου 2018 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των € 70.000) για το φορολογικό έτος 2017 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο...

15/06/2018 18:21

Τουρισμός

Την ανησυχία και τον προβληματισμό του εξέφρασε ο πρόεδρος του Τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης από την μείωση που παρατηρείται στην Ρωσική αγορά ευχόμενος όσο μπαίνουμε προς το καλοκαίρι η μείωση αυτή του τουρισμού από την Ρωσία να διαφοροποιηθεί. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως η μείωση της ρωσικής αγοράς...

15/06/2018 08:05

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Σε εντατικό διάλογο εισέρχονται αμέσως η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και ΕΤΥΚ, προκειμένου να συμφωνήσουν τους όρους του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που είναι μια εκ των τριών επιλογών που θα προσφερθούν στους 2650 εργαζόμενους της Συνεργατικής, στο πλαίσιο της συμφωνίας για πώληση του καλού...

14/06/2018 16:09

Back to Top