Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
Ελεγκτές: Ένας εποπτικός μηχανισμός, διαφορετικοί κανονισμοί στα κράτη-μέλη

Την εφαρμογή διαφορετικών κανονισμών για την τραπεζική εποπτεία σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ, παρά την ύπαρξη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, διαπιστώνει έκθεση των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων Κύπρου, Αυστρίας, Φινλανδίας, Γερμανίας και Ολλανδίας για την Τραπεζική Ένωση.

«Έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη μεταφορά των ευρωπαϊκών κανονισμών στην εθνική νομοθεσία. Έχει διαπιστωθεί ότι, ενώ υπάρχει ένας Εποπτικός Μηχανισμός, στην πράξη εφαρμόζονται διαφορετικοί κανονισμοί στα κράτη μέλη», αναφέρουν τα πέντε ελεγκτικά ιδρύματα προς την επιτροπή επαφής των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως ο τρόπος μεταφοράς της τραπεζικής νομοθεσίας και του σχεδιασμού της εποπτείας διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός πρέπει να ακολουθείται όπου εφαρμόζεται. Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της εποπτείας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών που επικρατούν και Κανόνων που ισχύουν στα διάφορα κράτη», σημειώνεται.

Εξάλλου, η έκθεση επισημαίνει πως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από τις Εθνικές Αρχές και την ΕΚΤ για να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της εναρμόνισης, αναλογικότητας και ελαστικότητας της εποπτείας σύμφωνα με τις περιστάσεις που επικρατούν στο κάθε κράτος.

Εισηγείται όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της εποπτείας στα κράτη -μέλη.
Αυξάνονται τα ελεγκτικά κενά

Η έκθεση επαναλαμβάνει το ελεγκτικό κενό μεταξύ της εποπτείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της ΕΚΤ σε σύγκριση με το εύρος ελέγχου των εθνικών ελεγκτικών αρχών επί των οικείων τους τραπεζικών εποπτικών αρχών.

Συμφωνούν με τις εισηγήσεις της Κομισιόν για σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ ΕΚΤ και Ελεγκτικού Συνεδρίου, για ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά θεωρούν απαραίτητο να διευκρινιστεί η εντολή ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο εύρος των πληροφοριών της ΕΚΤ που μπορούν να δίνονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναφορικά με την δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορά στην προληπτική εποπτεία, τα ελεγκτικά ιδρύματα σημειώνουν πως αυτή χρειάζεται να υπόκειται σε αυστηρότερο έλεγχο και λογοδοσία από τη νομισματική πολιτική.

Σχετικά με την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, η έκθεση σημειώνει πως τα ελεγκτικά ιδρύματα «αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες».

Σύμφωνα με την έκθεση, δέκα ανώτατα ελεγκτικά ιδρύματα στην ευρωζώνη έχουν περιορισμένη ή καθόλου εντολή για έλεγχο τραπεζικής εποπτείας των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων ή/και αντιμετωπίζουν δυσκολίες άσκησης αυτής της αρμοδιότητας.

«Κατά συνέπεια, η εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων σε αυτές τις χώρες σε μεγάλο βαθμό δεν υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο», αναφέρεται.

Συστήνουν όπως οι εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών εξετάσουν εάν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα έχουν κατά νόμο (de jure) και στην πράξη (de facto) εντολή για έλεγχο της τραπεζικής εποπτείας και όπου είναι απαραίτητο και εφικτό θα πρέπει να αναζητήσουν μια επέκταση των εντολών ελέγχων σύμφωνα με το Άρθρο 59(2) της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 16.07.2018 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες. Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας...

19/07/2018 13:49

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Back to Top