Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Για εντυπωσιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας κάνει λόγο το ΔΝΤ και προβαίνει σε συστάσεις

Για εντυπωσιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας από την τραπεζική κρίση 2012-13 και για ισχυρή δυναμική ανάπτυξη που αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια κάνει λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του.

Πρόκειται για τις διμερείς διαβουλεύσεις που έχει το ΔΝΤ με τα κράτη μέλη μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο των οποίων αντιπροσωπεία του επισκέπτεται τις χώρες μέλη για επιτόπια επόπτευση.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη και συνοψίζει τις απόψεις των μελών του ΔΣ τονίζεται ότι τα μέλη επαίνεσαν τις κυπριακές αρχές «για την εντυπωσιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας από την τραπεζική κρίση 2012-13, (η οποία ανάκαμψη) διευκολύνθηκε από τη συνετή μακροοικονομική πολιτική και την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την έντονη εξωτερική ζήτηση».

Ωστόσο, τα μέλη παρατήρησαν ότι «η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν χλιαρή και ότι το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος παραμένουν υψηλά". Ζήτησαν από τις αρχές να επωφεληθούν από τη σημερινή ισχυρή δυναμική ανάπτυξης για να επιλύσουν τα προβλήματα που κληρονομήθηκαν και να δημιουργήσουν μια ευρύτερη βάση για μελλοντική ανάπτυξη.

«Η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε επί τρεις συνεχείς χρονιές από την έντονη εξωτερική ζήτηση, φθάνοντας το 3,8% (σε ετήσια βάση) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017. Η αύξηση της ζήτησης εργασίας μείωσε αισθητά το ποσοστό ανεργίας στο 10,3% από τον Σεπτέμβριο. Η βοήθεια για επείγουσα ρευστότητα στις τράπεζες έχει εξοφληθεί πλήρως. Τα κέρδη από την ανταγωνιστικότητα του κόστους και η έντονη εξωτερική ζήτηση έχουν περιορίσει το υποκείμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (εξαιρουμένων των μεγάλων εφάπαξ εισαγωγών)», αναφέρεται.

Για το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο, το ΔΝΤ αναφέρει ότι μεταβλήθηκε από ένα μεγάλο έλλειμμα σε ένα πλεόνασμα 3,0% του ΑΕΠ το 2016, το οποίο υποστηρίχθηκε από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και τα έσοδα από την ισχυρή ανάκαμψη και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω αυτό το έτος. «Εντούτοις", προσθέτει, "οι κληροδοτήσεις της κρίσης υπό μορφή εξαιρετικά υψηλού χρέους του ιδιωτικού τομέα και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), καθώς και του αυξημένου δημόσιου χρέους δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί».

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η σημερινή ισχυρή δυναμική ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενη από τα τρέχοντα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και από την (αν και ανεπιθύμητη) αδύναμη πειθαρχία στις πληρωμές, παράλληλα με τη βραδεία πρόοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα στηρίξουν την κατανάλωση.

«Η άνοδος της έντασης της εισαγωγική δραστηριότητας αναμένεται να αυξήσει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από την παραγωγική ικανότητα και να οδηγήσει σε θετικό κενό παραγωγής. Η συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων θα συμβάλει στη μείωση του δημόσιου χρέους», σημειώνει το ΔΝΤ.

Ωστόσο σημειώνει πως ο ισχυρός αυτός κύκλος ανάπτυξης θα μπορούσε να απειληθεί από την υπερβολική συγκέντρωση δραστηριοτήτων στις κατασκευές και την ακίνητη περιουσία και από τις δυνητικά ασταθείς ροές κεφαλαίων.

«Η επίμονα βραδεία επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αύξανε τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι προοπτικές ανάπτυξης θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά εάν η ανάπτυξη των υπεράκτιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμη», σημειώνεται.

Στις εκτιμήσεις του ΔΣ σημειώνεται ότι τα μέλη ζήτησαν την ταχεία εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου απομείωσης πόρων, το οποίο θα υποστηρίζεται από μέτρα για τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών.

«Η ταυτόχρονη μείωση του υπερβολικού ιδιωτικού χρέους και των αδύναμων δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών θα βοηθούσε στην προστασία της μακροοικονομικής σταθερότητας», γράφει.

Παράλληλα τα μέλη συνέστησαν τη χρήση μιας σειράς εργαλείων αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την κατανομή των βαρών, προκειμένου να περιοριστεί η βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ.

Τα μέλη ζήτησαν επίσης τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για την επίλυση προβληματικών δανείων.

Τα μέλη τόνισαν την ανάγκη όπως οι τράπεζες υιοθετήσουν φιλόδοξες και αξιόπιστες στρατηγικές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υποστηριζόμενων από μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά σχέδια και ρεαλιστικές υποθέσεις για τα ποσοστά ανάκτησης και τις απαιτούμενες προβλέψεις.

«Προειδοποίησαν τις τράπεζες να μην συσσωρεύουν στους ισολογισμούς τους περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω συμβάσεων ανταλλαγής χρέους προς περιουσιακά στοιχεία και υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης συνετών προτύπων για τη νέα δανειοληψία και την κατάταξη των δανείων», αναφέρεται.

Τα μέλη του ΔΣ του ΔΝΤ χαιρέτισαν επίσης τη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης και προέτρεψαν τη διαφύλαξη αυτών των κερδών για την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.

«Συμφώνησαν ότι το σχέδιο των αρχών να ορίσουν ένα ανώτατο όριο για τις δημοσιονομικές δαπάνες που θα αυξάνεται σε συνάρτηση με τη μεσοπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ, θα συμβάλει στη συγκράτηση των πιέσεων στις δαπάνες και θα περιορίσει τον κίνδυνο να δαπανηθούν κυκλικά ή εφάπαξ έσοδα.

Για να διατηρήσουν τις δαπάνες στο ανώτατο όριο, τα μέλη συνέστησαν να υιοθετηθεί ο νόμος για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και να παρακολουθείται προσεκτικά το κόστος του σχεδιαζόμενου Εθνικού Σχεδίου Υγείας.

Σημειώνουν επίσης ότι η ολοκλήρωση της εκκρεμότητας της διαχείρισης εσόδων και των μεταρρυθμίσεων των δημοσίων δαπανών, θα δημιουργούσε επίσης χώρο για δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Τα μέλη του συμβουλίου του ΔΝΤ ζήτησαν την αναζωογόνηση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και συμβούλευσαν να υπάρχουν αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας και να προστατευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τονίζουν, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη διαφύλαξης της αξιοπιστίας του προγράμματος για την απόκτηση υπηκοότητας, με την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τα μέλη ζήτησαν επίσης την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της παραγωγικότητας για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διαφοροποίηση της οικονομίας. "Η επανέναρξη του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και η ανάληψη μεταρρυθμίσεων στον τομέα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα είναι επίσης σημαντικές", σημειώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη συνέστησαν την ίδρυση ενός ειδικού εμπορικού δικαστηρίου για την ενίσχυση της επιβολής εμπορικών αξιώσεων.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 16.07.2018 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες. Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας...

19/07/2018 13:49

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Back to Top