Ευρώπη
Το Eurogroup καλεί Κύπρο και άλλα 4 κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση διατάξεων ΣΣΑ

Το Eurogroup καλεί την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σλοβακία να "διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών του προϋπολογισμού, και χαιρετίζει τη δέσμευσή τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα".
 
Βάσει της αξιολόγησης της Κομισιόν, η οποία συζητήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο των 19 Υπουργών, Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία "έχουν καταθέσει προσχέδια προϋπολογισμών που θεωρούνται ευρέως σύμφωνα με το ΣΣΑ το 2018".
 
Οι διαπιστώσεις αυτές καταγράφονται σε κοινή δήλωση του Εurogroup, που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το τέλος της πρώτης του συνεδρίας, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εξέταση των σχετικών συστάσεων της Κομισιόν.
 
Το Eurogroup παρατηρεί, στην ίδια δήλωση, ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές δημοσιονομικές καταστάσεις. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα σχέδια Βελγίου, Ιταλίας, η Πορτογαλίας, Σλοβενίας ​​και Αυστρίας ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το ΣΣΑ το 2018. Επιπλέον, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Γαλλία δεν αναμένεται να συμμορφωθούν εκ πρώτης όψεως με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2018.
 
Η Ευρωομάδα καλεί όλα αυτά τα κράτη μέλη να εξετάσουν εγκαίρως τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν από την Κομισιόν και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός τους για το 2018 θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του ΣΣΑ.
 
Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ορισμένα σχέδια των κρατών μελών θεωρούνται ότι συμμορφώνονται πλήρως με το ΣΣΑ το 2018: τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, όλα υπό τον προληπτικό βραχίονα.
 
Το Eurogroup επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που υπερέβησαν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ευνοϊκή δημοσιονομική τους κατάσταση για να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις για την τόνωση της δυνητικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
 
Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο αργός ρυθμός μείωσης των χρεών από τα υψηλά σημερινά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά στην τρέχουσα ευνοϊκή οικονομική κατάσταση.
 
Το Eurogroup επισημαίνει στη κοινή του δήλωση ότι "στο πλαίσιο αυτό, η περιορισμένη διαρθρωτική δημοσιονομική προσαρμογή που αναμένεται το 2018 σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ανησυχητική, ιδίως σε συνδυασμό με υψηλούς κινδύνους βιωσιμότητας".
 
Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η έμφαση στη μείωση του χρέους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και καλεί την Κομισιόν και το Συμβούλιο να το εφαρμόσουν πλήρως. Η Ευρωομάδα υποστηρίζει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να συνεχιστούν με πλήρη σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σταθεροποίησης και τις ανησυχίες για την αειφορία. Υπενθυμίζει, επίσης, τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς.
 
Τέλος, το Eurogroup υπενθυμίζει τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Εν προκειμένω, το Eurogroup αξιολόγησε την πρόοδο που σημείωσαν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας σύμφωνα με τη συμφωνία συγκριτικής αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου 2015 και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Οικονομικό Έγκλημα

Υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων Γαλλίας και Κύπρου Κοινή Δήλωση για Συνεργασία προς αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, την Κοινή Δήλωση υπέγραψαν την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 , στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και του Πρέσβη της Γαλλίας...

10/07/2018 16:12

Back to Top