Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων
Η αύξηση του δείκτη κάλυψης ΜΕΔ, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση τους στην Κύπρο, τονίζει η ΕΑΤ

Εάν συνεχιστεί η τάση για σημαντική αύξηση του δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η οποία παρατηρείται στις ευρωπαϊκές τράπεζες και η οποία ακολουθείται από μεγαλύτερη μείωση στα ΜΕΔ, τότε θα μπορούσε μια παρόμοια εξέλιξη να καταγραφεί και στην Κύπρο κατά τα επόμενα τρίμηνα, υπογραμμίζει στην Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων (Risk Assessment Report), του μηνός Νοεμβρίου του 2017, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Ταυτόχρονα, η ΕΑΤ τονίζει πως έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με πέρσι το επίπεδο επιβάρυνσης του ενεργητικού των τραπεζών στην Κύπρο, ενώ σημειώνει ότι σε Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο και Πορτογαλία, οι τράπεζες είναι λιγότερο κερδοφόρες, λόγω κυρίως των υψηλών απομειώσεων δανείων.

Ειδικότερα, στην έκθεση της, η ΕΑΤ αναφέρει ότι ο μέσος δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα από τον Ιούνιο του 2016, φθάνοντας στο 45%, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 η άνοδος του δείκτη ήταν οριακή (0,2 ποσοστιαίες μονάδες).

Σημειώνει ότι η ανοδική τάση του δείκτη κάλυψης, για άλλη μια φορά, ήταν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μείωσης του παρονομαστή (σύνολο ΜΕΔ) παρά της μείωσης του αριθμητή.

Παρ` όλα αυτά, όπως αναφέρει, οι δείκτες κάλυψης εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ και να κυμαίνονται μεταξύ 26% και 68%.

Η ανάλυση των στοιχείων, σύμφωνα με την ΕΑΤ, καταδεικνύει ότι μια απότομη αύξηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ σε επίπεδο τραπεζών συνήθως ακολουθείται από μεγαλύτερη μείωση στα ΜΕΔ στα επόμενα τρίμηνα.

Για παράδειγμα, αναφέρει ότι αυτό παρατηρήθηκε στις τράπεζες της Κροατίας, Ρουμανίας και Σλοβενίας, ενώ εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, όπως υπογραμμίζει, μια παρόμοια εξέλιξη μπορεί να καταγραφεί για την Κύπρο στο επόμενα τρίμηνα.

Επιβάρυνση ενεργητικού
Ορισμένες χώρες που έχουν επηρεαστεί πιο σοβαρά από την κρίση κρατικού χρέους εξακολουθούν να έχουν υψηλό επίπεδο επιβάρυνσης ενεργητικού των τραπεζών τους, το οποίο, ωστόσο, έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με πέρσι (από 22% σε 6% στην Κύπρο, από 47% σε 41% στην Ελλάδα).

Ωστόσο, η ΕΑΤ τονίζει πως λόγω του σχετικά χαμηλού όγκου περιουσιακών στοιχείων στις χώρες αυτές, η μείωση αυτή είχε μόνο οριακή επίπτωση στον συνολικό δείκτη επιβάρυνσης ενεργητικού της ΕΕ και προσθέτει ότι στην πραγματικότητα, η αύξηση του μέσου δείκτη στην ΕΕ ήταν αποτέλεσμα μικρότερων αυξήσεων του εθνικού δείκτη σε ορισμένες χώρες με μεγάλο τραπεζικό τομέα.

Κερδοφορία
Αναφέροντας ότι η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών συνέχισε να βελτιώνεται, η ΕΑΤ σημειώνει ότι από τον Ιούνιο του 2017 ο μέσος όρος απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε στο 7%, καταγράφοντας αύξηση 130 μονάδες βάση από τον Ιούνιο του 2016 και το υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Παρά την αύξηση, σύμφωνα με την ΕΑΤ, τα υφιστάμενα επίπεδα απόδοσης ιδίων κεφαλαίων εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλότερα από το κόστος ιδίων κεφαλαίων, καταδεικνύοντας τον κίνδυνο πως αυτό θα μπορούσε να μην είναι βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο μακροπρόθεσμα.

Προσθέτει ότι σε ορισμένες χώρες, η κερδοφορία εξακολουθεί να παρουσιάζει βραδύτερη αύξηση λόγω δύο βασικών παραγόντων.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, οι τράπεζες είναι λιγότερο κερδοφόρες, λόγω κυρίως των υψηλών απομειώσεων δανείων. Οι απομειώσεις μειώνουν επίσης την κερδοφορία των τραπεζών στην Ισπανία και την Ιταλία, προσθέτει.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και στην Αυστρία, όπως σημειώνει, τα λειτουργικά έξοδα επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών να παράγουν αποτελεσματικά καθαρά έσοδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο μέλλον.

Σε άλλες χώρες (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία), σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΤ, οι τράπεζες είναι πολύ πιο επικερδείς από τον μέσο όρο με την κερδοφορία τους να καθοδηγείται από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τις χαμηλές απομειώσεις και, στις περισσότερες από αυτές, από την χαμηλή αναλογία κόστους έναντι εσόδων.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Οικονομικό Έγκλημα

Υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων Γαλλίας και Κύπρου Κοινή Δήλωση για Συνεργασία προς αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, την Κοινή Δήλωση υπέγραψαν την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 , στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και του Πρέσβη της Γαλλίας...

10/07/2018 16:12

Back to Top