Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
Αυξημένος κατά 3,8% ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας

Ελαφρώς αυξημένος είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2018, ο οποίος συζητήθηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με το ποσοστό αύξησης των δαπανών να αγγίζει το 3,8%, δηλαδή 21,1 εκατομμύρια ευρώ πιο πάνω από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές προϋπολογισμένες δαπάνες για το 2018 ανέρχονται σε 581,3 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 560,2 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2017.

Επιπλέον τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2018 είναι 61,6 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 60,6 εκ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας αύξηση ένα εκατομμύριο ευρώ ή ποσοστό 1,6%.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι από το σύνολο της αύξησης δαπανών των 21,1 εκατομμυρίων ευρώ, τα 12,7 εκατομμύρια αφορούν στην αύξηση του κρατικού μισθολογίου.

Έντονες ήταν οι επικρίσεις των πλείστων μελών της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, αφού όπως ανέφεραν, δυστυχώς ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2018 «κινείται στα ίδια και χειρότερα πλαίσια των τελευταίων χρόνων» ενώ σημείωσαν ότι «εφαρμόζονται ακόμα πολιτικές περικοπών και λιτότητας».

Στο μεταξύ, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το έτος 2018 ανέρχονται στα 31,5 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 28,8 εκατομμύρια των εγκεκριμένων δαπανών του τρέχοντος έτους, ενώ οι τακτικές δαπάνες για το έτος 2018 ανέρχονται σε 549,8 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 531,4 εκ. για το 2017, που αντιστοιχεί σε αύξηση 18,4 εκ. ή ποσοστό 3,5%.

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείου Υγείας
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παμπορίδης, είπε ότι στόχος του Υπουργείου του είναι η κατά το δυνατό αξιοποίηση του διαθέσιμου Προϋπολογισμού, με επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή και τη δημόσια υγεία, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του, αλλά και της εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών.

Όπως είπε οι στρατηγικοί στόχοι, που έχουν καθοριστεί για κάθε άξονα, για την τριετία 2018-2020, αφορούν στην πλήρη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας της Κύπρου, στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health), στην ενίσχυση της ενεργούς και αποτελεσματικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, στην προώθηση της προαγωγής της Υγείας και πρόληψης των ασθενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Υγείας και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι «τo 2017 ήταν σταθμός στον τομέα της υγείας», σημειώνοντας πως «η ψήφιση των τριών μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων την 16η Ιουνίου 2017, ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και την Αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων είναι η απόδειξη ότι η πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει πλέον την αναγκαιότητα της εκ βάθρων μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας».

«Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας με ημερομηνία υλοποίησης της πρώτης φάσης την 1η Ιουνίου 2019, όλες οι ενέργειες και δράσεις του Υπουργείου Υγείας επικεντρώνονται στη βελτίωση της καθημερινότητας των επαγγελματιών υγείας, αλλά πρωτίστως των ασθενών, αναβαθμίζοντας παρεχόμενες υπηρεσίες, επενδύοντας στην αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και της αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού, θωρακίζοντας τα δημόσια νοσηλευτήρια ενόψει ενοποίησης της αγοράς της Υγείας κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ», είπε.

Πρόσθετα είπε ότι «ως απότοκο του Σινικού Τείχους, που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά μεταξύ των δύο τομέων -ιδιωτικού και δημόσιου- λόγω απουσίας Γενικού Σχεδίου Υγείας, έχει διαπιστωθεί μια μη ορθολογική διαχείριση των υποδομών σε εξοπλισμό στον τομέα της υγείας και η απουσία συντονισμού, με αποτέλεσμα την όξυνση της δυσλειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος υγείας, λ.χ. δημιουργία μακράς λίστας αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και παρακλινικές εξετάσεις».

Διόρθωση του προβλήματος των λιστών αναμονής
«Προς διόρθωση του προβλήματος –και ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα- και ως μέτρο απάμβλυνσης των καθημερινών προβλημάτων και μείωσης των λιστών αναμονής, το Υπουργείο Υγείας έδωσε προτεραιότητα στην αγορά υπηρεσιών από τα ιδιωτικά κέντρα υγείας, μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα», είπε ο Υπουργός Υγείας.

Είπε ακόμα ότι «συγκεκριμένα μέσα από το Σχέδιο Παραπομπής στον Ιδιωτικό Τομέα με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής έχουν σταλεί μέχρι σήμερα με παραπεμπτικό περίπου 28,500 ασθενείς, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής σε συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις», για να προσθέσει ότι «στο πλαίσιο παραχώρησης κινήτρων στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων πέραν των ωρών λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης για χειρουργικές επεμβάσεις, με θετικά αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα, ανέφερε, «από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος για αύξηση της παραγωγικότητας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερες από 3,500 χειρουργικές επεμβάσεις εκτός ωρών εργασίας».

Υιοθέτηση Ηλεκτρονικής Υγείας
Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «με την επέκταση της Μηχανογράφησης θα επέλθει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, η λειτουργία τους εντός ενός διοικητικά ελεγχόμενου περιβάλλοντος για τη συγκράτηση των δαπανών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η διαμόρφωση πολιτικής υγείας βασιζόμενη σε ακριβή στατιστικά στοιχεία».

Παράλληλα, είπε, «για την επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών για την κατά τόπο κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και την ανάπτυξη προϋπολογισμού όλων των κρατικών υπηρεσιών υγείας από ειδικούς συμβούλους. Στόχος η προετοιμασία προϋπολογισμού έκαστου νοσηλευτηρίου, προωθώντας την πλήρη οικονομική αυτονόμηση των Διευθύνσεων του Οργανισμού το 2019».

Δηλώσεις βουλευτών
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, είπε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας δυστυχώς κινείται στα ίδια και χειρότερα πλαίσια των τελευταίων χρόνων, για να προσθέσει πως «η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη εφαρμόζει πολιτικές περικοπών και λιτότητας».

Όπως είπε, «για 5η συνεχόμενη φορά η κυβέρνηση Αναστασιάδη καταθέτει ένα προϋπολογισμό λιτότητας και οι κυβερνώντες έχουν αποκόψει συνολικά αυτά τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης τους πέραν των 400 εκ. ευρώ από τον τομέα της υγείας», σημειώνοντας ότι «οποιαδήποτε αποκοπή γίνεται από τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή το 1,5% του μισθού τους, όπως επίσης και τα λεφτά από αλλαγή κάρτας και τα 10 ευρώ στις Πρώτες Βοήθειες, η κυβέρνηση δεν τα προορίζει για την υγεία, αλλά τα προορίζει για το γενικό κρατικό κορβανά».

«Η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο ΔΗΣΥ έχουν δώσει εξετάσεις και απέτυχαν παταγωδώς στα θέματα υγείας. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να ευημερούν οι αριθμοί, πάρα οι άνθρωποι. Η πολιτική τους είναι επιφανειακή και ευκαιριακή, ώστε να βολεύει σχεδιασμούς και συμφέροντα περισσότερο του ιδιωτικού τομέα», είπε ο κ. Γεωργίου.

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, σημείωσε ότι «από τις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώθηκε ότι μέχρι στιγμής, από τον περασμένο δηλαδή Ιούνιο, που ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και την εφαρμογή του ΓεΣΥ, δεν έγιναν μελέτες για τον καθορισμό των αναγκών του δημόσιου τομέα, ο οποίος θα αποτελεί και το στυλοβάτη της εφαρμογής του ΓεΣΥ τόσο σε αριθμό απαιτούμενων κλινικών, όσο και εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σε ολόκληρη την επικράτεια ομοιόμορφες υπηρεσίες στους πολίτες».

«Αυτό εκτιμούμε ότι θα καταστήσει αδύνατη την ορθή εφαρμογή της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και κατ’ επέκταση στη συνέχεια της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Επίσης, θέλω να υπενθυμίσω ότι η σημερινή κυβέρνηση ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη έναντι του μνημονίου να εφαρμόσει ΓεΣΥ από το 2016 σήμερα όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί και υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόνοια, όχι μόνο δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη, όπως ανέφερα προηγουμένως, που να καθορίζει τις ανάγκες έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, αλλά αντίθετα πανηγυρίζει για το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούνιο ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για το ΓεΣΥ», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι «νομοσχέδιο ψηφίστηκε και το 2001 τον Απρίλιο, αλλά μέχρι σήμερα ΓεΣΥ δεν υπήρχε» και κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει τους πανηγυρισμούς και να εστιάσει την προσοχή της στην υλοποίηση μέσα από σωστό τρόπο και προγραμματισμό και μέσα από σωστές μελέτες κοινωνικά ευαισθητοποιημένες.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, είπε πως «θεωρεί απαράδεκτο μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης να περικόπτονται οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία», για να συμπληρώσει ότι «ιδιαίτερα τώρα που αναμένεται ότι με τη νέα χρόνια θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο της υλοποίησης των αποφάσεων για το ΓεΣΥ και ιδιαίτερα η αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων, τα οποία στα πρώτα στάδια θα πρέπει να ενισχυθούν δυναμικά από τα δημόσια οικονομικά, εμείς πραγματικά περιμέναμε ότι θα υπήρχε μια σοβαρή επένδυση στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία».

«Οι εξηγήσεις», είπε, «που δόθηκαν από την πλευρά του Υπουργού και του Υπουργείου εμάς δεν μας ικανοποιούν. Θέλουμε περισσότερα. Γιατί έχουμε πραγματικά όραμα και στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υγείας, στηρίζουμε τα αυτονομημένα νοσοκομεία, αλλά θέλουμε αυτά τα αυτονομημένα νοσοκομεία να βγουν στη στράτα και να περπατήσουν. Γι’ αυτό χρειάζεται στο πρώτο βήμα που θα γίνει τον επόμενο χρόνο να υπάρχει μια δυναμική στήριξη μέσα από τον ίδιο τον προϋπολογισμό».

Απαντήσεις Γ. Παμπορίδη στους βουλευτές
Κληθείς να απαντήσει στις επικρίσεις του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γεώργιου Γεωργίου, ότι ο προϋπολογισμός κινείται στα ίδια και χειρότερα πλαίσια των τελευταίων ετών και ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ εφαρμόζει πολιτικές περικοπών και λιτότητας στον τομέα της υγείας, ο δρ. Παμπορίδης ανέφερε ότι και οι δύο προϋπολογισμοί που έχει συντάξει ο ίδιος μέχρι στιγμής κατά την θητεία του είναι αυξημένοι έναντι των προηγουμένων ετών.

«Άρα δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο κ. Γεωργίου όταν αναφέρεται σε περικοπές», σημείωσε, προσθέτοντας πως «ο Προϋπολογισμός είναι του Υπουργείου Υγείας και όχι του αυτόνομου Οργανισμού. Ο αυτόνομος Οργανισμός, ο οποίος θα λειτουργήσει και θα υλοποιήσει την αυτονόμηση, θα έχει δικά του έσοδα, τα οποία υπολογίζονται πέρα της χορηγίας, της οποίας θα τύχει, σε επιπλέον €40 εκ. κατ’ έτος. Ως εκ τούτου υπάρχει αρκετό αποθεματικό, θα υπάρξει από τις εισπράξεις του Οργανισμού, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει πλήρως και με περίσσια τη μεταρρύθμιση».

Σε ερώτηση εάν έχουν διαφοροποιηθεί τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή της αυτονόμησης, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι αυτά δεν έχουν διαφοροποιηθεί καθόλου, συμπληρώνοντας ότι «η υλοποίηση της αυτονόμησης έχει αρχίσει και έχουμε προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελέτης για την Πρωτοβάθμια Υγεία με τη συμπλεγματοποίηση των επαρχιακών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, γεγονός που βρίσκεται ήδη στο στάδιο υλοποίησης και έχει ήδη ενταχθεί στους Προϋπολογισμούς του τρέχοντος έτους».

Παράλληλα, ανέφερε, «έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των προνοιών των Συμφωνιών που αφορούν στα εργασιακά ζητήματα των ομάδων των επαγγελματιών υγείας, τις αυξήσεις των μισθών των γιατρών, τις αναβαθμίσεις των μισθών των νοσηλευτών και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και σταδιακά έχουμε προχωρήσει και στην ανάθεση της μελέτης για την κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας».

Τέλος, απαντώντας στις δηλώσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου πως αντί η Κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την ψήφιση των νομοσχεδίων, πρέπει να προχωρήσει με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ο δρ. Παμπορίδης δήλωσε πως ο ίδιος από την ημέρα ψήφισης των νομοσχεδίων και για ένα μήνα επέλεξε να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει οποιοσδήποτε πανηγυρισμός.

«Νομίζω ότι πρέπει να το εντάξουμε πάλι και αυτό στο πλαίσιο των εκλογών. Συγχωρούνται πολλά πράγματα στις εκλογές», κατέληξε.

Send to Facebook

Ποδόσφαιρο

Ανόρθωση, Δόξα και Αλκή ήταν οι ομάδες που νίκησαν το απόγευμα σε αγώνες για την 26η και τελευταία αγωνιστική της α΄ φάσης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η Ανόρθωση νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ στο Τσίρειο Στάδιο και με 56 βαθμούς, τερματίζει στην 3η θέση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωσης της Α` φάσης του Πρωταθλήματος. Στους 48 βαθμούς...

25/02/2018 21:03

Δείκτης Τιμών Ακίνητων του RICS

Αύξηση 7.4% στις τιμές των διαμερισμάτων και 4.2% στις τιμές των σπιτιών σε ετήσια βάση, κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων του RICS για το γ’ τρίμηνο 2017. Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της 32ης έκδοσης του Δείκτης Τιμών Ακίνητων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, κατά το Γ’ τρίμηνο του 2017, καταγράφηκαν...

20/02/2018 13:13

Ποδόσφαιρο

Με γκολ στις καθυστερήσεις ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να αποδράσει με το διπλό από το Παφιακό, νικώντας την Πάφο με 2-3 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι περσινοί πρωταθλητές προηγήθηκαν με 0-2 με γκολ των Ζαχίντ στο 31’ και Ντελατόρε στο 48’. Η Πάφος ωστόσο αντέδρασε και με δύο γκολ του Μπεριγκό στο 64’ και 79’ ισοφάρισε σε...

11/02/2018 20:01

Ποδόσφαιρο

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει εισέλθει σε νέα εποχή και έχει ανεβεί σε ψηλά επίπεδα, αναφέρει στο μήνυμα του για τη νέα χρονιά ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Κωστάκης Κουτσοκούμνης Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΚΟΠ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο αγωνιστική δράση, έχει ανθρώπινη και κοινωνική...

09/01/2018 00:04

Κύπρος

Η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων, τα μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), και οι εξελίξεις στις αγορές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, είναι μεταξύ των 12 βασικών παραγόντων κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), που αποτελεί το σύστημα τραπεζικής...

19/12/2017 07:00

Κύπρος

Την πλήρη αφοσίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπεδα, μετέφερε ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με μέλη της επενδυτικής κοινότητας του Λονδίνου. Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Επιχειρηματικό...

06/12/2017 07:00

Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους κα μη, σε διαμαρτυρία...

28/11/2017 15:43

Τράπεζες

Υστέρηση, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε...

22/11/2017 18:08

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Παρασκευή την τελική της μεθοδολογία για τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, που θα διενεργηθούν στις τράπεζες το 2018, ύστερα από τη συζήτηση που διεξήγαγε με τα πιστωτικά ιδρύματα το καλοκαίρι του 2017.   Η μεθοδολογία, σύμφωνα με την ΕΒΑ, καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους...

18/11/2017 07:00

Κύπρος

Το ψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα εννιαμήνου από την ένταξη στην Ευρωζώνη κατέγραψε η  Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της γενικής...

15/11/2017 07:00

Κύπρος

Αύξηση, για έκτο μήνα εντός του 2017, και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.   Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Οκτώβριο στις...

13/11/2017 14:00

Ποδόσφαιρο

Ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ FIFA και FIFPro για τις καθυστερήσεις στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα καταργείται η περίοδος χάριτος για πληρωμή των ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου, ύστερα από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγματεύσεων,...

07/11/2017 14:27

Back to Top