Κύκλος εργασιών ΕΚΚ ξεπέρασε τα €2.8 δισ.
Την έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2016 παρέδωσε στον Πρόεδρο η Δήμητρα Καλογήρου

Ποσό ύψους €62 εκατομμυρίων κατέβαλαν πέρσι στο κράτος, υπό μορφή φορολογιών, οι ΚΕΠΕΥ, οι ΕΠΔΥ και οι Εταιρείες Διαχείρισης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Δήμητρα Καλογήρου, με την ευκαιρία της παράδοσης χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2016.

Η κ. Καλογήρου είπε ότι το 2016, ο κύκλος εργασιών των ΚΕΠΕΥ, των ΕΠΔΥ και των Εταιρειών Διαχείρισης υπό την εποπτεία της ΕΚΚ ξεπερνούσε το €2,8 δισεκατομμύρια και τα συνολικά περιουσιακά τους στοιχεία άγγιζαν τα €14,3 δισ. Η αξία των περιουσιακών στοιχεία των πελατών των ΚΕΠΕΥ για το 2016 ήταν ύψους €21,55 δισ.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ακόμη ότι ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη μεγάλη διεύρυνση κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της αγοράς που εποπτεύει η ΕΚΚ, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από εταιρείες για να προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο, κάτι που φαίνεται, όπως σημείωσε, από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση τόσο από την Κύπρο όσο και το εξωτερικό που έχει ενώπιον της η Επιτροπή.

Σημείωσε ότι το 2016 η ΕΚΚ αδειοδότησε συνολικά 93 νέους εποπτευόμενους (29 ΚΕΠΕΥ, 24 ΕΠΔΥ, 28 ΟΕΕΠΑΠ ΚΑΙ 10 ΟΕΕ, 1 ΔΟΕΕ ΚΑΙ 1 ΟΣΕΚΑ) και υπογράμμισε ότι «το ενδιαφέρον αυτό αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».

Ανέφερε ότι σήμερα, η ΕΚΚ είχε υπό την εποπτεία της 630 οντότητες, ενώ ο συνολικός αριθμός των οντοτήτων υπό την εποπτική ευθύνη της ΕΚΚ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης 122 αιτήσεις.

Ανέφερε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονταν μόνο στις ΚΕΠΕΥ και τις ΕΠΔΥ, πλησιάζει τις 6.000 και ότι "από τη δραστηριοποίηση των οργανισμών αυτών πέραν της αναχαίτισης της ανεργίας με την εργοδότηση υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικού, την ενοικίαση γραφειακών χώρων, την αγορά υπηρεσιών όπως για παράδειγμα από ελεγκτικούς και νομικούς οίκους και την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανία της χώρας μας, ενισχύονται σημαντικά τα έσοδα του κράτους, μέσω της καταβολής σημαντικών φορολογιών".

Η κ. Καλογήρου είπε ακόμη ότι τόνισε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τη μεγάλη βαρύτητα που δίνει η ΕΚΚ στην προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, καθώς οι επενδύσεις αυτές, όπως υπογράμμισε, «διευκολύνουν την άμεση διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και αποτελούν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και διαφόρων έργων υποδομής».

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, συνέχισε, ετοιμάστηκαν σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και έχουν κατατεθεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΚΚ για την υιοθέτηση, από τον Ιανουάριο του 2018, της ευρωπαϊκής Οδηγίας MiFID II, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιορίσει τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και θα ενισχύσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των ΚΕΠΕΥ.

Πρόστιμα
Επιπλέον, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ανέφερε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί με το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν την τελευταία πενταετία να ξεπερνά τα €17 εκατ., εκ των οποίων πέραν των €10 εκατ. αφορούν τον τραπεζικό τομέα.

Το 2016 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €2,6 εκ., ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις πέραν των €2,46 εκατ.

Τέλος, η κ. Καλογήρου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη της Κυβέρνησης προς την ΕΚΚ και την έγκριση στο τέλος του 2016 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και παράλληλα ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη αυτή προς την Επιτροπή αλλά και «η παραχώρηση των απαραίτητων πόρων για να συνεχίσει η ΕΚΚ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο σημαντικότατο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ως εποπτικό όργανο".

"Σκοπός μας είναι η ΕΚΚ να ενεργεί προληπτικά, προλαβαίνοντας τους τυχόν κινδύνους και δίκαια, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η βαρύτητα των αποφάσεων της να αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών και την αξιοπιστία του τομέα", ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Send to Facebook

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός, σε σχέση με 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενισχυμένος από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 0,9% την αντίστοιχη...

06/09/2018 14:25

Back to Top