Κύκλος εργασιών ΕΚΚ ξεπέρασε τα €2.8 δισ.
Την έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2016 παρέδωσε στον Πρόεδρο η Δήμητρα Καλογήρου

Ποσό ύψους €62 εκατομμυρίων κατέβαλαν πέρσι στο κράτος, υπό μορφή φορολογιών, οι ΚΕΠΕΥ, οι ΕΠΔΥ και οι Εταιρείες Διαχείρισης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Δήμητρα Καλογήρου, με την ευκαιρία της παράδοσης χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2016.

Η κ. Καλογήρου είπε ότι το 2016, ο κύκλος εργασιών των ΚΕΠΕΥ, των ΕΠΔΥ και των Εταιρειών Διαχείρισης υπό την εποπτεία της ΕΚΚ ξεπερνούσε το €2,8 δισεκατομμύρια και τα συνολικά περιουσιακά τους στοιχεία άγγιζαν τα €14,3 δισ. Η αξία των περιουσιακών στοιχεία των πελατών των ΚΕΠΕΥ για το 2016 ήταν ύψους €21,55 δισ.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ακόμη ότι ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη μεγάλη διεύρυνση κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της αγοράς που εποπτεύει η ΕΚΚ, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από εταιρείες για να προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο, κάτι που φαίνεται, όπως σημείωσε, από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση τόσο από την Κύπρο όσο και το εξωτερικό που έχει ενώπιον της η Επιτροπή.

Σημείωσε ότι το 2016 η ΕΚΚ αδειοδότησε συνολικά 93 νέους εποπτευόμενους (29 ΚΕΠΕΥ, 24 ΕΠΔΥ, 28 ΟΕΕΠΑΠ ΚΑΙ 10 ΟΕΕ, 1 ΔΟΕΕ ΚΑΙ 1 ΟΣΕΚΑ) και υπογράμμισε ότι «το ενδιαφέρον αυτό αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».

Ανέφερε ότι σήμερα, η ΕΚΚ είχε υπό την εποπτεία της 630 οντότητες, ενώ ο συνολικός αριθμός των οντοτήτων υπό την εποπτική ευθύνη της ΕΚΚ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης 122 αιτήσεις.

Ανέφερε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονταν μόνο στις ΚΕΠΕΥ και τις ΕΠΔΥ, πλησιάζει τις 6.000 και ότι "από τη δραστηριοποίηση των οργανισμών αυτών πέραν της αναχαίτισης της ανεργίας με την εργοδότηση υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικού, την ενοικίαση γραφειακών χώρων, την αγορά υπηρεσιών όπως για παράδειγμα από ελεγκτικούς και νομικούς οίκους και την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανία της χώρας μας, ενισχύονται σημαντικά τα έσοδα του κράτους, μέσω της καταβολής σημαντικών φορολογιών".

Η κ. Καλογήρου είπε ακόμη ότι τόνισε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τη μεγάλη βαρύτητα που δίνει η ΕΚΚ στην προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, καθώς οι επενδύσεις αυτές, όπως υπογράμμισε, «διευκολύνουν την άμεση διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και αποτελούν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και διαφόρων έργων υποδομής».

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, συνέχισε, ετοιμάστηκαν σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και έχουν κατατεθεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΚΚ για την υιοθέτηση, από τον Ιανουάριο του 2018, της ευρωπαϊκής Οδηγίας MiFID II, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιορίσει τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και θα ενισχύσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των ΚΕΠΕΥ.

Πρόστιμα
Επιπλέον, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ανέφερε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί με το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν την τελευταία πενταετία να ξεπερνά τα €17 εκατ., εκ των οποίων πέραν των €10 εκατ. αφορούν τον τραπεζικό τομέα.

Το 2016 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €2,6 εκ., ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις πέραν των €2,46 εκατ.

Τέλος, η κ. Καλογήρου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη της Κυβέρνησης προς την ΕΚΚ και την έγκριση στο τέλος του 2016 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και παράλληλα ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη αυτή προς την Επιτροπή αλλά και «η παραχώρηση των απαραίτητων πόρων για να συνεχίσει η ΕΚΚ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο σημαντικότατο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ως εποπτικό όργανο".

"Σκοπός μας είναι η ΕΚΚ να ενεργεί προληπτικά, προλαβαίνοντας τους τυχόν κινδύνους και δίκαια, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η βαρύτητα των αποφάσεων της να αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών και την αξιοπιστία του τομέα", ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Send to Facebook

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αναθεωρήσει «ήπια» προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ευρωζώνη στο επόμενο World Economic Outlook, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη έχει κορυφωθεί. Παράλληλα, σε συνέντευξη για την αξιολόγηση της ευρωζώνης υπό το άρθρο...

22/06/2018 07:00

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών, περιορισμένης ισχύς, θα διαθέτει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, για να μπορεί να διαχειρίζεται τα δάνεια που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης...

21/06/2018 17:04

Χάρης Γεωργιάδης

Η πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης για αποφυγή της όποιας νέας φορολογικής επιβάρυνσης παραμένει σταθερή και δεν μεταβάλλεται ούτε λόγω της σημαντικής, αλλά μη-επαναλαμβανόμενης, επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους των τελευταίων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η επιβάρυνση του δημοσίου...

21/06/2018 07:02

Χάρης Γεωργιάδης

Η Κυβέρνηση έλαβε δύσκολες και μη δημοφιλείς αποφάσεις, που οδηγούν όμως σε ένα σαφώς ισχυροποιημένο και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σε ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. «Και αυτό ακριβώς είναι που επιβάλλει η στοιχειώδης πολιτική ευθύνη....

20/06/2018 06:36

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας αναφέρθηκε η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, σε ομιλία της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Όπως είπε, παρά τη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί από το 2013 και μετά στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν να υπάρχουν...

19/06/2018 21:37

Εξαγορά Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Την έγκριση της πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας αποφάσισε τη Δευτέρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης, "σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 15ης Ιουνίου 2018, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ενημερώνει...

19/06/2018 06:34

Eurostat

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 2,0% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο και από 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% το πρώτο τρίμηνο...

18/06/2018 12:42

Συνεργατισμός

Την ανάγκη να δοθεί λύση για τα ΜΕΔ, όπως ήταν η επιθυμία και η πρόταση όλων των πολιτικών δυνάμεων, επεσήμανε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Ο Εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει επικρίσεις από την αντιπολίτευση αναφορικά με τις ενέργειες της Κυβέρνησης για τον Συνεργατισμό, στο περιθώριο της τέλεσης...

17/06/2018 17:05

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Η Κυβέρνηση ενέκρινε, κατ` αρχήν, τη συμφωνία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ύστερα από την πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Τράπεζα. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η πρόταση της Ελληνικής για απόκτηση μέρους τους χαρτοφυλακίου...

15/06/2018 23:23

Back to Top