Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
Να ξεκαθαριστούν θέματα που θέτει η ΕΚΤ για καθορισμό Αρχής Πληροφόρησης στην ΚΤΚ, ζήτησε η Επ. Οικονομικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνέχισε σήμερα τη συζήτηση εναρμονιστικών νομοσχεδίων και εναρμονιστικού κανονισμού σε σχέση με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και με την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Στα νομοσχέδια, ως Αρχή Πληροφόρησης για παροχή στοιχείων οφειλέτη προς τραπεζικό ίδρυμα, ύστερα από έγκριση σχετικού αιτήματος δανειστή από το δικαστήριο, καθορίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η Επιτροπή Οικονομικών ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομικών και ΚΤΚ) να επανέλθουν στην Επιτροπή αφού πρώτα ξεκαθαρίσουν στην προτεινόμενη εναρμονιστική νομοθεσία τα δύο ζητήματα που θέτει η ΕΚΤ και αφορούν στο ότι δεν θα έχει ευθύνη η ΚΤΚ και ότι η ΚΤΚ δεν θα πληρώνει οποιαδήποτε κόστη μέσα από το μηχανισμό παροχής πληροφοριών.

Σε γνώμη της ημερομηνίας 21 Αυγούστου του 2017, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναφέρει ότι τα νέα καθήκοντα δεν σχετίζονται με εκείνα που ανατίθενται στην ΚΤΚ και ζητεί όπως σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της ΚΤΚ θα πρέπει να ρυθμιστεί δεόντως, θα πρέπει δε η ΚΤΚ να αποζημιώνεται πλήρως και προσηκόντως για οποιαδήποτε έξοδα συνδεόμενα με την άσκηση των νέων καθηκόντων της προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης.

Η ΚΤΚ παρά τις επιφυλάξεις της και αναλογιζόμενη τον κίνδυνο να εκτεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του εναρμονιστικού κανονισμού και παρά το ότι υποστήριξε εξ αρχής ότι ο συγκεκριμένος ρόλος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, αποδέχθηκε τον ορισμό της ως Αρχή Πληροφόρησης υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προέβαινε στην απαραίτητη διαβούλευση με την ΕΚΤ και στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τα νομοσχέδια δίδουν τη δυνατότητα σε δανειστή που εξασφάλισε την έκδοση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημοσίου εγγράφου εναντίον οφειλέτη για την καταβολή από αυτόν της απαίτησης του δανειστή, να υποβάλει αίτημα για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού στις περιπτώσεις όπου ο δανειστής έχει λόγους να πιστεύει ότι ο οφειλέτης τηρεί ένα ή περισσότερους λογαριασμούς σε τράπεζα συγκεκριμένου κράτους μέλους πλην όμως δεν έχει γνώση των τραπεζικών στοιχείων ή των στοιχείων λογαριασμού προς εντοπισμό της εν λόγω τράπεζας ή του λογαριασμού.

Το αίτημα για τη λήψη στοιχείων υποβάλλεται στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται και η αίτηση για έκδοση της διαταγής δέσμευσης λογαριασμού το οποίο δύναται να καλέσει την Αρχή Πληροφόρησης του κράτους μέλους εκτέλεσης όπως παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία.

Επιπρόσθετα τροποποιείται οι περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων νόμοι 1997 μέχρι 2015 και συγκριμμένα το άρθρο 29 του βασικού νόμου που εξασφαλίζει το τραπεζικό απόρρητο με προσθήκη νέας παραγράφου που επιτρέπει την παροχή στοιχείων λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα ως Αρχή Πληροφόρησης για σκοπούς εφαρμογής εναρμονιστικού κανονισμού διευρύνοντας τις περιπτώσεις άρσης του τραπεζικού απορρήτου.

Send to Facebook

Συνεργατισμός

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Κατά τις σημερινές εργασίες θα καταθέσουν ο Ανώτερος Διευθυντής Αναδιάρθωσης και Συντονισμού Συνεργατικού...

06/08/2018 08:50

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Τουρκική οικονομία

Δεν υπάρχει ουδεμία ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει οικονομική στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε εκπρόσωπος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσιγκτον την Τετάρτη. "Υπό το φως της πρόσφατης αστάθειας στις αγορές, η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να επιδείξει...

16/08/2018 11:10

Οικονομική κρίση στη Τουρκία

Η κρίση στην Τουρκία υποβόσκει εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια και οι πολιτικές διαφορές με τις ΗΠΑ λειτούργησαν απλά ως ο σπινθήρας ανάφλεξης, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάριος Ζαχαριάδης, εκτιμώντας παράλληλα ότι αν δεν υπάρξει μεγάλη αύξηση του επιτοκίου και προσφυγή στο ΔΝΤ με γρήγορη...

13/08/2018 20:38

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Κονδύλι 5 εκ. ευρώ για άμεση υλοποίηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 115 μικρών αναπτυξιακών έργων σε 94 κοινότητες, κυρίως ορεινές, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Στόχος είναι η αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και η ενίσχυση των κοινοτήτων, ώστε να καταστούν εστίες τουριστικής,...

13/08/2018 15:31

Ελληνική οικονομία

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch αναβάθμισε χθες σε "ΒΒ-" από "Β" την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Η αναθεώρηση της ελληνικής αξιολόγησης, όπως αναφέρει ο Fitch, αντανακλά μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης, η οποία προλειαίνει το έδαφος για την επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού...

11/08/2018 09:12

Τουρκική οικονομία

Ο δείκτης Dow Jones στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση άνω των 200 μονάδων σήμερα εν μέσω εκτεταμένων ρευστοποιήσεων, καθώς η τουρκική λίρα κατρακυλάει εξαιτίας των ανησυχιών για την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας και την ολοένα και βαθύτερη αντιπαράθεση της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ...

11/08/2018 06:44

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε €135.817 τον Ιούλιο του 2018 και σε €833.114 κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στον προκαταρκτικό κατάλογο, βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Έτσι, ο μέσος όρος μηνιαίων καταχωρίσεων στον προκαταρκτικό κατάλογο διαμορφώνεται...

10/08/2018 06:57

Συνεργατισμός

Στην έλλειψη πραγματικής εξουσίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) πριν από το 2013 και στην μη αξιολόγηση των ικανοτήτων των ατόμων που συμμετείχαν στις Επιτροπείες των κατά τόπους ΣΠΙ, αναφέρθηκε το στέλεχος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Ευθύμιος Πανταζής,...

09/08/2018 01:06

Back to Top