Κυπριακή οικονομία
Σε τροχιά αναβάθμισης έθεσαν οι Standard & Poor`s την κυπριακή οικονομία

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor`s, επιβεβαίωσε την Παρασκευή το βράδυ την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, στο BB+/B, αναθεωρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον οίκο, ότι πιθανό να προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στους επόμενους 12 μήνες , εάν η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίσει απρόσκοπτα και η οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης.
Οι οίκος προβλέπει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2017-2020 καθώς οι επενδύσεις και η απασχόληση ανακάμπτουν και οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζονται να έχουν καλή απόδοση.

Οι οίκος προέβλεπε προηγουμένως ανάπτυξη κατά μέσο όρο 2.5% για την ίδια περίοδο. Σημειώνει επίσης ότι η προσδοκίες του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για τον οποίο προβλέπει ανάπτυξη 1.7% την ίδια περίοδο.

Οι S&P’s προβλέπουν ότι το κύμα ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία θα βοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων.
Σημειώνεται ότι στις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι S&P’s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε «ΒΒ+», από «ΒΒ» με σταθερή προοπτική, και επιβεβαίωσαν τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «Β».

Ο οίκος διατηρεί την Κύπρο μια μόλις βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία, σε αντίθεση με τους οίκους Fitch και Moody`s που διατηρούν την Κύπρο τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Οι S&P`s ήταν ο πρώτος οίκος που υποβάθμισε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία junk (σκουπίδια), τον Ιανουάριο του 2012.
Ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει τον προϋπολογισμό να παραμείνει πλεονασματικός χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

«Ακόμη και αν υπάρξει κάποια δημοσιονομική ολίσθηση στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2018, αναμένουμε ότι τα δημόσια οικονομικά θα σταθεροποιηθούν αργότερα, οδηγώντας σε μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης», αναφέρεται.

Από τι θα εξαρτηθούν οι μελλοντικές αξιολογήσεις
Οι οίκος αναφέρει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους επόμενους 12 μήνες, αν η κυπριακή οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης και η δημοσιονομική πολιτική παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, θέτοντας σε καθοδική πορεία το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ. Επίσης σε περίπτωση που οι πιστωτικές και νομισματικές συνθήκες της Κύπρου συνεχίζουν να συγκλίνουν με εκείνες της ευρωζώνης, με τη σημαντικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) και επιπλέον μειώσεις στα επιτόκια.

Αναφέρεται επίσης ότι η προοπτική θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε σταθερή από θετική, εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτό που αναμένει οι οίκος ή σε περίπτωση που υπάρξει μετατόπιση της δημοσιονομικής θέσης που θα οδηγήσει τον οίκο στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ δεν ακολουθεί πλέον πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, οι αξιολογήσεις της Κύπρου περιορίζονται από τον υψηλό βαθμό μόχλευσης της οικονομίας που είναι εμφανής στους ισολογισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο τραπεζικό σύστημα που έχει υποστεί απομείωση.

Θετική επίδραση στις αξιολογήσεις έχει το επίπεδο του εισοδήματός, με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ να είναι από τα υψηλότερα στην κατηγορία «ΒΒ» και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωση του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τις προσπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα για εξομάλυνση.

Η ανάκαμψη ευρείας βάσης συνεχίζεται
Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά 3% την περίοδο 2017-2020 θεωρείται ότι θα υποστηριχθεί από την επενδυτική δραστηριότητα και τις εξαγωγές υπηρεσιών, ενώ αναμένει ότι οι επιπτώσεις του Brexit στην κυπριακή οικονομία θα είναι περιορισμένες. Επίσης οι οίκος δεν προβλέπει οποιαδήποτε καθοριστική αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του 2018.

Ο οίκος αναθεώρησε την πρόβλεψή του για αύξηση του ΑΕΠ το 2017 στο 3.3.% από 2.7% που ήταν προηγουμένως, εξαιτίας της υψηλής ανάπτυξης 3.6% το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Μέχρι το 2020 ο οίκος αναμένει ότι η αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους των νοικοκυριών αυξάνεται,
μολονότι προβλέπεται το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί περαιτέρω και τα διαθέσιμα εισοδήματα να αυξηθούν.

Η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ενέργεια με την διερεύνηση για κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αναμένεται ιδιαίτερα από τον τουρισμό και της επιχειρηματικές υπηρεσίας να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να τεθεί εκτός ΕΕ είχε μέχρι στιγμή αμελητέες επιπτώσεις, αφού όπως αναφέρεται, παρά την υποβάθμιση της αγγλικής λίρας σε σχέση με το ευρώ, οι αφίξεις Βρετανών τουριστών στην Κύπρο συνέχισαν να αυξάνονται. Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η τάση μπορεί να μην διαρκέσει, αν υπάρξει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη σχέση του ΗΒ με την ΕΕ. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις θα μετριαστούν από την ικανότητα της Κύπρου να προσελκύει τουρίστες από άλλες περιοχές, που ενισχύθηκε με την προσθήκη νέων απευθείας πτήσεων από το Ισραήλ.

Παράλληλα αναμένεται ότι παρά την ανάπτυξη το χρέος του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και ότι η μακροοικονομική πολιτική των αρχών θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας τη μείωση του χρέους και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα.

Σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Ο οίκος προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς στην εξεταζόμενη περίοδο, λόγω των μικρών περιοδικών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανό να διευρυνθεί ελαφρώς έως το 2020, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, δεδομένου ότι η αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Οι ΜΕΧ είναι πιθανό να μειωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, υποστηριζόμενα από διάφορες προσπάθειες για την απεμπλοκή των ισολογισμών των τραπεζών.

Ο οίκος αναμένει τις εισαγωγές αεροσκαφών να διευρύνουν περαιτέρω το
εξωτερικό έλλειμμα το 2017.

Αναμένει επίσης ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί κατά 2% του ΑΕΠ το 2020 από 1,2% το 2018, κάτι που οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών λόγω της ισχυρής εγχώρια ζήτηση και αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από εισροές άμεσων επενδύσεων.

Send to Facebook

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Οίκος αξιολόγησης

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Κύπρου σε ξένο νόμισμα κατά μία βαθμίδα από BB- σε ΒΒ με θετική προοπτική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αναβάθμιση αντανακλά σημαντικές βελτιώσεις στην κυπριακή οικονομία σε μια σειρά από δείκτες. Συγκεκριμένα, ο Fitch κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση...

21/10/2017 13:53

Ισπανία

Σχεδόν 1.200 επιχειρήσεις όλων των οικονομικών μεγεθών έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μεταφέρουν την εταιρική έδρα τους εκτός της Καταλονίας, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της καταλανικής κρίσης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισπανίας. Το διάστημα...

21/10/2017 09:34

Χάρης Γεωργιάδης

Τον προβληματισμό του από προτάσεις που αφορούν την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών των χωρών μελών της ΕΕ, εξέφρασε σήμερα από το βήμα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ Λεμεσού, ο Υπουργός των Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, καθώς και για την τάση για κεντροποίηση και υπερβολικές ρυθμίσεις στους οικονομικούς τομείς. Σε χαιρετισμό...

20/10/2017 14:34

Ελλάδα

Τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προγραμματίζουν να πωλήσουν πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων στις αρχές του 2018, δήλωσαν πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, με τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας να καλεί τις τράπεζες να δράσουν πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων...

20/10/2017 07:05

Δίκαιη τιμολόγηση

Το θέμα της τιμολόγησης νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό...

19/10/2017 09:53

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Μείωση παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για το 2016, της Aon Hewitt. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες ως αποτέλεσμα της...

17/10/2017 16:02

Eurostat

Οι εξαγωγές της Κύπρου, προς το σύνολο των εμπορικών της εταίρων, αυξήθηκαν στα € 2,0 δισ. (ή 10%) την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν στα € 0,7 δισ. (πτώση -24% από την ίδια περίοδο του 2016) και για τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1,2 δισ. (αύξηση 51% σε σύγκριση...

17/10/2017 06:33

Υπουργός Οικονομικών

Η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, γνωστής και ως κακής τράπεζας, είναι πλέον πιο εφικτή, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, δηλώνοντας όμως επιφυλακτικός, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος. «Ίσως τώρα οι τράπεζες να εισέρχονται σε μια φάση όπου...

16/10/2017 15:24

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρέπει να γίνουν περαιτέρω «επίμονες προσπάθειες» για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζει η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ντανιέλ Νουί σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ. Στη συνέντευξή της, η κ. Νουί αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν...

16/10/2017 09:47

Tagesspiegel

Δημοσίευμα της εφημερίδας Tagesspiegel αναφέρεται σε τοποθετήσεις του επικεφαλής της Καγκελαρίας, Πέτερ Άλτμαγιερ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και στο πλαίσιο εκδήλωσης της Κίνησης για την Ευρώπη στη Γερμανία, όπου σκιαγράφησε τη συνολική του αντίληψη έναντι των προτάσεων Μακρον για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και γενικότερα...

15/10/2017 11:29

Back to Top