Κυπριακή οικονομία
Σε τροχιά αναβάθμισης έθεσαν οι Standard & Poor`s την κυπριακή οικονομία

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor`s, επιβεβαίωσε την Παρασκευή το βράδυ την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, στο BB+/B, αναθεωρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον οίκο, ότι πιθανό να προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στους επόμενους 12 μήνες , εάν η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίσει απρόσκοπτα και η οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης.
Οι οίκος προβλέπει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2017-2020 καθώς οι επενδύσεις και η απασχόληση ανακάμπτουν και οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζονται να έχουν καλή απόδοση.

Οι οίκος προέβλεπε προηγουμένως ανάπτυξη κατά μέσο όρο 2.5% για την ίδια περίοδο. Σημειώνει επίσης ότι η προσδοκίες του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για τον οποίο προβλέπει ανάπτυξη 1.7% την ίδια περίοδο.

Οι S&P’s προβλέπουν ότι το κύμα ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία θα βοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων.
Σημειώνεται ότι στις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι S&P’s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε «ΒΒ+», από «ΒΒ» με σταθερή προοπτική, και επιβεβαίωσαν τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «Β».

Ο οίκος διατηρεί την Κύπρο μια μόλις βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία, σε αντίθεση με τους οίκους Fitch και Moody`s που διατηρούν την Κύπρο τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Οι S&P`s ήταν ο πρώτος οίκος που υποβάθμισε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία junk (σκουπίδια), τον Ιανουάριο του 2012.
Ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει τον προϋπολογισμό να παραμείνει πλεονασματικός χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

«Ακόμη και αν υπάρξει κάποια δημοσιονομική ολίσθηση στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2018, αναμένουμε ότι τα δημόσια οικονομικά θα σταθεροποιηθούν αργότερα, οδηγώντας σε μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης», αναφέρεται.

Από τι θα εξαρτηθούν οι μελλοντικές αξιολογήσεις
Οι οίκος αναφέρει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους επόμενους 12 μήνες, αν η κυπριακή οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης και η δημοσιονομική πολιτική παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, θέτοντας σε καθοδική πορεία το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ. Επίσης σε περίπτωση που οι πιστωτικές και νομισματικές συνθήκες της Κύπρου συνεχίζουν να συγκλίνουν με εκείνες της ευρωζώνης, με τη σημαντικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) και επιπλέον μειώσεις στα επιτόκια.

Αναφέρεται επίσης ότι η προοπτική θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε σταθερή από θετική, εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτό που αναμένει οι οίκος ή σε περίπτωση που υπάρξει μετατόπιση της δημοσιονομικής θέσης που θα οδηγήσει τον οίκο στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ δεν ακολουθεί πλέον πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, οι αξιολογήσεις της Κύπρου περιορίζονται από τον υψηλό βαθμό μόχλευσης της οικονομίας που είναι εμφανής στους ισολογισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο τραπεζικό σύστημα που έχει υποστεί απομείωση.

Θετική επίδραση στις αξιολογήσεις έχει το επίπεδο του εισοδήματός, με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ να είναι από τα υψηλότερα στην κατηγορία «ΒΒ» και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωση του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τις προσπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα για εξομάλυνση.

Η ανάκαμψη ευρείας βάσης συνεχίζεται
Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά 3% την περίοδο 2017-2020 θεωρείται ότι θα υποστηριχθεί από την επενδυτική δραστηριότητα και τις εξαγωγές υπηρεσιών, ενώ αναμένει ότι οι επιπτώσεις του Brexit στην κυπριακή οικονομία θα είναι περιορισμένες. Επίσης οι οίκος δεν προβλέπει οποιαδήποτε καθοριστική αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του 2018.

Ο οίκος αναθεώρησε την πρόβλεψή του για αύξηση του ΑΕΠ το 2017 στο 3.3.% από 2.7% που ήταν προηγουμένως, εξαιτίας της υψηλής ανάπτυξης 3.6% το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Μέχρι το 2020 ο οίκος αναμένει ότι η αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους των νοικοκυριών αυξάνεται,
μολονότι προβλέπεται το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί περαιτέρω και τα διαθέσιμα εισοδήματα να αυξηθούν.

Η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ενέργεια με την διερεύνηση για κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αναμένεται ιδιαίτερα από τον τουρισμό και της επιχειρηματικές υπηρεσίας να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να τεθεί εκτός ΕΕ είχε μέχρι στιγμή αμελητέες επιπτώσεις, αφού όπως αναφέρεται, παρά την υποβάθμιση της αγγλικής λίρας σε σχέση με το ευρώ, οι αφίξεις Βρετανών τουριστών στην Κύπρο συνέχισαν να αυξάνονται. Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η τάση μπορεί να μην διαρκέσει, αν υπάρξει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη σχέση του ΗΒ με την ΕΕ. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις θα μετριαστούν από την ικανότητα της Κύπρου να προσελκύει τουρίστες από άλλες περιοχές, που ενισχύθηκε με την προσθήκη νέων απευθείας πτήσεων από το Ισραήλ.

Παράλληλα αναμένεται ότι παρά την ανάπτυξη το χρέος του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και ότι η μακροοικονομική πολιτική των αρχών θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας τη μείωση του χρέους και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα.

Σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Ο οίκος προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς στην εξεταζόμενη περίοδο, λόγω των μικρών περιοδικών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανό να διευρυνθεί ελαφρώς έως το 2020, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, δεδομένου ότι η αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Οι ΜΕΧ είναι πιθανό να μειωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, υποστηριζόμενα από διάφορες προσπάθειες για την απεμπλοκή των ισολογισμών των τραπεζών.

Ο οίκος αναμένει τις εισαγωγές αεροσκαφών να διευρύνουν περαιτέρω το
εξωτερικό έλλειμμα το 2017.

Αναμένει επίσης ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί κατά 2% του ΑΕΠ το 2020 από 1,2% το 2018, κάτι που οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών λόγω της ισχυρής εγχώρια ζήτηση και αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από εισροές άμεσων επενδύσεων.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Τουρισμός

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί που επιλέγουν οι Ρώσοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι Ρωσία, Τουρκία και Ελλάδα, ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Κύπρος, η οποία αναβαθμίσθηκε σημαντικά, καθώς πέρυσι βρίσκονταν στην έκτη θέση των προτιμήσεών τους. Αυτή την εικόνα κατέγραψε η έρευνα που παρουσιάζει το πρακτορείο ειδήσεων...

20/07/2018 06:32

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 16.07.2018 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες. Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας...

19/07/2018 13:49

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Back to Top