Κυπριακή οικονομία
Σε τροχιά αναβάθμισης έθεσαν οι Standard & Poor`s την κυπριακή οικονομία

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor`s, επιβεβαίωσε την Παρασκευή το βράδυ την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, στο BB+/B, αναθεωρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον οίκο, ότι πιθανό να προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στους επόμενους 12 μήνες , εάν η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίσει απρόσκοπτα και η οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης.
Οι οίκος προβλέπει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2017-2020 καθώς οι επενδύσεις και η απασχόληση ανακάμπτουν και οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζονται να έχουν καλή απόδοση.

Οι οίκος προέβλεπε προηγουμένως ανάπτυξη κατά μέσο όρο 2.5% για την ίδια περίοδο. Σημειώνει επίσης ότι η προσδοκίες του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για τον οποίο προβλέπει ανάπτυξη 1.7% την ίδια περίοδο.

Οι S&P’s προβλέπουν ότι το κύμα ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία θα βοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων.
Σημειώνεται ότι στις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι S&P’s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε «ΒΒ+», από «ΒΒ» με σταθερή προοπτική, και επιβεβαίωσαν τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «Β».

Ο οίκος διατηρεί την Κύπρο μια μόλις βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία, σε αντίθεση με τους οίκους Fitch και Moody`s που διατηρούν την Κύπρο τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Οι S&P`s ήταν ο πρώτος οίκος που υποβάθμισε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία junk (σκουπίδια), τον Ιανουάριο του 2012.
Ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει τον προϋπολογισμό να παραμείνει πλεονασματικός χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

«Ακόμη και αν υπάρξει κάποια δημοσιονομική ολίσθηση στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2018, αναμένουμε ότι τα δημόσια οικονομικά θα σταθεροποιηθούν αργότερα, οδηγώντας σε μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης», αναφέρεται.

Από τι θα εξαρτηθούν οι μελλοντικές αξιολογήσεις
Οι οίκος αναφέρει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους επόμενους 12 μήνες, αν η κυπριακή οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει σε επίπεδα προ της κρίσης και η δημοσιονομική πολιτική παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, θέτοντας σε καθοδική πορεία το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ. Επίσης σε περίπτωση που οι πιστωτικές και νομισματικές συνθήκες της Κύπρου συνεχίζουν να συγκλίνουν με εκείνες της ευρωζώνης, με τη σημαντικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) και επιπλέον μειώσεις στα επιτόκια.

Αναφέρεται επίσης ότι η προοπτική θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε σταθερή από θετική, εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτό που αναμένει οι οίκος ή σε περίπτωση που υπάρξει μετατόπιση της δημοσιονομικής θέσης που θα οδηγήσει τον οίκο στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ δεν ακολουθεί πλέον πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, οι αξιολογήσεις της Κύπρου περιορίζονται από τον υψηλό βαθμό μόχλευσης της οικονομίας που είναι εμφανής στους ισολογισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο τραπεζικό σύστημα που έχει υποστεί απομείωση.

Θετική επίδραση στις αξιολογήσεις έχει το επίπεδο του εισοδήματός, με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ να είναι από τα υψηλότερα στην κατηγορία «ΒΒ» και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωση του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τις προσπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα για εξομάλυνση.

Η ανάκαμψη ευρείας βάσης συνεχίζεται
Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά 3% την περίοδο 2017-2020 θεωρείται ότι θα υποστηριχθεί από την επενδυτική δραστηριότητα και τις εξαγωγές υπηρεσιών, ενώ αναμένει ότι οι επιπτώσεις του Brexit στην κυπριακή οικονομία θα είναι περιορισμένες. Επίσης οι οίκος δεν προβλέπει οποιαδήποτε καθοριστική αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του 2018.

Ο οίκος αναθεώρησε την πρόβλεψή του για αύξηση του ΑΕΠ το 2017 στο 3.3.% από 2.7% που ήταν προηγουμένως, εξαιτίας της υψηλής ανάπτυξης 3.6% το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Μέχρι το 2020 ο οίκος αναμένει ότι η αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους των νοικοκυριών αυξάνεται,
μολονότι προβλέπεται το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί περαιτέρω και τα διαθέσιμα εισοδήματα να αυξηθούν.

Η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ενέργεια με την διερεύνηση για κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αναμένεται ιδιαίτερα από τον τουρισμό και της επιχειρηματικές υπηρεσίας να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να τεθεί εκτός ΕΕ είχε μέχρι στιγμή αμελητέες επιπτώσεις, αφού όπως αναφέρεται, παρά την υποβάθμιση της αγγλικής λίρας σε σχέση με το ευρώ, οι αφίξεις Βρετανών τουριστών στην Κύπρο συνέχισαν να αυξάνονται. Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η τάση μπορεί να μην διαρκέσει, αν υπάρξει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη σχέση του ΗΒ με την ΕΕ. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις θα μετριαστούν από την ικανότητα της Κύπρου να προσελκύει τουρίστες από άλλες περιοχές, που ενισχύθηκε με την προσθήκη νέων απευθείας πτήσεων από το Ισραήλ.

Παράλληλα αναμένεται ότι παρά την ανάπτυξη το χρέος του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και ότι η μακροοικονομική πολιτική των αρχών θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας τη μείωση του χρέους και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα.

Σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Ο οίκος προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς στην εξεταζόμενη περίοδο, λόγω των μικρών περιοδικών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανό να διευρυνθεί ελαφρώς έως το 2020, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, δεδομένου ότι η αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Οι ΜΕΧ είναι πιθανό να μειωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, υποστηριζόμενα από διάφορες προσπάθειες για την απεμπλοκή των ισολογισμών των τραπεζών.

Ο οίκος αναμένει τις εισαγωγές αεροσκαφών να διευρύνουν περαιτέρω το
εξωτερικό έλλειμμα το 2017.

Αναμένει επίσης ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί κατά 2% του ΑΕΠ το 2020 από 1,2% το 2018, κάτι που οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών λόγω της ισχυρής εγχώρια ζήτηση και αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από εισροές άμεσων επενδύσεων.

Send to Facebook

Κύπρος

Την πλήρη αφοσίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπεδα, μετέφερε ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με μέλη της επενδυτικής κοινότητας του Λονδίνου. Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Επιχειρηματικό...

06/12/2017 07:00

Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους κα μη, σε διαμαρτυρία...

28/11/2017 15:43

Τράπεζες

Υστέρηση, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε...

22/11/2017 18:08

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Παρασκευή την τελική της μεθοδολογία για τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, που θα διενεργηθούν στις τράπεζες το 2018, ύστερα από τη συζήτηση που διεξήγαγε με τα πιστωτικά ιδρύματα το καλοκαίρι του 2017.   Η μεθοδολογία, σύμφωνα με την ΕΒΑ, καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους...

18/11/2017 07:00

Κύπρος

Το ψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα εννιαμήνου από την ένταξη στην Ευρωζώνη κατέγραψε η  Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της γενικής...

15/11/2017 07:00

Κύπρος

Αύξηση, για έκτο μήνα εντός του 2017, και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.   Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Οκτώβριο στις...

13/11/2017 14:00

Ποδόσφαιρο

Ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ FIFA και FIFPro για τις καθυστερήσεις στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα καταργείται η περίοδος χάριτος για πληρωμή των ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου, ύστερα από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγματεύσεων,...

07/11/2017 14:27

Ελληνική οικονομία

Το ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης υπό - δόσης των 800 εκ. ευρώ προς την Ελλάδα για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που μίλησε στο ΚΥΠΕ. Η υπό - δόση αυτή, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ τα οποία είχαν εγκριθεί από το Eurogroup τον...

26/10/2017 23:25

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Ιταλία

Η εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου Amazon πρόκειται να καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ φόρους στο ιταλικό δημόσιο, μετά από συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρώμης.   Πρόκειται για το ίδιο ποσό που της είχε ζητηθεί από την ιταλική υπηρεσία φοροεισπράξεων, η οποία είχε βγάλει το συμπέρασμα ότι η...

16/12/2017 06:59

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Για εντυπωσιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας από την τραπεζική κρίση 2012-13 και για ισχυρή δυναμική ανάπτυξη που αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια κάνει λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού...

15/12/2017 07:04

Back to Top