Δέσπω Φάττα-Κάσινου
Ασφαλής επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, λόγω του έντονου και συνεχούς προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες χώρες, θεωρείται σήμερα παγκοσμίως ως κρίσιμη συνιστώσα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των υδατικών ισοζυγίων.

Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο υπόκειται σε πιθανούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς αναφορικά με την παρουσία μικρορύπων στα επεξεργασμένα αστικά λύματα.

H ανεπάρκεια των υφιστάμενων συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων να απομακρύνουν μικρορύπους (ξενοβιοτικές ουσίες), είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρέχουσες ανοικτές προκλήσεις που σχετίζονται με την παρουσία των μικρορύπων στο περιβάλλον περιλαμβάνουν το μετασχηματισμό τους στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή ενόσω βρίσκονται στο περιβάλλον σε διαφορετικά χημικά μόρια από τα αρχικά, τη συσσώρευσή τους στο έδαφος και την πρόσληψή τους από τα φυτά και καρπούς.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη βιολογική τους δράση και την ικανότητά τους να επάγουν μικροβιακή αντοχή και τη δυνατότητα εφαρμογής προχωρημένων τεχνολογιών ή συνδυασμό τεχνολογιών για την απομάκρυνσή τους από τα αστικά λύματα, με στόχο την προώθηση της αειφόρου και ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία, η επιστημονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στον τομέα αυτό.

Η εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών εργαλείων επιτρέπει τον προσδιορισμό αυτών των ενώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων μετασχηματισμού τους). Πειραματικές δοκιμές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι μικρορύποι μπορούν να επιφέρουν διάφορες επιπτώσεις σε οργανισμούς. Σχετικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι οι μικρορύποι μπορούν να συσσωρευθούν στο έδαφος μετά από παρατεταμένη χρήση των αστικών λυμάτων στη γεωργία και να προσληφθούν στη συνέχεια από τις ρίζες, φύλλα και καρπούς διαφόρων φυτών.

Στο παρόν όμως στάδιο δεν υπάρχει επαρκής γνώση η οποία να αφορά τον πραγματικό κίνδυνο που αφορά στην κατανάλωση καρπών που έχουν αρδευθεί με επεξεργασμένα λύματα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα μιας και αυτό το ερώτημα συνδέεται με διάφορα επιστημονικά κενά που καλείται να απαντήσει η επιστημονική κοινότητα.

Επιπλέον, τα αστικά λύματα αποτελούν σήμερα μία σημαντική πηγή διάδοσης μικροβιακών στελεχών που έχουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας των αστικών λυμάτων όπως η μέθοδος της ενεργού ιλύoς, δεν μπορούν να απομακρύνουν εξολοκλήρου τα ανθεκτικά βακτήρια, ενώ διαφαίνεται ότι μπορούν παράλληλα να προωθήσουν την οριζόντια μετάδοση γονιδίων αντοχής μεταξύ των βακτηρίων.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι την ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του γενικότερου προβλήματος της ανθεκτικότητας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, υπογραμμίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υποστηρίζοντας ότι χωρίς την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κόσμος οδεύει προς μια «μετα-αντιβιοτική εποχή».

Το θέμα της «Επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στη γεωργία και των τρεχουσών προκλήσεων σε σχέση με τους ρύπους αναδυόμενου ενδιαφέροντος», απασχόλησε και την 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, την οποία φιλοξένησε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία συμμετείχε με προσκεκλημένη ομιλία η υπογράφουσα.

Στοχευμένη συνεργασία και δράσεις μεταξύ των τριών χωρών θα μπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέας γνώσης και ακολούθως κατευθυντήριων οδηγιών έτσι ώστε η επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων να διασφαλίζει την οικολογική και ανθρώπινη υγεία. Η μακρόχρονη εμπειρία που υπάρχει στην επαναχρησιμοποίηση στην Κύπρο και το Ισραήλ, τα προηγμένα συστήματα που εφαρμόζουν, η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν, μπορούν να διατηρήσουν την πρωτοποριακή τους ήδη θέση στον τομέα αυτό εισάγοντας νέες ιδέες, τεχνικές και πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που να διασφαλίζουν την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υπό το φως των νέων προκλήσεων.

Η Κύπρος ηγείται μέσω του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νηρέα του Πανεπιστημίου Κύπρου αρκετών διεθνών δράσεων που αφορούν τα πιο πάνω θέματα όπως:

  1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο COST ΝEREUS ES1403 (New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse) με προϋπολογισμό €700,000: περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών φορέων από 41 χώρες. Στόχος είναι να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις αναφορικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων. http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1403 και http://www.nereus-cost.eu 
  2. Marie Skłodowska-Curie: Innovative Training Networks (ITN) που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (H2020-MSCA-ITN-2015). Το ερευνητικό έργο έχει τίτλο "Antibiotics and mobile resistance elements in wastewater reuse applications: risks and innovative solutions (ANSWER)" και προϋπολογισμό €3,700,00. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των προσπαθειών στον τομέα της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων σε σχέση με την μικροβιακή ανθεκτικότητα στο περιβάλλον. http://www.answer-itn.eu
  3. Leader of Working Group 5 on Wastewater reuse and contaminants of emerging concern of the Norman Association, http://www.norman-network.net/?q=Home 
  4. Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου http://www.xenowac2018.com στη Λεμεσό τον Οκτώβριο του 2018. 
  5. Πολλά άλλα ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις στο συγκεκριμένο θέμα.


Δέσπω Φάττα-Κάσινου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διευθύντρια του Διεθνές Ερευνητικού Κέντρου Νερού (ΝΗΡΕΑΣ)
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Send to Facebook

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η πτώση της πόλης Αφρίν της Συρίας στα χέρια των Τούρκων στρατιωτών και των Σύριων συμμάχων τους του Ελεύθερου Συριακού Στρατού σηματοδοτεί μια νέα καμπή στην ιστορία του παρατεταμένου πολέμου στη Συρία. Η τουρκική επιθετικότητα που ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2018 κορυφώνεται πλέον με την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του...

19/03/2018 12:13

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η παρεμπόδιση του πλου του πλοίου γεωτρύπανου Saipem 12000 προς τον στόχο «Σουπιά» στο Οικόπεδο 3 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από τουρκικά πολεμικά πλοία την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 αποτελεί μια ακόμη πειρατική ενέργεια της Τουρκίας. Με προφανή τρόπο η Τουρκία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο αφού προβαίνει...

13/02/2018 08:05

Ανώνυμη

Σε όσους λέω πως είμαι εκπαιδευτικός μου απαντάνε συνήθως πως ζηλεύουν το επάγγελμά μου, το μισθό, τις ώρες εργασίας κλπ. Αν και οι ώρες εργασίας παρατείνονται μέχρι το βράδυ με διορθώματα, προγραμματισμούς, προετοιμασίες, εξεύρεση, τροποποίηση και επιλογή διδακτικού υλικού κλπ. Αυτό ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα...

07/02/2018 10:44

Βασίλειος Κοιλιαρής

Προοίμιο:Επιχειρώντας μια απλουστευμένη προσέγγιση του πολιτικού συστήματος στην ΚΔ, ενώ παράλληλα αντλώντας σχετική πληροφόρηση από τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και την διαδικτυακή ειδησεογραφική πληροφόρηση αφιερωμένη στις εκλογές ανάδειξης του επόμενου Προέδρου της Κύπρου για ανάληψη...

02/02/2018 10:04

Λευτέρης Χριστοφόρου

Πολλές φορές επισήμανα πόσο κάποιοι αδικούν και ζημιώνουν τη χώρα μας όταν ελέω προεκλογικού ή για άσκηση κριτικής και μόνον κριτικής, αποσκοπώντας να πλήξουν το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απαξιώνουν ουσιαστικά τη χώρα μας, μειώνουν τις επιτυχίες μας και δυστυχώς μερικές φορές ενοχοποιούν τη δική μας τη πλευρά. Πιστεύω,...

19/01/2018 07:03

Σεβήρος Κούλας

Στις πλείστες μετρήσεις, αλλά και μέσα από την καθημερινότητα μου, διαφαίνεται πως το κύριο κριτήριο ή το κύριο θέμα συζήτησης, μέσα στις πιο νεαρές ηλικίες αποτελεί η οικονομία (και τα παράγωγα θέματα της). Αυτό είναι και λογικό, και σεβαστό. Άλλωστε η δική μου γενιά, έφτασε να ζει χειρότερα απ’ όσο ζούσαν οι γονείς μας στην...

18/01/2018 14:04

Χάρης Φ. Σοφοκλέους

Ενώ πλησιάζουμε στην τελική ευθεία πριν τις προεδρικές εκλογές, η εταιρεία μας, Strategico Research - Strategico Consulting Group ολοκλήρωσε την τρίτη κατά σειρά ανεξάρτητη ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης για ιδίαν χρήση, την οποία διεξήγαγε μεταξύ 15 και 18 Ιανουαρίου. Η έρευνα ήταν παγκύπριας κάλυψης και σε αυτή συμμετείχαν 1000 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου,...

18/01/2018 10:23

Χάρης Φ. Σοφοκλέους

Η οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει την εποχή μας και κατ’ επέκταση η συρρίκνωση των εισοδημάτων της μεγαλύτερης μερίδας των καταναλωτών, επιδρούν καταλυτικά και δραματικά στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των κυπρίων. Συγκεκριμένα, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα πλείστα εμπορικά καταστήματα σημειώνουν μείωση της...

08/01/2018 10:43

Ελίζας Στασοπούλου

Το Χρηματιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Κύπρο από το 1996. Μέσα από την πάροδο των ετών, καταγράφηκαν πολλές εξελίξεις, θετικές και αρνητικές για τις επιχειρήσεις και την Κυπριακή Οικονομία καθώς και θεσμικές εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ταυτόχρονα έθεσαν τα θεμέλια για διαφοροποίηση Νόμων, Κανονισμών,...

15/12/2017 08:33

Νίκος Ιωάννου

Με μια εντυπωσιακή κίνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (Κ.Κ.Κ) διοργάνωσε πρόσφατα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πολιτικών κόμματων που έγινε ποτέ, με την παρουσία σχεδόν 300 κομμάτων από 160 χώρες της υφηλίου. Η σύναξη πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο μέρες μετά το 19ο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. δίνοντας έτσι μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός. Είναι...

13/12/2017 13:02

Σοφοκλής Μούσουλος

Στις 1 Δεκεμβρίου 2017, πριν λίγες μέρες, η Κύπρος υπέγραψε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά Κυπριακής γης (κοντά στο Ζύγι) που βρισκόταν στην κυριότητα του Ην. Βασιλείου έναντι του ποσού των € 8,6 εκ. Τη συμφωνία αυτή υπέγραψαν εκ μέρους των αγοραστών ο κ. Μάριος Δημητριάδης, Υπουργός Μεταφορών του κ. Αναστασιάδη και...

05/12/2017 09:27

Φάνη Φιλοθέου

«Μην απαξιώνετε την πολιτικήν διότι θα υποστείτε την μέγιστην τιμωρίαν να καταλήξετε να σας κυβερνούν κατώτεροι σας», Πλάτων. Κύπρος 2017! Τίποτα δεν είναι πιο κατατοπιστικό για να περιγράψει κανείς τη σημερινή κυπριακή πραγματικότητα. Τα σλόγκαν «όλοι είναι το ίδιο», «δεν ασχολούμαι με πολιτικά», «δεν με ενδιαφέρει, ας...

04/12/2017 13:10

Back to Top