Υπ. Δικαιοσύνης
Οι πολίτες που γνωρίζουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών να τα καταγγέλλουν άμεσα

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης ενθαρρύνει όλους τους πολίτες που γνωρίζουν για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών να τα καταγγέλλουν άμεσα, σημειώνοντας ότι το έργο της Πολιτείας αλλά και το έργο της κοινωνίας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το μαρτύριο κάποιων παιδιών να αποκαλυφθεί και ο αριθμός των περιστατικών να εκμηδενιστεί.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το 2017, η ειδική ανακριτική ομάδα διερεύνησε 138 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και το 2018, 165 τέτοιες καταγγελίες.

Σε χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της Αστυνομίας Κύπρου με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι «η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια από τις σοβαρότερες μορφές βίας εναντίον των παιδιών, η οποία επιφέρει ανεπανόρθωτες και μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξή τους».

«Πολλά παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, ακόμη και οι γονείς τους, αποσιωπούν το γεγονός, φοβούμενοι τον κοινωνικό στιγματισμό. Στόχος μας πρέπει να είναι το σπάσιμο του φράγματος της σιωπής και η εμπέδωση της αντίληψης ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην προστασία της σωματικής και ψυχικής του υγείας», είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι «οι διεθνείς μάλιστα διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο αυτό, καθιστούν απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, καθώς και τη συνέργεια με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόσθεσε, «αναγνωρίζοντας την έκταση και το εύρος αυτού του προβλήματος και την ανάγκη καθορισμού δράσεων και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμησή του, εκπόνησε τη Σύμβαση για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση, που είναι κοινώς γνωστή ως Σύμβαση Λανζαρότε. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου του 2015».

Η Κύπρος, είπε, «δεν θα μπορούσε να παρακολουθεί άπρακτη την αυξητική πορεία του φαινομένου αυτού. Προχώρησε στη λήψη μιας σειράς μέτρων, με σκοπό την ολιστική αντιμετώπισή του. Η προσπάθεια αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης επικαλείται τη χώρα μας ως πρότυπο, επικροτώντας τα στοχευμένα μέτρα που έχουμε λάβει. Η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας το 2014 και η κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε, αποτέλεσαν τα θεμέλια για τις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης του προβλήματος».

Στη βάση της φιλοσοφίας και του σκοπού της εν λόγω Σύμβασης, συνέχισε, «το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε Ad Hoc Υπουργική Επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, αλλά και της διορισθείσης από την ad hoc Επιτροπή, στον ρόλο της Ειδικής Συμβούλου κας Αναστασίας Παπαδοπούλου, διαμόρφωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη Στρατηγική για την τριετία 2016-2019».

Ανέφερε ότι «η Εθνική Στρατηγική εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και στη συνέχεια από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις, όχι μόνο για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος, αλλά κυρίως για την πρόληψή του και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων».

«Για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών αυτής της μορφής, δεν είναι αρκετή μόνο η εξαγγελία μέτρων. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η υλοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει ειδικού νόμου, το Συμβούλιο «Φωνή», το οποίο έχει την ευθύνη της προώθησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής. Το όνομα του Συμβουλίου υποδηλώνει και τον σκοπό της σύστασής του: την απόδοση φωνής στα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να καταγγείλουν το οποιοδήποτε σε βάρος τους έγκλημα και να ζητήσουν κάθε τύπου βοήθεια και στήριξη προς άμβλυνση των συνεπειών του», είπε.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, πρόσθεσε, «εντάσσεται και η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», μιας πρωτοποριακής για τα κυπριακά και ευρωπαϊκά δεδομένα εξέλιξης, όπου τα παιδιά – θύματα και οι οικογένειές τους λαμβάνουν την αναγκαία ψυχολογική στήριξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και έχουν πρόσβαση σε όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, χωρίς να επαναθυματοποιούνται. Η διαχείριση και η λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού έχουν ανατεθεί στον διεθνή, ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο Οργανισμό "Hope for Children", με παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Επιπρόσθετα, είπε, «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων που φέρουν τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης σε παιδική ηλικία. Στόχος αυτού του Κέντρου είναι η παροχή στήριξης σε αυτά τα άτομα, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις παρενέργειες και τις συνέπειες της κακοποίησης που υπέστησαν όταν ήταν παιδιά και να μπορέσουν να ζήσουν ως ενήλικες με υγεία και ευημερία».

Είπε, επίσης, ότι «στην Αστυνομία συστάθηκε και λειτουργεί ειδική ανακριτική ομάδα, με σκοπό οι υποθέσεις αυτές να τυγχάνουν εξειδικευμένης, διακριτικής και πιο επαγγελματικής διαχείρισης. Το 2017, η ειδική ανακριτική ομάδα διερεύνησε 138 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και το 2018, 165 τέτοιες καταγγελίες. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που φθάνει στην Αστυνομία και η ανατροπή του κανόνα της αποσιώπησης, που συγκάλυπτε για χρόνια κακοποιήσεις παιδιών από τον φόβο για το στίγμα της αποκάλυψης. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί τεκμηριώνουν πλήρως την υποχρέωση της Πολιτείας να εγκύψει στο συγκεκριμένο θέμα με ευαισθησία και φροντίδα, ώστε να προστατεύσει παιδιά που κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν και να στηρίξει όσα έχουν υποστεί κακοποίηση».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «η Κυβέρνηση, δίδοντας ξεκάθαρα το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και αυστηρή τιμωρία των αδικοπραγούντων, προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την εναρμόνιση των ποινών που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για αδικήματα κατά των ηθών με αυτές που προβλέπονται στην ειδική νομοθεσία, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυστηρές και ανάλογες της σοβαρότητας των αδικημάτων αυτών».

«'Κλειδί' όμως στην προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί η πρόληψη. Καθοριστικός στον τομέα αυτό είναι ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί πλέον μέρος της διδακτέας ύλης στα σχολεία, και καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», σημείωσε.

Σημείωσε ότι «πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων έχει να διαδραματίσει και η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, με τη συστηματική εποπτεία και στήριξη των καταδικασθέντων, μετά από την αποφυλάκισή τους, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη εγκληματικής συμπεριφοράς και του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν».

«Η εμπειρία των τεσσάρων και πλέον ετών από τη λειτουργία της Αρχής ανέδειξε ορισμένα κενά και ελλείψεις στη νομοθεσία που δεν επιτρέπουν στην Αρχή να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο αποτελεσματικά. Αναγνωρίζοντας τα κενά αυτά, η Κυβέρνηση, αφού αξιολόγησε τα μέτρα που εφαρμόζουν αντίστοιχες Αρχές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη διεύρυνση των περιοριστικών μέτρων που μπορούν να επιβληθούν τόσο από το Δικαστήριο όσο και από την Αρχή Εποπτείας», πρόσθεσε.

Ως κοινωνία και ως Πολιτεία, είπε ο Υπουργός, «έχουμε πολυδιάστατη ευθύνη: τέτοια που δεν περιορίζεται μόνο στους ώμους των δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών, των δικηγόρων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει τη συνδρομή της κοινωνίας για πρόληψη και ενημέρωση ενηλίκων και ανηλίκων στα θέματα σεξουαλικής κακοποίησης».

«Και αυτό, γιατί δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, τις περισσότερες φορές η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένει στο σκοτάδι. Τα παιδιά φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό που τους συμβαίνει υπομένοντας τη φρίκη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και οι ενήλικες κρατούν το στόμα τους κλειστό γι' αυτά που γνωρίζουν», ανέφερε.

Για τούτο, κατέληξε, «θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους πολίτες που γνωρίζουν για τέτοια περιστατικά να τα καταγγέλλουν άμεσα. Το έργο της Πολιτείας αλλά και το έργο της κοινωνίας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το μαρτύριο κάποιων παιδιών να αποκαλυφθεί και ο αριθμός των περιστατικών να εκμηδενιστεί».

KYΠΕ

Send to Facebook

Μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις δημοτικές εκλογές

Πιεσμένος από τη βαριά ήττα που υπέστη στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης, από την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και από μία καταρρέουσα οικονομία, ο Ταγίπ Ερντογάν αγνοεί επιδεικτικά την Αθήνα, υψώνοντας τους τόνους και προχωρώντας σε επίδειξη δύναμης. Το γεωτρύπανο «Πορθητής», το οποίο βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ από τις...

26/06/2019 09:38

Συστήνεται μεγάλη προσοχή

Ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδα «Κόκκινου Συναγερμού» με βάση τη σημερινή πρόβλεψη του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών απευθύνει επίσης θερμότατη έκκληση στο κοινό να αποφύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν...

26/06/2019 09:34

Eτήσια έκθεση της GRECO για το 2018

Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό μη εφαρμοσθείσων ή μερικώς εφαρμοσθείσων συστάσεων της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GRECO για το 2018 που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα. Στον κατάλογο των χωρών με...

26/06/2019 09:33

To έφερε Τ/κ δημοσιογράφος

Εφερα χώμα από το Δίκωμο γιατί σκέφτηκα ότι θα ήθελε να θαφτεί τουλάχιστον σε έναν επανενωμένο τόπο, γι' αυτό έφερα χώμα από το χωριό του και το έδωσα στην οικογένειά του να το ρίξουν στον τάφο του, δήλωσε η Φατμά Κ ι σ μ ί ρ, διευθύντρια του τ/κ καναλιού Γκεντς που ήρθε στην κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και ΓΓ του...

25/06/2019 22:05

Πολιτεία και λαός απευθύνουν το ύστατο χαίρε

Τελευταίο αντίο στον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Η κηδεία του εκλιπόντος τελείται με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους. Η νεκρώσιμος ακολουθία άρχισε στις 5 απόγευμα από τον Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο, ενώ νωρίτερα η οικογένεια του εκλιπόντος δέχθηκε τα συλλυπητήρια των επισήμων. Μαζί...

25/06/2019 17:26

Τσίπρας από στρατόπεδο ΕΛΔΥΚ

Όποιος παραβιάζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει συνέπειες, είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, όπου έφθασε νωρίτερα, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη. Ο κύριος Τσίπρας πρόσθεσε πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί...

25/06/2019 17:12

Στις 5 η νεκρώσιμος ακολουθία

Αναχώρησε από το οίκημα της ΠΕΟ το όχημα που μεταφέρει τη σορό του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. Λίγο μετά τις 2μμ έφτασε στο οίκημα και η σύζυγος του εκλιπόντος Έλση, η οποία συνοδεύει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά και τα στελέχη και τους φίλους του ΑΚΕΛ, τη σορό του Δημήτρη Χριστόφια στην...

25/06/2019 15:24

Ερντογάν:

Στην ένταση για τα ενεργειακά στην Κυπριακή ΑΟΖ αναφέρθηκε εκ νέου ο Ρετζέπ Ταγί Ερντογάν, αγνοώντας ουσιαστικά τα όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός για το Καστελόριζο!   Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολιάζοντας τη δήλωση...

25/06/2019 13:57

«Στρατηγική και Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ»

Ημερίδα με τίτλο «Στρατηγική και Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ», διοργανώνουν την ερχόμενη Παρασκευή η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Αστυνομία Κύπρου με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και τη συζήτηση λύσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της...

25/06/2019 13:49

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Κηδεύεται σήμερα στη Λευκωσία με τιμές εν ενεργεία Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην Πρόεδρος της Βουλής και τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, στις 17:00 στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και η ταφή θα γίνει στη συνέχεια στο...

25/06/2019 09:24

Tο πλοίο παρακολουθούσαν οι λουόμενοι από τα παράλια της Αττάλειας

Στα ανοιχτά της Αττάλειας βρισκόταν χθες το απόγευμα το δεύτερο τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ κατευθυνόμενο για τα ανοιχτά της Καρπασίας όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του γεώτρηση, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το πλοίο παρακολουθούσαν οι λουόμενοι από τα παράλια της Αττάλειας. Πρόκειται...

25/06/2019 09:22

Bρέθηκε χθες στις Βάσεις Ακρωτηρίου

Την επιχειρησιακή δράση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, από τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου προς τη Συρία και το Ιράκ, επιβεβαίωσε και επίσημα χθες η Βρετανίδα Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Penny Mordaunt. Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης της στο νησί, η κα. Mordaunt βρέθηκε χθες στις Βάσεις Ακρωτηρίου όπου ενημερώθηκε για την επιτυχή συμμετοχή...

25/06/2019 09:19

Back to Top