Υπ. Δικαιοσύνης
Οι πολίτες που γνωρίζουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών να τα καταγγέλλουν άμεσα

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης ενθαρρύνει όλους τους πολίτες που γνωρίζουν για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών να τα καταγγέλλουν άμεσα, σημειώνοντας ότι το έργο της Πολιτείας αλλά και το έργο της κοινωνίας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το μαρτύριο κάποιων παιδιών να αποκαλυφθεί και ο αριθμός των περιστατικών να εκμηδενιστεί.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το 2017, η ειδική ανακριτική ομάδα διερεύνησε 138 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και το 2018, 165 τέτοιες καταγγελίες.

Σε χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της Αστυνομίας Κύπρου με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι «η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια από τις σοβαρότερες μορφές βίας εναντίον των παιδιών, η οποία επιφέρει ανεπανόρθωτες και μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξή τους».

«Πολλά παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, ακόμη και οι γονείς τους, αποσιωπούν το γεγονός, φοβούμενοι τον κοινωνικό στιγματισμό. Στόχος μας πρέπει να είναι το σπάσιμο του φράγματος της σιωπής και η εμπέδωση της αντίληψης ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην προστασία της σωματικής και ψυχικής του υγείας», είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι «οι διεθνείς μάλιστα διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο αυτό, καθιστούν απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, καθώς και τη συνέργεια με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόσθεσε, «αναγνωρίζοντας την έκταση και το εύρος αυτού του προβλήματος και την ανάγκη καθορισμού δράσεων και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμησή του, εκπόνησε τη Σύμβαση για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση, που είναι κοινώς γνωστή ως Σύμβαση Λανζαρότε. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου του 2015».

Η Κύπρος, είπε, «δεν θα μπορούσε να παρακολουθεί άπρακτη την αυξητική πορεία του φαινομένου αυτού. Προχώρησε στη λήψη μιας σειράς μέτρων, με σκοπό την ολιστική αντιμετώπισή του. Η προσπάθεια αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης επικαλείται τη χώρα μας ως πρότυπο, επικροτώντας τα στοχευμένα μέτρα που έχουμε λάβει. Η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας το 2014 και η κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε, αποτέλεσαν τα θεμέλια για τις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης του προβλήματος».

Στη βάση της φιλοσοφίας και του σκοπού της εν λόγω Σύμβασης, συνέχισε, «το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε Ad Hoc Υπουργική Επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, αλλά και της διορισθείσης από την ad hoc Επιτροπή, στον ρόλο της Ειδικής Συμβούλου κας Αναστασίας Παπαδοπούλου, διαμόρφωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη Στρατηγική για την τριετία 2016-2019».

Ανέφερε ότι «η Εθνική Στρατηγική εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και στη συνέχεια από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις, όχι μόνο για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος, αλλά κυρίως για την πρόληψή του και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων».

«Για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών αυτής της μορφής, δεν είναι αρκετή μόνο η εξαγγελία μέτρων. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η υλοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει ειδικού νόμου, το Συμβούλιο «Φωνή», το οποίο έχει την ευθύνη της προώθησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής. Το όνομα του Συμβουλίου υποδηλώνει και τον σκοπό της σύστασής του: την απόδοση φωνής στα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να καταγγείλουν το οποιοδήποτε σε βάρος τους έγκλημα και να ζητήσουν κάθε τύπου βοήθεια και στήριξη προς άμβλυνση των συνεπειών του», είπε.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, πρόσθεσε, «εντάσσεται και η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», μιας πρωτοποριακής για τα κυπριακά και ευρωπαϊκά δεδομένα εξέλιξης, όπου τα παιδιά – θύματα και οι οικογένειές τους λαμβάνουν την αναγκαία ψυχολογική στήριξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και έχουν πρόσβαση σε όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, χωρίς να επαναθυματοποιούνται. Η διαχείριση και η λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού έχουν ανατεθεί στον διεθνή, ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο Οργανισμό "Hope for Children", με παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Επιπρόσθετα, είπε, «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων που φέρουν τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης σε παιδική ηλικία. Στόχος αυτού του Κέντρου είναι η παροχή στήριξης σε αυτά τα άτομα, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις παρενέργειες και τις συνέπειες της κακοποίησης που υπέστησαν όταν ήταν παιδιά και να μπορέσουν να ζήσουν ως ενήλικες με υγεία και ευημερία».

Είπε, επίσης, ότι «στην Αστυνομία συστάθηκε και λειτουργεί ειδική ανακριτική ομάδα, με σκοπό οι υποθέσεις αυτές να τυγχάνουν εξειδικευμένης, διακριτικής και πιο επαγγελματικής διαχείρισης. Το 2017, η ειδική ανακριτική ομάδα διερεύνησε 138 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και το 2018, 165 τέτοιες καταγγελίες. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που φθάνει στην Αστυνομία και η ανατροπή του κανόνα της αποσιώπησης, που συγκάλυπτε για χρόνια κακοποιήσεις παιδιών από τον φόβο για το στίγμα της αποκάλυψης. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί τεκμηριώνουν πλήρως την υποχρέωση της Πολιτείας να εγκύψει στο συγκεκριμένο θέμα με ευαισθησία και φροντίδα, ώστε να προστατεύσει παιδιά που κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν και να στηρίξει όσα έχουν υποστεί κακοποίηση».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «η Κυβέρνηση, δίδοντας ξεκάθαρα το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και αυστηρή τιμωρία των αδικοπραγούντων, προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την εναρμόνιση των ποινών που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για αδικήματα κατά των ηθών με αυτές που προβλέπονται στην ειδική νομοθεσία, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυστηρές και ανάλογες της σοβαρότητας των αδικημάτων αυτών».

«'Κλειδί' όμως στην προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί η πρόληψη. Καθοριστικός στον τομέα αυτό είναι ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί πλέον μέρος της διδακτέας ύλης στα σχολεία, και καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», σημείωσε.

Σημείωσε ότι «πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων έχει να διαδραματίσει και η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, με τη συστηματική εποπτεία και στήριξη των καταδικασθέντων, μετά από την αποφυλάκισή τους, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη εγκληματικής συμπεριφοράς και του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν».

«Η εμπειρία των τεσσάρων και πλέον ετών από τη λειτουργία της Αρχής ανέδειξε ορισμένα κενά και ελλείψεις στη νομοθεσία που δεν επιτρέπουν στην Αρχή να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο αποτελεσματικά. Αναγνωρίζοντας τα κενά αυτά, η Κυβέρνηση, αφού αξιολόγησε τα μέτρα που εφαρμόζουν αντίστοιχες Αρχές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη διεύρυνση των περιοριστικών μέτρων που μπορούν να επιβληθούν τόσο από το Δικαστήριο όσο και από την Αρχή Εποπτείας», πρόσθεσε.

Ως κοινωνία και ως Πολιτεία, είπε ο Υπουργός, «έχουμε πολυδιάστατη ευθύνη: τέτοια που δεν περιορίζεται μόνο στους ώμους των δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών, των δικηγόρων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει τη συνδρομή της κοινωνίας για πρόληψη και ενημέρωση ενηλίκων και ανηλίκων στα θέματα σεξουαλικής κακοποίησης».

«Και αυτό, γιατί δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, τις περισσότερες φορές η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένει στο σκοτάδι. Τα παιδιά φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό που τους συμβαίνει υπομένοντας τη φρίκη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και οι ενήλικες κρατούν το στόμα τους κλειστό γι' αυτά που γνωρίζουν», ανέφερε.

Για τούτο, κατέληξε, «θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους πολίτες που γνωρίζουν για τέτοια περιστατικά να τα καταγγέλλουν άμεσα. Το έργο της Πολιτείας αλλά και το έργο της κοινωνίας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το μαρτύριο κάποιων παιδιών να αποκαλυφθεί και ο αριθμός των περιστατικών να εκμηδενιστεί».

KYΠΕ

Send to Facebook

Ναρκωτικά και μπαράζ συλλήψεων

Μέλη της Αστυνομίας (ΥΚΑΝ, ΤΑΕ, Κλάδος Ανιχνευτικών Σκύλων), διεξήγαγαν σήμερα το πρωί, συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία ερευνήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων, υποστατικά και οχήματα στην επαρχία Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, εντοπίστηκαν ένας 30χρονος...

22/09/2019 08:33

Για την κατάσβεσή της επιστρατεύθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα

Δύο δεκάρια ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση κατέκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα, στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και την αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στην 13:20 στην περιοχή του αεροδρομίου κατακαίγοντας δύο δεκάρια ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Η φωτιά κατασβέστηκε...

21/09/2019 17:57

Υπ. Εσωτερικών:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο Επισκοπειό, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.), στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Ο Υπουργός Εσωτερικών, στο χαιρετισμό του είπε ότι το ΚΕΝΘΕΑ, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του...

21/09/2019 15:45

Γενικός Εισαγγελέας

Εκκρεμούσης της εκδίκασης των εφέσεων των πρωτόδικων αποφάσεων αναφορικά με τις αποκοπές των μισθών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα, δεν επιτρέπεται να γίνονται δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες δυνατόν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την έκβαση των υποθέσεων ή ασκούν πίεση επί του Δικαστηρίου, δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγελέας...

21/09/2019 13:15

ΠτΔ

Για το Λονδίνο αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα έχει συναντήσεις, πριν μεταβεί για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, την οποία θα προσφωνήσει την Πέμπτη, ενώ στο περιθώριο θα έχει επαφές με τον ΓΓ του ΟΗΕ, αρχηγούς και αξιωματούχους κρατών ή κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην συνέλευση. Σύμφωνα...

21/09/2019 12:48

Πρόεδρος της Βουλής

Οφείλουμε ως Πολιτεία, να στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές μας με αγάπη και θαυμασμό, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης. «Θέλω να γνωρίζουν ότι ηθικώς και ψυχολογικώς είμαστε δίπλα τους, όπως πιστεύω είναι και όλος ο κυπριακός λαός» είπε χαρακτηριστικά.

21/09/2019 12:43

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί και αναπτύσσει την ενεργειακή πολιτική της στη βάση του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το θαλασσοτεμάχιο 7 αποτελεί μέρος της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού...

20/09/2019 13:45

Kαθοδόν προς Ν.Υ.

Αναχωρεί αύριο για το Λονδίνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και από εκεί θα μεταβεί στην Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Συνέλευσης.   Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο Λονδίνο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου...

20/09/2019 13:26

Μαθητής φέρεται ανέσυρε μαχαίρι σε σχολείο στη Λεμεσό.

Μαθητής φέρεται ανέσυρε μαχαίρι σε σχολείο στη Λεμεσό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή του ΟΜΕGA «Ενημέρωση Τώρα» ο πρόεδρος της σχολικής εφορείας Πολεμιδιών Ανδρέας Θεοδώρου, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι γύρω στις 13.30. Ο 15χρονος έχει αποβληθεί για περίοδο 4 ημερών και κινδυνεύει με αποβολή διά παντός. Ο...

20/09/2019 12:49

Καταγγελία από τον πατέρα στην Αστυνομία

H καταγγελία έγινε χθες στην Αστυνομία όταν ο πατέρας κατήγγειλε ότι η σύζυγός του απουσιάζει από την κατοικία τους μαζί με τον 10 μηνών γιο τους και το τηλέφωνο της είναι κλειστό. Αμέσως μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην κατοικία του ζεύγους όπου διαπιστώθηκε πως η μητέρα πήρε μερικά ρούχα και τσάντες του μωρού και ακολούθως...

19/09/2019 10:50

Βλέπουν Αναστασιάδη

Διάφορα θέματα που αφορούν την παιδεία θα συζητήσουν σήμερα το πρωί οι Πρόεδροι των οργανωμένων γονέων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κυριάκος Νικηφόρου και Σωτήρης Χριστοφή, αντίστοιχα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, στις 11:15, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με πληροφορίες...

19/09/2019 10:48

Εγκλωβίστηκε στο όχημά

Νέο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Λάρνακα – Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 35χρονος οδηγος - Υπέστη κάταγμα κρανίου Το νέο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα την στην Γρίβα Διγενή στην Λάρνακα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 35χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα...

19/09/2019 10:46

Back to Top