Στόχος της Κυβέρνησης είναι ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών στην έρευνα
Το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023 παρουσίασε η Κυβέρνηση

Το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023, που ετοίμασε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο Προεδρικό, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση αποφάσεων και μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία νέων παραγωγικών τομέων ανάπτυξης, με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη και η αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στη δαπάνη. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία σχετικού Υφυπουργείου και προανήγγειλε την ανακοίνωση εντός των ημερών τριών νέων προγραμμάτων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση θα συγχρηματοδοτήσει με €60 εκ. τη δημιουργία τεσσάρων νέων κέντρων αριστείας.

O Πρόεδρος έκανε λόγο για μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε και προωθεί η Κυβέρνηση, αναφερόμενος στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ανάπτυξης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Σημείωσε πως έχοντας υιοθετήσει την πρόταση «Innovate Cyprus» που ετοίμασε η Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, προχωρεί στη βάση μίας σειράς μεταρρυθμίσεων, στην απρόσκοπτη υλοποίηση του στόχου να δημιουργήσει νέους παραγωγικούς τομείς ανάπτυξης, με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ο Πρόεδρος, προς την κατεύθυνση αυτή:

Με σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε νέο Σύστημα Διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομίας, με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Διορίστηκε ως Επικεφαλής Επιστήμονα ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος ανέλαβε το συντονισμό και την καθοδήγηση ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας.

Επανακαθορίστηκε η λειτουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, με ενίσχυση του ρόλου και των δραστηριοτήτων του, πέραν από το τομέα της έρευνας, και σε αυτόν της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και επανεξετάστηκε η σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τρόπο που να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στο νέο του ρόλο ως ο εκτελεστικός βραχίονας του νέου Συστήματος.

Ο Πρόεδρος προανήγγειλε τη δημιουργία Υφυπουργείου μέσω του οποίου θα καταστεί εφικτή η ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης, στο οποίο θα ενσωματωθούν με οριζόντιο και ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως ανέφερε.

Αναφέρθηκε ακόμα στη λήψη και νέων σημαντικών αποφάσεων βάσει των οποίων:

Αναθεωρήθηκε και ανανεώθηκε ο θεσμός του «startup visa», προκειμένου η Κύπρος να προσελκύσει νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις, προωθείται η στήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων που στοχεύουν την ανάπτυξη και χρηματοδότηση νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ειδικότερα μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων που παράγονται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και δεσμεύτηκαν επιπρόσθετα κονδύλια για χρηματοδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αυξάνοντας το αρχικό κονδύλι τάξης 9 εκατομμυρίων στα 18 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε τρία νέα Προγράμματα που θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία νέα Προγράμματα αφορούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στήριξη δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, startups, με 100.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση, στήριξη υφιστάμενων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για κάθε έργο και στήριξη σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισαγάγουν νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ για κάθε έργο.

Πρόσθεσε ότι αναθεωρήθηκε η νομοθεσία των κρατικών Πανεπιστημίων, ούτως ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών, τα γνωστά spin offs, κατά τρόπο που να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα έρευνας και ότι σχεδιάζεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου (equity fund) για χρηματοδότηση καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. Είπε ακόμα ότι μετά από την τεράστια επιτυχία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων στο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teaming και την εξασφάλιση 60 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων ερευνητικών κέντρων αριστείας, η Κυβέρνηση προχώρησε στη στήριξή τους με δέσμευση ακόμα 60 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία ως συγχρηματοδότηση.

Το ποσό αυτό, των 60 εκ., είναι επιπρόσθετο της χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα δύο υφιστάμενα Κέντρα Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE που λαμβάνουν τη στήριξη της Κυβέρνησης από το 2017, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως μέσω της αναθεώρησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ο όποιος ξένος επενδυτής που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη χώρα μας θα πρέπει να προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν σημαντικά οι  αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύματος και η δυνατότητά του να υλοποιήσει μέρος της Εθνικής Στρατηγικής μέσα από νέο σχέδιο δράσης, νέα μέτρα και νέα προγράμματα χρηματοδότησης», είπε.

«Εκείνο για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι τα πιο πάνω βήματα αποτελούν μόνο την αρχή της προσπάθειας μας για την αξιοποίηση του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως έπεται μία σειρά άλλων εξαγγελιών και μέτρων, τα οποία θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς έτσι ώστε, όχι μόνο να επιτευχθεί ο επιθυμητός και αισιόδοξος στόχος του υπερδιπλασιασμού των δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και να αυξηθεί η ιδιωτική συμμετοχή στη δαπάνη.

«Απώτερος στόχος μας παραμένει όπως οι δαπάνες διοχετευτούν με τρόπο βιώσιμο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της επένδυσης, πετυχαίνοντας διεύρυνση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023 αποτελείται από εννέα πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη διακυβέρνηση, δηλαδή, την υιοθέτηση ενός ενιαίου, συνεκτικού και οργανωμένου συστήματος διακυβέρνησης για υποστήριξη και διευκόλυνση υλοποίησης της στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο δεύτερος αφορά την Εθνική Στρατηγική έρευνας και καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα την υιοθέτηση και υλοποίηση μιας στρατηγικής για την τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου βασιζόμενη στην έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ερευνητική αριστεία, δηλαδή την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας, στα πρότυπα κορυφαίων ιδρυμάτων παγκοσμίως, ενώ οι υπόλοιποι πυλώνες αφορούν τη μεταφορά γνώσης και την εμπορική αξιοποίηση, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την καλλιέργεια κουλτούρας, τη διεθνή διάσταση, την επικοινωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όραμα του Συμβουλίου, είπε ο δρ Πατσαλής, είναι «να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογικής ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».

Send to Facebook

Υπηρεσίες καταστολής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τμήμα Δασών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της έντονης  ανθρώπινης  δραστηριότητας που υπάρχει στο ύπαιθρο αλλά και στις δασικές περιοχές, λόγω των θερινών διακοπών αλλά και της  αυριανής  κυνηγετικής εξόρμησης,  προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεχτικό και να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε...

17/08/2019 14:39

Η τοποθέτηση του

Ο Μητροπολίτης Μόρφου δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε σχολιασμό για τα όσα του καταλογίζονται σεβόμενος την αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου και την οποία υπογράφει ο Μητροπολίτης Νεόφυτος. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επί λέξει ότι "Ὅσον ἀφορᾶ μιὰ ἄλλη πυρκαγιά,...

17/08/2019 10:33

Ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής

Πλήρως κατασβεσθείσα θεωρείται η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως στις επτά το πρωί. Η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύκτας και με το πρώτο φως της ημέρας έγινε η τελική κατάσβεση. Στην περιοχή μετέβησαν επίσης...

17/08/2019 10:31

Σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Λευκωσίας νεαρός

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Βρετανός ο οποίος έπεσε από ύψος τριών μέτρων στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 21.40 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία ότι νεαρό πρόσωπο, ενώ βρισκόταν στην οροφή εστιατορίου στην Αγία Νάπα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος...

17/08/2019 10:30

Ψηφίσματα διαμαρτυρίας για την τουρκική εισβολή

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή, επέδωσαν την Παρασκευή στις πρεσβείες των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Δήμος Μόρφου και τα οργανωμένα σύνολα της κατεχόμενης πόλης. Με αφορμή την επέτειο της 45ης κατάληψης της Μόρφου, στις 16 Αυγούστου του 1974, ο Δήμος Μόρφου...

16/08/2019 11:52

Αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις

Στον Γενικό Ελεγκτή έχουν υποβληθεί στοιχεία που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ), ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΚΕΔΙΠΕΣ, σε συνέχεια χθεσινών ειδήσεων, σημειώνοντας πως δεν υφίσταται καμία πρόθεση για συγκάλυψη οποιουδήποτε θέματος. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει πως «τα στοιχεία που αφορούν τους...

16/08/2019 11:49

Συνεχίζεται η διερεύνηση

Συνεχίζεται από τις ελληνικές Αρχές η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά στην κεντρική Εύβοια. Το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος συλλέγει στοιχεία και καταθέσεις, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εμπρησμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε τρία σημεία, με...

16/08/2019 11:47

Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ

Η Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου των Κρατών Μελών της ΕΕ, προτείνει στους 28 να ενισχυθεί η ικανότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε "ολοένα και πιο πολύπλοκες απειλές και κινδύνους, όπως χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές, ακραία καιρικά φαινόμενα, υβριδικές απειλές...

15/08/2019 14:06

ΑΔΕ Πάφου

Συντονισμένη επιχείρηση διενεργήθηκε  χτες το βράδυ στην Επαρχία Πάφου από μέλη της ΑΔΕ Πάφου ενόψει των γιορτών του  15 Αυγούστου για πάταξη του φαινομένου, των διαρρήξεων, των κλοπών και της εγκληματικότητας.  Κατά την επιχείρηση ελέγχθηκαν 85 οχήματα στα οποία επέβαιναν 108 πρόσωπα.Σύμφωνα με την Αστυνομία,...

15/08/2019 14:00

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Καρβουνά”.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 23:30 χθες βράδυ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών στην  περιοχή «Καρβουνά». Από την πυρκαγιά απειλήθηκε να καεί το Δάσος Τροόδους. Η...

15/08/2019 12:02

Στην παραλιακή Λεμεσό

Τραγικό τέλος στην άσφαλτο για 96χρονο Ελληνοκύπριο, ανήμερα του Δεκαπενταυγούστου στη Λεμεσό. Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη στις 5 και 20 το πρωί όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα ταξί που οδηγείτο από 35χρονο -επίσης Ελληνοκύπριο- και κινείτο στην παραλιακή οδό της Λεμεσού στο ύψος του ξενοδοχείου Continental, παρέσυρε...

15/08/2019 08:33

Στο κέντρο της πόλης

Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα, αυτοκίνητο που ανήκει σε 23χρονο αλλοδαπό, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του στο κέντρο της πόλης. Η φωτιά τέθηκε στις 3.20 τα ξημερώματα και κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν επί τόπου. Από τη...

15/08/2019 08:29

Back to Top