Στόχος της Κυβέρνησης είναι ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών στην έρευνα
Το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023 παρουσίασε η Κυβέρνηση

Το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023, που ετοίμασε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο Προεδρικό, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση αποφάσεων και μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία νέων παραγωγικών τομέων ανάπτυξης, με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη και η αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στη δαπάνη. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία σχετικού Υφυπουργείου και προανήγγειλε την ανακοίνωση εντός των ημερών τριών νέων προγραμμάτων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση θα συγχρηματοδοτήσει με €60 εκ. τη δημιουργία τεσσάρων νέων κέντρων αριστείας.

O Πρόεδρος έκανε λόγο για μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε και προωθεί η Κυβέρνηση, αναφερόμενος στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ανάπτυξης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Σημείωσε πως έχοντας υιοθετήσει την πρόταση «Innovate Cyprus» που ετοίμασε η Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, προχωρεί στη βάση μίας σειράς μεταρρυθμίσεων, στην απρόσκοπτη υλοποίηση του στόχου να δημιουργήσει νέους παραγωγικούς τομείς ανάπτυξης, με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ο Πρόεδρος, προς την κατεύθυνση αυτή:

Με σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε νέο Σύστημα Διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομίας, με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Διορίστηκε ως Επικεφαλής Επιστήμονα ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος ανέλαβε το συντονισμό και την καθοδήγηση ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας.

Επανακαθορίστηκε η λειτουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, με ενίσχυση του ρόλου και των δραστηριοτήτων του, πέραν από το τομέα της έρευνας, και σε αυτόν της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και επανεξετάστηκε η σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τρόπο που να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στο νέο του ρόλο ως ο εκτελεστικός βραχίονας του νέου Συστήματος.

Ο Πρόεδρος προανήγγειλε τη δημιουργία Υφυπουργείου μέσω του οποίου θα καταστεί εφικτή η ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης, στο οποίο θα ενσωματωθούν με οριζόντιο και ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως ανέφερε.

Αναφέρθηκε ακόμα στη λήψη και νέων σημαντικών αποφάσεων βάσει των οποίων:

Αναθεωρήθηκε και ανανεώθηκε ο θεσμός του «startup visa», προκειμένου η Κύπρος να προσελκύσει νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις, προωθείται η στήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων που στοχεύουν την ανάπτυξη και χρηματοδότηση νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ειδικότερα μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων που παράγονται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και δεσμεύτηκαν επιπρόσθετα κονδύλια για χρηματοδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αυξάνοντας το αρχικό κονδύλι τάξης 9 εκατομμυρίων στα 18 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε τρία νέα Προγράμματα που θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία νέα Προγράμματα αφορούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στήριξη δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, startups, με 100.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση, στήριξη υφιστάμενων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για κάθε έργο και στήριξη σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισαγάγουν νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ για κάθε έργο.

Πρόσθεσε ότι αναθεωρήθηκε η νομοθεσία των κρατικών Πανεπιστημίων, ούτως ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών, τα γνωστά spin offs, κατά τρόπο που να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα έρευνας και ότι σχεδιάζεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου (equity fund) για χρηματοδότηση καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. Είπε ακόμα ότι μετά από την τεράστια επιτυχία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων στο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teaming και την εξασφάλιση 60 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων ερευνητικών κέντρων αριστείας, η Κυβέρνηση προχώρησε στη στήριξή τους με δέσμευση ακόμα 60 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία ως συγχρηματοδότηση.

Το ποσό αυτό, των 60 εκ., είναι επιπρόσθετο της χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα δύο υφιστάμενα Κέντρα Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE που λαμβάνουν τη στήριξη της Κυβέρνησης από το 2017, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως μέσω της αναθεώρησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ο όποιος ξένος επενδυτής που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη χώρα μας θα πρέπει να προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν σημαντικά οι  αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύματος και η δυνατότητά του να υλοποιήσει μέρος της Εθνικής Στρατηγικής μέσα από νέο σχέδιο δράσης, νέα μέτρα και νέα προγράμματα χρηματοδότησης», είπε.

«Εκείνο για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι τα πιο πάνω βήματα αποτελούν μόνο την αρχή της προσπάθειας μας για την αξιοποίηση του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως έπεται μία σειρά άλλων εξαγγελιών και μέτρων, τα οποία θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς έτσι ώστε, όχι μόνο να επιτευχθεί ο επιθυμητός και αισιόδοξος στόχος του υπερδιπλασιασμού των δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και να αυξηθεί η ιδιωτική συμμετοχή στη δαπάνη.

«Απώτερος στόχος μας παραμένει όπως οι δαπάνες διοχετευτούν με τρόπο βιώσιμο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της επένδυσης, πετυχαίνοντας διεύρυνση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023 αποτελείται από εννέα πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη διακυβέρνηση, δηλαδή, την υιοθέτηση ενός ενιαίου, συνεκτικού και οργανωμένου συστήματος διακυβέρνησης για υποστήριξη και διευκόλυνση υλοποίησης της στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο δεύτερος αφορά την Εθνική Στρατηγική έρευνας και καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα την υιοθέτηση και υλοποίηση μιας στρατηγικής για την τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου βασιζόμενη στην έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ερευνητική αριστεία, δηλαδή την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας, στα πρότυπα κορυφαίων ιδρυμάτων παγκοσμίως, ενώ οι υπόλοιποι πυλώνες αφορούν τη μεταφορά γνώσης και την εμπορική αξιοποίηση, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την καλλιέργεια κουλτούρας, τη διεθνή διάσταση, την επικοινωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όραμα του Συμβουλίου, είπε ο δρ Πατσαλής, είναι «να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογικής ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».

Send to Facebook

Άσκησε στη Λεμεσό το εκλογικό του δικαίωμα

Είναι υποχρέωσή μας να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σημειώνοντας πως "θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για ποια Ευρώπη θέλουμε" Συνοδευόμενος από τη σύζυγο, τη μεγαλύτερη θυγατέρα του και τα εγγονάκια του, ο Πρόεδρος...

26/05/2019 12:10

Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μοτοσικλετιστής ηλικίας 28 χρόνων, από τα Λιβάδια, έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αραδίππου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:50 χθες, 58χρονος από την Αραδίππου, έχοντας ως συνοδηγό τη σύζυγο του, οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου στην Αραδίππου με...

26/05/2019 12:01

Λάρνακα

Τρία άτομα ηλικίας από 23 μέχρι 32 χρόνων συνελήφθησαν χθες βράδυ από την Αστυνομία ως ύποπτα για υπόθεση κατοχής 1 κιλού και 558 γραμμαρίων κοκαΐνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένη περιοχή παρά τον κυκλικό κόμβο του Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες...

26/05/2019 11:59

Aυξημένο σε σχέση με Ευρωεκλογές 2014

Στο 7,3% το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες μέχρι τις 10.00, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014 με τη ψηφοφορία να διεξάγεται ομαλά και με απόλυτη ηρεμία και χωρίς πρόβλημα. Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κύπρος Κυπριανού το ποσοστό προσέλευσης των...

26/05/2019 11:10

Aπό νωρίς το πρωί

Επί ποδός βρίσκεται η Αστυνομία με την εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου που κατάρτισε για τις σημερινές εκλογές. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέα Αγγελίδη, η εφαρμογή του σχεδίου άρχισε από νωρίς το πρωί. «Έχει γίνει αστυνόμευση των εκλογικών κέντρων, έχουν αρχίσει οι περιπολίες σε σχέση με το σχέδιο, δεν...

26/05/2019 09:03

Τμήμα Δασών

 Οι πυρκαγιές στο Ισραήλ είναι υπό πλήρη έλεγχο, είπε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ενώ επεσήμανε ότι η κυπριακή αποστολή, που ήταν η πρώτη που έφθασε στη γειτονική χώρα και επιχείρησε, είχε σημαντική συνεισφορά, καθώς τα...

25/05/2019 13:16

Ενώ έπαιζε στο σπίτι της γιαγιάς του στη Λεμεσό

την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα αγοράκι ενός έτους μετά από δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι. Το συμβάν σημειώθηκε στο σπίτι της γιαγιάς του μικρού αγοριού στη Λεμεσό χθες το απόγευμα. Το παιδί έπαιζε στη βεράντα της οικίας και σε κάποια στιγμή δέχθηκε επίθεση από φίδι. Αρχικά...

25/05/2019 11:45

Ιδιοκτησία 32χρονου

Υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο κομμωτηρίου. Γύρω στις 3.45π.μ. σήμερα σημειώθηκε έκρηξη σε κομμωτήριο, ιδιοκτησία 32χρονου κατοίκου Λευκωσίας, η οποία προκάλεσε ζημιές στην είσοδο και τη γυάλινη προθήκη...

25/05/2019 11:44

Εκατοντάδες παράπονα για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Όλα είναι έτοιμα για τις εκλογές, δηλώνει στο ΚΥΠΕ η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το γραφείο της την ημέρα της ψηφοφορίας θα διενεργεί ελέγχους σε εκλογικά κέντρα και θα είναι στη διάθεση του κοινού για να επιλαμβάνεται τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας. Σε...

25/05/2019 11:38

Κάνει λόγο για περισσότερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας με την Τουρκία

Δεν θα επιτρέψουν τετελεσμένα ούτε στο θέμα των φυσικών πόρων, ούτε στην στρατιωτική ισορροπία και ισορροπία ασφάλειας στην περιοχή, δήλωσε ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και «υπουργός εξωτερικών», Κουντρέτ Οζερσάι, λέγοντας ότι παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις της ε/κ πλευράς με την παραχώρηση βάσεων στη Γαλλία, την προσγείωση...

24/05/2019 17:18

Σε σχέση με το Brexit

Ποια είναι τα σενάρια για το Brexit μετά την παραίτηση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι; Νέα αναβολή του διαζυγίου Το όνομα του διαδόχου της Τερέζα Μέι δεν θα γίνει γνωστό προτού περάσουν αρκετές εβδομάδες. Αυτός ή αυτή θα χρειαστεί προφανώς να επαναδιαπραγματευθεί με την ΕΕ τους όρους της αποχώρησης της Βρετανίας...

24/05/2019 17:16

Εποικοδομητική η συνάντηση με Αναστασιάδη

Εποικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, σημειώνοντας πως συζήτησαν ένα αριθμό θεμάτων ενόψει της συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο για το θέμα της ανανέωσης της θητείας της ειρηνευτικής...

24/05/2019 12:58

Back to Top