Δεν παρεδέχτηκαν
Συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης πινακίδων στην Πάφο

Με εξέταση και αντεξέταση μαρτύρων – Όλοι οι κατηγορούμενοι απήντησαν μη παραδοχή για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν – Το Δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 16.1.2019 στις 09:00 το πρωί με την προσκόμιση νέων μαρτύρων κατηγορίας

Με την αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας Σοφοκλή Σοφοκλέους συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου η εκδίκαση της υπόθεσης των πινακίδων του Δήμου Πάφου μετά τη χθεσινή απόρριψη του αιτήματος της κατηγορούσας αρχής για καταχώρηση του φακέλου προσφορών ως τεκμήριο και κάνοντας αποδεκτό το αίτημα της για να καταχωρηθεί ως τεκμήριο για αναγνώριση στην υπόθεση πινακίδων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της εταιρείας ΕΤΝΑ και του Διευθυντή της Χρίστου Ιωάννου, δικηγόρος Σάββας Μάτσας, ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσο ο ίδιος όταν εργάστηκε στο Δήμο Πάφου προχωρούσε στην ετοιμασία εγγράφων που δεν ήταν υπογεγραμμένα, με τον μάρτυρα να απαντά πως μπορεί αυτό να συνέβαινε.

Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι μετά που ο μάρτυρας κατηγορίας έφυγε από τη Δημοτική υπηρεσία κάποιοι άλλοι είχαν τη δυνατότητα να τυπώσουν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο ίδιος κάποια έγγραφα, αλλάζοντας το περιεχόμενο τους. Επεσήμανε επίσης, πως σε έγγραφο που αφορά την υπόθεση υπάρχει έγγραφο υπογεγραμμένο στο οποίο κάποιοι άλλοι έκαναν επίσης παρεμβάσεις.

Ο κ. Σοφοκλέους είπε, ωστόσο, πως όταν αυτός εργάζονταν στον Δήμο Πάφου, κανένας δεν είχε το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, ωστόσο συμπλήρωσε, πως όταν αυτός έφυγε από τον Δ. Πάφου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι γίνεται.

Σε σχετική ερώτηση, που υπέβαλε ο κ. Μάτσας για το πώς οι συνήγοροι υπεράσπισης θα μπορούν να ελέγξουν αν τηρήθηκαν οι προσφορές, ο κ. Σοφοκλέους είπε πως οι προσφορές καταχωρούνταν σε σχετικό κατάλογο και πως μόνο μετά το 2008 είχαν υποχρέωση και αναρτούσαντις προσφορές στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξήγησε επίσης, πως τα πρακτικά των προσφορών υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο της Δημοκρατίας. Είπε ακόμη πως ο ίδιος δεν μπορούσε να αποστείλει επιστολές κατακύρωσης των προσφορών χωρίς να έχει πρακτικά και επανέλαβε πως τα πρακτικά υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο.

Από την πλευρά του ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι βάσει της πρόνοιας της συμφωνίας με τον επιτυχόντα προσφοροδότη φαίνεται ότι η προμήθεια των υλικών για την κατασκευή των πινακίδων γίνονταν από τον Δήμο Πάφου στο σχετικό προσφοροδότη. Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι ο καθένας μπορούσε να επεμβαίνει στα έγγραφα άλλων και να μην το γνωρίζει ο αρμόδιος, με τον μάρτυρα να απαντά πως το διάστημα που ήταν αυτός υπεύθυνος κανένας δεν είχε πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του συνήγορου υπεράσπισης της εταιρείας ΑΛΜΑ και του Διευθυντή της Σωτήρη Αντωνιάδη, δικηγόρο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε πως δεν δέχεται ότι ο ίδιος όταν εργάζονταν στον Δήμο δεν έβαζε τα κατάλληλα έγγραφα στον φάκελο των προσφορών. Εξήγησε ακόμη πως δεν μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάκελο προσφοράς χωρίς τη δική του έγκριση.

Η υπόθεση των πινακίδων του Δήμου Πάφου συνεχίστηκε με την προσκόμιση νέων μαρτύρων κατηγορίας από πλευράς της κατηγορούσας αρχής, που εκπροσωπεί ο Δικηγόρος Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου.

Μάρτυρας κατηγορίας κλήθηκε ο Λοχίας Γιαννάκης Κυριάκου. Ο κ. Κυριάκου αναγνώρισε το περιεχόμενο της κατάθεσης του και αυτή κατατέθηκε στο Δικαστήριο. Επίσης, στο Δικαστήριο κατατέθηκαν και οι ανακριτικές καταθέσεις, που είχε λάβει ο μάρτυρας κατηγορίας από τον κ. Σωτήρη Αντωνιάδη, Διευθυντή της εταιρείας ΑΛΜΑ στις 27.10.2015, αλλά και άλλες ανακριτικές καταθέσεις.

Ο κ. Κυριάκου είπε πως η ανακριτική ομάδα ζήτησε όλους τους φακέλους των προσφορών που είχε ο Δ. Πάφου.

Ακολούθησε η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως σήμερα υπηρετεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας και δεν βρίσκεται στο ΤΑΕ Πάφου. Απαντώντας στο δικηγόρο Σάββα Μάτσα ο κ. Κυριάκου είπε πως για σκοπούς διερεύνησης πόσες πινακίδες κατασκευάστηκαν και από ποια εταιρεία, γίνονταν επιτόπιος έλεγχος με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάφου.Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι την περίοδο εργασιών του ΣΑΠΑ, για λόγους δικαιοσύνης θα έπρεπε η ανακριτική ομάδα να διερωτάτο τι γίνονταν οι πινακίδες που καταστρέφονταν και ποιες είχαν αντικατασταθεί.

Υπέβαλε τη θέση ότι εκείνη την περίοδο της διεξαγωγής των εργασιών του ΣΑΠΑ καταστρέφονταν ημερησίως 20 πινακίδες, με τον μάρτυρα να απαντά πως δεν είχε τέτοια πληροφόρηση.

Η μαρτυρία συνέχισε ο κ. Κυριάκου, που είχε η Αστυνομία ενώπιον της διερευνήθηκε στην ολότητα της.

Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι από το 2009 μέχρι το 2015 οι ταμπέλες που φωτογραφήθηκαν από την ανακριτική ομάδα ήταν πινακίδες που τοποθετήθηκαν πολύ αργότερα. Ωστόσο, ο μάρτυρας απήντησε αρνητικά.

Εξάλλου, στην αντεξέταση του κ. Αλεξάνδρου ο μάρτυρας απήντησε ότι για τα επίμαχα χρόνια 2006 με 2015 υπήρχε μαρτυρία από τη δημοτική υπηρεσία ότι αυτή την περίοδο καταστράφηκε μόνο μια πινακίδα. Ο κ. Αλεξάνδρου υπέβαλε επίσης τη θέση πως αυτή πρόκειται για μια αυθαίρετη μαρτυρία .

Οι κατηγορούμενοι διευθυντές των εταιρειών κατασκευής πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου, αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και το αδίκημα της συγκάλυψης.

Βάσει του κατηγορητηρίου μεταξύ άγνωστης ημερομηνίας και Οκτωβρίου 2007 στην Πάφο οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν μεταξύ τους όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν το κοινό, δηλαδή οικειοποιηθούν διάφορα υλικά κατασκευής πινακίδων και σηματοδότησης συνολικής αξίας 44 χιλ.ευρώ εις βάρος της περιουσίας του Δ. Πάφου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απήντησαν μη παραδοχή για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν.

Το Δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 16.1.2019 στις 09:00 το πρωί με την προσκόμιση νέων μαρτύρων κατηγορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Send to Facebook

«Η Ελλάδα στο όνομα της Ένωσης προκάλεσε πόλεμο στην Κύπρο… δολοφόνησε τους Τ/Κ»

Είναι προϋπόθεση να στηρίξουμε την «μπλε πατρίδα» (σσ: όρος που χρησιμοποιεί για την θάλασσα γύρω από την Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν) δήλωσε ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι Τουρκία και ψευδοκράτος είναι αποφασισμένοι γι' αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση «θα κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που κλέβει τα δικαιώματά μας,...

18/06/2019 16:34

Στήριξη ΟΑΣΕ στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού

Για τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), George Tsereteli. Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της...

18/06/2019 15:16

Αποχαιρετά το Γραφείο Τύπου

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου μετατίθεται ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης, μετάθεση την οποία και ο ίδιος επιβεβαιώνει στο ΚΥΠΕ. Ο κ. Αγγελίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Επιχειρήσεων, στη θέση του κ. Κλείτου Ερωτοκρίτου, που μετατίθεται στην Υπηρεσία...

18/06/2019 15:11

Την Πέμπτη ξεκινά και το Γιαβούζ είπε ο Τούρκος Υπουργός

Στα 3,000 μέτρα βρίσκεται η γεώτρηση του Πορθητή (Φατίχ), δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, προσθέτοντας ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει ολοκληρώσει την εργασία του στο Finiki 1. Ανακοίνωσε επίσης ότι το δεύτερο γεωτρύπανο της Τουρκίας Γιαβούζ, ξεκινά την Πέμπτη για το σημείο γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο...

18/06/2019 12:42

Θα προειδοποιήσει η ΕΕ την Τουρκία

Πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη. Στη Σύνοδο αναμένεται να κριθεί η τοποθέτηση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τουρκικών παραβιάσεων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Σήμερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων οι Υπουργοί...

18/06/2019 08:57

10 μέρες μετά το τροχαίο

Απεβίωσε χθες το πρωί ο Στέφανος Πηλιώτης, 17 χρόνων από το Παραλίμνι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έπειτα από τροχαία σύγκρουση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18.10 της 7ης Ιουνίου, όχημα που οδηγούσε 64χρονος από το Παραλίμνι και βρισκόταν σε κόλπο στάθμευσης...

18/06/2019 08:53

Τουλάχιστον 12 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 134 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός σεισμός 6 βαθμών έπληξε την επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικοί αξιωματούχοι και μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. Πάνω από 4.000 άνθρωποι θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν...

18/06/2019 08:51

Aπαντήσεις μέσω ΕΕ στην τουρκική προκλητικότητα

Σε ανοικτή γραμμή βρίσκονται Λευκωσία και Αθήνα σε μια προσπάθεια συντονισμού κινήσεων για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Ο Έλληνας Πρωθυποργός Αλέξης Τσίπρας, σε χθεσινοβραδυνές του δηλώσεις μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να γίνει η κατάλληλη...

17/06/2019 09:45

Αναλυτικά οι προβλέψεις

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός σε αρκετέςπεριοχές θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά, από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θααναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίωςστα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού, ενώ παροδικά νωρίς το...

17/06/2019 09:44

«Όποιος παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδα-Κύπρου θα έχει συνέπειες»

Τη θέση ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτελεί ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας, εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της έκτακτης συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ενώ παράλληλα εξήγγειλε τον στενό συντονισμό Ελλάδας και Κυπριακής...

16/06/2019 22:17

Τροχαία Λεμεσού

Έκκληση προς τους μοτοσικλετιστές όπως λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους καθώς ανήκουν στην ευάλωτη ομάδα κινδύνου των χρηστών του οδικού δικτύου απευθύνει η τροχαία Λεμεσού. Με αφορμή τα τρία τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Λεμεσό όπου ενεπλάκησαν μοτοσικλετιστές, ο υπεύθυνος της τροχαίας,...

16/06/2019 13:04

Περπατούσε μεθυμένη και παρασύρθηκε

Γυναίκα τραυματίστηκε χθες βράδυ, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στην προσπάθειά της να διασταυρώσει τη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 21.40 χθες βράδυ 22χρονη...

16/06/2019 13:00

Back to Top