Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας
Δικαστήριο: «Ναι» στην κατάθεση τεκμηρίων στην υπόθεση Focus, νέα ένσταση από υπεράσπιση

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα την ένσταση που ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα και της Marfin Investment Group(MIG) στην κατάθεση συγκεκριμένων τεκμηρίων στην υπόθεση της Focus, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο σκληρός δίσκος που αφορά στον κ. Ζολώτα.

Με την ένσταση, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβητούσε τη νομιμότητα της παραλαβής των εν λόγω τεκμηρίων που παρελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές και καλούσε το δικαστήριο όπως μην επιτρέψει την κατάθεση τους. Από την πλευρά της, η Κατηγορούσα Αρχή υποστήριζε ότι τα τεκμήρια παραλήφθηκαν νομότυπα στα πλαίσια των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς τις ελληνικές αρχές και συνεπώς μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο.

Η διαφωνία των δύο πλευρών οδήγησε το Δικαστήριο να διατάξει τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης για εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος που προέκυψε, επί του οποίου ανακοίνωσε σήμερα την ομόφωνη απόφαση του σε ανοικτή ακροαματική διαδικασία, την οποία κάλυψε το ΚΥΠΕ.

Το Τριμελές Κακουργιοδικείο αποφάσισε ότι η Κατηγορούσα Αρχή έχει αποδείξει πέραν από κάθε λογική αμφιβολία ότι η παραλαβή όλων των υπό ένσταση τεκμηρίων έγινε νομότυπα, στη βάση των αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1) της σχετικής νομοθεσίας[Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν.2(ΙΙΙ)/20].

«Ακόμη, όμως και στην περίπτωση που η κατάληξή μας ήταν διαφορετική, θεωρούμε πως οι περιστάσεις της υπόθεσης θα δικαιολογούσαν την αποδοχή των τεκμηρίων. […] σε περιπτώσεις παράβασης νομοθετικών διατάξεων, το Δικαστήριο διατηρεί εξουσία να επιτρέψει την κατάθεση της υπό ένσταση μαρτυρίας», σημειώνουν οι δικαστές του Κακουργιοδικείου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «ακόμα και στην περίπτωση που διαφανεί ότι η μαρτυρία αποκτήθηκε κατά παράβαση νομοθετικής πρόνοιας, η γενική αρχή είναι ότι το Δικαστήριο διατηρεί διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει την κατάθεση της, νοουμένου ότι κριθεί ότι είναι σχετική και δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα του κατηγορούμενου για δίκαιη δίκη».

«Από τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον μας έχει καταδειχθεί ότι όλα τα υπό ένσταση τεκμήρια καλύπτονται από τα τέσσερα αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Το γεγονός ότι υπήρξαν και άλλα αιτήματα τα οποία δεν έχουν κατατεθεί, δεν δημιουργεί κενό ή ρήγμα στη μαρτυρία που προσκόμισε η Κατηγορούσα Αρχή, εφόσον έχει καταδειχθεί ότι τα υπό ένσταση τεκμήρια συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα που ζητήθηκαν με τα συγκεκριμένα αιτήματα», προστίθεται.

Τα τρια μέλη του Κακουργιοδικείου αναφέρουν ότι « ακόμη και εάν αποφασίζαμε ότι κάποια από τα υπό ένσταση τεκμήρια δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής ή δεν έγινε η ορθή αντιστοίχηση τους, θα επιτρέπαμε την κατάθεση τους, αφού από τη μαρτυρία προκύπτει αβίαστα ότι: (α) Η αστυνομία, στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης ζήτησε την αρωγή των Ελληνικών Αρχών για εξασφάλιση μαρτυρίας και εγγράφων με βάση συγκεκριμένα τεκμήρια (β) Οι Ελληνικές Αρχές ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής και αφού ακολούθησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία εξασφάλισαν τα έγγραφα και τη μαρτυρία που τους ζητήθηκε και τα απέστειλαν στην αρμόδια Κυπριακή Αρχή. (γ) Όλα τα υπό ένσταση τεκμήρια σχετίζονται άμεσα με τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής και κρίνονται ως σημαντικά για την εκδικαζόμενη υπόθεση. (δ) Δεν θεωρούμε ότι με την αποδοχή των τεκμηρίων θα επηρεαστούν δυσμενώς τα δικαιώματα οποιουδήποτε από τους κατηγορούμενους».

«Για όλους τους πιο πάνω λόγους, οι ενστάσεις αποτυγχάνουν και απορρίπτονται», καταλήγει η απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Μετά το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης του δικαστηρίου, συνεχίστηκε η κυρίως δίκη με την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα στην υπόθεση, Λοχία του ΤΑΕ Μόρφου και χειριστή των τεκμηρίων Νικόλα Φουλλίδη, η οποία είχε αρχίσει στις 09/05/2018 και διακόπηκε λόγω της ένστασης της υπεράσπισης επί των τεκμηρίων. Η κατάθεση του μάρτυρα διακόπηκε εκ νέου σήμερα τη στιγμή που επιχειρούσε να καταθέσει ένα ψηφιακό δίσκο που λήφθηκε από τις βρετανικές αρχές, λόγω νέων ενστάσεων που ήγειρε η υπεράσπιση.

Η υπεράσπιση εγείρει αυτή τη φορά θέμα παραβίασης του δικαιώματος επικοινωνίας των κατηγορουμένων σε σχέση με τον σκληρό δίσκο που σχετίζεται με τον κ. Ζολώτα αλλά και θέμα νομιμότητας των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν στη βάση δικαστικής συνδρομής από τις Βρετανικές Αρχές.

Ως εκ τούτου, Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 7, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι Κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και αφού απορρίφθηκαν από το δικαστήριο μια σειρά από ενστάσεις και αποφασίστηκαν διάφορα προδικαστικά ζητήματα που ήγειραν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων με την έκδοση μιας σειράς ενδιάμεσων αποφάσεων, η υπόθεση άρχισε να εκδικάζεται στις 09/05/2018.
Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

Send to Facebook

Φέρεται να παραδέχεται την κλοπή

Χειροπέδες σε τέως κοινοτάρχη της Επαρχίας Λεμεσού πέρασε το πρωί η Αστυνομία, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος και συγκεκριμένα χρηματικού ποσού 44 χιλιάδων ευρώ. Η υπόθεση είχε καταγγελθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2017 από λειτουργό της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, ότι κατά τον έλεγχο παράδοσης...

22/10/2018 13:16

Κάτοικοι διανυχτέρευσαν σε ξενοδοχεία

Σαν βομβαρδισμένο τοπίο παραμένει μεγάλο μέρος της περιοχής Αγιών Τριμιθιάς μετά το πέρασμα του σαρωτικού ανεμοστρόβιλου χθες από την περιοχή. Ζημιές και στο Παλιομέτοχο. Σαράντα με πενήντα περίπου σπίτια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και οι κάτοικοι πέρασαν το βράδυ σε ξενοδοχεία. Με το πρώτο φως της ημέρας τα συνεργεία έπιασαν...

22/10/2018 09:38

Χειροπέδες σε 17χρονο πέρασε η Αστυνομία

Χειροπέδες σε νεαρό μετά από επεισόδιο με Αστυνομικό στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, γύρω στις 22.10 λήφθηκε πληροφορία ότι νεαροί καβγάδιζαν στην οδό Βασιλέως Παύλου. Στη σκηνή μετέβηκαν περίπολα της Αστυνομίας όπου αντιλήφθηκαν τα τρία πρόσωπα να φεύγουν. Λίγα λεπτά αργότερα αφού εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο υπεβλήθηκαν...

22/10/2018 09:31

Μιλούσε στο μνημόσυνο του ήρωα Παναγιώτη Τουμάζου

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας, σε ομιλία του τόνισε ότι «λύση που θα αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και σε κάθε έννοια δημοκρατίας, θα είναι με πάσα βεβαιότητα θνησιγενής και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από την ηγεσία ούτε από το λαό μας». Σε επιμνημόσυνο λόγο του, στο εθνικό μνημόσυνο...

21/10/2018 21:56

Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου στους Αγίους Τριμιθιάς

Κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους των περιοχών Παλαιομετόχου και Αγίων Τριμιθιάς παρέχουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να συνδράμουν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το νωρίτερο δυνατό. Ο...

21/10/2018 21:54

Για την 6η αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου

Δεν ανέδειξε νικητή ο αγώνας μεταξύ ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ στο ΓΣΠ για την 6η αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α' κατηγορίας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Η ΑΕΛ παραμένει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 16 βαθμούς σε έξι αγώνες, ενώ ο ΑΠΟΕΛ με πέντε αγώνες βρίσκεται στην 3η θέση με 10 βαθμούς.

21/10/2018 21:51

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Λευκωσία μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Σε πολλές περιοχές, όπως Στρόβολο, Ανθούπολη, Αγίους Τριμιθιάς, Παλιομέτοχο, Κοκκινοτριμιθιά, Λακατάμια, Έκγωμη επικράτησε έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους πολλές ζημιές. Αποκόπηκε πάσσαλος της Αρχής Ηλεκτρισμού....

21/10/2018 17:02

Δια βοής Πρόεδρος ο Καρογιάν

Με μεταβατικές μέχρι το εκλογικό συνέδριο, καταστατικές διατάξεις και δια βοής μετά από πρόταση, αναδειχθέντα Πρόεδρο τον Μάριο Καρογιάν, συστάθηκε με ιδρυτική διακήρυξη η Δημοκρατική Παράταξη. Ο Μάριος Καρογιάν αποδεχόμενος την εισήγηση να αναλάβει τα ινία της Δημοκρατικής Παράταξης είπε πως δεν θα είναι ηγέτης παλιάς...

21/10/2018 16:57

«Η νέα προσπάθεια θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη»

Η τουρκική πλευρά να ανταποκριθεί θετικά στη νέα πρωτοβουλία του ΓΓ, εκφράζει η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος – «Η νέα προσπάθεια θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη» Την ελπίδα ότι η τουρκική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά στην εξέλιξη της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την έναρξη νέου...

21/10/2018 11:39

Έφυγα, αλλά είμαι ευτυχής είπε ο Κοτζιάς

Με χαμόγελο, στα σκαλοπάτια του κτηρίου, υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Κοτζιάς στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ εμφανώς συγκινημένος είναι κατά την ομιλία του καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελετή παράδοσης – παραλαβής. Ο κ. Κοτζιάς αφού είπε ότι θα επιστρέψει πάλι στο πανεπιστήμιο, ευχαρίστησε «τον πρωθυπουργό...

20/10/2018 19:21

Του ζήτησαν να σχολιάσει την υποτιθέμενη παρενόχληση Μπαρμπαρός

«Θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα αν χρειαστεί» στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν πτήση επιστρέφοντας από την Μολδαβία Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι του είχαν ζητήσει να αξιολογήσει την υποτιθέμενη παρενόχληση Μπαρμπαρός από ελληνική φρεγάτα. Όπως είπε ο ίδιος έμαθε για το περιστατικό μέσα...

20/10/2018 18:54

Κατέπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων το όχημα τους

Νεκρό, εντοπίστηκε ζεύγος τουριστών που επέβαινε οχήματος το οποίο κατέπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων στην τοποθεσία "Κακοσκαλί" στην περιοχή Λουτρών της Αφροδίτης στη Πάφο. Οι σοροί των δύο, ενός άντρα και μιας γυναίκας παραλήφθηκαν από σκάφος της λιμενικής και μεταφέρονται στο λιμανάκι του Λατσιού.Στην σκηνή έχουν φτάσει...

20/10/2018 18:48

Back to Top