Νίκος Χριστοδουλίδης
Η επανενωμένη Κύπρος πρέπει να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην ΕΕ ως κανονικό κράτος, λέει στο ΚΥΠΕ ο ΥΠΕΞ

Η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης την 1η Μαϊου 14 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως "συνεχίζουμε την προσπάθεια πλήρους και χωρίς περιορισμούς αξιοποίησης της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της ΕΕ, για περαιτέρω προαγωγή των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των πολιτών της στο σύνολο τους, την ανάδειξη και ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολλών ευρωπαϊκών προκλήσεων, και τον καθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαών των κρατών μελών της ΕΕ".

Επεσήμανε πως «η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών».

Πρόσθεσε πω "η ενεργός παρουσία της ΕΕ στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού είχε ακριβώς αυτό το σκοπό, να διασφαλίσει ότι μια συνολική λύση του Κυπριακού θα συνάδει πλήρως με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της ΕΕ εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Σε αυτό το πλαίσιο, η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Αναμφίβολα, πρόσθεσε, «η ενεργός παρουσία της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικότατων και αμοιβαία επωφελών συγκλίσεων σε σχέση με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά και στο να αναδειχθεί η ασυμβατότητα του καθεστώτος εγγυήσεων αλλά και παραμονής ξένων στρατευμάτων στο νησί, μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν και το γεγονός ότι εκφράστηκε και από πλευράς ΕΕ η θέση ότι η καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για το σύνολο του Κυπριακού λαού σε μια επανενωμένη πατρίδα είναι η ίδια η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ένωσης».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 14 χρόνια ήταν αναμφίβολα η σημαντικότερη εξέλιξη, σε εξωτερικό επίπεδο, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Μέσα από μια πολύ στοχευμένη και ορθολογική στρατηγική με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, τη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, τη στήριξη του συνόλου των κοινοβουλευτικών κόμματων αλλά και του κυπριακού λάου, η Κύπρος πέτυχε κάτι το οποίο θεωρείτο από πολλούς αδύνατο όταν το 1990 υποβλήθηκε η αίτησης ένταξης».

Σημείωσε πως «το αποτέλεσμα εκείνης της τιτάνιας, συλλογικής προσπάθειας αποδεικνύει στην πράξη, ανάμεσα σε αλλά, ότι η προσήλωση σε ξεκάθαρους στόχους, η σαφής και στοχευμένη στρατηγική μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη εθνικών στόχων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έκτοτε η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας την ιδιότητα του κράτους μέλους, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επωφελούμενη από πολιτικές της Ένωσης και αναδεικνύοντας παράλληλα, ως το νότιο-ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιστορικά στενές σχέσεις με τις γείτονες χώρες, το ρόλο και την προστιθέμενη αξία που η ίδια μπορεί να διαδραματίσει για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Επεσήμανε πως «ταυτόχρονα, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, με όλη της την επικράτεια, ως προνοείται από το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης, και η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος, έχει προσθέσει μια καθοριστικής σημασίας διάσταση στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

«Αναμφίβολα, η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ ως μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών», τόνισε στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών.

Send to Facebook

Κυπριακό

Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί λέγοντας ότι κάποιες δυνάμεις, χιλιόμετρα μακριά από εδώ προσπαθούν να ανακατευθούν προς όφελός τους και οι χώρες και οι κοινωνίες της περιοχής θα πρέπει σίγουρα να βρουν έναν τρόπο διεύρυνσης της πλατφόρμας αλληλεγγύης. Μιλώντας κατά την συνάντησή...

16/08/2018 00:10

Εκπαιδευτικοί

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να αποστείλει την επιστολή-πρόσκλησή του για συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις στην επιστολή θα καλούνται...

15/08/2018 10:10

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Θόρμπμγιορν Γιάγκλαντ, σε σχέση με την αποφυλάκιση του Ιλγκάρ Μαμάντοφ, ενός πολιτικού αντιφρονούντα στο Αζερμπαϊτζάν. Χαιρετίζοντας την απόφαση τοπικού δικαστηρίου για την...

15/08/2018 07:04

Κατεχόμενα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στα κατεχόμενα η έκτακτη συνεδρία της «βουλής» με θέμα την οικονομία και την πτωτική πορεία της τουρκικής λίρας, που κράτησε συνολικά 8 ώρες. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο «πρωθυπουργός» Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι παρακολούθησε με προσοχή τις ομιλίες των «βουλευτών» και πήρε τις απαραίτητες...

15/08/2018 06:43

Ελλάδα

Ως στοιχειώδη πράξη δικαιοσύνης εκ μέρους των τουρκικών Αρχών χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, σε ανακοίνωσή του. Όπως επισημαίνει ο κ. Παυλόπουλος, η συγκεκριμένη απόφαση «δείχνει και τον δρόμο που μπορεί και πρέπει ν’ ακολουθήσει εφεξής...

15/08/2018 06:41

Δημήτρης Συλλούρης

Στο χρέος της πολιτείας απέναντι στις οικογένειες των 121 θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της «Ήλιος» αναφέρεται ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την τραγωδία. «Δεκατρία χρόνια σήμερα από την τραγωδία στο Γραμματικό που συγκλόνισε και μαυροφόρεσε την Κύπρο. Η σκέψη μας παραμένει...

14/08/2018 10:35

Τουρκική εισβολή 1974

Συμπληρώνονται σήμερα 44 χρόνια από την ημέρα κατά την οποία οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν στις 14 Αυγούστου 1974 και κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Μεσαορίας, την Αμμόχωστο, την Καρπασία και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Μόρφου στα δυτικά, παραβιάζοντας κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου...

14/08/2018 09:01

Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ελλάδας

Συμμερίζεται την ανησυχία για την πιθανότητα έντασης στον χώρο της κυπριακής ΑΟΖ ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Φώτης Κουβέλης. Όπως δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Ραδιόφωνο 247, ο κ. Κουβέλης, η ηρεμία είναι αναγκαίο συστατικό για την ευρύτερη περιοχή και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τις καλές...

14/08/2018 07:03

Βασιλική Αναστασιάδου

Πάγια πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων «ήταν και είναι η διατήρηση των πιο ψηλών επιπέδων ασφάλειας στις αερομεταφορές, και ο στόχος αυτός είναι η πυξίδα των προσπαθειών αναβάθμισης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας». Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε...

14/08/2018 06:56

Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών

“Για να φτάσουμε σε λύση στην Κύπρο, πρέπει να ξεκινήσει μία καινούρια διαδικασία”, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στην 10η διάσκεψη Τούρκων Πρέσβεων. «Οι Ε/κ δεν θέλουν να συνεργαστούν. Κι αυτό το είδαμε πέρυσι. Το είδαμε στη Γενεύη, το είδαμε στο Κραν Μοντανά», είπε. Πρόσθεσε ότι «και...

14/08/2018 06:39

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Αυξημένες κατά 390 είναι οι πυρκαγιές κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών ανήλθε στις 3888, ενώ την ίδια περίοδο του 2017 οι πυρκαγιές...

14/08/2018 00:25

Απελευθερωτικός αγώνας 1955-59

Επιστολές σε απόστρατους Βρετανούς στρατιωτικούς που υπηρέτησαν στην Κύπρο την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 έχουν στείλει νομικοί της βρετανικής κυβέρνησης, ρωτώντας τους κατά πόσο θυμούνται «οτιδήποτε ανάγωγο» στη συμπεριφορά των συναδέλφων τους. Τις επιστολές αποκαλύπτει η Daily Express, σημειώνοντας ότι συνδέονται...

13/08/2018 15:36

Back to Top