Νίκος Χριστοδουλίδης
Η επανενωμένη Κύπρος πρέπει να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην ΕΕ ως κανονικό κράτος, λέει στο ΚΥΠΕ ο ΥΠΕΞ

Η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης την 1η Μαϊου 14 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως "συνεχίζουμε την προσπάθεια πλήρους και χωρίς περιορισμούς αξιοποίησης της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της ΕΕ, για περαιτέρω προαγωγή των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των πολιτών της στο σύνολο τους, την ανάδειξη και ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολλών ευρωπαϊκών προκλήσεων, και τον καθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαών των κρατών μελών της ΕΕ".

Επεσήμανε πως «η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών».

Πρόσθεσε πω "η ενεργός παρουσία της ΕΕ στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού είχε ακριβώς αυτό το σκοπό, να διασφαλίσει ότι μια συνολική λύση του Κυπριακού θα συνάδει πλήρως με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της ΕΕ εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Σε αυτό το πλαίσιο, η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Αναμφίβολα, πρόσθεσε, «η ενεργός παρουσία της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικότατων και αμοιβαία επωφελών συγκλίσεων σε σχέση με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά και στο να αναδειχθεί η ασυμβατότητα του καθεστώτος εγγυήσεων αλλά και παραμονής ξένων στρατευμάτων στο νησί, μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν και το γεγονός ότι εκφράστηκε και από πλευράς ΕΕ η θέση ότι η καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για το σύνολο του Κυπριακού λαού σε μια επανενωμένη πατρίδα είναι η ίδια η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ένωσης».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 14 χρόνια ήταν αναμφίβολα η σημαντικότερη εξέλιξη, σε εξωτερικό επίπεδο, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Μέσα από μια πολύ στοχευμένη και ορθολογική στρατηγική με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, τη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, τη στήριξη του συνόλου των κοινοβουλευτικών κόμματων αλλά και του κυπριακού λάου, η Κύπρος πέτυχε κάτι το οποίο θεωρείτο από πολλούς αδύνατο όταν το 1990 υποβλήθηκε η αίτησης ένταξης».

Σημείωσε πως «το αποτέλεσμα εκείνης της τιτάνιας, συλλογικής προσπάθειας αποδεικνύει στην πράξη, ανάμεσα σε αλλά, ότι η προσήλωση σε ξεκάθαρους στόχους, η σαφής και στοχευμένη στρατηγική μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη εθνικών στόχων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έκτοτε η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας την ιδιότητα του κράτους μέλους, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επωφελούμενη από πολιτικές της Ένωσης και αναδεικνύοντας παράλληλα, ως το νότιο-ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιστορικά στενές σχέσεις με τις γείτονες χώρες, το ρόλο και την προστιθέμενη αξία που η ίδια μπορεί να διαδραματίσει για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Επεσήμανε πως «ταυτόχρονα, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, με όλη της την επικράτεια, ως προνοείται από το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης, και η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος, έχει προσθέσει μια καθοριστικής σημασίας διάσταση στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

«Αναμφίβολα, η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ ως μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών», τόνισε στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών.

Send to Facebook

Δίκη Λαϊκής

Ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη μου ότι έπρεπε να περιληφθεί απομείωση υπεραξίας ανερχόμενη σε €330 εκ. τουλάχιστον στις επίδικες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2011, δήλωσε το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Μάρκος Φόρος, προσθέτοντας ότι ένεκα της ποινικής...

23/05/2018 19:10

Ιωνάς Νικολάου

Πρέπει να δοθεί στην Αστυνομία η δυνατότητα της παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου, προσθέτοντας ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαλειφθεί. Δεν μπορούμε ποτέ, συνέχισε, να ζήσουμε σε μια κοινωνία αγγέλων.

23/05/2018 15:02

Νίκος Κοτζιάς

Ικανοποίηση για τις επαφές του στην αμερικανική πρωτεύουσα με την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Κογκρέσου, εξέφρασε ο Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά και την χθεσινή του συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Τραμπ, Τζο Μπόλτον....

23/05/2018 08:15

Κυπριακό

Είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από το σημείο που σταμάτησαν τον Ιούλιο του 2017 και με το πλαίσιο Γκουτέρες ως βάση συζήτησης, δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, σημειώνοντας πως τίποτε άλλο, ούτε άλλες επικίνδυνες διχοτομικές εναλλακτικές επιλογές μπορούν να φέρουν διαρκή ειρήνη...

23/05/2018 07:06

Παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας

Τη θέση ότι την ευθύνη για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας και μεταφορά τους στο Βασιλικό έχουν η Κυβέρνηση και οι εταιρείες εξέφρασαν απόψε οι Λαρνακείς. Κατά τη διάρκεια πανδημοτικής συγκέντρωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, οι...

23/05/2018 07:03

Ασφάλεια δεδομένων

To Facebook δεν ήταν προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει «την οργανωμένη επιχείρηση της ρωσικής διείσδυσης και προσπάθειας επηρεασμού της κοινής γνώμης κατά τις αμερικάνικες εκλογές του 2016», παραδέχθηκε ο ιδρυτής του Facebook Μάρκ Ζούκερμπεργκ, στην διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία συμφώνησε...

23/05/2018 06:45

Ενεργειακά

Το επιχείρημά μας είναι πολύ ξεκάθαρο και θεμιτό, δήλωσε για τους υδρογονάνθρακες ο Τουφάν Ερχιουρμάν, λέγοντας ότι οι Τ/κ δεν είναι μόνο ένας παράγοντας στο θέμα των φυσικών πόρων που θα πάρει ένα μέρος από τα έσοδα, αλλά να έχει λόγο ως ένα συνιστών στοιχείο που έχει βούληση. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την διάσκεψη...

22/05/2018 17:08

Υπόθεση Λαϊκής Τράπεζας

Δεν είχα κανένα απολύτως λόγο ή συμφέρον να αποκρύψω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την όποια εισήγηση για απομείωση υπεράξιας, δήλωσε ο μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της πρώην Λαϊκής Νεοκλής Λυσάνδρου, σημειώνοντας ότι «ουδείς στην τράπεζα είχε σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2011». Ο...

22/05/2018 17:01

Αρμενία

Η ε/κ πλευρά παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στο Κυπριακό βάσει των σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και σχέσεις εξάρτησης, η οποία θα καθιστά την Κύπρο ένα σύγχρονο, φυσιολογικό, βιώσιμο και λειτουργικό κράτος, τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής...

22/05/2018 15:19

Τουρκία

Εξαιτίας των καπρίτσιων της ε/κ πλευράς δεν μπορεί να διανυθεί απόσταση για τη λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του χθες το βράδυ κατά το ιφτάρι (πρώτο γεύμα μετά τη νηστεία του Ραμαζανιού) που παρέδωσε στους Πρέσβεις στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι...

22/05/2018 07:49

Γιώργος Λακκοτρύπης

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη σύνθεση των Υπουργών Εμπορίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, στο Συμβούλιο θα εξετασθούν,...

22/05/2018 07:03

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής στον τρόπο προώθησης κρουαζιέρας που διοργάνωσε για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ερεύνησε την...

22/05/2018 06:55

Back to Top