Νίκος Χριστοδουλίδης
Η επανενωμένη Κύπρος πρέπει να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην ΕΕ ως κανονικό κράτος, λέει στο ΚΥΠΕ ο ΥΠΕΞ

Η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης την 1η Μαϊου 14 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως "συνεχίζουμε την προσπάθεια πλήρους και χωρίς περιορισμούς αξιοποίησης της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της ΕΕ, για περαιτέρω προαγωγή των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των πολιτών της στο σύνολο τους, την ανάδειξη και ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολλών ευρωπαϊκών προκλήσεων, και τον καθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαών των κρατών μελών της ΕΕ".

Επεσήμανε πως «η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών».

Πρόσθεσε πω "η ενεργός παρουσία της ΕΕ στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού είχε ακριβώς αυτό το σκοπό, να διασφαλίσει ότι μια συνολική λύση του Κυπριακού θα συνάδει πλήρως με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της ΕΕ εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Σε αυτό το πλαίσιο, η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό, λειτουργικό κράτος μέλος και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Αναμφίβολα, πρόσθεσε, «η ενεργός παρουσία της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη σημαντικότατων και αμοιβαία επωφελών συγκλίσεων σε σχέση με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά και στο να αναδειχθεί η ασυμβατότητα του καθεστώτος εγγυήσεων αλλά και παραμονής ξένων στρατευμάτων στο νησί, μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν και το γεγονός ότι εκφράστηκε και από πλευράς ΕΕ η θέση ότι η καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για το σύνολο του Κυπριακού λαού σε μια επανενωμένη πατρίδα είναι η ίδια η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ένωσης».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 14 χρόνια ήταν αναμφίβολα η σημαντικότερη εξέλιξη, σε εξωτερικό επίπεδο, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Μέσα από μια πολύ στοχευμένη και ορθολογική στρατηγική με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, τη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, τη στήριξη του συνόλου των κοινοβουλευτικών κόμματων αλλά και του κυπριακού λάου, η Κύπρος πέτυχε κάτι το οποίο θεωρείτο από πολλούς αδύνατο όταν το 1990 υποβλήθηκε η αίτησης ένταξης».

Σημείωσε πως «το αποτέλεσμα εκείνης της τιτάνιας, συλλογικής προσπάθειας αποδεικνύει στην πράξη, ανάμεσα σε αλλά, ότι η προσήλωση σε ξεκάθαρους στόχους, η σαφής και στοχευμένη στρατηγική μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη εθνικών στόχων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έκτοτε η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας την ιδιότητα του κράτους μέλους, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επωφελούμενη από πολιτικές της Ένωσης και αναδεικνύοντας παράλληλα, ως το νότιο-ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιστορικά στενές σχέσεις με τις γείτονες χώρες, το ρόλο και την προστιθέμενη αξία που η ίδια μπορεί να διαδραματίσει για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Επεσήμανε πως «ταυτόχρονα, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, με όλη της την επικράτεια, ως προνοείται από το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης, και η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος, έχει προσθέσει μια καθοριστικής σημασίας διάσταση στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

«Αναμφίβολα, η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αφενός καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό και αφετέρου έχει καταστήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ ως μέρος του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, χαρακτηριστικά που διέπουν το κάθε σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών», τόνισε στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών.

Send to Facebook

Μιλούσε στο μνημόσυνο του ήρωα Παναγιώτη Τουμάζου

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας, σε ομιλία του τόνισε ότι «λύση που θα αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και σε κάθε έννοια δημοκρατίας, θα είναι με πάσα βεβαιότητα θνησιγενής και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από την ηγεσία ούτε από το λαό μας». Σε επιμνημόσυνο λόγο του, στο εθνικό μνημόσυνο...

21/10/2018 21:56

Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου στους Αγίους Τριμιθιάς

Κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους των περιοχών Παλαιομετόχου και Αγίων Τριμιθιάς παρέχουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να συνδράμουν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το νωρίτερο δυνατό. Ο...

21/10/2018 21:54

Για την 6η αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου

Δεν ανέδειξε νικητή ο αγώνας μεταξύ ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ στο ΓΣΠ για την 6η αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α' κατηγορίας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Η ΑΕΛ παραμένει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 16 βαθμούς σε έξι αγώνες, ενώ ο ΑΠΟΕΛ με πέντε αγώνες βρίσκεται στην 3η θέση με 10 βαθμούς.

21/10/2018 21:51

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Λευκωσία μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Σε πολλές περιοχές, όπως Στρόβολο, Ανθούπολη, Αγίους Τριμιθιάς, Παλιομέτοχο, Κοκκινοτριμιθιά, Λακατάμια, Έκγωμη επικράτησε έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους πολλές ζημιές. Αποκόπηκε πάσσαλος της Αρχής Ηλεκτρισμού....

21/10/2018 17:02

Δια βοής Πρόεδρος ο Καρογιάν

Με μεταβατικές μέχρι το εκλογικό συνέδριο, καταστατικές διατάξεις και δια βοής μετά από πρόταση, αναδειχθέντα Πρόεδρο τον Μάριο Καρογιάν, συστάθηκε με ιδρυτική διακήρυξη η Δημοκρατική Παράταξη. Ο Μάριος Καρογιάν αποδεχόμενος την εισήγηση να αναλάβει τα ινία της Δημοκρατικής Παράταξης είπε πως δεν θα είναι ηγέτης παλιάς...

21/10/2018 16:57

«Η νέα προσπάθεια θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη»

Η τουρκική πλευρά να ανταποκριθεί θετικά στη νέα πρωτοβουλία του ΓΓ, εκφράζει η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος – «Η νέα προσπάθεια θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη» Την ελπίδα ότι η τουρκική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά στην εξέλιξη της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την έναρξη νέου...

21/10/2018 11:39

Έφυγα, αλλά είμαι ευτυχής είπε ο Κοτζιάς

Με χαμόγελο, στα σκαλοπάτια του κτηρίου, υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Κοτζιάς στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ εμφανώς συγκινημένος είναι κατά την ομιλία του καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελετή παράδοσης – παραλαβής. Ο κ. Κοτζιάς αφού είπε ότι θα επιστρέψει πάλι στο πανεπιστήμιο, ευχαρίστησε «τον πρωθυπουργό...

20/10/2018 19:21

Του ζήτησαν να σχολιάσει την υποτιθέμενη παρενόχληση Μπαρμπαρός

«Θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα αν χρειαστεί» στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν πτήση επιστρέφοντας από την Μολδαβία Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι του είχαν ζητήσει να αξιολογήσει την υποτιθέμενη παρενόχληση Μπαρμπαρός από ελληνική φρεγάτα. Όπως είπε ο ίδιος έμαθε για το περιστατικό μέσα...

20/10/2018 18:54

Κατέπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων το όχημα τους

Νεκρό, εντοπίστηκε ζεύγος τουριστών που επέβαινε οχήματος το οποίο κατέπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων στην τοποθεσία "Κακοσκαλί" στην περιοχή Λουτρών της Αφροδίτης στη Πάφο. Οι σοροί των δύο, ενός άντρα και μιας γυναίκας παραλήφθηκαν από σκάφος της λιμενικής και μεταφέρονται στο λιμανάκι του Λατσιού.Στην σκηνή έχουν φτάσει...

20/10/2018 18:48

«Συνεχίζουμε…» είπε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαιρέτισε την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, ο οποίος έγινε ο δεύτερος οίκος που βγάζει την κυπριακή πιστοληπτική ικανότητα από την κατηγορία σκουπίδια μετά τον Standard and Poor's τον προηγούμενο μήνα. «Στην επενδυτική βαθμίδα και...

20/10/2018 10:41

Θρίλερ με το θάνατο δημοσιογράφου

Η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε ότι ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι σκοτώθηκε στο εσωτερικό του προξενείου του σουνιτικού βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SPA. «Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Τζαμάλ Κασόγκι και εκείνους με τους οποίους συναντήθηκε στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη...

20/10/2018 10:33

Επιμένουν με τις έρευνες στη Μεσόγειο οι Τούρκοι

"Το ερευνητικό μας πλοίο Μπάρμπαρος Χαϊρετίν Πασά θα συνεχίσει τα καθήκοντά του στην περιοχή", δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσουν τους νέες εργασίες για τους κανόνες εμπλοκής τους οποίους επεξεργάστηκε το πολεμικό ναυτικό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας. Μιλώντας...

19/10/2018 17:49

Back to Top