Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων τους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψαν το απόγευμα του Σαββάτου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει σε χαιρετισμό του ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο περιθώριο του συνεδρίου "Η Ενδυνάμωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας", από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας, Μάριο Φιλίππου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενδυνάμωσης της νεολαίας στην Κύπρο και το καθεστώς του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναβαθμιστεί.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των νέων και να σχεδιάζουμε πολιτικές που ν` ανταποκρίνονται σε αυτές και σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι και θα παραμείνει ένας βασικός μας εταίρος", προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως οι νέοι μας ήταν μια κοινωνική ομάδα που πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα από την οικονομική κρίση, ωστόσο "με τη συνετή και υπεύθυνη στάση όλων μας, καταφέραμε να αναστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα".

Αναφέροντας πως "έχουμε πετύχει να μπει η πατρίδα ξανά στην τροχιά της ανάπτυξης και με σταθερά βήματα προχωρούμε μπροστά", ο ΠτΔ διαμήνυσε στο χαιρετισμό του ότι "ο κυπριακός λαός, που επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορεί τώρα να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες".

Παράλληλα, τονίζει πως "ως Πολιτεία, με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των νέων", υπενθυμίζοντας το "κορυφαίο επίτευγμα στην πολιτική για τη νεολαία", την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

"Μια στρατηγική που βασίζεται στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, τη διαμόρφωση ξεκάθαρων επιδιώξεων και τη χάραξη της πορείας που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή και στην ευημερία των νέων", δηλώνει και προσθέτει "μιας στρατηγικής που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαβούλευση μαζί τους, μιας στρατηγικής που έχει διατομεακό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση ‘νεολαία’ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού".

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του υπογραμμίζει πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ήδη μπαίνει σε φάση υλοποίησης και οι νέοι μας άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν μέσα από μια σειρά από προγράμματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων, ενώ πέραν των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανεργίας, μια σειρά από άλλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, που ενδυναμώνουν άμεσα ή έμμεσα τους νέους μας.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ΠτΔ υπογραμμίζει πως το Συμβούλιο έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με τα στάδια πολιτικής ωρίμανσης της κυπριακής κοινωνίας, ενώ καταγράφεται ως πολύ θετικό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ακολουθεί μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

" Σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει τόσο κομματικές όσο και μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας και να έχει πρόσβαση ακόμα και στους ανοργάνωτους νέους. Παράλληλα, μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένο λόγο και να επηρεάζει τους φορείς χάραξης πολιτικής", προσθέτει και συγχαίρει το Συμβούλιο "για το διαχρονικό του έργο καθώς και για τη συνεχή του προσπάθεια να εκπροσωπεί τους νέους και ν` αναβαθμίζει τη συμμετοχή του στα κοινά".

Διαμηνύει, τέλος, πως η μέχρι στιγμής ιστορία του Συμβουλίου Νεολαίας, αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα όλο και αυξανόμενο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και διαβεβαιώνει πως "η κυπριακή πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία".

Σε σύντομο εξάλλου χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο " συστηματοποιεί τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου και τη θέτει σε μια πιο στέρεα βάση".

Τόνισε δε πως με την υπογραφή του καταδεικνύεται έμπρακτα η βούληση της Πολιτείας να ενδυναμώσει και να στηρίξει το Συμβούλιο Νεολαίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως "αυτή η θεσμοθέτηση είναι προς αμοιβαίο όφελος και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας μας".

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μάριος Φιλίππου, ανέφερε πως με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, " ένα νέο βήμα γίνεται για τα δρώμενα της νέας γενιάς".

" Στα 21 χρόνια ζωής του, το Συμβούλιο Νεολαίας κατάφερε να εξελιχθεί, να διευρύνει και να φτάσει στους νέους ολόκληρης της Κύπρου, με τρόπο τέτοιο ώστε η καθολική συμμετοχή τους να μην φαντάζει ουτοπία, αλλά να έχει καταστεί μια πραγματικότητα", είπε και διαμήνυσε πως "ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει ότι οι νέοι μας είναι απαθείς, το Συμβούλιο ρώτησε, έψαξε και κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι μας και άποψη έχουν και θέλουν να την εκφράσουν".

Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Send to Facebook

Κυπριακό

Ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Ευρώπης της βρετανικής Κυβέρνησης, σερ Άλαν Ντάνκαν, δίδει, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστο Καραολή, τη διαβεβαίωση ότι το Λονδίνο συνεχίζει να υποστηρίζει μία δίκαιη και με διάρκεια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο. Η επιστολή...

18/08/2018 07:04

Αμερικανικό Κογκρέσο

Πρόνοια, η οποία αφορά τις σχέσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας και το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί για την Κύπρο, περιέχεται στον νόμο που υπέγραψε αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό Εθνικής `Αμυνας των ΗΠΑ. Ο ίδιος νόμος, ως γνωστόν, επιβάλλει περιορισμούς στην...

18/08/2018 06:55

Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μήνυμα ενόψει της εξόδου της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, έπειτα από οκτώ χρόνια κρίσης, την ερχόμενη Δευτέρα 20 Αυγούστου, απευθύνει ο αρμόδιος για τα δημόσια οικονομικά Επίτροπος της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος εκτιμά ότι η ευρωζώνη έλαβε τη σωστή απόφαση να σώσει την Ελλάδα, η ελληνική Κυβέρνηση...

18/08/2018 06:51

Τριμερής συνεργασία

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, θα έχουν στις 13 Σεπτεμβρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη χώρα. Οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Νίκος Κοτζιάς θα μεταβούν στο Ισραήλ στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ για να συζητήσουν θέματα που...

17/08/2018 15:03

Έπαρχο Πάφου

Το έργο της ανάδειξης των δύο κρησφύγετων αγωνιστών του 1955 – 59 στην Κρήτου Μαρόττου προωθεί στα πλαίσια των ετήσιων Προϋπολογισμών του Κράτους η Επαρχιακή Διοίκηση σε συνεργασία με την κοινοτική αρχή, σύμφωνα με την Έπαρχο Πάφου Μαίρη Λάμπρου. Η κ. Λάμπρου σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως τόσο το έργο ανάδειξης των δυο...

17/08/2018 14:58

Oδόφραγμα Δερύνειας

Δημόσιοι διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχθεί στην τ/κ πλευρά για εργασίες για το άνοιγμα του οδοφράγματος Δερύνειας ολοκληρώθηκαν και πάλι, στις 15 Αυγούστου χωρίς να υπάρξει προσφοροδότης. Σύμφωνα με τ/κ ιστοσελίδες, το θέμα δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Οκάν Νταγλί, εκπρόσωπος της τ/κ Πρωτοβουλίας...

17/08/2018 14:02

Διεθνή ύδατα

Δυο τουρκικά πολεμικά πλοία παρενόχλησαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτησ, τράτα της εταιρείας "Τα Ψαροκάικα", ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, μεταξύ Τουρκίας και της περιοχής του Αποστόλου Ανδρέα, περιστατικό που αναμένεται να καταγγελθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, με έδρα τη Λεμεσό, Άριστος...

17/08/2018 06:51

Τον κατηγόρησαν ότι έκανε προπαγάνδα υπέρ του ΡΚΚ

Άλλος ένας Γερμανός υπήκοος συνελήφθη χθες στην Τουρκία, όπως μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ και επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του. Πρόκειται για 46χρονο Γερμανό πολίτη, κουρδικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει στο Αμβούργο και εργάζεται ως οδηγός ταξί. Οι τουρκικές αρχές του αποδίδουν την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ του ΡΚΚ, μέσω...

17/08/2018 06:46

Σύνδεσμος Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου

Την άμεση λήψη από πλευράς Πολιτείας όλων των απαραίτητων μέτρων, τα οποία αφορούν στην ασφάλεια των πληρωμάτων και την προστασία τους, ζητάει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου (ΣΥΠΑΚ) καταδικάζοντας το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε πλήρωμα ασθνενοφόρου στην περιοχή Καλοπαναγιώτη. Ως ΣΥΠΑΚ,...

17/08/2018 06:34

Κυπριακό

Ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μήνας που όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα συναντηθούν στην Νέα Υόρκη και πιθανόν τις τελευταίες ημέρες του θα υπάρξουν συζητήσεις με τον ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί. Η Γενί Ντουζέν μεταδίδει επικαλούμενη επιβεβαίωση από το γραφείο Τύπου της «προεδρίας» ότι ο Τ/κ ηγέτης θα έχει συνάντηση...

16/08/2018 14:42

Μόρφου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή και διαμαρτύρεται έντονα προς τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ για τη συνεχιζόμενη κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Μορφιτών, τη στέρηση των βασικών τους ελευθεριών, τη συνεχιζόμενη κατοχή, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της...

16/08/2018 11:13

Κυπριακό

Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί λέγοντας ότι κάποιες δυνάμεις, χιλιόμετρα μακριά από εδώ προσπαθούν να ανακατευθούν προς όφελός τους και οι χώρες και οι κοινωνίες της περιοχής θα πρέπει σίγουρα να βρουν έναν τρόπο διεύρυνσης της πλατφόρμας αλληλεγγύης. Μιλώντας κατά την συνάντησή...

16/08/2018 00:10

Back to Top