Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων τους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψαν το απόγευμα του Σαββάτου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει σε χαιρετισμό του ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο περιθώριο του συνεδρίου "Η Ενδυνάμωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας", από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας, Μάριο Φιλίππου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενδυνάμωσης της νεολαίας στην Κύπρο και το καθεστώς του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναβαθμιστεί.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των νέων και να σχεδιάζουμε πολιτικές που ν` ανταποκρίνονται σε αυτές και σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι και θα παραμείνει ένας βασικός μας εταίρος", προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως οι νέοι μας ήταν μια κοινωνική ομάδα που πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα από την οικονομική κρίση, ωστόσο "με τη συνετή και υπεύθυνη στάση όλων μας, καταφέραμε να αναστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα".

Αναφέροντας πως "έχουμε πετύχει να μπει η πατρίδα ξανά στην τροχιά της ανάπτυξης και με σταθερά βήματα προχωρούμε μπροστά", ο ΠτΔ διαμήνυσε στο χαιρετισμό του ότι "ο κυπριακός λαός, που επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορεί τώρα να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες".

Παράλληλα, τονίζει πως "ως Πολιτεία, με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των νέων", υπενθυμίζοντας το "κορυφαίο επίτευγμα στην πολιτική για τη νεολαία", την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

"Μια στρατηγική που βασίζεται στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, τη διαμόρφωση ξεκάθαρων επιδιώξεων και τη χάραξη της πορείας που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή και στην ευημερία των νέων", δηλώνει και προσθέτει "μιας στρατηγικής που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαβούλευση μαζί τους, μιας στρατηγικής που έχει διατομεακό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση ‘νεολαία’ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού".

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του υπογραμμίζει πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ήδη μπαίνει σε φάση υλοποίησης και οι νέοι μας άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν μέσα από μια σειρά από προγράμματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων, ενώ πέραν των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανεργίας, μια σειρά από άλλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, που ενδυναμώνουν άμεσα ή έμμεσα τους νέους μας.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ΠτΔ υπογραμμίζει πως το Συμβούλιο έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με τα στάδια πολιτικής ωρίμανσης της κυπριακής κοινωνίας, ενώ καταγράφεται ως πολύ θετικό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ακολουθεί μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

" Σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει τόσο κομματικές όσο και μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας και να έχει πρόσβαση ακόμα και στους ανοργάνωτους νέους. Παράλληλα, μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένο λόγο και να επηρεάζει τους φορείς χάραξης πολιτικής", προσθέτει και συγχαίρει το Συμβούλιο "για το διαχρονικό του έργο καθώς και για τη συνεχή του προσπάθεια να εκπροσωπεί τους νέους και ν` αναβαθμίζει τη συμμετοχή του στα κοινά".

Διαμηνύει, τέλος, πως η μέχρι στιγμής ιστορία του Συμβουλίου Νεολαίας, αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα όλο και αυξανόμενο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και διαβεβαιώνει πως "η κυπριακή πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία".

Σε σύντομο εξάλλου χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο " συστηματοποιεί τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου και τη θέτει σε μια πιο στέρεα βάση".

Τόνισε δε πως με την υπογραφή του καταδεικνύεται έμπρακτα η βούληση της Πολιτείας να ενδυναμώσει και να στηρίξει το Συμβούλιο Νεολαίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως "αυτή η θεσμοθέτηση είναι προς αμοιβαίο όφελος και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας μας".

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μάριος Φιλίππου, ανέφερε πως με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, " ένα νέο βήμα γίνεται για τα δρώμενα της νέας γενιάς".

" Στα 21 χρόνια ζωής του, το Συμβούλιο Νεολαίας κατάφερε να εξελιχθεί, να διευρύνει και να φτάσει στους νέους ολόκληρης της Κύπρου, με τρόπο τέτοιο ώστε η καθολική συμμετοχή τους να μην φαντάζει ουτοπία, αλλά να έχει καταστεί μια πραγματικότητα", είπε και διαμήνυσε πως "ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει ότι οι νέοι μας είναι απαθείς, το Συμβούλιο ρώτησε, έψαξε και κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι μας και άποψη έχουν και θέλουν να την εκφράσουν".

Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Send to Facebook

Θα διευκολυνθεί το κοινό λέει η Υπουργός Μεταφορών

To Υπουργείο Μεταφορών θα φροντίσει να διευκολύνει το επιβατικό κοινό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η αρμόδια Υπουργός Βασιλική Αναστασιάδη, κληθείσα να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν την αεροπορική εταιρεία Cobalt να κλείνει. Η κ. Αναστασιάδη ούτε επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες ότι η αεροπορική εταιρεία οδεύει...

17/10/2018 22:24

Τσίπρας για παραίτηση Κοτζιά

Ως ένδειξη της αποφασιστικότητάς του για την επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, την απόφασή του να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά, την οποία έκανε δεκτή. Σε δηλώσεις του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ....

17/10/2018 20:25

Αναλαμβάνει ΥΠΕΞ ο Τσίπρας

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Εξωτερικών στον Αλέξη Τσίπρα η οποία και έγινε δεκτή. Αιτία η μη κάλυψή του Νίκου Κοτζιά από τον πρωθυπουργό στην αντιπαράθεσή του από τον Πάνο Καμμένο στο χθεσινό υπουργικό Συμβούλιο. Την παραίτησή του υπέβαλε πριν από λίγο ο Νίκος Κοτζιάς στον Αλέξη Τσίπρα, η οποία και έγινε δεκτή. Όπως...

17/10/2018 15:58

Μετά την NAVTEX

Τη δική του απάντηση στο νέο σκηνικό έντασης που προσπαθεί να στήσει η Τουρκία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διαμηνύοντας προς την Άγκυρα ότι αποθαρρύνει «κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή». Απαντώντας σε ερώτηση του ιστότοπου Hellas Journal σχετικά με το γεγονός ότι νέα...

17/10/2018 11:44

Λονδίνο

Με επιτυχία υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική επέμβαση αφαίρεσης δύο ογκιδίων από το ήπαρ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ανέφερε ενημερωμένη πηγή προσκείμενη στην Αρχεπισκοπή. Η επέμβαση, που άρχισε γύρω στις 20:00 χθες και κράτησε περίπου πέντε ώρες, έγινε σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξε...

17/10/2018 08:54

Κυπριακό

Θετικό χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου το ότι η έκθεση Γκουτέρες για το Κυπριακό δεν προκρίνει κανένα μοντέλο λύσης, ενώ είπε ότι "πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις εμείς δεν αποκλείουμε καμιά εναλλακτική λύση, συμπεριλαμβανομένης και της ομοσπονδίας". Από την πλευρά του ο «υπουργός εξωτερικών»...

16/10/2018 21:11

Στη Λεμεσό

Στην περιοχή Καψάλου, στη Λεμεσό, εντοπίστηκε το απόγευμα ο 36χρονος Στέλιος Γεωργίου που απουσίαζε από την οικία του στη Λευκωσία από το περασμένο Σάββατο.   Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την πληροφορία έδωσε πολίτης που αναγνώρισε τον 36χρονο από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.   Αμέσως...

16/10/2018 17:58

Προεδρικό

Το μήνυμα ότι δεν μας νοιάζει μόνο η μοίρα του Ελληνισμού αλλά η μοίρα ολόκληρης της Ευρώπης, έστειλε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στη συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αφού καλωσόρισε για άλλη...

16/10/2018 16:49

Στο Λονδίνο

Σε λαπαροσκοπική επέμβαση για την αφαίρεση δύο ογκιδίων από το ήπαρ υποβάλλεται το απόγευμα της Τρίτης στο Λονδίνο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β'. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρική κλινική της βρετανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ανθρώπους που τον επισκέφθηκαν στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει από το Σαββατοκύριακο,...

16/10/2018 16:47

Εξαφανισμένος από το Σάββατο

Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται από το πρωί οι έρευνες για εντοπισμό του 36χρονου Στέλιου Γεωργίου, που ελλείπει από το περασμένο Σάββατο από την οικία του στη Λευκωσία, με τις τελευταίες πληροφορίες να τον φέρουν να διακινείται στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο Γεωργίου...

16/10/2018 10:56

Επίσκεψη στην Κύπρο

Η απαράδεκτη εκκρεμότητα του Κυπριακού πρέπει να τελειώσει, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος Προσερχόμενος στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Βουλή των Ελλήνων «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία», στη Λευκωσία, ο κ. Παυλόπουλος...

16/10/2018 10:07

Έκθεση Γκουτέρες:

Η έκθεση, όπως αναφέρει ο κ. Γκουτέρες, βάση της εντολής του Σ.Α., ενημερώνει το Σώμα για τις δραστηριότητες που έφερε σε πέρας η αποστολή των καλών υπηρεσιών του ΓΓ υπό την ηγεσία της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, καθώς και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε εκ μέρους του η Τζέιν Χολ Λουτ. Η εισαγωγή της έκθεσης αναφέρεται στις...

16/10/2018 09:34

Back to Top