Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων τους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψαν το απόγευμα του Σαββάτου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει σε χαιρετισμό του ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο περιθώριο του συνεδρίου "Η Ενδυνάμωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας", από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας, Μάριο Φιλίππου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενδυνάμωσης της νεολαίας στην Κύπρο και το καθεστώς του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναβαθμιστεί.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των νέων και να σχεδιάζουμε πολιτικές που ν` ανταποκρίνονται σε αυτές και σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι και θα παραμείνει ένας βασικός μας εταίρος", προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως οι νέοι μας ήταν μια κοινωνική ομάδα που πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα από την οικονομική κρίση, ωστόσο "με τη συνετή και υπεύθυνη στάση όλων μας, καταφέραμε να αναστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα".

Αναφέροντας πως "έχουμε πετύχει να μπει η πατρίδα ξανά στην τροχιά της ανάπτυξης και με σταθερά βήματα προχωρούμε μπροστά", ο ΠτΔ διαμήνυσε στο χαιρετισμό του ότι "ο κυπριακός λαός, που επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορεί τώρα να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες".

Παράλληλα, τονίζει πως "ως Πολιτεία, με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των νέων", υπενθυμίζοντας το "κορυφαίο επίτευγμα στην πολιτική για τη νεολαία", την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

"Μια στρατηγική που βασίζεται στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, τη διαμόρφωση ξεκάθαρων επιδιώξεων και τη χάραξη της πορείας που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή και στην ευημερία των νέων", δηλώνει και προσθέτει "μιας στρατηγικής που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαβούλευση μαζί τους, μιας στρατηγικής που έχει διατομεακό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση ‘νεολαία’ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού".

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του υπογραμμίζει πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ήδη μπαίνει σε φάση υλοποίησης και οι νέοι μας άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν μέσα από μια σειρά από προγράμματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων, ενώ πέραν των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανεργίας, μια σειρά από άλλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, που ενδυναμώνουν άμεσα ή έμμεσα τους νέους μας.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ΠτΔ υπογραμμίζει πως το Συμβούλιο έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με τα στάδια πολιτικής ωρίμανσης της κυπριακής κοινωνίας, ενώ καταγράφεται ως πολύ θετικό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ακολουθεί μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

" Σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει τόσο κομματικές όσο και μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας και να έχει πρόσβαση ακόμα και στους ανοργάνωτους νέους. Παράλληλα, μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένο λόγο και να επηρεάζει τους φορείς χάραξης πολιτικής", προσθέτει και συγχαίρει το Συμβούλιο "για το διαχρονικό του έργο καθώς και για τη συνεχή του προσπάθεια να εκπροσωπεί τους νέους και ν` αναβαθμίζει τη συμμετοχή του στα κοινά".

Διαμηνύει, τέλος, πως η μέχρι στιγμής ιστορία του Συμβουλίου Νεολαίας, αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα όλο και αυξανόμενο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και διαβεβαιώνει πως "η κυπριακή πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία".

Σε σύντομο εξάλλου χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο " συστηματοποιεί τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου και τη θέτει σε μια πιο στέρεα βάση".

Τόνισε δε πως με την υπογραφή του καταδεικνύεται έμπρακτα η βούληση της Πολιτείας να ενδυναμώσει και να στηρίξει το Συμβούλιο Νεολαίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως "αυτή η θεσμοθέτηση είναι προς αμοιβαίο όφελος και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας μας".

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μάριος Φιλίππου, ανέφερε πως με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, " ένα νέο βήμα γίνεται για τα δρώμενα της νέας γενιάς".

" Στα 21 χρόνια ζωής του, το Συμβούλιο Νεολαίας κατάφερε να εξελιχθεί, να διευρύνει και να φτάσει στους νέους ολόκληρης της Κύπρου, με τρόπο τέτοιο ώστε η καθολική συμμετοχή τους να μην φαντάζει ουτοπία, αλλά να έχει καταστεί μια πραγματικότητα", είπε και διαμήνυσε πως "ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει ότι οι νέοι μας είναι απαθείς, το Συμβούλιο ρώτησε, έψαξε και κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι μας και άποψη έχουν και θέλουν να την εκφράσουν".

Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Send to Facebook

Ενεργειακά

Το επιχείρημά μας είναι πολύ ξεκάθαρο και θεμιτό, δήλωσε για τους υδρογονάνθρακες ο Τουφάν Ερχιουρμάν, λέγοντας ότι οι Τ/κ δεν είναι μόνο ένας παράγοντας στο θέμα των φυσικών πόρων που θα πάρει ένα μέρος από τα έσοδα, αλλά να έχει λόγο ως ένα συνιστών στοιχείο που έχει βούληση. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την διάσκεψη...

22/05/2018 17:08

Υπόθεση Λαϊκής Τράπεζας

Δεν είχα κανένα απολύτως λόγο ή συμφέρον να αποκρύψω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την όποια εισήγηση για απομείωση υπεράξιας, δήλωσε ο μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της πρώην Λαϊκής Νεοκλής Λυσάνδρου, σημειώνοντας ότι «ουδείς στην τράπεζα είχε σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2011». Ο...

22/05/2018 17:01

Αρμενία

Η ε/κ πλευρά παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στο Κυπριακό βάσει των σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και σχέσεις εξάρτησης, η οποία θα καθιστά την Κύπρο ένα σύγχρονο, φυσιολογικό, βιώσιμο και λειτουργικό κράτος, τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής...

22/05/2018 15:19

Τουρκία

Εξαιτίας των καπρίτσιων της ε/κ πλευράς δεν μπορεί να διανυθεί απόσταση για τη λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του χθες το βράδυ κατά το ιφτάρι (πρώτο γεύμα μετά τη νηστεία του Ραμαζανιού) που παρέδωσε στους Πρέσβεις στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι...

22/05/2018 07:49

Γιώργος Λακκοτρύπης

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη σύνθεση των Υπουργών Εμπορίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, στο Συμβούλιο θα εξετασθούν,...

22/05/2018 07:03

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής στον τρόπο προώθησης κρουαζιέρας που διοργάνωσε για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ερεύνησε την...

22/05/2018 06:55

Επενδύσεις στην Κύπρο

Το Σχέδιο για την κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο, μετονομάζεται σε Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρία, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου...

22/05/2018 06:46

Αστυνομία Κύπρου

Απάντηση με σχετική ανακοίνωση δίδει η Αστυνομία Κύπρου σε σχέση με τις δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος στα ΜΜΕ. “Έχουμε αποφασίσει προ πολλού να μην απαντούμε στον κ. Φαίδωνος για τους λόγους που αναφέραμε σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, τους οποίους δεν θα επαναλάβουμε”, αναφέρει η Αστυνομία στην ανακοίνωση...

21/05/2018 21:01

Υφυπουργείο Τουρισμού

Στην Ολομέλεια της Βουλής παραπέμπεται στις 15 Ιουνίου το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. «Στις 15 του Ιούνη θα έχουμε σίγουρα απόφαση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού» δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίασης...

21/05/2018 14:02

Προειδοποιήσεις Υπουργείου Εργασίας

Πάνω από το επιτρεπόμενο όριο κυμαίνεται σήμερα το επίπεδο σκόνης στην ατμόσφαιρα και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο. Συγκεκριμένα,...

21/05/2018 13:29

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Τη νέα πολιτική διαφάνειας για τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών, που αποτελούν το 10% της συνολικής έκτασης των ελεύθερων περιοχών, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Πετρίδης. Η πολιτική αυτή προνοεί, μεταξύ άλλων τη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων τ/κ περιουσιών στην ιστοσελίδα...

21/05/2018 12:58

Eurostat

Πάνω από το 61% των πολιτών της Λευκωσίας εκτιμούν ότι η πόλη τους είναι καθαρή, σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση της Eurostat, η οποία αφορά την αντίληψη των πολιτών για την καθαριότητα στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και περί τις 109 ευρωπαϊκές πόλεις συνολικά. Συγκεκριμένα, στη γενική κατάταξη η Λευκωσία βρίσκεται ανάμεσα στη Βαρσοβία...

21/05/2018 12:57

Back to Top