Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων τους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψαν το απόγευμα του Σαββάτου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει σε χαιρετισμό του ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο περιθώριο του συνεδρίου "Η Ενδυνάμωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας", από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας, Μάριο Φιλίππου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενδυνάμωσης της νεολαίας στην Κύπρο και το καθεστώς του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναβαθμιστεί.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των νέων και να σχεδιάζουμε πολιτικές που ν` ανταποκρίνονται σε αυτές και σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι και θα παραμείνει ένας βασικός μας εταίρος", προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως οι νέοι μας ήταν μια κοινωνική ομάδα που πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα από την οικονομική κρίση, ωστόσο "με τη συνετή και υπεύθυνη στάση όλων μας, καταφέραμε να αναστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα".

Αναφέροντας πως "έχουμε πετύχει να μπει η πατρίδα ξανά στην τροχιά της ανάπτυξης και με σταθερά βήματα προχωρούμε μπροστά", ο ΠτΔ διαμήνυσε στο χαιρετισμό του ότι "ο κυπριακός λαός, που επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορεί τώρα να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες".

Παράλληλα, τονίζει πως "ως Πολιτεία, με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των νέων", υπενθυμίζοντας το "κορυφαίο επίτευγμα στην πολιτική για τη νεολαία", την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

"Μια στρατηγική που βασίζεται στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, τη διαμόρφωση ξεκάθαρων επιδιώξεων και τη χάραξη της πορείας που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή και στην ευημερία των νέων", δηλώνει και προσθέτει "μιας στρατηγικής που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαβούλευση μαζί τους, μιας στρατηγικής που έχει διατομεακό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση ‘νεολαία’ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού".

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του υπογραμμίζει πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ήδη μπαίνει σε φάση υλοποίησης και οι νέοι μας άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν μέσα από μια σειρά από προγράμματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων, ενώ πέραν των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανεργίας, μια σειρά από άλλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, που ενδυναμώνουν άμεσα ή έμμεσα τους νέους μας.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ΠτΔ υπογραμμίζει πως το Συμβούλιο έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με τα στάδια πολιτικής ωρίμανσης της κυπριακής κοινωνίας, ενώ καταγράφεται ως πολύ θετικό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ακολουθεί μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

" Σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει τόσο κομματικές όσο και μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας και να έχει πρόσβαση ακόμα και στους ανοργάνωτους νέους. Παράλληλα, μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένο λόγο και να επηρεάζει τους φορείς χάραξης πολιτικής", προσθέτει και συγχαίρει το Συμβούλιο "για το διαχρονικό του έργο καθώς και για τη συνεχή του προσπάθεια να εκπροσωπεί τους νέους και ν` αναβαθμίζει τη συμμετοχή του στα κοινά".

Διαμηνύει, τέλος, πως η μέχρι στιγμής ιστορία του Συμβουλίου Νεολαίας, αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα όλο και αυξανόμενο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και διαβεβαιώνει πως "η κυπριακή πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία".

Σε σύντομο εξάλλου χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο " συστηματοποιεί τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου και τη θέτει σε μια πιο στέρεα βάση".

Τόνισε δε πως με την υπογραφή του καταδεικνύεται έμπρακτα η βούληση της Πολιτείας να ενδυναμώσει και να στηρίξει το Συμβούλιο Νεολαίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως "αυτή η θεσμοθέτηση είναι προς αμοιβαίο όφελος και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας μας".

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μάριος Φιλίππου, ανέφερε πως με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, " ένα νέο βήμα γίνεται για τα δρώμενα της νέας γενιάς".

" Στα 21 χρόνια ζωής του, το Συμβούλιο Νεολαίας κατάφερε να εξελιχθεί, να διευρύνει και να φτάσει στους νέους ολόκληρης της Κύπρου, με τρόπο τέτοιο ώστε η καθολική συμμετοχή τους να μην φαντάζει ουτοπία, αλλά να έχει καταστεί μια πραγματικότητα", είπε και διαμήνυσε πως "ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει ότι οι νέοι μας είναι απαθείς, το Συμβούλιο ρώτησε, έψαξε και κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι μας και άποψη έχουν και θέλουν να την εκφράσουν".

Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Send to Facebook

Κρυβόταν σε σπίτι στην Κερύνεια

Ο Σλοβάκος Μιροσλάβ Μπαλαζόβσεκ που φέρεται να είναι συνεργός του Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή στα κατεχόμενα, συνελήφθη στην Κερύνεια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο Σλοβάκος Μπαλάζοβσεκ για τον οποίο υπήρχε η υποψία ότι χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα, συνελήφθη στο σπίτι όπου κρυβόταν στην Κερύνεια...

21/01/2019 16:35

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από προσωπικούς γιατρούς λέει

Σήμερα είναι η πρώτη ανεπίσημη μέρα εφαρμογής του ΓεΣΥ αφού από σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δέχεται αιτήσεις από προσωπικούς γιατρούς να γραφτούν στο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, προσθέτοντας ότι προχωρούμε αποφασιστικά για εφαρμογή του ΓεΣΥ. Μιλώντας ύστερα από συνάντηση με τον Πρόεδρο...

21/01/2019 14:54

11 μέρες μετά την εξαφάνιση της

Εντοπίστηκε νεκρή 11 μέρες μετά η 69χρονη Ελένης Πλακίδη. Η άτυχη γυναίκα, Γερμανίδα στην καταγωγή, παντρεμένη με Ελληνοκύπριο στην Αργάκα είχε εξαφανισθεί από το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου. Η σορός της εντοπίσθηκε στην ακτή κοντά στην παραλία Blue Lagoon όπου είχε βρεθεί και το όχημα της την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τους οικείους...

21/01/2019 10:07

Έρχονται αλλαγές στο Ανώτατο

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη συναντάται το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, ενόψει των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης. Τη συνάντηση είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή. Σε δηλώσεις του στο...

21/01/2019 09:51

Διαθέσιμοι για τρεις μήνες

Άνοιξαν σήμερα οι κατάλογοι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για εγγραφή των Προσωπικών Ιατρών. Οι κατάλογοι θα είναι διαθέσιμοι για τρεις μήνες και θα δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ιατρούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στο σύστημα. Σε αυτή τη φάση οι κατάλογοι του ΟΑΥ θα ανοίξουν για τους...

21/01/2019 09:34

Λαοθάλασσα πάνω από 100.000 συμμετεχόντων δείχνουν οι εικόνες

Από σοβαρά επεισόδια, «άγριες» συγκρούσεις, μαχαιρώματα, δολοφονική επίθεση σε φωτορεπόρτερ και χημικά αμαυρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, με δεκάδες χιλιάδες πολιτών από όλη την Ελλάδα να συρρέουν στην Αθήνα για να βροντοφωνάξουν την αντίθεση τους στη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε 60.000 περίπου τους υπολόγισε... συγκρατημένα...

20/01/2019 20:22

Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία

Ένα 56χρονο συνέλαβε σήμερα η Αστυνομία σε σχέση με διερευνώμενη απόπειρα φόνου σήμερα νωρίς το πρωί στην Αγλαντζιά. Όπως αναφέρει αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 6.15 σήμερα το πρωί, λήφθηκε πληροφορία ότι νεαρή γυναίκα έπεσε στο έδαφος από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Αγλαντζιά. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη...

20/01/2019 20:18

Αποδεκτή τη συμφωνία Εταιρείας και Υπουργείου Μεταφορών

Τιμόνι πιάνουν αύριο το πρωί οι οδηγοί στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου μετά την Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που έληξε λίγο μετά τις 16:00 και στο πλαίσιο της οποίας έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Μεταφορών. Ο Χρίστος Ευαγγέλου εκπρόσωπος των Οδηγών στον Οργανισμό Συγκοινωνιών...

20/01/2019 20:16

Αρχές Μαρτίου αναμένει η Τουρκία αποτελέσματα από τη γεώτρηση ανοιχτά της Αττάλειας

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ίσως η Τουρκία ξεκινήσει την πρώτη της γεώτρηση στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ. Ανέφερε ακόμη ότι τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου αναμένουν τα πρώτα αποτελέσματα της γεώτρησης του Πορθητή στα ανοιχτά της Αττάλειας. Σε δηλώσεις του από τη Μαλάτια...

20/01/2019 19:30

Η «καρδιά» της Ελλάδας χτυπάει στο Σύνταγμα

Ιστορική η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα, καθώς στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία στο Σύνταγμα αναμένεται να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος από ποτέ, στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου έφθασαν στην Αθήνα λεωφορεία και αυτοκίνητα με διαδηλωτές από κάθε γωνιά της επικράτειας, ενώ οι διοργανωτές...

20/01/2019 11:14

Θα συμμετάσχει στις Συνόδους με ASEAN και Αφρικανική Ένωση

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και την Αφρικανική Ένωση, αντίστοιχα. Το Συμβούλιο...

20/01/2019 11:13

Τον ακινητοποίησε με τον γιο του

Αντιμέτωπος με διαρρήκτη ήρθε 68χρονος από την Πάφο, όταν ξύπνησε μετά από θόρυβο που άκουσε στο υπνοδωμάτιο του. Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει. Από τις φωνές του 68χρονου, ξύπνησε και ο γιος του, όπου καταδίωξαν τον άγνωστο άντρα και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στη σκηνή...

20/01/2019 11:12

Back to Top