Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων τους, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψαν το απόγευμα του Σαββάτου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να αναφέρει σε χαιρετισμό του ότι η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο περιθώριο του συνεδρίου "Η Ενδυνάμωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας", από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας, Μάριο Φιλίππου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενδυνάμωσης της νεολαίας στην Κύπρο και το καθεστώς του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναβαθμιστεί.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των νέων και να σχεδιάζουμε πολιτικές που ν` ανταποκρίνονται σε αυτές και σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι και θα παραμείνει ένας βασικός μας εταίρος", προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως οι νέοι μας ήταν μια κοινωνική ομάδα που πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα από την οικονομική κρίση, ωστόσο "με τη συνετή και υπεύθυνη στάση όλων μας, καταφέραμε να αναστρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα".

Αναφέροντας πως "έχουμε πετύχει να μπει η πατρίδα ξανά στην τροχιά της ανάπτυξης και με σταθερά βήματα προχωρούμε μπροστά", ο ΠτΔ διαμήνυσε στο χαιρετισμό του ότι "ο κυπριακός λαός, που επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορεί τώρα να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες".

Παράλληλα, τονίζει πως "ως Πολιτεία, με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και την ευημερία του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των νέων", υπενθυμίζοντας το "κορυφαίο επίτευγμα στην πολιτική για τη νεολαία", την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

"Μια στρατηγική που βασίζεται στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης, τη διαμόρφωση ξεκάθαρων επιδιώξεων και τη χάραξη της πορείας που θα μας οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενεργό συμμετοχή και στην ευημερία των νέων", δηλώνει και προσθέτει "μιας στρατηγικής που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη διαβούλευση μαζί τους, μιας στρατηγικής που έχει διατομεακό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση ‘νεολαία’ μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού".

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του υπογραμμίζει πως η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ήδη μπαίνει σε φάση υλοποίησης και οι νέοι μας άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν μέσα από μια σειρά από προγράμματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει πως η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων, ενώ πέραν των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανεργίας, μια σειρά από άλλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, που ενδυναμώνουν άμεσα ή έμμεσα τους νέους μας.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ΠτΔ υπογραμμίζει πως το Συμβούλιο έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με τα στάδια πολιτικής ωρίμανσης της κυπριακής κοινωνίας, ενώ καταγράφεται ως πολύ θετικό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ακολουθεί μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης.

" Σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει τόσο κομματικές όσο και μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας και να έχει πρόσβαση ακόμα και στους ανοργάνωτους νέους. Παράλληλα, μπορεί να αρθρώνει τεκμηριωμένο λόγο και να επηρεάζει τους φορείς χάραξης πολιτικής", προσθέτει και συγχαίρει το Συμβούλιο "για το διαχρονικό του έργο καθώς και για τη συνεχή του προσπάθεια να εκπροσωπεί τους νέους και ν` αναβαθμίζει τη συμμετοχή του στα κοινά".

Διαμηνύει, τέλος, πως η μέχρι στιγμής ιστορία του Συμβουλίου Νεολαίας, αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα όλο και αυξανόμενο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και διαβεβαιώνει πως "η κυπριακή πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία".

Σε σύντομο εξάλλου χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο " συστηματοποιεί τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Συμβουλίου και τη θέτει σε μια πιο στέρεα βάση".

Τόνισε δε πως με την υπογραφή του καταδεικνύεται έμπρακτα η βούληση της Πολιτείας να ενδυναμώσει και να στηρίξει το Συμβούλιο Νεολαίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως "αυτή η θεσμοθέτηση είναι προς αμοιβαίο όφελος και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας μας".

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μάριος Φιλίππου, ανέφερε πως με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, " ένα νέο βήμα γίνεται για τα δρώμενα της νέας γενιάς".

" Στα 21 χρόνια ζωής του, το Συμβούλιο Νεολαίας κατάφερε να εξελιχθεί, να διευρύνει και να φτάσει στους νέους ολόκληρης της Κύπρου, με τρόπο τέτοιο ώστε η καθολική συμμετοχή τους να μην φαντάζει ουτοπία, αλλά να έχει καταστεί μια πραγματικότητα", είπε και διαμήνυσε πως "ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει ότι οι νέοι μας είναι απαθείς, το Συμβούλιο ρώτησε, έψαξε και κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι μας και άποψη έχουν και θέλουν να την εκφράσουν".

Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Send to Facebook

Αστυνομική ανακοίνωση

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα έχει αυξημένη παρουσία για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων, για την απάμβλυνση της τροχαίας κίνησης και τη διευκόλυνση του κοινού στις διακινήσεις του. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα μέτρα θα περιλαμβάνουν μηχανοκίνητες περιπολίες, ρύθμιση και έλεγχο της τροχαίας κίνησης, με ιδιαίτερη...

19/02/2018 09:09

Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται την Τρίτη να ενημερώσει αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα σε σχέση με προσπάθεια, όπως αναφέρει, της εφημερίδας "Πολίτης" "να εμποδίσει τη διερεύνηση καταγγελίας της Υπηρεσίας για την υπόθεση παραπομπής καταδίκου από τις κεντρικές φυλακές στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για ιατρική περίθαλψη". Σε...

19/02/2018 07:01

Ενεργειακά

Συνεχίζεται για δέκατη μέρα ο αποκλεισμός του γεωτρύπανου στην κυπριακή ΑΟΖ, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί να δηλώνει την Κυριακή πλευρά ότι η Λευκωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με τους Τουρκοκύπριους για το θέμα του φυσικού αερίου. «Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη για λύση του Κυπριακού,...

19/02/2018 06:56

Γερμανία

Με την απελευθέρωση του Γερμανού δημοσιογράφου τουρκικής καταγωγής, Ντενίζ Γιουτσέλ, η Τουρκία θέλει να θέσει υπό πίεση τη γερμανική κυβέρνηση, ώστε από κοινού να προχωρήσουν στην κατασκευή τεθωρακισμένων. Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ (SZ) η οποία αναφέρεται και σε δηλώσεις που έκανε ο...

19/02/2018 06:41

Καρναβάλι

Η μεγαλύτερη σε συμμετοχή κόσμου τα τελευταία χρόνια ήταν η σημερινή μεγάλη καρναβαλλίστικη παρέλαση με την οποία κορυφώθηκε το Λεμεσιανό καρναβάλι. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, αφήνοντας πίσω την καθημερινότητα και τις σκοτούρες της ζωής. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαίδη, στη φετινή παρέλαση...

18/02/2018 19:31

Καρναβάλι

H Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση Αρμάτων και Ομάδων πραγματοποιήθηκε σήμερα στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο στις 15:00. Σαράντα πέντε άρματα, πολυάριθμες ομάδες και εκατοντάδες καρναβαλιστές ξεκίνησαν από το Ξενοδοχείο “Almyra” και τερμάτισαν στον χώρο Στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου στην Κάτω Πάφο. Βασιλιάς...

18/02/2018 18:35

Αβέρωφ Νεοφύτου

Με σωστές ενέργειες και όχι με πολλαπλές δημόσιες δηλώσεις, αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας και ουδείς στη διεθνή κοινότητα αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε δηλώσεις του στη Λεμεσό, κ. Νεοφύτου τόνισε την ανάγκη...

18/02/2018 12:37

Πρόεδρος της Βουλής

Είναι φανερό ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά απόλυτα από την Τουρκία, της οποίας τη βουλιμία, την επιθετική και πολεμική συμπεριφορά βλέπουμε καθημερινά, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι εξαρτάται από εμάς η βελτίωση του κράτους μας, ώστε αυτό να αποτελέσει...

18/02/2018 12:14

Ανδρέας Μαυρογιάννης

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Ανδρέας Μαυρογιάννης, αναφερόμενος στις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, υπέδειξε ότι θα πρέπει να προβληματίσει, «αν με μία τέτοια Τουρκία, μπορούμε να έχουμε λύση στο Κυπριακό». Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alfa (Κύπρου) ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι ως κυπριακή κυβέρνηση και ελληνοκυπριακή...

18/02/2018 06:54

Τουρκία

Μη ειρηνική στάση χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και αναφέρει ότι τις αντιμετωπίζει με ανησυχία και λύπη. Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι μόλις πριν μερικές ημέρες οι Πρωθυπουργοί των δύο χωρών είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και είχε...

18/02/2018 06:36

Κακοκαιρία

Βαριά χιονόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στο Τρόοδος και όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην περιοχή είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες. Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι στην περιοχή Τροόδους, επικρατεί πυκνή ομίχλη και δυνατοί άνεμοι. Εξάλλου στους...

17/02/2018 19:37

Κοφίνου

Τα επεισόδια στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου αφορούσαν την αποκοπή των επιδομάτων (ΕΕΕ) από μικρό αριθμό αιτητών ασύλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται για όλους ανεξαιρέτως και καμία σχέση δεν είχαν με τις συνθήκες διαβίωσης ή διατροφής, αναφέρεται...

17/02/2018 14:02

Back to Top