Κώστας Κληρίδης
Ανάκληση και διορισμό νέας Ερευνητικής Επιτροπής για τα απόβλητα εισηγείται ο Γενικός Εισαγγελέας

Την ανάκληση της Ερευνητικής Επιτροπής στην οποία ανατέθηκε να διερευνήσει την πρόταση για την παραγωγή και απορρόφηση του δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF από τη νέα Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), στο Πεντάκωμο, ζητά με γνωμάτευσή του ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης. Εισηγείται παράλληλα το διορισμό νέας Ερευνητικής Επιτροπής από τον ίδιο με ευρείς όρους εντολής.

Στη γνωμάτευση που δημοσιεύτηκε σήμερα, με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας απαντά στην επιστολή του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2017, για το θέμα.

Σε αυτήν, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι «η μόνη προσφερόμενη ορθή, ασφαλής και δίκαιη λύση» πρέπει να βασίζεται στο ότι «το θέμα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων είναι θέμα ενιαίο και αδιαχώριστο και θα πρέπει να τύχει ενδελεχούς, αντικειμενικής και αμερόληπτης διερεύνησης ως προς τους λόγους για τους οποίους περιήλθε στη σημερινή του κατάσταση, εξετάζοντας όλα τα γεγονότα από τη γένεση του θέματος, μέχρι και σήμερα».

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο εάν το Υπουργικό Συμβούλιο ανακαλέσει το διορισμό και τους όρους εντολής της διορισθείσας Ερευνητικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προχωρήσει στο διορισμό νέας Ε.Ε. εφ’ όλης της ύλης.

Ο κ. Κληρίδης σημειώνει εξάλλου τα όσα αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής στην επιστολή του, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της παρούσας Κυβέρνησης με τις αποφάσεις της 30ης Οκτωβρίου 2013 ουσιαστικά ανέτρεψε τους σχεδιασμούς και αποφάσεις προηγούμενων Κυβερνήσεων, ενώ με τις αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2015, τις υποκατέστησε με νέα στρατηγική.

«Για να καθίστατο δυνατή η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους το θέμα οδηγήθηκε στη σημερινή του κατάσταση, θα έπρεπε ασφαλώς να συγκαταλέγονται στους όρους εντολής της Ε.Ε. και τα όποια θέματα ηγέρθηκαν, αποφάσεις που λήφθηκαν κλπ κατά τη διάρκεια της παρούσας κυβέρνησης» συμπληρώνει.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι «θα μπορούσαν οι όροι εντολής της Ε.Ε. να είχαν συνταχθεί κατά γενικότερο τρόπο έτσι ώστε να ανατίθεται στην Επιτροπή το έργο της πλήρους διερεύνησης του θέματος της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, από της γενέσεως του και από της λήψης των αρχικών αποφάσεων, μέχρι και σήμερα».

Μεταξύ των διαπιστώσεων του Γενικού Εισαγγελέα αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο «επέλεξε να αναθέσει τη διερεύνηση μόνο πράξεων, αποφάσεων και παραλείψεων προηγούμενων κυβερνήσεων» ενώ με τους συγκεκριμένους όρους εντολής της Επιτροπής «δεν είναι δυνατή η διερεύνηση θεμάτων που εγείρονται κατά τη συνεχιζόμενη διαχείριση του ίδιους θέματος από το Υπουργικό Συμβούλιο της παρούσας κυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον Κώστα Κληρίδη, με δεδομένο ότι παρουσιάζονται αμφισβητήσεις «θα πρέπει απαραίτητα να τύχει αντικειμενικής, αμερόληπτης και ενδελεχούς διερεύνησης, όλο το φάσμα των χειρισμών που έγιναν, οποτεδήποτε γενομένων, μέχρι την σημερινή κατάσταση πραγμάτων».

Επίσης, κατά την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα «ενδεχόμενα, το παρόν Υπουργικό Συμβούλιο να μην ενομιμοποιείτο να διορίσει το ίδιο την Ε.Ε. την οποία διόρισε» καθώς το αποτέλεσμα της έρευνας θα συναρτηθεί και με την ορθότητα ή μη της πολιτικής του Υπουργικού Συμβουλίου της παρούσας Κυβέρνησης.

Τέλος ο κ. Κληρίδης αναφέρεται στο ενδεχόμενο διορισμού από τον Γενικό Εισαγγελέα δεύτερης Ερευνητικής Επιτροπής για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους όρους εντολής της διορισθείσας Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «θα ήταν παράδοξο και αδιανόητο να έχουμε δύο Ε.Ε. οι οποίες να τρέχουν παράλληλα», προκρίνοντας το διορισμό νέας Επιτροπής εφ’ όλης της ύλης.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 τους Δώρο Ιωαννίδη ως Πρόεδρο και Αντώνη Ζορπά και Σωτήρη Μαρκίδη ως Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις συνθήκες και το σκεπτικό της πρότασης για την παραγωγή και απορρόφηση του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF από τη νέα Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Πεντάκωμο.

Send to Facebook

Κυπριακό

Το σημαντικό δεν είναι να αρχίσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό αλλά να εξετασθούν και να αναλυθούν οι λόγοι που αυτές οι συνομιλίες είναι ανεπιτυχείς, δήλωσε στο Λονδίνο ο Κουντρέτ Οζερσάι. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «υπουργός εξωτερικών» μίλησε στο ινστιτούτο Chatham House στην παρουσία εκπροσώπων...

18/07/2018 22:26

Κυπριακό

Κάθε σκέψη να εγκαταλειφθεί ο στόχος για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, να αλλάξει δηλαδή η βάση της επιδιωκόμενης λύσης στο Κυπριακό, θα οδηγήσει σε αμφισβήτηση της βάσης της ένταξης στην ΕΕ, όπως την οικοδόμησε η Συνθήκη Προσχώρησης και θα δώσει επιχειρήματα για να αμφισβητηθεί το πολιτικό και νομικό πλαίσιο που έθεσε το...

18/07/2018 12:06

Κωνσταντίνος Ιωάννου

Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου διαβεβαίωσε την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) πως ό,τι έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί θα τηρηθεί εκ μέρους της Κυβέρνησης, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούμας ύστερα από την συνάντηση που είχε η συντεχνία με τον Υπουργό Υγείας, εκφράζοντας την ικανοποίηση...

18/07/2018 07:02

Κυπριακό

Μήνυμα προς όλα τα μέρη στο Κυπριακό έστειλε το Σ.Α. του ΟΗΕ, καλώντας τα «να εμπλακούν ουσιαστικά στις διαβουλεύσεις των Ηνωμένων Εθνών και να αδράξουν την ευκαιρία που αυτές αντιπροσωπεύουν για να οικοδομήσουν επειγόντως πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατεύθυνση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης...

18/07/2018 06:54

Τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν εκ των κύριων πυλώνων της οικονομίας μας και, ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση έμπρακτα υποστηρίζει και επιδιώκει τη συνεχή ενίσχυση του τουριστικού τομέα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη έγκριση της δημιουργίας Υφυπουργείου αποτελεί σταθμό...

18/07/2018 06:32

Κυπριακό

Το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (23/7) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις τρεις και μισή. Η κ. Λουτ θα γίνει την ίδια μέρα δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο...

17/07/2018 20:18

Κυπριακό

Η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, αναμένεται να ενημερώσει σήμερα στη διάρκεια ανεπισήμων διαβουλεύσεων τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το πρίσμα και των δύο προσφάτων εκθέσεων του Αντόνιο Γκουτέρες, για τις καλές του υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η...

17/07/2018 09:27

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω

Η Κυβέρνηση δεν θα βολευτεί στη συνήθεια μιας αργόσυρτης και σιωπηλής διχοτόμησης κι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό της κατοχής, για την εξεύρεση μιας λύσης λειτουργικής και βιώσιμης, που θα επανενώσει το νησί και τον λαό μας - μιας λύσης που θα έχει τα εχέγγυα να αντέξει στον χρόνο, που δεν θα τη σκιάζει η κηδεμονία...

17/07/2018 07:04

Δημήτρης Συλλούρης

Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, η ταινία «Οικόπεδο 12» συνοψίζει και αντικατοπτρίζει, στο πλαίσιο ενός σεναρίου, το συνολικό πρόβλημα του τόπου μας, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης σε χαιρετισμό στο πλαίσιο της προβολής της ταινίας στον Άγιο Σωζόμενο Το εθνικό ζήτημα παραμένει άλυτο,...

17/07/2018 06:49

Γιορτή Αγίας Μαρίνας

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε απόψε στον εσπερινό που τελέστηκε στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, δίπλα από την κατεχόμενη παραλία της Δερύνειας. Σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Δερύνειας Αντρος Καραγιάννης ανέφερε ότι ο εσπερινός «τελείται με τεράστια επιτυχία αφού ο κόσμος συρρέει μαζικά» και σημείωσε...

16/07/2018 21:25

Κυπριακό

Την ελπίδα όπως η περιοδεία στην περιοχή της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και της Γαλλίας Νίκος Χριστοδουλίδης και Ζιαν Ιβ Λεντριάν. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε...

16/07/2018 18:14

Βρετανία

Την Κύπρο περιλαμβάνει δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ Daily Star Sunday στους δυνητικούς στόχους Ισλαμιστών τρομοκρατών αυτό το καλοκαίρι. Το δημοσίευμα επικαλείται στοιχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλείας από αποκρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές...

16/07/2018 18:08

Back to Top